โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update May 30, 2019 Thai Eng China
Check now  62,049  [ All   140,757,661  ]
Today visit  40,072  [ All   79,737,339 ]
 
:
:

Train Number
Type
Don Muang
Departure
Bangkok
Arrive
Timetable
Fares
Train Tracking
1
314
Ordinary
6:30
7:30
         Train No. 314
2
302
Ordinary
7:13
8:15
         Train No. 302
3
342
Ordinary
7:34
8:40
         Train No. 342
4
318
Ordinary
8:01
9:05
         Train No. 318
5
208
Ordinary
9:24
10:20
         Train No. 208
6
304
Ordinary
9:43
10:35
         Train No. 304
7
4
Special Express
03:10
04:00
         Train No. 4
8
24
04:27
05:15
         Train No. 24
9
26
05:02
06:00
         Train No. 26
10
14
Special Express
05:18
06:15
         Train No. 14
11
10
05:58
06:50
         Train No. 10
12
340
Ordinary
10:22
11:10
         Train No. 340
13
212
Ordinary
11:19
12:10
         Train No. 212
14
202
Ordinary
13:14
14:05
         Train No. 202
15
234
Ordinary
13:26
14:15
         Train No. 234
16
106
Rapid
13:53
14:40
         Train No. 106
17
72
Express
14:04
14:55
         Train No. 72
18
76
Express
16:19
17:10
         Train No. 76
19
112
Rapid
17:03
18:00
         Train No. 112
20
136
Rapid
17:40
18:40
         Train No. 136
21
8
Special Express
18:40
19:25
         Train No. 8
22
210
Ordinary
19:49
20:35
         Train No. 210
23
102
Rapid
20:13
21:10
         Train No. 102
24
146
Rapid
20:17
21:10
         Train No. 146
25
22
Special Express
22:16
22:55
         Train No. 22
26
78
Express
3:36
4:35
         Train No. 78
27
142
Rapid
4:04
5:00
         Train No. 142
28
108
Rapid
4:14
5:10
         Train No. 108
29
52
Express
4:30
5:25
         Train No. 52
30
134
Rapid
4:42
5:45
         Train No. 134
31
68
Express
5:50
6:40
         Train No. 68
32
140
Rapid
6:25
7:20
         Train No. 140


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!