โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 30 พฤศจิกายน 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 73.77% เร็วกว่าแผน 0.10%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานรื้อคันทางเดิม

งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นที่๑ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่์
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่่่

งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานติดตั้งทางผ่านเสมอระดับ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานรื้อระบบอาณัติสัญญาณที่ชุมทางบัวใหญ่
ติดตั้งสายลวด
ติดตั้งประแจกลสายลวด

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานติดตั้งสะพานคอนกรีต
งานยกสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย