โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.330/103/2555 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2555

 • ความคืบหน้า (ณ 31พฤษภาคม2555)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 37.080 % ช้ากว่าแผนงาน 8.613 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเบาทางในพื้นที่ก่อสร้าง

จัดหาคนเฝ้าระวังและให้สัญญาณเตือน บริเวณทางผ่าน
งานติดตั้งป้ายปิดการจราจรบริเวณก่อสร้าง งานทางเบี่ยงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและให้
สัญญาณบริเวณก่อสร้าง

งานโยธา
งานชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโคร้ง กม.506+796
งานชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโค้ง กม. 571+491
งานชั้นรองหินโรยทาง (Sub-ballast)
การปรับแนวโค้ง กม. 576+597
งาน Excavation to Existing Cut Slope
กม. 583+250
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch)
Depot สถานีบ้านแฮด
งานหล่อคอนกรีตรางระบายน้ำสำเร็จรูป (U-Ditch)
Depot สถานีบ้านแฮด
งานก่อสร้างพื้นที่เก็บกองวัสดุทาง (Working Depot)
สถานีรถไฟหนองบัวลาย
สถานีรถไฟเมืองพล สถานีรถไฟบ้านหัน
สถานีรถไฟโนนสะอาด สถานีรถไฟอุดรธานี
งานก่อสร้างสถานีรถไฟ
สถานีรถไฟนาพู่

งานทาง
งานตรวจสอบชุดประแจ งานผลิตแผ่นพื้นปูทางผ่าน
งานเชื่อมรางยาว งานเก็บกองเชื่อมรางยาว
งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot สถานีบ้านแฮด
งานติดตั้งระบบรางใน Working Depot สถานีอุดรธานี
   
   
   
ดำเนินการปรับปรุงทางช่วงสถานีอุดรธานี-หนองคาย

งานระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
ปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณในย่านสถานีนาทา

งานจัดหาเครื่องจักรบำรุงทาง
งานตรวจสอบรถสั่นหิน (Track Stabilizer) และอะไหล่สำรอง

งานสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.603+620
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก กม.606+725การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย