โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31 กรกฎาคม 2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 51.650 % ช้ากว่าแผนงาน 10.657 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณทางผ่าน

งานติดตั้งป้ายเบาทางในพื้นที่ก่อสร้าง
งานติดตั้งป้ายปิดการจราจรบริเวณก่อสร้าง จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณบริเวณก่อสร้าง

งานโยธา
งานชั้นพื้นทาง (Embankment)
การปรับแนวโค้ง กม.455+384
งาน Excavation to Existing Cut Slope
การปรับแนวโค้ง กม. 506+771
งาน Excavation to Existing Cut Slope
กม. 612+850
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch)
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
กม. 613+200
งานติดตั้งรางระบายน้ำ (U-Ditch)
กม. 614+400

งานทาง
งานจัดหาชุดประแจ งานจัดหาหมอนคอนกรีต
งานจัดหาหินโรยทาง งานจัดหาแผ่นพื้นปูทางผ่าน
งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
สถานีหนองบัวลาย
งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot
สถานีเมืองพล
งานปรับปรุงทางบริเวณหน้าย่านสถานีนาทา งานติดตั้งแผ่นพื้นทางผ่านเสมอระดับ

งานเปลี่ยนประแจย่านสถานีอุดรธานี

งานเปลี่ยนหมอนเหล็กบนสะพาน

รื้อทางเก่า

วางหมอน วางราง

ลงหินโรยทาง เกลี่ยหิน
อัดหิน สภาพทางที่เปลี่ยนเป็นรางใหม่แล้ว
ดำเนินการปรับปรุงทาง ช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
งานปรับปรุงอุปกรณ์ระบบอาณัติสัญญาณ

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานจัดหารถอัดหินประแจ (Switch and Crossing Tamping Machine)

งานสะพาน
 
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.609+237การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย