การรถไฟแห่งประเ์ทศไทย

 
เยี่ยมชมวันนี้ 1 [ ทั้งหมด 6,093 ]

         ความคืบหน้าโครงการ ช่วงฉะเชิงเทรา – ศรีราชา – แหลมฉบัง ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2552
 
 30 กันยายน 2552 11:00 น.
           ณ 31 สิงหาคม 2552
  • การรถไฟฯ ได้ลงนามว่าจ้างกิจการร่วมค้า ที เอส ซี เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551  โดยมีกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา PPA Group  เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง
  • บริษัทผู้รับจ้างเริ่มงานก่อสร้างเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2551  กำหนดสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 7 กันยายน 2553
  • งานก่อสร้างคืบหน้า 41.197%  ผลการดำเนินงานดังภาพ

คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
เส้นทางคู่การรถไฟฯ ปัจจุบัน 2550
ผังเส้นทางคู่การรถไฟฯ