ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560

ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     339
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
5:20
   ชุมทางแก่งคอย
8:05
2
     21
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
5:45
   อุบลราชธานี
14:00
3
     135
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
6:40
   อุบลราชธานี
18:00
4
     75
   รถด่วน
   กรุงเทพ
8:20
   หนองคาย
17:45
5
     71
   รถด่วน
   กรุงเทพ
10:05
   อุบลราชธานี
19:50
6
     233
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
11:40
   สุรินทร์
20:00
7
     145
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
15:20
   อุบลราชธานี
3:35
8
     341
   รถชานเมือง
   กรุงเทพ
17:00
   ชุมทางแก่งคอย
20:15
9
     77
   รถด่วน
   กรุงเทพ
18:35
   หนองคาย
4:15
10
     139
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
18:55
   อุบลราชธานี
6:15
11
     25
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
20:00
   หนองคาย
6:45
12
     23
   รถด่วนพิเศษ
   กรุงเทพ
20:30
   อุบลราชธานี
6:35
13
     133
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
20:45
   หนองคาย
8:35
14
     67
   รถด่วน
   กรุงเทพ
21:30
   อุบลราชธานี
7:50
15
     141
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
22:45
   อุบลราชธานี
10:20
16
     423
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
4:40
   สำโรงทาบ
5:40
17
     425
   รถท้องถิ่น
   ลำชี
5:30
   อุบลราชธานี
8:30
18
     431
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
5:00
   ขอนแก่น
11:55
19
     433
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
5:30
   ชุมทางบัวใหญ่
10:08
20
     439
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
11:45
   ชุมทางบัวใหญ่
16:40
21
     415
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
6:20
   หนองคาย
12:20
22
     437
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางแก่งคอย
16:55
   ลำนารายณ์
18:30
23
     421
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
6:10
   อุบลราชธานี
12:15
24
     419
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
11:15
   อุบลราชธานี
16:45
25
     427
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
14:20
   อุบลราชธานี
20:15
26
     417
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
16:00
   อุดรธานี
21:40
27
     429
   รถท้องถิ่น
   นครราชสีมา
17:55
   ชุมทางบัวใหญ่
19:40

หมายเหตุขบวน 339 , 341 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 343 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ

ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     142
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
17:35
   กรุงเทพ
5:00
2
     24
   รถด่วนพิเศษ
   อุบลราชธานี
19:00
   กรุงเทพ
5:15
3
     68
   รถด่วน
   อุบลราชธานี
19:30
   กรุงเทพ
6:40
4
     140
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
20:30
   กรุงเทพ
7:20
5
     342
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
5:05
   กรุงเทพ
8:40
6
     340
   รถชานเมือง
   ชุมทางแก่งคอย
8:45
   กรุงเทพ
11:10
7
     234
   รถธรรมดา
   สุรินทร์
5:20
   กรุงเทพ
14:15
8
     72
   รถด่วน
   อุบลราชธานี
5:40
   กรุงเทพ
14:55
9
     76
   รถด่วน
   หนองคาย
7:00
   กรุงเทพ
17:10
10
     136
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
7:00
   กรุงเทพ
18:40
11
     146
   รถเร็ว
   อุบลราชธานี
9:30
   กรุงเทพ
21:10
12
     22
   รถด่วนพิเศษ
   อุบลราชธานี
14:50
   กรุงเทพ
22:55
13
     78
   รถด่วน
   หนองคาย
18:15
   กรุงเทพ
4:35
14
     26
   รถด่วนพิเศษ
   หนองคาย
19:10
   กรุงเทพ
6:00
15
     134
   รถเร็ว
   หนองคาย
18:30
   กรุงเทพ
5:45
16
     438
   รถท้องถิ่น
   ลำนารายณ์
6:05
   ชุมทางแก่งคอย
7:40
17
     440
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
5:50
   ชุมทางแก่งคอย
10:40
18
     434
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
12:20
   ชุมทางแก่งคอย
17:10
19
     432
   รถท้องถิ่น
   ขอนแก่น
13:55
   ชุมทางแก่งคอย
20:30
20
     430
   รถท้องถิ่น
   ชุมทางบัวใหญ่
5:50
   นครราชสีมา
7:45
21
     424
   รถท้องถิ่น
   สำโรงทาบ
5:50
   นครราชสีมา
9:50
22
     416
   รถท้องถิ่น
   อุดรธานี
5:55
   นครราชสีมา
11:25
23
     428
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
6:20
   นครราชสีมา
11:45
24
     426
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
12:35
   นครราชสีมา
18:25
25
     418
   รถท้องถิ่น
   หนองคาย
12:55
   นครราชสีมา
19:00
26
     422
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
15:15
   ลำชี
18:15
27
     420
   รถท้องถิ่น
   อุบลราชธานี
18:45
   ลำชี
21:30

หมายเหตุ ขบวน 340 , 342 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0039 วินาที