โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update July 04, 2020 Thai Eng China
Check now  66,056  [ All   152,194,258  ]
Today visit  41,826  [ All   86,964,232 ]
 
:
:

- Open of Service, COVID-19 situation -
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Lat Krabang
Arrive
Timetable
Fares
Train Tracking
1
275
Ordinary
5:55
6:54
         Train No. 275
2
285
Ordinary
6:55
8:05
         Train No. 285
3
283
Ordinary
6:55
8:05
         Train No. 283
4
281
Ordinary
8:00
8:50
         Train No. 281
5
997
Rapid
06:45
07:27
         Train No. 997
6
367
Ordinary
10:10
11:01
         Train No. 367
7
389
Ordinary
12:10
12:56
         Train No. 389
8
279
Ordinary
13:05
13:41
         Train No. 279
9
277
Ordinary
15:25
16:11
         Train No. 277
10
391
Ordinary
16:55
17:44
         Train No. 391
11
371
Ordinary
17:40
18:33
         Train No. 371
12
383
Ordinary
18:25
19:16
         Train No. 383


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!