การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 6,674 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 กรกฏาคม 2553
 
24 สิงหาคม 2553 14.30 น.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 69.818 % ผลการดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานอาคาร
งานช่องน้ำ / ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.466/ตผ./2553 ลง 16 สิงหาาคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ