ปรับปรุง 1 พฤศจิกายน 2555
ตรวจสอบราคาค่าโดยสารรายขบวน โปรดเลือก สถานีต้นทาง - สถานีปลายทาง
สถานีต้นทาง :
สถานีปลายทาง :

  ตารางแสดงชนิดรถพ่วงรายขบวน
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   ต้นทาง-ปลายทาง
ชั้น 1
ชั้น 2
ชั้น 3
นอน AIR
นอน AIR
นอน FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
นั่ง AIR
นั่ง FAN
1
     379
   ธรรมดา
   มักกะสัน - หัวตะเข้
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
2
     275
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - อรัญประเทศ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
3
     376
   ธรรมดา
   รังสิต - หัวตะเข้
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
4
     283
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - บ้านพลูตาหลวง
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
5
     285
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
6
     281
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
7
     367
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
8
     389
   ชานเมือง
   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
9
     279
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - อรัญประเทศ
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
10
     277
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - กบินทร์บุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
11
     391
   พิเศษชานเมือง
   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
12
     383
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ชุมทางฉะเชิงเทรา
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
13
     371
   ธรรมดา
   กรุงเทพ - ปราจีนบุรี
  รถโบกี้ชั้นที่ 3 ( บชส.) / รถกำลังดีเซลราง ( กซข. , กซม. )
หมายเหตุ ข.283 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376/383 งดเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ , ข.381 เดินวันหยุดราชการ ซึ่งวันรุ่งขึ้นเป็นวันทำงาน
ชนิดรถพ่วงอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามชนิดรถที่พ่วงจริงในวันเดินทาง นอกเหนือจากตารางที่ได้แสดงไว้
การสร้างหน้าเว็บเพจ : 0.21 วินาที