โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 ธันวาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 77.84% เร็วกว่าแผน 0.14%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานติดตั้งรางระบายน้ำคอนกรีต
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)
 

งานทาง

งานติดตั้งประแจ
งานลงหินโรยทางชั้นที่๑ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานยกรางอัดหิน บริเวณ สุรนารายณ์-ลำนารายณ์

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งประแจกลสายลวด
ติดตั้งCable run

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย