โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track  Rehabilitation  Project)

    โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

  • ความคืบหน้า ( ณ 31 มีนาคม 2555)
    • ผลงานสะสมที่ทำได้จริง 36.02% เร็วกว่าแผน 1.91%

งานทั่วไป

การติดตั้งป้ายเตือน การติดตั้งป้ายเบาทาง
การอบรมพนักงานด้านความปลอดภัยก่อนปฏิบัติงาน

งานโยธา
งานวางชั้นรองหินโรยทาง ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่

งานป้องกันลาดคันทาง
งานทำรางระบายน้ำ (หล่อในที่)
งานทำโรงเก็บกองวัสดุเก่า (Working Depot)
สถานีรถไฟโคกคลี สถานีรถไฟบำเหน็จณรงค์
สถานีรถไฟหนองพลวง สถานีรถไฟหนองแมว
ชุมทางบัวใหญ่

งานทาง

งานลงหินโรยทางชั้นแรก ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานติดตั้งหมอนคอนกรีต ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานวางรางรถไฟ ช่วงสุรนารายณ์-ชุมทางบัวใหญ่
งานเชื่อมรางรถไฟที่ชุมทางแก่งคอย

งานอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม

งานติดตั้ง Tail Cable บริเวณ กม. 141+674
งานหล่อฐานรากรับเสาโทรคมนาคม
งานปรับปรุงเครื่องกั้นถนนชนิดยกตรงทำงานด้วยมือหมุน (ก.3)

งานสะพาน

งานพ่นทราย (San Blast) และทาสีสะพานเหล็ก
งานเสริมกำลังสะพานเหล็ก
งานปรับปรุงตอม่อและ Ballast wall

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย