ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555
ตรวจสอบราคาค่าโดยสาร แต่ละขบวน โปรดเลือก สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
สถานีต้นทาง
สถานีปลายทาง

  ตารางแสดงชนิดรถพ่วงรายขบวน
ลำดับ
เลขขบวนรถ
  
   ต้นทาง-ปลายทาง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
นอนแอร์
นอนแอร์
นอน
นั่งแอร์
นั่ง
นั่งแอร์
นั่ง
1
     303
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ลพบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
2
     311
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - รังสิต
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
3
     407
   ท้องถิ่น
   นครสวรรค์ - เชียงใหม่
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
4
     403
   ท้องถิ่น
   พิษณุโลก - ศิลาอาสน์
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
5
     409
   ท้องถิ่น
   อยุธยา - ลพบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
5
     409
   ท้องถิ่น
   อยุธยา - ลพบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
6
     401
   ท้องถิ่น
   ลพบุรี - พิษณุโลก
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
7
     111
   เร็ว
   กรุงเทพ - เด่นชัย
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
8
     7
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 
9
     201
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - พิษณุโลก
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
10
     3
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
 
11
     209
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - บ้านตาคลี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
12
     211
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ตะพานหิน
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
13
     109
   เร็ว
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
14
     207
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - นครสวรรค์
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
15
     301
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ลพบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
16
     313
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ชุมทางบ้านภาชี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
17
     317
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ลพบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
18
     9
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
19
     13
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
20
     107
   เร็ว
   กรุงเทพ - เด่นชัย
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
20
     107
   เร็ว
   กรุงเทพ - เด่นชัย
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
21
     105
   เร็ว
   กรุงเทพ - ศิลาอาสน์
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
22
     51
   ด่วน
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 
22
     51
   ด่วน
   กรุงเทพ - เชียงใหม่
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
หมายเหตุ ขบวน 303 , 305 , 313 , 315 , 317 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

หากประสงค์จะเดินทาง โปรดสอบถามราคาและชนิดรถในวันเดินทางจากเจ้าหน้าที่จำหน่ายตั๋วอีกครั้ง
( ราคาค่าโดยสารอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากชนิดรถที่ได้แสดงไว้ )

การสร้างหน้าเว็บเพจ : 0.30 วินาที