การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,379 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2553
 
28 เมษายน 2553 11.00 น.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 55.056 % ผลการดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานอาคาร
งานช่องน้ำ / ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.223/ตผ./2553 ลง 19 เมษายน 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ