รถปรับอากาศนั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.ป.มีพื้นที่รองรับคนพิการ)

Air-Conditioned Second Class Day & Night Coach with Handicap Facility(ANSH)

ลักษณะภายนอก