การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 2 [ ทั้งหมด 4,418 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
 
21 มกราคม 2553 13.00 น.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 51.584% ผลงานดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้าง
งานอาคาร
งานช่องน้ำ/ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
ญสร.-วญส ที่ กส.43/ตผ./2552 ลง 20 มกราคม 2553

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ