ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555
ตรวจสอบราคาค่าโดยสารรายขบวน โปรดเลือก สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
สถานีต้นทาง :
สถานีปลายทาง :

  ตารางแสดงชนิดรถพ่วงรายขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   ต้นทาง-ปลายทาง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
นอน AIR
นอน AIR
นอน FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
1
     380
   ธรรมดา
   หัวตะเข้ - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
2
     384
   ธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
3
     372
   ธรรมดา
   ปราจีนบุรี - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
4
     388
   พิเศษชานเมือง
   ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
5
     378
   ธรรมดา
   หัวตะเข้ - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
6
     278
   ธรรมดา
   กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
7
     280
   ธรรมดา
   อรัญประเทศ - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
8
     368
   ธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
9
     390
   พิเศษชานเมือง
   ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
10
     282
   ธรรมดา
   กบินทร์บุรี - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
11
     284
   ธรรมดา
   บ้านพลูตาหลวง - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
12
     286
   ธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
13
     276
   ธรรมดา
   อรัญประเทศ - กรุงเทพ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
หมายเหตุ ข.284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.380/384/378 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.394 เดินวันหยุดราชการ วันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน
ชนิดรถพ่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากตารางที่ได้แสดงไว้


การสร้างหน้าเว็บเพจ : 0.27 วินาที