โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5(Track Rehabilitation Project)

  โครงการปรับปรุงทางรถไฟ ระยะที่ 5

 • ความคืบหน้า ( ณ  31  สิงหาคม  2554)
  • แจ้งให้ผู้รับจ้างและที่ปรึกษาควบคุมงาน เริ่มงานเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2554 
  • งานก่อสร้างสำนักงานสนาม (Site Office) และ Depot ที่บริเวณสถานีบัวใหญ่ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณกลางเดือนกันยายน 2554
  • กำลังดำเนินงาน Clearing และงานดินถมในพื้นที่ก่อสร้าง Depot ลำเลียงขนส่งวัสดุทาง เช่น หมอนคอนกรีตอัดแรงและรางระบายน้ำ (U-Ditch) ไว้ที่หน้างาน วางรางระบายน้ำสองข้างทาง และตกแต่งลาดคันทางให้เป็นไปตามหน้าตัดมาตรฐานการรถไฟ

งานอาคารสำนักงาน (Site Office) ของวิศวกร ที่สถานีชุมทางบัวใหญ่ และสถานีลำนารายณ


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณสถานีชุมทางบัวใหญ


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณสถานีบำเหน็จณรงค


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณสถานีบ้านวะตะแบก (เทพสถิต)


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณสถานีลำนารายณ์


งานก่อสร้าง Working Depot ที่บริเวณสถานีบ้านช่องใต


การผลิตและการทดสอบรางระบายน้ำรูปตัวยู ที่โรงงานวิหารแดง


งานวางรางระบายน้ำรูปตัวยู ที่กม.196+250


งานวางรางระบายน้ำรูปตัวยู ที่กม.193+000


งานรางที่โรงงานวิหารแดง


งานรางที่สถานีลำนารายณ์และสถานีห้วยยายจิ๋ว


งานสะพาน

การรรถไฟแห่งประเทศไทย
ผลการดำเนินการ
หน้าแรก
สถานะการดำเนินการ (100%)
100%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย
สถานะการดำเนินการ (98.262%)
98.262%
100%
0 100
ผลงาน   เป้าหมาย