โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 30 เมษายน 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 90.24 % ช้ากว่าแผนงาน 9.44 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

จัดบุคลากรเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือนบริเวณทางผ่าน
บริเวณที่มีการทำงานใกล้ทางรถไฟ
ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง งานจัดรถน้ำราดน้ำป้องกันฝุ่นละออง

งานโยธา
งานขุดตัดปรับเกลี่ย บดอัดบ่าทางเดิม และงานปูแผ่น Geotextile Type D (Woven Type) บริเวณที่กำหนด เพื่อเสริมความมั่นคงของคันทาง
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
(Drainage Type B: U-Ditch)
งานก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
(Drainage Type B: U-Ditch)

งานก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณ Depot ถาวร สถานีหนองบัวลาย

งานปรับปรุงชานชาลา ในย่านสถานีหนองขอนกว้าง งานปรับปรุงชานชาลา ในย่านสถานีหนองขอนกว้าง

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

งานปรับปรุงทาง เปลี่ยนหมอนเปลี่ยนรางในทางประธาน

งานปรับปรุงทางประธานและทางหลีกบริเวณย่านสถานีหนองบัวลาย
งานเปลี่ยนประแจ ย่านสถานีเขาสวนกวาง

งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ

งานเปลี่ยนหมอนไม้เป็นหมอนเหล็ก บนสะพานเหล็ก
งานติดตั้งระบบรางใน Depot สถานีหนองบัวลาย
งานคัดแยก เก็บกอง และตรวจนับวัสดุทางเก่า

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีเมืองพล งานปรับปรุงชุดอุปกรณ์ควบคุมประแจในย่านสถานีหนองตะไก้
งานปรับปรุงและยกระดับชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่าน
กม. 376+218
งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ กม. 483+258

งานสะพาน
งานเปลี่ยนสะพานคอนกรีต กม.367+694
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
กม. 470+826 สะพาน Through Plate 1 x 12 ม.
กม. 498+936 สะพาน Through Plate 1 x 12 ม.

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย