ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง
ชื่อเรื่อง  : 
Axle Spring (Axle Rubber Spring) สำหรับรถดีเซลราง Daewoo ตามแผนผังเลขที่ DP2-2606/1 จำนวน 352 Pcs.
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  : 
12,000,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โรงงานมักกะสัน เลขที่ 700 ถนนนิคมมักกะสัน แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400 หมายเลขโทรศัพท์ 02-2452480 ต่อ 5432
E-Mail  : 
Suthep.ko@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
ระหว่างดำเนินการ