โครงการก่อสร้างทางคู่ 5 เส้นทาง
1. ช่วงลพบุรี-ปากน้ำโพ
แผน 0 % ผล 0 %
 
2. ช่วงมาบกะเบา-ชุมทางถนนจิระ
แผน 0 % ผล 0 %
 
3. ช่วงนครปฐม-หัวหิน
แผน 0 % ผล 0 %
 
4. ช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น
แผน 0 % ผล 0 %
 
5. ช่วงประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร
แผน 0 % ผล 0 %