โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 เมษายน 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 92.61% เร็วกว่าแผน 0.03%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานป้องกันลาดคันทาง

งานขุดรางระบายน้ำ

งานบดอัดดินคันทาง
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง
งานขุดรางระบายน้ำ
งานปรับปรุงชานชลา

งานทาง

งานติดตั้งประแจ
งานลง Bottom ballast
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต
งานติดตั้งรางเชื่อมยาว

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งประแจมือ ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่
ติดตั้งเสาสัญญาณใบธง ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย