โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 กรกฎาคม 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 97.42% ช้ากว่าแผน 0.14%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานป้องกันลาดคันทาง

งานบดอัดดินคันทาง

งานทำร่องระบายน้ำคอนกรีต

งานทาง

งานลงBottom ballast และ งานติดตั้งหมอนคอนกรีต
งานติดตั้งแผ่นปูทางผ่านเสมอระดับ
งานติดตั้งรางเชื่อมยาว
   
งานลงหินโรยทางชั้นที่ 2
งานเกลี่ยหินโรยทางชั้นที่ 2

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้ง Point machine ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่่
ติดตั้ง Pulling wire ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่่

งานสะพาน

งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย