โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update July 04, 2020 Thai Eng China
Check now  1,602  [ All   152,346,597  ]
Today visit  1,011  [ All   87,059,484 ]
 
:
:

- Open of Service, COVID-19 situation -
Train Number
Type
Bangkok
Departure
Hua Hin
Arrive
Timetable
Fares
Train Tracking
1
43
Special Express
8:05
11:26
         Train No. 43
2
261
Ordinary
9:20
13:35
         Train No. 261
3
9085
Express
05:00
08:31
Train No.9085 'Out of service
4
171
Rapid
13:00
17:14
         Train No. 171
5
31
14:45
18:42
         Train No. 31
6
45
Special Express
15:10
19:10
Train No.45 Temporarily out of service
7
37
Special Express
15:10
19:10
         Train No. 37
8
169
Rapid
15:35
20:07
         Train No. 169
9
83
Express
17:05
21:07
         Train No. 83
10
173
Rapid
17:35
21:51
Train No.173 Temporarily out of service
11
167
Rapid
18:30
22:31
         Train No. 167
12
85
Express
19:30
23:33
         Train No. 85
13
41
Special Express
22:50
2:20
Train No.41 Temporarily out of service
14
39
Special Express
22:50
2:20
         Train No. 39


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!