ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560

ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     379
   รถธรรมดา
   มักกะสัน
04:28
   หัวตะเข้
05:10
2
     376
   รถธรรมดา
   รังสิต
05:35
   หัวตะเข้
07:40
3
     275
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
05:55
   อรัญประเทศ
11:35
4
     283
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
06:55
   บ้านพลูตาหลวง
11:20
5
     997
   รถเร็ว
   กรุงเทพ
06:45
   บ้านพลูตาหลวง
09:50
6
     285
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
06:55
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
08:56
7
     281
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
08:00
   กบินทร์บุรี
11:35
8
     367
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
10:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
11:30
9
     389
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
12:10
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
13:30
10
     279
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
13:05
   อรัญประเทศ
17:35
11
     277
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
15:25
   กบินทร์บุรี
18:20
12
     391
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
16:50
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
18:15
13
     371
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
17:40
   ปราจีนบุรี
20:55
14
     383
   รถธรรมดา
   กรุงเทพ
18:25
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
20:00

หมายเหตุขบวน 379 , 376 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 285 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ขบวน 283 เดินเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ , ขบวน 383 เดินเฉพาะวันทำงานราชการ


ปรับปรุง 10 สิงหาคม 2560
ลำดับ
เลขขบวน
   ประเภท
   สถานีต้นทาง
  เวลาออก
   สถานีปลายทาง
เวลาถึง
แสดงเวลา
1
     380
   รถธรรมดา
   หัวตะเข้
06:00
   กรุงเทพ
07:10
2
     384
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
05:45
   กรุงเทพ
07:45
3
     372
   รถธรรมดา
   ปราจีนบุรี
05:00
   กรุงเทพ
08:15
4
     388
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
07:05
   กรุงเทพ
08:35
5
     378
   รถธรรมดา
   หัวตะเข้
08:05
   กรุงเทพ
09:20
6
     278
   รถธรรมดา
   กบินทร์บุรี
06:00
   กรุงเทพ
10:15
7
     280
   รถธรรมดา
   อรัญประเทศ
06:40
   กรุงเทพ
12:05
8
     368
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
12:35
   กรุงเทพ
14:10
9
     390
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
14:05
   กรุงเทพ
15:25
10
     282
   รถธรรมดา
   กบินทร์บุรี
13:25
   กรุงเทพ
17:15
11
     284
   รถธรรมดา
   บ้านพลูตาหลวง
13:35
   กรุงเทพ
18:15
12
     286
   รถธรรมดา
   ชุมทางฉะเชิงเทรา
16:20
   กรุงเทพ
18:25
13
     276
   รถธรรมดา
   อรัญประเทศ
13:40
   กรุงเทพ
19:55

หมายเหตุ ขบวน 380 , 378 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์
ขบวน 284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ , ขบวน 384 เดินเฉพาะวันทำงานราชการ

การแสดงหน้าเว็บเพจ : 0.0039 วินาที