ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555
ตรวจสอบราคาค่าโดยสารรายขบวน โปรดเลือก สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
สถานีต้นทาง :
สถานีปลายทาง :

  ตารางแสดงชนิดรถพ่วงรายขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   ต้นทาง-ปลายทาง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
นอน AIR
นอน AIR
นอน FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
1
     43
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
 
2
     261
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - หัวหิน
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
3
     171
   เร็ว
   กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
4
     31
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - ชุมทางหาดใหญ่
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
5
     37
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
6
     45
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - ปาดังเบซาร์
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
7
     169
   เร็ว
   กรุงเทพ - ยะลา
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
8
     355
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - สุพรรณบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
9
     83
   ด่วน
   กรุงเทพ - ตรัง
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
10
     173
   เร็ว
   กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
11
     167
   เร็ว
   กรุงเทพ - กันตัง
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
12
     85
   ด่วน
   กรุงเทพ - นครศรีธรรมราช
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
13
     39
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - สุราษฎร์ธานี
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 
14
     41
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - ยะลา
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 
15
     485
   ท้องถิ่น
   ชุมทางหนองปลาดุก - น้ำตก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
16
     255
   ธรรมดา
   ธนบุรี - หลังสวน
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
17
     257
   ธรรมดา
   ธนบุรี - น้ำตก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
18
     251
   ธรรมดา
   ธนบุรี - ประจวบคีรีขันธ์
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
19
     259
   ธรรมดา
   ธนบุรี - น้ำตก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
20
     351
   ธรรมดา
   ธนบุรี - ราชบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
21
     175
   เร็ว
   ชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
22
     451
   ท้องถิ่น
   นครศรีธรรมราช - สุไหงโก-ลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
23
     463
   ท้องถิ่น
   พัทลุง - สุไหงโก-ลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
24
     447
   ท้องถิ่น
   สุราษฎร์ธานี - สุไหงโก-ลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
25
     453
   ท้องถิ่น
   ยะลา - สุไหงโก-ลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
26
     445
   ท้องถิ่น
   ชุมพร - ชุมทางหาดใหญ่
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
27
     455
   ท้องถิ่น
   นครศรีธรรมราช - ยะลา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
28
     489
   ท้องถิ่น
   สุราษฎร์ธานี - คีรีรัฐนิคม
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
หมายเหตุ ขบวน 303 , 305 , 313 , 315 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ชนิดรถพ่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากตารางที่ได้แสดงไว้
การสร้างหน้าเว็บเพจ : 0.45 วินาที