การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 4,859 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2552
 
13 มกราคม 2553 12.00 น.
  - งานก่อสร้างคืบหน้า 47.350% ผลงานดำเนินงานดังภาพ
งานดิน
งานโครงสร้างสะพาน/งานวางคานสะพานสำเร็จรูป (I-Girder)
งานอาคาร
งานช่องน้ำ/ท่อระบายน้ำ
งานทางรถไฟ
งานระบบอาณัติสัญญาณ และโทรคมนาคม
วญส ที่ กส.829/ตผ./2552 ลง 21 ธันวาคม 2552

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ