โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31ตุลาคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 63.81 % ช้ากว่าแผนงาน 22.11 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายการจราจรบริเวณก่อสร้าง
งานงานติดตั้งป้ายเบาทาง ติดตั้งธงขาวแดงแสดงเขตก่อสร้าง้

งานโยธา
งานชั้นรองหินโรยทาง(Sub-ballast) การปรับแนวโค้งกม.455+359 งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (V-Ditch) การปรับแนวโค้ง กม.506+771
งานปรับปรุงผิวจราจรบริเวณทางผ่านเสมอระดับ กม.575+295
งานระบบระบายน้ำ(Perforated Pipe)ย่านสถานีอุดรธานี งานดินถมบริเวณก่อสร้างอาคารสถานีนาพู่

งานทาง
 
งานปรับปรุงทางและเปลี่ยนประแจย่านสถานีท่าพระ
งานปรับปรุงทางหลีกย่านสถานห้วยสามพาด

งานเปลี่ยนหมอนเหล็กและติดตั้งรางกัน(Guard Rail) บนสะพาน

งานวางหมอนวางราง

งานโรยหิน
สภาพทางเดิม สภาพทางหลังปรับปรุง
สภาพทางเดิม สภาพทางหลังปรับปรุง

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานตรวจสอบ (Commissioning)รถบรรทุกหินโรยทาง (Ballast Hopper Wagon)

งานสะพาน
งานเตรียมชิ้นส่วนเสริมกำลังสะพานกม.595+437 งานเสริมกำลังสะพานกม.554+666
งานพ่นทรายขัดสนิมและพ่นสีสะพานเหล็ก กม.594+576การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย