โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 (Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ
  ช่วงชุมทางบัวใหญ่ - หนองคาย กส.35/103/2555 ลงวันที่ 19 มกราคม 2555

 • ความคืบหน้า ( ณ 31 ธันวาคม 2554)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาผู้ควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554
  • งานก่อสร้างโดยรวมมีผลคืบหน้า 18.32 % เร็วกว่าแผนงาน 7.28 % โดยมีผลการดำเนินงาน ดังภาพ
งาน Track Realignment

Clearing and Grubbing
(กม.571+127 - 571+778)

Embankment Fill
(กม.576+284 - 576+991)


General Excavation
(กม.613+737 - 613+905)

General Excavation & Embankment Fill
(กม.618+710 - 619+531)


งาน Working Depot
สถานีหนองบัวลาย จ.นครราชสีมา

งาน Sub Ballast


สถานีเมืองพล จ.ขอนแก่น

งาน Embankment Fill


สถานีบ้านหัน จ.ขอนแก่น

งาน Embankment Fill


สถานีบ้านแฮด จ.ขอนแก่น

งานก่อสร้างอาคารโรงเชื่อมราง

งาน Sub Ballast

สถานีโนนพยอม จ.ขอนแก่น

งาน Embankment Fill

งาน Sub Ballast

สถานีโนนสะอาด จ.อุดรธานี

งาน Embankment Fill


สถานีหนองตะไก้ จ.อุดรธานี

งาน Embankment Fill

งาน Sub Ballast

สถานีอุดรธานี จ.อุดรธานี

งาน Embankment Fill

งาน Sub Ballast

สถานีนาทา จ.หนองคาย

งาน Embankment Fill

งาน Sub Ballast

งาน SUPPLY OF TRACK MATERIALS
สถานีหนองตะไก้ จ.อุดรธานี
งานขนย้ายรางจากแหล่งเก็บกองเข้า
เข้า Working Depot
งานเก็บกองหมอนคอนกรีตอัดแรง

งานก่อสร้างโรงเชื่อมราง


งานทดสอบหมอนคอนกรีต โรงงานผลิตหมอนคอนกรีต
บริษัท ไทยพีคอนและอุตสาหกรรม จำกัด จ.สระบุรี

สถานีนาทา
งานเก็บกองวัสดุ Ballast สถานีนาทา

งาน Signalling Work
สถานีบ้านหัน
งานติดตั้งเสาสัญญาณวิทยุสื่อสาร
งานปรับระดับแนวสายระบบโทรคมนาคม

สถานีนาทา
งานรื้อและปรับปรุงประแจ
และระบบอาณัติสัญญาณบริเวณ Siding Track

งาน Bridge Work
งานเตรียมเทคอนกรีตสะพาน เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานเดิม
กม. ที่ 618+377
การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย