โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

Update May 30, 2019 Thai Eng China
Check now  10,294  [ All   136,679,308  ]
Today visit  6,460  [ All   77,231,502 ]
 
:
:

Train Number
Type
Bangkok
Departure
Hua Hin
Arrive
Timetable
Fares
Train Tracking
1
43
Special Express
8:05
11:26
         Train No. 43
2
261
Ordinary
9:20
13:35
         Train No. 261
3
171
Rapid
13:00
17:14
         Train No. 171
4
31
14:45
18:42
         Train No. 31
5
45
Special Express
15:10
19:10
         Train No. 45
6
37
Special Express
15:10
19:10
         Train No. 37
7
169
Rapid
15:35
20:07
         Train No. 169
8
83
Express
17:05
21:07
         Train No. 83
9
173
Rapid
17:35
21:51
         Train No. 173
10
167
Rapid
18:30
22:31
         Train No. 167
11
85
Express
19:30
23:33
         Train No. 85
12
41
Special Express
22:50
2:20
         Train No. 41
13
39
Special Express
22:50
2:20
         Train No. 39รถด่วนพิเศษที่ 37 กรุงเทพ - สุไหงโก-ลก และรถด่วนพิเศษที่ 45 กรุงเทพ-ปาดังเบซาร์ ทั้งสองขบวนพ่วงรวมกัน และแยกริ้วขบวนที่ สถานีชุมทางหาดใหญ่

ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!