ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555
ตรวจสอบราคาค่าโดยสารรายขบวน โปรดเลือก สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
สถานีต้นทาง :
สถานีปลายทาง :

  ตารางแสดงชนิดรถพ่วงรายขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   ต้นทาง-ปลายทาง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
นอน AIR
นอน AIR
นอน FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
1
     339
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
2
     21
   ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
 
3
     135
   เร็ว
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
4
     75
   ด่วน
   กรุงเทพ - หนองคาย
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
5
     71
   ด่วน
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
6
     233
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - สุรินทร์
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
7
     145
   เร็ว
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
8
     341
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ชุมทางแก่งคอย
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
9
     77
   ด่วน
   กรุงเทพ - หนองคาย
รถกำลังดีเซลรางปรับอากาศ ( กซม.ป.) / รถโบกี้ชั้นที่ 2 ปรับอากาศ ( บชท.ป.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
10
     139
   เร็ว
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
11
     25
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - หนองคาย
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
12
     23
   *ด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
13
     133
   เร็ว
   กรุงเทพ - หนองคาย
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
14
     67
   ด่วน
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 1 ปรับอากาศ ( บนอ.ป.)
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
14
     67
   ด่วน
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
ชั้นที่ 2 นั่งและนอน ปรับอากาศ (บนท.ป.)
 
15
     141
   เร็ว
   กรุงเทพ - อุบลราชธานี
รถโบกี้ชั้นที่ 2 ( บชท.)
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
16
     423
   ท้องถิ่น
   ลำชี - สำโรงทาบ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
17
     425
   ท้องถิ่น
   ลำชี - อุบลราชธานี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
18
     431
   ท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย - ขอนแก่น
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
19
     433
   ท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
20
     439
   ท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย - ชุมทางบัวใหญ่
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
21
     415
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - หนองคาย
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
22
     437
   ท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย - ลำนารายณ์
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
23
     421
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - อุบลราชธานี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
24
     419
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - อุบลราชธานี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
25
     427
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - อุบลราชธานี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
26
     417
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - อุดรธานี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
27
     429
   ท้องถิ่น
   นครราชสีมา - ชุมทางบัวใหญ่
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
หมายเหตุ ขบวน 339 , 341 ไม่มีเดินวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 343 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ชนิดรถพ่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากตารางที่ได้แสดงไว้
การสร้างหน้าเว็บเพจ : 0.33 วินาที