โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 มกราคม 2556)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 82.51% เร็วกว่าแผน 0.44%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การติดป้ายจำกัดความเร็ว

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทางที่สถานีบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีต
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)
 

งานทาง

งานติดตั้งประแจที่สถานีบัวใหญ่
งานลงหินโรยทางชั้นที่๑ ที่สถานีบัวใหญ่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ที่สถานีบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งทางผ่านเสมอระดับ
งานยกรางอัดหิน บริเวณ สุรนารายณ์-บัวใหญ่์

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งประแจกลสายลวดที่สถานีหนองพลวง
ติดตั้ง Cable run

งานสะพาน

งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย