โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 สิงหาคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 57.36 % ช้ากว่าแผนงาน 16.51 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายจราจรและเจ้าหน้าที่ให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง
งานติดตั้งป้ายการจราจรบริเวณก่อสร้าง สำนักงานสนาม (Mobile Site Office) สถานีหนองตะไก้

งานโยธา
งานชั้นพื้นทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโค้ง กม.455+359
งานดินขุดปรับความลาด
(Excavation to Existing Cut Slope)
งานดินขุดปรับความลาด
(Excavation to Existing Cut Slope)
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch)
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch) งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)

งานทาง
งานติดตั้งระบบราง
การปรับแนวโค้ง กม.571+491
งานติดตั้งระบบราง
การปรับแนวโค้ง กม.576+597
งานปรับปรุงทางบริเวณหน้าย่านสถุานีหนองขอนกว้าง งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ
งานเปลี่ยนประแจย่านสถานีหนองขอนกว้าง งานตรวจสอบการติดตั้งประแจในสนาม
วางหมอน วางรางลงหินโรยทาง

เกลี่ยหินอัดหิน

ตรวจสภาพทางก่อนเปิดทางเชื่อมราง

ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย


งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานติดตั้ง Insulated Rail joint และปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานประกอบและผลิตตู้บรรทุกหินโรยทาง (Ballast Hopper Wagon)

งานสะพาน
 
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.606+725การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย