โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 สิงหาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 58.43% เร็วกว่าแผน 2.74%

งานทั่วไป

การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing การปฏิบัติงานเฝ้าระวังภัยบริเวณ Crossing
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานบดอัดดินคันทาง บริเวณช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานป้องกันลาดคันทาง
งานรื้อคันทางเดิม
งานบดอัดชั้นรองหินโรยทาง (Subballast)

งานทาง

การผลิตประแจ

การติดตั้ง Level Crossing
งานเชื่อมรางยาว
งานลงหินโรยทางชั้นที่ 1 ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนเหล็กบนสะพาน

งานยกรางอัดหิน บริเวณ สุรนารายณ์-ลำนารายณ์
งานรื้อทางรถไฟเดิมและงานเก็บกองวัสดุทางเก่าใน Depot ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
 
 

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

ติดตั้งเสาโทรเลข
ติดตั้งประแจมือที่สถานีโคกคลี
ติดตั้งรางแผงเข็น

งานสะพาน

งานประกอบ Ballast Hopper Wagon
งานประกอบ Ballast Hopper Wagon

งานผลิตเครื่องจักร

งานทาสีสะพาน
งานยกสะพาน
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย