โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update May 30, 2019 Thai Eng China
Check now  12,435  [ All   136,681,449  ]
Today visit  7,768  [ All   77,232,810 ]
 
:
:

Train Number
Type
Pattaya
Departure
Bangkok
Arrive
Timetable
Fares
Train Tracking
1
284
Ordinary
14:21
18:15
         Train No. 284
2
998
Rapid
16:26
18:55
         Train No. 998


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!