โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 มีนาคม 2556)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 87.96 % ช้ากว่าแผนงาน 11.51 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

ติดตั้งป้ายเตือน (Warning Sign Board) บริเวณที่ต้องมีการเบาทาง
ติดตั้งป้ายเตือนและจัดบุคลากรเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวก
ในการจราจร บริเวณที่ต้องมีการเบี่ยงจราจร
งานขนถ่ายผู้ดดยสารพร้อมเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวก
สำหรับขบวนรถไฟที่จำเป็นต้องมีการขนถ่าย
ในช่วง Window Time

งานโยธา
งานติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีต (Drainage Type E: Under Level Crossing)
งานขุดลาดดินตัดและป้องกันการกัดเซาะลาดดินตัดด้วย ECM (Erosion Control Mat) งานติดตั้งท่อระบาย HDPE2 (Drainage Type D: Perforated Pipe) สถานีหนองมะเขือ

งานปรับปรุงชานชาลาในย่านสถานีนาทา

งานก่อสร้างอาคารสถานีนาพู่ (สถานีใหม่) งานก่อสร้างอาคารที่พักเจ้าหน้าที่ กม. 593+092

งานทาง
คลิกเพื่อขยาย
ความก้าวหน้างานปรับปรุงทางประธาน

ตรวจสอบการประกอบชุดประแจครบชุดก่อนจัดส่งเข้าหน้างาน

จัดส่งชุดประแจเข้าเก็บกองที่หน้างาน
งานจัดหาและเก็บกองหมอนคอนกรีต

งานจัดหาหินโรยทาง

งานเชื่อมรางยาวที่ Depot สถานีบ้านแฮด
งานปรับปรุงทางหลีกบริเวณย่านสถานีเมืองพล
งานปรับปรุงทางย่านสถานีขอนแก่น งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับทาง
งานคัดแยก เก็บกอง และตรวจนับวัสดุทางเก่า งานปรับปรุงทางประธานและทางหลีก
บริเวณย่านสถานีหนองมะเขือ

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานยกระดับเสาแขวนห่วงในย่านสถานีอุดรธานี

งานติดตั้งอุปกรณ์อาณัติสัญญาณในย่านสถานีบ้านหัน
งานปรับปรุงและยกระดับชุดอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่าน
กม. 462+417
งานยกระดับอุปกรณ์เครื่องกั้นทางผ่านเสมอระดับ
กม. 549+930

งานสะพาน
งานเปลี่ยนสะพานคอนกรีต กม.409+788
งานติดตั้งชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานเหล็ก
พ่นสีจริงตามจำนวนชั้นที่กำหนด
เปรียบเทียบสภาพสะพานเดิมและสภาพที่เสริมกำลังและพ่นสีแล้วเสร็จ กม.531+567 สะพาน Deck Gider 2 x 8 ม.

 

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย