โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 ตุลาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 67.87% เร็วกว่าแผน 0.08%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานรื้อคันทางเดิม

งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)

งานทาง

การเชื่อมรางยาวโดยวิธี Flash Butt ที่สถานีลำนารายณ์
การติดตั้ง Level Crossing
งานลงหินโรยทางชั้นที่๑ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน
งานลงหินโรยทางชั้นที่ 2,3
งานยกรางอัดหิน

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

เทคอนกรีตฐานรากสำหรับรับเสาใบธง
ติดตั้งประแจสายลวด
ติดตั้งเครื่องกั้น

งานสะพาน

งานทาสีสะพาน
งานยกสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย