โลโก้การรถไฟแห่งประเทศไทย

ปรับปรุง 04 กรกฏาคม 2563 Thai Eng China
ตรวจสอบวันนี้ 29,236 ครั้ง [ ทั้งหมด  158,014,385  ]
เยี่ยมชมวันนี้ 19,039 ท่าน [ ทั้งหมด  90,673,352 ]
 
:
:

- ขบวนรถที่ให้บริการตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2563 เป็นต้นไป ตามมาตรการผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด -
เปิดให้บริการ ขบวนรถระยะไกล 40 ขบวน
ลำดับ
เลขขบวนรถ
ประเภทรถ

ออก

ถึง
กำหนดเวลาเดินรถ
ราคา
ติดตามขบวนรถ
1
7
ด่วนพิเศษ
08:30
19:30
         ขบวน " 7 "
        กรุงเทพ-เชียงใหม่
2
8
ด่วนพิเศษ
08:50
19:25
         ขบวน " 8 "
        เชียงใหม่-กรุงเทพ
3
9
ด่วนพิเศษ CNR
18:10
07:15
         ขบวน " 9 "
        กรุงเทพ-เชียงใหม่
4
10
ด่วนพิเศษ CNR
18:00
06:50
         ขบวน " 10 "
        เชียงใหม่-กรุงเทพ
5
13
*ด่วนพิเศษ
19:35
08:40
         ขบวน " 13 "
        กรุงเทพ-เชียงใหม่
6
14
*ด่วนพิเศษ
17:00
06:15
         ขบวน " 14 "
        เชียงใหม่-กรุงเทพ
7
51
ด่วน
22:00
12:10
         ขบวน " 51 "
        กรุงเทพ-เชียงใหม่
8
52
ด่วน
15:30
5:25
         ขบวน " 52 "
        เชียงใหม่-กรุงเทพ
9
102
เร็ว
6:30
21:10
         ขบวน " 102 "
        เชียงใหม่-กรุงเทพ
10
107
เร็ว
20:10
5:15
         ขบวน " 107 "
        กรุงเทพ-เด่นชัย
11
108
เร็ว
19:05
5:10
         ขบวน " 108 "
        เด่นชัย-กรุงเทพ
12
109
เร็ว
13:45
4:05
         ขบวน " 109 "
        กรุงเทพ-เชียงใหม่
13
111
เร็ว
7:00
16:30
         ขบวน " 111 "
        กรุงเทพ-เด่นชัย
14
112
เร็ว
7:30
18:00
         ขบวน " 112 "
        เด่นชัย-กรุงเทพ
15
201
ธรรมดา
9:25
17:55
         ขบวน " 201 "
        กรุงเทพ-พิษณุโลก
16
202
ธรรมดา
6:05
14:05
         ขบวน " 202 "
        พิษณุโลก-กรุงเทพ
17
207
ธรรมดา
14:05
19:35
         ขบวน " 207 "
        กรุงเทพ-นครสวรรค์
18
208
ธรรมดา
5:00
10:20
         ขบวน " 208 "
        นครสวรรค์-กรุงเทพ
19
209
ธรรมดา
11:20
15:40
         ขบวน " 209 "
        กรุงเทพ-บ้านตาคลี
20
210
ธรรมดา
16:00
20:35
         ขบวน " 210 "
        บ้านตาคลี-กรุงเทพ
21
211
ธรรมดา
12:55
19:15
         ขบวน " 211 "
        กรุงเทพ-ตะพานหิน
22
212
ธรรมดา
5:30
12:10
         ขบวน " 212 "
        ตะพานหิน-กรุงเทพ
23
301
ชานเมือง
16:30
20:00
         ขบวน " 301 "
        กรุงเทพ-ลพบุรี
24
302
ชานเมือง
4:40
8:15
         ขบวน " 302 "
        ลพบุรี-กรุงเทพ
25
303
ชานเมือง
4:20
7:05
         ขบวน " 303 "
        กรุงเทพ-ลพบุรี
26
304
ชานเมือง
8:00
10:35
         ขบวน " 304 "
        ลพบุรี-กรุงเทพ
27
311
ชานเมือง
4:40
5:25
         ขบวน " 311 "
        กรุงเทพ-รังสิต
28
313
ชานเมือง
18:20
20:45
         ขบวน " 313 "
        กรุงเทพ-ชุมทางบ้านภาชี
29
314
ชานเมือง
5:00
7:30
         ขบวน " 314 "
        ชุมทางบ้านภาชี-กรุงเทพ
30
317
ชานเมือง
17:25
20:20
         ขบวน " 317 "
        กรุงเทพ-ลพบุรี
31
318
ชานเมือง
6:00
9:05
         ขบวน " 318 "
        ลพบุรี-กรุงเทพ
32
339
ชานเมือง
5:20
8:05
         ขบวน " 339 "
        กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย
33
340
ชานเมือง
8:45
11:10
         ขบวน " 340 "
        ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
34
401
ท้องถิ่น
6:00
10:55
         ขบวน " 401 "
        ลพบุรี-พิษณุโลก
35
402
ท้องถิ่น
13:45
18:45
         ขบวน " 402 "
        พิษณุโลก-ลพบุรี
36
403
ท้องถิ่น
5:55
7:40
         ขบวน " 403 "
        พิษณุโลก-ศิลาอาสน์
37
407
ท้องถิ่น
5:00
14:35
         ขบวน " 407 "
        นครสวรรค์-เชียงใหม่
38
408
ท้องถิ่น
9:30
19:55
         ขบวน " 408 "
        เชียงใหม่-นครสวรรค์
39
409
ท้องถิ่น
6:00
7:15
         ขบวน " 409 "
        อยุธยา-ลพบุรี
40
410
ท้องถิ่น
16:30
18:10
         ขบวน " 410 "
        ศิลาอาสน์-พิษณุโลก
41
21
ด่วนพิเศษ
5:45
14:00
         ขบวน " 21 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
42
22
ด่วนพิเศษ
14:50
22:55
         ขบวน " 22 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
43
23
ด่วนพิเศษ CNR
20:30
06:35
         ขบวน " 23 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
44
24
ด่วนพิเศษ CNR
19:00
05:15
         ขบวน " 24 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
45
25
ด่วนพิเศษ CNR
20:00
06:25
         ขบวน " 25 "
        กรุงเทพ-หนองคาย
46
26
ด่วนพิเศษ CNR
19:40
06:00
         ขบวน " 26 "
        หนองคาย-กรุงเทพ
47
67
ด่วน
21:30
7:50
         ขบวน " 67 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
48
68
ด่วน
19:30
6:40
         ขบวน " 68 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
49
71
ด่วน
10:05
19:50
         ขบวน " 71 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
50
72
ด่วน
5:40
14:55
         ขบวน " 72 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
51
75
ด่วน
8:20
17:30
         ขบวน " 75 "
        กรุงเทพ-หนองคาย
52
76
ด่วน
07:45
17:10
         ขบวน " 76 "
        หนองคาย-กรุงเทพ
53
133
เร็ว
20:45
07:55
         ขบวน " 133 "
        กรุงเทพ-หนองคาย
54
134
เร็ว
18:50
5:45
         ขบวน " 134 "
        หนองคาย-กรุงเทพ
55
135
เร็ว
6:40
18:00
         ขบวน " 135 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
56
136
เร็ว
7:00
18:40
         ขบวน " 136 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
57
145
เร็ว
15:20
3:35
         ขบวน " 145 "
        กรุงเทพ-อุบลราชธานี
58
146
เร็ว
9:30
21:10
         ขบวน " 146 "
        อุบลราชธานี-กรุงเทพ
59
233
ธรรมดา
11:40
20:00
         ขบวน " 233 "
        กรุงเทพ-สุรินทร์
60
234
ธรรมดา
5:20
14:15
         ขบวน " 234 "
        สุรินทร์-กรุงเทพ
61
235
ธรรมดา
20:35
20:41
         ขบวน " 235 "
        สุรินทร์-ลำชี
62
236
ธรรมดา
4:47
4:53
         ขบวน " 236 "
        ลำชี-สุรินทร์
63
341
ชานเมือง
17:00
20:15
         ขบวน " 341 "
        กรุงเทพ-ชุมทางแก่งคอย
64
342
ชานเมือง
5:05
8:40
         ขบวน " 342 "
        ชุมทางแก่งคอย-กรุงเทพ
65
415
ท้องถิ่น
06:20
12:20
         ขบวน " 415 "
        นครราชสีมา-หนองคาย
66
416
ท้องถิ่น
5:55
10:55
         ขบวน " 416 "
        อุดรธานี-นครราชสีมา
67
417
ท้องถิ่น
15:55
21:00
         ขบวน " 417 "
        นครราชสีมา-อุดรธานี
68
418
ท้องถิ่น
12:55
18:35
         ขบวน " 418 "
        หนองคาย-นครราชสีมา
69
419
ท้องถิ่น
11:15
16:45
         ขบวน " 419 "
        นครราชสีมา-อุบลราชธานี
70
420
ท้องถิ่น
18:10
21:10
         ขบวน " 420 "
        อุบลราชธานี-ลำชี
71
421
ท้องถิ่น
6:10
12:15
         ขบวน " 421 "
        นครราชสีมา-อุบลราชธานี
72
422
ท้องถิ่น
15:15
18:15
         ขบวน " 422 "
        อุบลราชธานี-ลำชี
73
423
ท้องถิ่น
4:40
5:40
         ขบวน " 423 "
        ลำชี-สำโรงทาบ
74
424
ท้องถิ่น
5:50
9:50
         ขบวน " 424 "
        สำโรงทาบ-นครราชสีมา
75
425
ท้องถิ่น
5:30
8:30
         ขบวน " 425 "
        ลำชี-อุบลราชธานี
76
426
ท้องถิ่น
12:35
18:25
         ขบวน " 426 "
        อุบลราชธานี-นครราชสีมา
77
427
ท้องถิ่น
14:20
20:15
         ขบวน " 427 "
        นครราชสีมา-อุบลราชธานี
78
428
ท้องถิ่น
6:20
11:45
         ขบวน " 428 "
        อุบลราชธานี-นครราชสีมา
79
429
ท้องถิ่น
17:55
19:40
         ขบวน " 429 "
        นครราชสีมา-ชุมทางบัวใหญ่
80
430
ท้องถิ่น
5:50
7:20
         ขบวน " 430 "
        ชุมทางบัวใหญ่-นครราชสีมา
81
431
ท้องถิ่น
5:00
11:30
         ขบวน " 431 "
        ชุมทางแก่งคอย-ขอนแก่น
82
432
ท้องถิ่น
14:30
20:30
         ขบวน " 432 "
        ขอนแก่น-ชุมทางแก่งคอย
83
433
ท้องถิ่น
5:30
10:08
         ขบวน " 433 "
        ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่
84
434
ท้องถิ่น
12:20
17:10
         ขบวน " 434 "
        ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย
85
437
ท้องถิ่น
16:55
18:30
         ขบวน " 437 "
        ชุมทางแก่งคอย-ลำนารายณ์
86
438
ท้องถิ่น
6:05
7:40
         ขบวน " 438 "
        ลำนารายณ์-ชุมทางแก่งคอย
87
439
ท้องถิ่น
11:45
16:29
         ขบวน " 439 "
        ชุมทางแก่งคอย-บ้านโสกรัง
88
439
ท้องถิ่น
11:45
16:40
         ขบวน " 439 "
        ชุมทางแก่งคอย-ชุมทางบัวใหญ่
89
440
ท้องถิ่น
5:50
10:40
         ขบวน " 440 "
        ชุมทางบัวใหญ่-ชุมทางแก่งคอย
90
275
ธรรมดา
5:55
11:17
         ขบวน " 275 "
        กรุงเทพ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
91
276
ธรรมดา
13:53
19:35
         ขบวน " 276 "
        ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ
92
277
ธรรมดา
15:25
18:20
         ขบวน " 277 "
        กรุงเทพ-กบินทร์บุรี
93
278
ธรรมดา
6:30
10:15
         ขบวน " 278 "
        กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
94
279
ธรรมดา
13:05
17:27
         ขบวน " 279 "
        กรุงเทพ-ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก
95
280
ธรรมดา
06:58
12:05
         ขบวน " 280 "
        ด่านพรมแดนบ้านคลองลึก-กรุงเทพ
96
281
ธรรมดา
8:00
11:35
         ขบวน " 281 "
        กรุงเทพ-กบินทร์บุรี
97
282
ธรรมดา
13:25
17:15
         ขบวน " 282 "
        กบินทร์บุรี-กรุงเทพ
98
283
ธรรมดา
6:55
11:20
         ขบวน " 283 "
        กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง
99
284
ธรรมดา
13:35
18:15
         ขบวน " 284 "
        บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ
100
285
ธรรมดา
6:55
8:56
         ขบวน " 285 "
        กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา
101
286
ธรรมดา
16:20
18:15
         ขบวน " 286 "
        ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
102
367
ธรรมดา
10:10
11:45
         ขบวน " 367 "
        กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา
103
368
ธรรมดา
12:35
14:10
         ขบวน " 368 "
        ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
104
371
ธรรมดา
17:40
20:32
         ขบวน " 371 "
        กรุงเทพ-ปราจีนบุรี
105
372
ธรรมดา
5:00
8:15
         ขบวน " 372 "
        ปราจีนบุรี-กรุงเทพ
106
376
ชานเมือง
5:35
7:40
         ขบวน " 376 "
        รังสิต-หัวตะเข้
107
378
ธรรมดา
8:05
9:20
         ขบวน " 378 "
        หัวตะเข้-กรุงเทพ
108
379
ธรรมดา
4:15
5:10
         ขบวน " 379 "
        กรุงเทพ-หัวตะเข้
109
380
ธรรมดา
6:00
7:10
         ขบวน " 380 "
        หัวตะเข้-กรุงเทพ
110
383
ธรรมดา
18:25
20:00
         ขบวน " 383 "
        กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา
111
384
ธรรมดา
5:45
7:45
         ขบวน " 384 "
        ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
112
388
พิเศษชานเมือง
7:05
8:35
         ขบวน " 388 "
        ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
113
389
พิเศษชานเมือง
12:10
13:30
         ขบวน " 389 "
        กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา
114
390
พิเศษชานเมือง
14:05
15:25
         ขบวน " 390 "
        ชุมทางฉะเชิงเทรา-กรุงเทพ
115
391
พิเศษชานเมือง
16:55
18:25
         ขบวน " 391 "
        กรุงเทพ-ชุมทางฉะเชิงเทรา
116
997
เร็ว
06:45
09:50
         ขบวน " 997 "
        กรุงเทพ-บ้านพลูตาหลวง
117
998
เร็ว
15:50
18:55
         ขบวน " 998 "
        บ้านพลูตาหลวง-กรุงเทพ
118
31
ด่วนพิเศษ CNR
14:45
6:35
         ขบวน " 31 "
        กรุงเทพ-ชุมทางหาดใหญ่
119
32
ด่วนพิเศษ CNR
18:45
10:30
         ขบวน " 32 "
        ชุมทางหาดใหญ่-กรุงเทพ
120
37
*ด่วนพิเศษ
15:10
11:20
         ขบวน " 37 "
        กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
121
38
*ด่วนพิเศษ
14:20
10:10
         ขบวน " 38 "
        สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ
122
39
ด่วนพิเศษ
22:50
8:05
         ขบวน " 39 "
        กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
123
40
ด่วนพิเศษ
10:40
19:45
         ขบวน " 40 "
        สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
124
43
ด่วนพิเศษ
8:05
16:45
         ขบวน " 43 "
        กรุงเทพ-สุราษฎร์ธานี
125
44
ด่วนพิเศษ
20:41
5:55
         ขบวน " 44 "
        สุราษฎร์ธานี-กรุงเทพ
126
83
ด่วน
17:05
8:05
         ขบวน " 83 "
        กรุงเทพ-ตรัง
127
84
ด่วน
17:25
8:35
         ขบวน " 84 "
        ตรัง-กรุงเทพ
128
85
ด่วน
19:30
10:55
         ขบวน " 85 "
        กรุงเทพ-นครศรีธรรมราช
129
86
ด่วน
15:00
6:30
         ขบวน " 86 "
        นครศรีธรรมราช-กรุงเทพ
130
167
เร็ว
18:30
11:20
         ขบวน " 167 "
        กรุงเทพ-กันตัง
131
168
เร็ว
12:40
5:35
         ขบวน " 168 "
        กันตัง-กรุงเทพ
132
171
เร็ว
13:00
10:45
         ขบวน " 171 "
        กรุงเทพ-สุไหงโก-ลก
133
172
เร็ว
11:30
09:15
         ขบวน " 172 "
        สุไหงโก-ลก-กรุงเทพ
134
175
เร็ว
6:30
10:00
         ขบวน " 175 "
        ชุมทางหาดใหญ่-สุไหงโก-ลก
135
176
เร็ว
14:55
18:15
         ขบวน " 176 "
        สุไหงโก-ลก-ชุมทางหาดใหญ่
136
251
ธรรมดา
13:05
19:20
         ขบวน " 251 "
        ธนบุรี-ประจวบคีรีขันธ์
137
252
ธรรมดา
4:51
10.55
         ขบวน " 252 "
        ประจวบคีรีขันธ์-ธนบุรี
138
254
ธรรมดา
5:45
16:10
         ขบวน " 254 "
        หลังสวน-ธนบุรี
139
255
ธรรมดา
7:30
18:15
         ขบวน " 255 "
        ธนบุรี-หลังสวน
140
257
ธรรมดา
7:50
12:35
         ขบวน " 257 "
        ธนบุรี-น้ำตก
141
258
ธรรมดา
12:55
17:40
         ขบวน " 258 "
        น้ำตก-ธนบุรี
142
259
ธรรมดา
13:55
18:30
         ขบวน " 259 "
        ธนบุรี-น้ำตก
143
260
ธรรมดา
05:20
10:25
         ขบวน " 260 "
        น้ำตก-ธนบุรี
144
261
ธรรมดา
9:20
13:35
         ขบวน " 261 "
        กรุงเทพ-หัวหิน
145
262
ธรรมดา
14:10
19:00
         ขบวน " 262 "
        หัวหิน-กรุงเทพ
146
351
ธรรมดา
18:25
20:30
         ขบวน " 351 "
        ธนบุรี-ราชบุรี
147
352
ธรรมดา
5:00
7:10
         ขบวน " 352 "
        ราชบุรี-ธนบุรี
148
355
พิเศษชานเมือง
16:40
20:04
         ขบวน " 355 "
        กรุงเทพ-สุพรรณบุรี
149
356
พิเศษชานเมือง
4:30
8:05
         ขบวน " 356 "
        สุพรรณบุรี-กรุงเทพ
150
445
ท้องถิ่น
6:30
16:50
         ขบวน " 445 "
        ชุมพร-ชุมทางหาดใหญ่
151
446
ท้องถิ่น
6:40
16:30
         ขบวน " 446 "
        ชุมทางหาดใหญ่-ชุมพร
152
447
ท้องถิ่น
6:20
17:35
         ขบวน " 447 "
        สุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก
153
448
ท้องถิ่น
6:30
17:55
         ขบวน " 448 "
        สุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานี
154
451
ท้องถิ่น
6:00
14:50
         ขบวน " 451 "
        นครศรีธรรมราช-สุไหงโก-ลก
155
452
ท้องถิ่น
9:00
18:05
         ขบวน " 452 "
        สุไหงโก-ลก-นครศรีธรรมราช
156
453
ท้องถิ่น
6:30
8:40
         ขบวน " 453 "
        ยะลา-สุไหงโก-ลก
157
454
ท้องถิ่น
15:25
17:40
         ขบวน " 454 "
        สุไหงโก-ลก-ยะลา
158
455
ท้องถิ่น
9:58
17:10
         ขบวน " 455 "
        นครศรีธรรมราช-ยะลา
159
456
ท้องถิ่น
6:35
13:55
         ขบวน " 456 "
        ยะลา-นครศรีธรรมราช
160
463
ท้องถิ่น
6:02
12:10
         ขบวน " 463 "
        พัทลุง-สุไหงโก-ลก
161
464
ท้องถิ่น
12:25
18:50
         ขบวน " 464 "
        สุไหงโก-ลก-พัทลุง
162
471
ชานเมือง
4:20
4:50
         ขบวน " 471 "
        ธนบุรี-ศาลายา
163
472
ชานเมือง
5:10
5:40
         ขบวน " 472 "
        ศาลายา-ธนบุรี
164
473
ชานเมือง
5:45
6:15
         ขบวน " 473 "
        ธนบุรี-ศาลายา
165
474
ชานเมือง
6:20
6:53
         ขบวน " 474 "
        ศาลายา-ธนบุรี
166
475
ชานเมือง
7:12
7:45
         ขบวน " 475 "
        ธนบุรี-ศาลายา
167
476
ชานเมือง
8:25
8:55
         ขบวน " 476 "
        ศาลายา-ธนบุรี
168
477
ชานเมือง
16:50
17:20
         ขบวน " 477 "
        ธนบุรี-ศาลายา
169
478
ชานเมือง
17:40
18:15
         ขบวน " 478 "
        ศาลายา-ธนบุรี
170
479
ชานเมือง
19:30
20:00
         ขบวน " 479 "
        ธนบุรี-ศาลายา
171
480
ชานเมือง
20:05
20:35
         ขบวน " 480 "
        ศาลายา-ธนบุรี
172
485
ท้องถิ่น
4:35
8:20
         ขบวน " 485 "
        ชุมทางหนองปลาดุก-น้ำตก
173
486
ท้องถิ่น
15:30
18:50
         ขบวน " 486 "
        น้ำตก-ชุมทางหนองปลาดุก
174
489
ท้องถิ่น
16:55
17:55
         ขบวน " 489 "
        สุราษฎร์ธานี-คีรีรัฐนิคม
175
490
ท้องถิ่น
6:00
6:58
         ขบวน " 490 "
        คีรีรัฐนิคม-สุราษฎร์ธานี


ขบวนรถชานเมือง : ขบวน 303/304 , 313/314 , 317/318 , 339/340 ไม่มีเดินวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ
ขบวน 301/302 , 343/344 เดินเฉพาะวันเสาร์ - วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ
สายตะวันออก : ข.283/284 เดินเฉพาะวันจันทร์ - ศุกร์ , ข.285/286 เดินเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์
ข.379/376 , 380/378 ไม่มีเดิน วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดรายการ

WCAG 2.0 (Level AA) Valid CSS! Valid CSS!