ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
หน่วยงาน : 
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ
ชื่อเรื่อง  : 
โครงการจ้างพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสาร และสำรองที่นั่ง (D-Ticket) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
วงเงินงบประมาณ/ราคากลาง  : 
931,100,000.00 บาท
สถานที่ติดต่อ  : 
ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถ การรถไฟแห่งประเทศไทย เลขที่ 1 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
E-Mail  : 
development.oper@railway.co.th
เอกสาร
ประกวดราคา
ร่างขอบเขตของงาน
เอกสารอื่น ๆ
ที่มาราคากลาง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุด
รับฟังคำวิจารณ์
ฉบับแรก
14 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
ฉบับปรับปรุง
โพสวันที่ 23/04/2562 16:21:29