โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 พฤษภาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 92.105 % ช้ากว่าแผนงาน 0.193 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานก่อสร้างทางเบี่ยงและจัดการการจราจรและบริเวณที่ต้องมีการ
เบี่ยงจราจรเพื่อการปรับปรุงทาง
ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง งานจัดรถน้ำราดน้ำป้องกันฝุ่นละออง

งานโยธา
งานขุดตัดปรับเกลี่ย บดอัดบ่าทางเดิม และงานปูแผ่น Geotextile Type D (Woven Type) บริเวณที่กำหนด เพื่อเสริมความมั่นคงของคันทาง
งานติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก
(Drainage Type E : Under Level Crossing)
งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ

งานขุดปรับความชันลาดดินตัด

งานป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วย ECM
(Erosion Control Mat)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ Depot ถาวร สถานีหนองบัวลาย

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

งานปรับปรุงทาง เปลี่ยนหมอนเปลี่ยนรางในทางประธาน

งานปรับปรุงทางประธานและทางหลีกบริเวณย่านสถานีหนองบัวลาย
งานปรับปรุงทางประธานและทางหลีกบริเวณย่านสถานีบ้านไผ่
งานเปลี่ยนประแจ ย่านสถานีน้ำพอง งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ

งานเปลี่ยนหมอนไม้เป็นหมอนเหล็กบนสะพานเหล็ก

งานคัดแยก เก็บกอง และตรวจนับวัสดุทางเก่า

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีเมืองพล งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีบ้านไผ่
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีน้ำพอง งานปรับปรุงและยกระดับชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่าน
กม. 352+911

งานสะพาน
งานเปลี่ยนสะพานคอนกรีต ขนาด 1 x 8.0 ม. ที่ กม. 346+980
งานเปลี่ยนสะพานคอนกรีต ขนาด 1 x 1.6 ม. ที่ กม. 361+489
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานพ่นสีสะพานเหล็ก

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย