รายละเอียดราคากลาง

  :: 2456 ประกาศ ::

วันที่ 29 กันยายน 2563
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
เอกสาร
รายละเอียดราคากลาง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
1
ซื้อVM 14-4H Magnet Valve 24 V สำหรับซ่อม M Air Brake -Control System จำนวน 40 Pcs.
29/09/2563
0
2
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ HEGENSCHEIDT 161 (PM) จำนวน 1 เครื่อง
29/09/2563
0
3
จ้างเหมาทำเพลสต่อท้ายเครื่องยนต์ และเพลาต่อเกียร์ปั๊มรถเกลี่ยหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/09/2563
0
4
จัดซื้อ Cylinder Head Complete (ใน 1 Set ประกอบด้วย 13 รายการ) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Plelstick 16PA4V 185 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 144 Sets โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2563
0
5
จัดซื้อ สายพานสำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2563
0
6
จัดซื้อ แท่งห้ามล้อรถจักร Alsthom (High Phoshorus) ตามแผนผังเลขที่ 1-4101D4-001/3 จำนวน 8,000 แท่ง โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2563
0
7
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องวิศวกรอำนวยการศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล ห้องประชุม และห้องเก็บของ จำนวน 1 งาน
25/09/2563
0
8
ซื้อ GANGWAY COMPLETE ของรถโดยสาร ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
25/09/2563
0
9
ว่าจ้างตรวจซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงล้างหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature รถจักรดีเซลไฟฟ้าทุกชนิด จำนวน 650 ลูก
25/09/2563
0
10
ซื้อ หัวต่อสายไฟฟ้า สำหรับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 10 รายการ
24/09/2563
0
11
เสื้อช็อปช่าง จำนวน 63 ตัว
24/09/2563
0
12
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
24/09/2563
0
13
จ้างฉีดล้างทำความสะอาดเก็บขยะ ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในโรงซ่อมรถดีเซลรางและรถโดยสาร ย่านเติมน้ำมัน ย่านช่างกล จำนวน ๑๒ เดือน
23/09/2563
0
14
ซื้อถังน้ำใต้ท้องรถ JR Hokkaido จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
23/09/2563
0
15
ว่าจ้างตรวจรอยร้าวและซ่อมโครงแคร่ สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 16 แคร่
23/09/2563
0
16
ว่าจ้างซ่อม Frame Re - Insulation Main Field Coil และ Commutating Field Coil และเปลี่ยน Connection Bar ของ Traction Motor Model TA671 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
23/09/2563
0
17
อะไหล่ชุดซ่อม Pressure Converter RLV 11D E/12 (1 Set ประกอบด้วย 8 ชิ้น 7 รายการ) จำนวน 40 Sets.
22/09/2563
0
18
ซื้อ Auto Drain Valve (EW1) Complete จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2563
0
19
Rotary Valve Seat Ass y 1323-4079872-01 (K3547) ของรถดีเซลราง THN และ NKF (1 Set ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 5 Sets.
22/09/2563
0
20
ซื้อ Clamping Plate แคร่ DTD-09 และ Side Bearer Body แคร่ KH-56 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2563
0
21
ซื้อ ปะเก็นหนังแผ่น จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/09/2563
0
22
ซื้อ เครื่องดันกระจกหน้าต่างรถโดยสาร (L-R) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2563
0
23
ซื้อPole Wheel ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 8 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2563
0
24
ว่าจ้างซ่อม Cooling Group สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 3 ชุด
21/09/2563
0
25
ว่าจ้าง Preventive Maintenance Overhead Crane ยี่ห้อ Yale ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2563
0
26
ซื้อ Pin ตามเเผนผังเลขที่ 1-2TP4-036 และสลักเกลี้ยงแบบ บี ขนาด 50 x 33.5 x 310 x 10 x 12 x 21 x 8 มม. จำนวน 2 รายการ
21/09/2563
0
27
ว่าจ้าง Preventive Maintenance Lifting Jack ยี่ห้อ IME Auto Lift ขนาด 30 ตัน จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2563
0
28
ว่าจ้างซ่อม Lifting Jack ยี่ห้อ Auto lift ขนาด 15 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2563
0
29
จัดซื้อพัดลมรถโดยสาร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2563
0
30
ซื้อ Swing Arm for Sliding Plug Door รถ บนท.ป. ITR R&L จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2563
0
31
ซื้อหมวกนิรภัย, อุปกรณ์ดับเพลิง จำนวน 6 รายการ
18/09/2563
0
32
ซื้อRH. Head Stock รถ บชส. วัสดุ SS400 จำนวน 20 ชุด
18/09/2563
0
33
จ้างดัดแปลงห้องสุขาเป็นระบบปิด พร้อมติดตั้งถังเก็บสิ่งปฏิกูล รถ บนท.ป. 235 จำนวน 1 คัน
18/09/2563
0
34
จ้างเหมาทำเสาฟิลเลอร์รอดรถอัดหิน รุ่น 08,09,รถ บสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2563
0
35
จ้างเหมาทำขาอาร์มโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 08,09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2563
0
36
จัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม และเครื่องทำน้ำเย็น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2563
0
37
จ้างทำพร้อมติดตั้งบันไดชานสูงรถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2563
0
38
จ้างทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 48,000 คัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2563
0
39
จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงรถโดยสาร (รถ บพห.) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 8 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2563
0
40
จ้างเหมาซ่อมพัดลม 16 นิ้ว จำนวน 300 เครื่อง
17/09/2563
0
41
ซื้อ Striking Casting (Size ๑๒ ๓/๔ นิ้ว x ๖ นิ้ว) จำนวน ๓๐๐ ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2563
0
42
จัดซื้อ The primary vertical damper, DISPEN 9135-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 80 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563
0
43
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins N 855 ของรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 50 รายการ
16/09/2563
0
44
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อม Headlight สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563
0
45
จ้างเหมาทำหม้อเก็บเสียงท่อไอเสีย และข้อต่อท่อไอเสียเครื่องยนต์ DEUTZ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563
0
46
จ้างซ่อมแผง JB1 สำหรับรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 10 แผง
16/09/2563
0
47
ซื้อBrake disc ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 92 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/09/2563
0
48
ซื้อ Swing Arm for Sliding Plug Door รถ บนท.ป. ITR R-L จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/09/2563
0
49
ซื้อ ถังน้ำใต้ท้องรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 4 ใบ โดยวิธีคัดเลือก
16/09/2563
0
50
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 8 คัน
15/09/2563
0
51
จ้างซ่อมหนักพร้อมอะไหล่เครื่องปรับอากาศ Hitachi,Profile,Mitsubishi,Wonderal จำนวน ๑๐ เครื่อง
15/09/2563
0
52
ซื้อ กระจกใส Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. ใช้กับรถ ควีนแลนด์ จำนวน 200 แผ่น
15/09/2563
0
53
ซื้อBrake Lever แคร่ KHM-L จำนวน 2 รายการ
14/09/2563
0
54
จ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 1 ชนิดมีห้องขับ จำนวน 4 คัน
14/09/2563
0
55
จ้างซ่อม Stator Re - Coil ด้าน Main สำหรับ Traction Alternator Model ๕GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA.จำนวน ๖ ลูก
14/09/2563
0
56
ซื้อHigh Speed Hacksaw Blade 18 T (1/2 in x 300 mm.) TIS.290-2521 จำนวน 6,000 อัน
14/09/2563
0
57
ซื้อชุด Control Lifting Jack ประกอบด้วยตัวตู้และอุปกรณ์ชุดควบคุมสำหรับการทำงานของชุด Lifting Jack ทั้งชุด ยี่ห้อ GEDI ขนาด 10 ตัน จำนวน 1 ตู้
14/09/2563
0
58
จัดซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่าง (บานล่าง) ขนาด 15 x 420 x 1020 รถ บชส. 4 หลัก จำนวน 75 ชุด.
11/09/2563
0
59
จัดซื้อ กรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่าง (บานบน) ขนาด 15 x 420 x 1020 รถ บชส. 4 หลัก จำนวน 75 ชุด.
11/09/2563
0
60
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
61
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
62
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
63
จัดซื้อสีสำหรับซ่อมรถโดยสารที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
64
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
65
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
66
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2563
0
67
จ้างตรวจรอยร้าวและติด Track พร้อมทำสีลำตัวเครื่องพ่วงรถสินค้าและรถโดยสาร จำนวน 150 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2563
0
68
จ้างซ่อม Upper Swing Bolster FUJICAR PC-26 จำนวน 26 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2563
0
69
จัดซื้อ Repair Kit for Cylinder Head วาระ 24,000 ชม. สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Pielstick Type 16PA4V185 CP and VG รถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom (ใน 1 Set ประกอบด้วย 5 Items) จำนวน 640 Sets โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2563
0
70
จัดซื้อ ชุด Kit สำหรับซ่อมลูกสูบและ ชุดแหวนลูกสูบเครื่องยนต์ Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2563
0
71
จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ (MTU) วาระ 10,000 ชั่วโมง วาระ D จำนวน 8 ครั้ง (เครื่อง)
10/09/2563
0
72
จัดซื้อ สำนักรับ Coil Spring ด้าน Oil Damper วัสดุเหล็ก Carbon Steel JIS G5101 Class SC360 ใช้งานกับแคร่รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 280 Pcs.
10/09/2563
0
73
จัดซื้อ DP-40HS Door Engine P/N 5171-2076221-08 ของรถดีเซลรางปรับอากาศ ATR จำนวน 10 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/09/2563
0
74
ประกวดราคาซื้อดอกต๊าป ขนาดต่าง ๆ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)
02/09/2563
0
75
งานบริการรักษาความปลอดภัย อาคารและสถานที่ สำนักงานบริหารโครงการระบบรถไฟฟ้า ที่มักกะสัน
02/09/2563
0
76
งานบริการทำความสะอาดพื้นที่ทั่วไปและพื้นที่ที่มีความสูงเกินกว่า ๔ เมตร (ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก) บริเวณระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
02/09/2563
0
77
จ้างซ่อมหนัก รถ บชส615 (รถควีนแลนด์)
01/09/2563
0
78
จ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ MTU 16V 4000R41R วาระ 30,000 ชั่วโมง จำนวน 4 เครื่อง
01/09/2563
0
79
จ้างเหมาทำล้อดัดรางพร้อมบู๊ชทองเหลืองรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2563
0
80
งานจ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 08-16 3S. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/09/2563
0
81
เรื่องจ้างประกอบอุปกรณ์และชิ้นส่วนต่างๆ ภายใน-ภายนอก รถดีเซลราง NKF. กซข.1235 จำนวน 1 คัน
01/09/2563
0
82
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2563
0
83
จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูม เลขที่ ๓๖ ของพนักงานรถจักร อด.ที่ ลป. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2563
0
84
จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงถังบำบัดและห้องสุขาบ้านพักรันนิ่งรูม เลขที่ ๕๑ ของพนักงานรถจักร อด.ที่ ลป.
31/08/2563
0
85
จัดซื้อ แผ่นหลังคา UPVC Holoroof 520 ตารางเมตร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2563
0
86
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารที่ทำการ พตร.ศล. แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2563
0
87
ซื้อสีและอุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/08/2563
0
88
กระจกรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 4 รายการ
29/08/2563
0
89
จ้างซ่อมหนัก รถ บนท.ป.รุ่น 1001-1084 จำนวน 14 คัน โดยวิธีคัดเลือก
29/08/2563
0
90
จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงภาพลักษณ์ รถโดยสารโบกี้ชั้นที่ 3 (พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ) จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
29/08/2563
0
91
จัดซื้อ Carbon Brush สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 4,300 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
28/08/2563
0
92
ซื้อข้อต่อสายลมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/08/2563
0
93
ซื้อ Voltage Regulator สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2563
0
94
ซื้อ แผ่นพลาสวูด จำนวน ๓ รายการ
27/08/2563
0
95
จัดซื้อ Lateral oil damper, DISPEN 9136-40 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 40 Sets
27/08/2563
0
96
ซื้อชุดสายไฟต่อระหว่างขบวน ใช้สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2563
0
97
ซื้อTaper Roller Bearing AAR. Standard Class D ขนาด 5.1/2 นิ้ว x 10 นิ้ว จำนวน 300 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
26/08/2563
0
98
ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE ๑ CT จำนวน ๕๐ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ ๔๒ รายการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2563
0
99
ซื้อวาล์วปรับแรงดันลม (Safety Valve) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2563
0
100
ซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ PC-25 และ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
26/08/2563
0
101
จัดซื้อ Alignment Bearing Ref.4 P/N 1087-4124498-01 Material GCrl5 (Bearing Steel) สำหรับใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 150 Pcs.
25/08/2563
0
102
จัดซื้อ Speed Sensor สำหรับซ่อม Traction Motor รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Pcs.
25/08/2563
0
103
ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji (PM) จำนวน 1 เครื่อง
25/08/2563
0
104
จ้างเหมาทำข้อต่ออ่อนท่อไอเสีย (Flexible) เครื่องยนต์ DEUTZ 1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/08/2563
0
105
จ้างซ่อมทำวาระเครื่องยนต์ CAT รุ่น 3516B-HD Top End Overhaul จำนวน 7 เครื่อง
24/08/2563
0
106
ซื้อ Different valve ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
24/08/2563
0
107
ซื้อ Crank Shaft เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 2 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2563
0
108
จัดซื้อ Discharge Valve Assembly 1133-4071652-01 (K 14200)(Includes 81-87) สำหรับซ่อม C-1200 Mechanically Driven Air Compressor รถดีเซลราง THN จำนวน 82 Sets.
20/08/2563
0
109
จัดซื้ออุปกรณ์ส่วนควบ Lifting Jack ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
20/08/2563
0
110
ว่าจ้างซ่อม Lifting Jack ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.
20/08/2563
0
111
จัดซื้อสี สำหรับงาน TPM จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2563
0
112
จ้างซ่อม Statodyne Battery Circuit (STC) ของ รจ.ALS. จำนวน 10 Stes.
20/08/2563
0
113
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายเมนภายในอาคารโรงเครื่องมือกลผลิต จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
19/08/2563
0
114
จัดซื้อ Duplex Pressure Gauge (BC and BC) Type Dia.80 อุปกรณ์สำหรับใช้งานในระบบ Air Brake รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 20 Pcs.
19/08/2563
0
115
จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า สายเมนภายในอาคารโรงซ่อมงานล้อ จำนวน 1 งาน
19/08/2563
0
116
เครื่องอะไหล่ชุดซ่อม I 86547 Driver Brake Valve รุ่น FHD 4-1 ใช้สำหรับซ่อมรถจักร ALS และรุ่น FHD 4-4 ใช้สำหรับซ่อมรถดีเซลราง Daewoo (1 ชุดประกอบด้วย 15 รายการ) จำนวน 30 ชุด.
19/08/2563
0
117
Spring สำหรับ Bogie Frame รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 144 Pcs
19/08/2563
0
118
จัดซื้อ กระบอกเกลียวทองเหลืองพร้อมแป้นเกลียวทองเหลือง ใช้งานกับแคร่รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 120 Pcs.
19/08/2563
0
119
ซื้อ อะไหล่เครื่องห้ามล้อ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
19/08/2563
0
120
จ้างซ่อมเดินสายไฟ (Wiring) แผงรีเลย์ RYP1 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 5 Sets.
19/08/2563
0
121
จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อม Red Mark Light สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 3 รายการ
18/08/2563
0
122
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องกองระเบียบวิธี ศูนย์วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 งาน
18/08/2563
0
123
จัดซื้อน้ำมัน Gear Case ยี่ห้อ Mobil SHC 634 (1 ถัง = 200 ลิตร) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 5 ถัง
18/08/2563
0
124
จัดซื้อ Repair Kit วาระ 24,000 ชม. สำหรับ Cylinder head เครื่องยนต์ Cummins KTA-50L ( 1 Set ประกอบด้วย 7 รายการ) จำนวน 160 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/08/2563
0
125
จัดซื้อ Pressure Gauge สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
18/08/2563
0
126
จัดซื้อ ล้อรีดทึบรถดีเซลราง THN. , NKF. และ ATR ตามแผนผังเลขที่ 304 T/1 (Mark 1) จำนวน 400 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
18/08/2563
0
127
จ้างซ่อม Controlled Slack Coupler จำนวน 40 ชุด
17/08/2563
0
128
จ้างซ่อม Engine Control Governor (LCC 103) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 30 Sets.
17/08/2563
0
129
จ้างซ่อมวาระหนักรถ บสส. จำนวน 5 คัน
17/08/2563
0
130
ซื้อ โครงเก้าอี้พร้อมเบาะนั่ง พิงหลัง พิงศรีษะ ฉีดโฟมพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป.รุ่น ITR. จำนวน ๕ คัน
17/08/2563
0
131
ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
17/08/2563
0
132
จ้างซ่อมวาระหนักอุบัติเหตุ รถ บนอ.ป.1002 จำนวน 1 คัน
17/08/2563
0
133
ซื้อ Piston Rod for Oil Damper ขนาด 25 มม. และขนาด 28 มม. ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและรถ บนท.ป. รุ่นขอนเเก่น จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2563
0
134
ซื้อ ปลอก Oil Damper ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและรถ บนท.ป. รุ่น ขอนเเก่น จำนวน 500 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2563
0
135
ซื้อ DP-45DS DOOR ENGINE with DS-9D Interlock Sw. #No.5171-1093620-01 จำนวน 12 ชุด
15/08/2563
0
136
ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่นน้ำกลั่นแบตเตอรี่และน้ำยาระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ณ โรงซ่อมรถดีเซลรางกรุงเทพ จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
15/08/2563
0
137
ซื้อLED Down Light 220V.AC.,24V.DC. และสวิตซ์ทางเดียว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2563
0
138
ซื้อFlat Head Bolt และ Nut จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2563
0
139
แผ่นรองกรอบเครื่องพ่วง ขนาด 80 x 250 x 6 มิลลิเมตร จำนวน 270 ชิ้นและแผ่นรองลำตัวเครื่องพ่วง ขนาด 130 x 150 x 6 มิลลิเมตร จำนวน 270 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2563
0
140
ซื้อ CHANGE OVER COCK R1 P/N 71950/1,2,3,4 ใช้กับระบบห้ามล้อรถโดยสาร จำนวน 70 Set.s โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/08/2563
0
141
ซื้อ หม้อเพลารถโดยสารแคร่ Queensland จำนวน ๖๐ หม้อ โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2563
0
142
ว่าจ้างซ่อม Injection Pump CAV DPA3260F530T สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 30 Sets.
13/08/2563
0
143
ซื้อหม้อเพลารถโดยสารแคร่ Romania จำนวน 60 หม้อ โดยวิธีคัดเลือก
11/08/2563
0
144
จ้างซ่อม Upper Swing Bolster PC-25 และ PC-25A จำนวน 21 ชุด
11/08/2563
0
145
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet(CNC)(PM) จำนวน 1 เครื่อง
11/08/2563
0
146
จ้างซ่อม Suction Valve และ Delivery Valve ของ compressor Knorr รุ่น VV160-200-2 จำนวน 40 Sets.
11/08/2563
0
147
ซื้อAutomatic Coupler and Draft Gear สำหรับ รถ Power Car จำนวน 24 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
11/08/2563
0
148
จ้างซ่อมปรับปรุงกรอบอลูมิเนียมพร้อมกระจกหน้าต่างรถดีเซลราง Daewoo รุ่น 1 ชนิดไม่มีห้องขับ จำนวน 4 คัน
11/08/2563
0
149
จัดซื้อ ประตู-หน้าต่างกระจกกรอบอลูมิเนียม พร้อมมุ้งลวด และอุปกรณ์ส่วนควบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
0
150
จัดซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้าบ้านพักรันนิ่งรูม เลขที่ ๓๖ ของพนักงานรถจักร อด.ที่ ลป.
10/08/2563
0
151
จัดซื้อวัสดุเพื่อปรับปรุงที่ทำการพนักงานตรวจรถจักร หน่วย 10 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/08/2563
0
152
ว่าจ้างรื้อหรือติดตั้งเครื่องยนต์พร้อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถจักร ALS GEA HID GE จำนวน 100 เครื่อง
10/08/2563
0
153
ซื้อEmergency Brake Valve NB11 ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 10 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
10/08/2563
0
154
จ้างซ่อมระบบไฟฟ้ารถโดยสาร (ในโรงซ่อม) ระยะเวลา 2 ปี
07/08/2563
0
155
จ้างซ่อมแผง 1316 สำหรับ MSP ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 25 Sets.
07/08/2563
0
156
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพ่นสี งานซ่อมส่วนบนรถโดยสาร จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2563
0
157
จ้างซ่อม Rotor Re-Coil ด้าน Main และด้าน Excite สำหรับ Traction Alternator Model 5GMG200 ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 12 Sets.
06/08/2563
0
158
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสารทั่วไป จำนวน 80 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2563
0
159
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะและท้าวแขน รถ บนท.ป. ขอนแก่น จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก
05/08/2563
0
160
จ้างทำอะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2563
0
161
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ – เครื่องใช้ สำหรับงานซ่อมบำรุงรถจักรและรถพ่วง จำวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2563
0
162
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2563
0
163
จัดซื้อแผ่นปิดบันไดสำหรับชานชาลาสูง จำนวน 54 ชุด ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/08/2563
0
164
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2563
0
165
จ้างเหมาทำฮุกรถอัดหินในประแจ (CA311.104 HOOK) รุ่น 08-16 3S. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2563
0
166
จ้างเหมาทำฝาครอบ Crown Wheel & Cone Pinion (DL63.301 Axle Gear Housing) รถเกลี่ยหิน รุ่น PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2563
0
167
ซื้อ ราวกันตกเตียงนอนล่างรถ บนท.ป. รุ่น JR-West วัสดุ SUS.304 จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/07/2563
0
168
ซื้อบานเกล็ดอลูมิเนียม รถ บชส.,บสพ.,บกข.(ดัดแปลง) ขนาด 695 x 915 มม. จำนวน 100 บาน โดยวิธีคัดเลือก
30/07/2563
0
169
ซื้อ ก้านยันชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/07/2563
0
170
ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ PC-26 จำนวน 10 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/07/2563
0
171
ซื้อ Pivot Pin(Yoke Pin) จำนวน 300 อัน โดยวิธีคัดเลือก
29/07/2563
0
172
ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TS-209 จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/07/2563
0
173
ซื้อ บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างพร้อมมุ้งลวดสแตนเลส ขนาด 43.2 x 120 ซม. (บานบน) จำนวน 200 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
29/07/2563
0
174
จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารปรับอากาศ 16 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 200 เครื่อง
24/07/2563
0
175
ซื้อ Spring Pay Out for Slack adjuster จำนวน ๓๐๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
23/07/2563
0
176
ซื้อ ประตูเลื่อนรถโดยสารทั่วไป (Partition Sliding Door) วัสดุ SUS.๓๐๔ จำนวน ๖๐ บาน โดยวิธีคัดเลือก
23/07/2563
0
177
จ้างตรวจสอบรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
22/07/2563
0
178
ซื้อ Brake Pull Rod พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ แคร่ PC-25 จำนวน 165 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2563
0
179
ซื้อ Distance piece อะไหล่หม้อเพลา PC-24 จำนวน 360 pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/07/2563
0
180
Upper Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 10 ชุด
22/07/2563
0
181
Bracket Brake Lever แคร่ PC-25 ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-001 จำนวน 450 ชุด
22/07/2563
0
182
จัดซื้อ Circuit Breaker อุปกรณ์สำหรับใช้งานกับงานซ่อมไฟฟ้าควบคุมรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
22/07/2563
0
183
จ้างซ่อมหนักเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารธรรมดา (Axle Alternator Type EVR.) ขนาด 2.1 Kw. จำนวน 30 เครื่อง
22/07/2563
0
184
จ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสารธรรมดา FUJI 24 V.DC. จำนวน 100 เครื่อง
21/07/2563
0
185
ซื้ออะไหล่รถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2563
0
186
ซื้ออะไหล่เครื่องอัดไฮดรอลิคแบบมือโยก ขนาด 50 ตัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/07/2563
0
187
ว่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารอนุรักษ์ แขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
188
ว่าจ้างปรับปรุงพื้นคอนกรีต และจัดแสดงเครื่องจักร อาคารอนุรักษ์ แขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
189
ว่าจ้างปรับปรุงทาสี ทำรั้วโดยรอบ อาคารอนุรักษ์ แขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
20/07/2563
0
190
ว่าจ้างปรับปรุงหลังคาอาคารอนุรักษ์ แขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
191
ซื้อ เบาะนั่ง พิงหลัง พิงศีรษะรถ บชส. พร้อมฉีดโฟมขึ้นรูป พร้อมโครงทั้งชุด จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/07/2563
0
192
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
193
ซื้อ ตลับลูกปืน (Bearing) สำหรับซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
194
ซื้อ ดานขัด (LOCK) เครื่องพ่วง Natmall จำนวน 120 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2563
0
195
ซื้อ เหล็กทาบชานทางเดินพร้อมบานพับ วัสดุ SUS304 จำนวน 90 ชุด
20/07/2563
0
196
จัดซื้อ Gear Cover สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR แผนผังเลขที่ QSJZ24-50-01-000 จำนวน 30 Sets โดยวิธีคัดเลือก
17/07/2563
0
197
จัดซื้อ Oil Pump และ Oil Motor สำหรับรถดีเซลราง THN จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563
0
198
จัดซื้อ Levelling Valve Complete สำหรับซ่อม Air Suspension Equipment รถดีเซลราง Sprinter จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563
0
199
ซื้อชุดสายไฟต่อระหว่างขบวน ใช้สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/07/2563
0
200
ซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2563
0
201
ซื้อล้อรีดทึบรถโดยสาร บนอ.ป.,บนท.ป. และ ADR. จำนวน 1,200 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2563
0
202
จ้างซ่อมวาระหนัก รถโดยสาร บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 16 คัน โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2563
0
203
ซื้อกล่องชุมสาย ๒๔V.DC. ของรถ บนท.ป. ,โคม Downlight ของรถ บนอ.ป. และสกรูสแตนเลส จำนวน ๗ รายการ
16/07/2563
0
204
ซื้อปลอกล้อรถพ่วง (Rough Wheel Tyre) จำนวน 7,500 ปลอก โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2563
0
205
ซื้อ ก้านยันชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2563
0
206
ซื้อชุดกล่องควบคุมเกียร์รถลากจูง Geismar โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
0
207
ซื้อแบตเตอรี่, น้ำกรด ใช้งานกับรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
15/07/2563
0
208
ซื้อชุดกรองอากาศ รถ บลน.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/07/2563
0
209
Battery Charger และ Motor รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ
15/07/2563
0
210
Battery Charger และ Motor รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ
15/07/2563
0
211
กล่องชุมสาย 24V.DC. ของรถ บนท.ป.,โคม Downlight ของรถ บนอ.ป. และสกรูสแตนเลส จำนวน 7 รายการ
15/07/2563
0
212
กล่องชุมสาย 24V.DC. ของรถ บนท.ป. ,โคม Downlight ของรถ บนอ.ป. และสกรูสแตนเลส จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/07/2563
0
213
ว่าจ้างเปลี่ยนล้อยางและซ่อมรถ Fork Lift ยี่ห้อ HELI รุ่น CPCD50 ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/07/2563
0
214
จ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่ รถโดยสาร ที่แขวง สรง.อด. จำนวน 120 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
10/07/2563
0
215
ซื้อ Liner for Center Bearing จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2563
0
216
ซื้อ สลักเกลี้ยงขนาดต่างๆ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
10/07/2563
0
217
Upper Swing Bolster แคร่ Kawasaki (KW-20) ตามแผนผัง 1-11TP2-039/1 จำนวน 20 ชุด
10/07/2563
0
218
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมตัวรถ รถโดยสารทั่วไป จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/07/2563
0
219
จ้างผลิตเฟรมหม้อลมสูบ BG 12 นิ้ว (รหัส W4-0644) จำนวน 100 ชุด
09/07/2563
0
220
จ้างผลิต Piston Set For Safety Valve (รหัส L4-LOC-0026) จำนวน 100 ชุด
08/07/2563
0
221
จ้างซ่อมวาระหนัก รถโดยสาร บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 16 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/07/2563
0
222
จ้างซ่อมหม้อเพลารถโดยสารแคร่ TS-836,DTP-18,KW-75 จำนวน 80 ชุด
03/07/2563
0
223
แผ่นเหล็กไร้สนิม ชนิดผิวเรียบธรรมดา ขนาด 2.0 มม. x 1219 มม. x 2438 มม. จำนวน 200 แผ่น
03/07/2563
0
224
ซื้อLower Swing Bolster แคร่ PC-๒๖A, KHM-L และ KH-๕๖ จำนวน ๓ รายการ
02/07/2563
0
225
จัดซื้อ สายไฟ Power 4 GKW ขนาดต่างๆ จำนวน 4 รายการ
02/07/2563
0
226
จัดซื้อ Main Alternator สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR ตามแผนผังเลขที่ CDJF201N-000-000WX จำนวน 2 Pcs
02/07/2563
0
227
งานจัดซื้อกรองน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2563
0
228
งานจ้างเหมาทำล้อวัด A,B,D รถอัดหิน รุ่น 08,09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2563
0
229
งานจ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2563
0
230
จ้างทำความสะอาด, ซ่อม, พ่นสี วัสดุกันรั่วซึมหลังคารถโดยสารปรับอากาศสแตนเลส จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/07/2563
0
231
งานจัดซื้อวาล์วลมเบรกรถลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/07/2563
0
232
ซื้อ เหล็กเหนียวฉาก จำนวน 3 รายการ
01/07/2563
0
233
งานจ้างทำอะไหล่ระบบระบายอากาศรถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2563
0
234
งานจัดซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2563
0
235
ซื้อ แบตเตอรี่ ๒-Volt Maintenance-Free Type Battery พร้อมสายพ่วงเเบตเตอรี่ (SRT SPECIFICATION NO.R-๑๒๙/๒๕๕๗) จำนวน ๒๐๐ ชุด
26/06/2563
0
236
ซื้อ อะไหล่แคร่ TKZ-3 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
26/06/2563
0
237
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บทพ.3 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563
0
238
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563
0
239
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2563
0
240
ซื้อ ด้ายดิบชนิดไม่มีเเป้งปนลักษณะเป็นกลุ่ม ยาวเส้นละไม่ต่ำกว่า 1 เมตร จำนวน 6,000 กก. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/06/2563
0
241
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องพัสดุ (สลส.) สำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน
23/06/2563
0
242
Slinger แคร่ PC-25 (ปลอกสวมคอเพลารถโดยสาร) จำนวน 185 อัน
23/06/2563
0
243
งานจ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/06/2563
0
244
ซื้อ ตลับลูกปืน Cylindrical Roller Bearing No.KE JC-2A(JR-West) จำนวน 272 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
19/06/2563
0
245
จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลาง รถ บกข. และปรับปรุงภายใน จำนวน 8 คัน โดยวิธีคัดเลือก
18/06/2563
0
246
จ้างทำพร้อมติดตั้งบันไดชานสูงรถโดยสารปรับอากาศ รุ่น บนท.ป. 84 คัน จำนวน 30 คัน โดยวิธีคัดเลือก
18/06/2563
0
247
จ้างซ่อมแซมปรับปรุงที่พักพนักงานลูกจ้างเฉพาะงาน สังกัด สลส. จำนวน 1 งาน
17/06/2563
0
248
จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบบาร์เทียร์ จำนวน 129 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2563
0
249
ซื้อบานเกล็ดพร้อมกรอบอลูมิเนียม ใช้กับรถ บชส.,บสพ.,บกข. ขนาด 396 - 420 x 1,020 หนา 15 มม. พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 100 บาน โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2563
0
250
ซื้อ บานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่างพร้อมติดมุ้งลวดสแตนเลส ขนาด 43.2 x 120 ซม. (บานล่าง) รถ บนท. จำนวน 200 กรอบ โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2563
0
251
ซื้อJournal Box แคร่ Hyundai จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2563
0
252
จัดซื้อพัดลมรถโดยสารชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด 16 นิ้ว.แบบไม่มีแปลงถ่าน จำนวน 55 เครื่อง ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2563
0
253
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (Temperature Indication Label)
17/06/2563
0
254
จัดซื้อชุดเครื่องนอนสำหรับบ้านพักรันนิ่งรูมของพนักงานรถจักร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/06/2563
0
255
จ้างซ่อม Brake Shoe Head แคร่ JNR จำนวน 1,000 ชุด
17/06/2563
0
256
ซื้อประตูชานรถโดยสารทั่วไป (Side Entrance Door) วัสดุ SUS 304 จำนวน 60 บาน
16/06/2563
0
257
จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบแนทมอลล์ จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/06/2563
0
258
จ้างซ่อม ที่นั่งไม้ สำหรับรถ บชส.พร้อมทำสี (ที่นั่งไม้สั้น,ที่นั่งไม้ยาว) จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2563
0
259
จ้างซ่อมปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบคอนโทรลสแล็ค จำนวน 119 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2563
0
260
ซื้อบานพับประตูชาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/06/2563
0
261
จ้างซ่อมหนัก รถ บสส. รุ่นหมายเลข 4 ตัว จำนวน 12 คัน
15/06/2563
0
262
จ้างซ่อมทำวาระ 1 เดือน และทำความสะอาดถังเก็บสิ่งปฏิกูลสำหรับรถโดยสารชุดใหม่จำนวน 1,272 คัน
15/06/2563
0
263
ชุดแขวนบานประตู L และ R รถ บนอ.ป. จำนวน 12 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2563
0
264
Knuckle Pin for Automatic Coupler จำนวน 300 อัน โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2563
0
265
ปากขอพ่วงอัตโนมัติ ชนิด แนทมอลล์ จำนวน 100 ปาก
12/06/2563
0
266
ปากขอพ่วง 3 รายการ
12/06/2563
0
267
Barrel Spring for Slack Adjuster จำนวน 300 อัน
12/06/2563
0
268
ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KHM-L , KH-๕๖ และ TB-๖๑ จำนวน ๓ รายการ
11/06/2563
0
269
ซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ Fuji Car PC-26A จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
11/06/2563
0
270
ซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ TR-217,R-157 และ PC-24 จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
11/06/2563
0
271
จัดซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะจง
11/06/2563
0
272
จ้างเหมาทำแผ่นคลัทช์รถ บลน.1 (สบง.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2563
0
273
จ้างเหมาทำอะไหล่ชุดสั่นหินรถ บสน. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/06/2563
0
274
จ้างซ่อมโครงแคร่ KW-20 จำนวน 24 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
10/06/2563
0
275
ซื้อกระจก บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
10/06/2563
0
276
Printed Circuit Board สำหรับซ่อม Voltage Regulator & Lamp พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 4 รายการ
09/06/2563
0
277
ซื้อประตูห้องน้ำรถโดยสารทั่วไป วัสดุ SUS.304 (สลับมิติ ซ้าย - ขวา) จำนวน 60 บาน โดยวิธีคัดเลือก
09/06/2563
0
278
จ้างถอด-ใส่ Tarol Bearing รถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 3,400 เพลา
09/06/2563
0
279
งานว่าจ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถ บชท. จำนวน 12 โครงแคร่ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563
0
280
งานว่าจ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถ บนท. จำนวน 12 แคร่ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563
0
281
งานว่าจ้างตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถ บชท. จำนวน 12 แคร่ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563
0
282
งานว่าจ้างตรวจรอยร้าวโครงแคร่รถ บนท. จำนวน 12 แคร่ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/06/2563
0
283
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัย และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณ ที่ทำการหน่วย 10 เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ระยะเวลา 1 เดือน
08/06/2563
0
284
ซื้อRubber Cushion Draft Gear รถโดยสารทั่วไปตามแผนผังเลขที่ LV5-2099/2 จำนวน 260 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/06/2563
0
285
Friction Block แคร่เกาหลี จำนวน 656 ตัว
08/06/2563
0
286
จ้างทำป้ายชื่อติดแคร่ตามโครงการ CMMS จำนวน 1,200 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
05/06/2563
0
287
ซื้อ โคมพร้อม LED Ceiling (Roof) Light 24 V.DC. 20 W. (แสงสีขาว) จำนวน 300 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
05/06/2563
0
288
ซื้อ อะไหล่ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสารทั่วไป จำนวน ๖ รายการ
04/06/2563
0
289
ซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถโดยสาร (Axel Alternator Type EVR.) (หรือเทียบเท่า) ขนาด 2.1 KW. With Belt Tension จำนวน 16 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
04/06/2563
0
290
ซื้อ ไม้สักคิ้วขอบหน้าต่าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2563
0
291
ซื้อ ชานปะทะรถโดยสาร จำนวน 20 ชุด
04/06/2563
0
292
จ้างซ่อมหนัก รถ บนอ.ป.รุ่น 1001-1022 จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/06/2563
0
293
ซื้อ Automatic Coupler and Draft Gear สำหรับ รถ JR Hokkaido จำนวน ๔ ชุด
02/06/2563
0
294
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน 500 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
02/06/2563
0
295
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน 500 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
02/06/2563
0
296
อุปกรณ์อะไหล่รถโดยสาร Isolating Rubber จำนวน 3 รายการ
02/06/2563
0
297
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26A จำนวน 30 ชุด
01/06/2563
0
298
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-25 จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2563
0
299
ซื้อ กรอบบานกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด ๗๗๒ x ๑,๐๓๗ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๕ กรอบ
29/05/2563
0
300
ซื้อ กรอบบานเกล็ดพร้อมกรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูปบานบน ( Upper louver )
ขนาด ๑๕ x ๔๒๐ x ๑,๐๒๐ มม. จำนวน ๓๐๐ กรอบ
29/05/2563
0
301
ซื้อ กรอบบานเกล็ดพร้อมกรอบอลูมิเนียมสำเร็จรูปบานล่าง ( Lower louver ) ขนาด ๑๕ x ๔๒๐ x ๑,๐๒๐ มม. จำนวน ๓๐๐ กรอบ
29/05/2563
0
302
ซื้อ Brake Shoe Hanger แคร่ PC-๒๖ จำนวน ๔ รายการ
29/05/2563
0
303
ซื้อ กรอบบานกระจกอลูมิเนียมพร้อมกระจก ขนาด ๗๗๒ x ๙๖๗ มม. รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๕ กรอบ
29/05/2563
0
304
จ้างซ่อม Brake Beam แคร่ JNR จำนวน 300 ชุด
29/05/2563
0
305
จัดซื้อ Element, Fuel Filter P/N P550202 หรือ P/N FF202 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 2,260 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2563
0
306
จัดซื้อ Element Lub Oil P/N P551670 หรือ P/N LF3325 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 4,280 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2563
0
307
จ้างซ่อม Bogie Bolster Assembly แคร่ DTP-18 จำนวน 16 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2563
0
308
ซื้อ Injection Pump p/n2643 D640 (Delphi) สำหรับเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB37575 จำนวน 4 ชุด
29/05/2563
0
309
เบาะชนิดฉีดโฟมพร้อมโครงเบาะนั่ง เบาะพิงพนักพิงศรีษะทั้งชุด รถโดยสาร บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 24 คัน (1คัน ประกอบด้วย 6 รายการ)
29/05/2563
0
310
จ้างซ่อมโครงแคร่ TKZ-3 จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2563
0
311
จัดซื้อ Filter Fuel (Element, Fuel Filter) P/N P552216 หรือ P/N FS1216 สำหรับใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 2,872 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2563
0
312
จ้างซ่อมโครงแคร่ PC-26 จำนวน 20 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2563
0
313
จ้างซ่อมปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติงานและภูมิทัศน์ เพื่อเข้าสู่ระบบงานซ่อมบำรุงแบบ TPM ในหน่วยงานต้นสังกัด จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2563
0
314
ซื้อกระจกรถ บนท.ป. รุ่น ITR จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2563
0
315
ซื้อ ไม้สักไสเรียบ 2 หน้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/05/2563
0
316
Lower Swing Bolster แคร่ PC -24S และ TB-61 จำนวน 2 รายการ
27/05/2563
0
317
ชุดแกนเกลียว Slack Adjuster DRV-600 จำนวน 200 ชุด
1 ชุดประกอบด้วย 3 รายการ คือ
1. Item No.1 Adjuster Nut
2.Item No.23 Leader Nut
3.Item No.41 Adjuster Spindle
27/05/2563
0
318
ซื้อมือจับทางขึ้นตัวรถ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/05/2563
0
319
จ้างซ่อมหนัก รถ บสพ. จำนวน 12 คัน
27/05/2563
0
320
จ้างซ่อมพัดลม ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/05/2563
0
321
จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยวิธีคัดเลือก
26/05/2563
0
322
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่-มหาสารคาม-ร้อยเอ็ด-มุกดาหาร-นครพนม โดยวิธีคัดเลือก
26/05/2563
0
323
จ้างซ่อมตัดผุทำสี 2K ภายนอก ทำสีภายใน รถธรรมดา เลข 2 ตัว และเลข 3 ตัว จำนวน 20 คัน
26/05/2563
0
324
Journal Box แคร่ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ
26/05/2563
0
325
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีและปูกระเบื้องพื้น อาคารสำนักงาน หน่วย 10 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2563
0
326
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงาน หน่วย 10 พิษณุโลก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2563
0
327
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2563
0
328
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/05/2563
0
329
จ้างตรวจสอบรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารชั้น 3 (บชส.) ที่แขวง สรง.อด. จำนวน 120 แคร่
26/05/2563
0
330
จัดซื้อ Overhaul Kit for Axle drive Gear Type E 13/18 รถดีเซลราง Daewoo ( 1 Set Consist of 12 Items) จำนวน 17 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/05/2563
0
331
จ้างทำพร้อมติดตั้งบันไดเพื่อรองรับชานชาลาสูง จำนวน 100 คัน
25/05/2563
0
332
จัดซื้อ Reversing Drum Model. 17DP33A1 ใช้งานกับรถจักร GEA. จำนวน 10 Sets โดยวิธีคัดเลือก
22/05/2563
0
333
งานซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวและอุปกรณ์สำหรับหมอนเหล็ก H - Beam จำนวน 6 รายการ งานผลิตและซ่อมสร้างสะพานที่ 1 กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
21/05/2563
0
334
จัดซื้อ Major Overhaul Kit for Block Brake ( 31 Items /1 Set ) รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 50 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2563
0
335
จัดซื้อ Wearing Part Group C , Group D และ Group H สำหรับซ่อม Voith Transmission Type T 211 RZ รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/05/2563
0
336
ซื้อHandle LH3 , RH3 (รหัส GF4-0186 , G4-0187) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563
0
337
ซื้อแผ่นรองกันสึก (Wear Plate) แคร่ Daewoo ขนาด 6x115x280 mm. จำนวน 770 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/05/2563
0
338
ซื้อ จานศูนย์กลางแคร่ตัวล่าง Y-๒๕ จำนวน ๒๐๐ อัน
20/05/2563
0
339
Brake Coupling (1 นิ้ว x R1.1/4 นิ้ว 560 มิลลิเมตร) จำนวน 1,500 ชุด
19/05/2563
0
340
จ้างซ่อมโครงแคร่ KHM-L จำนวน 24 ชุด
19/05/2563
0
341
ซื้อ Type – A Supply Check Valve จำนวน 15 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
19/05/2563
0
342
จ้างผลิต Valve Seat p/n 4A 42897 จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/05/2563
0
343
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารรถ บชท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน 3 คัน ที่ สรง.อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/05/2563
0
344
จ้างซ่อมหม้อเพลารถโดยสาร แคร่ TKZ-3, KHM-L2M, DTD-09, HYUNDAI จำนวน 100 ชุด
15/05/2563
0
345
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อม Distributor Valve รุ่น KE1 CSL จำนวน 10 รายการ
14/05/2563
0
346
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อม Distributor Valve รุ่น KE2 CSL/A จำนวน 13 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14/05/2563
0
347
ซื้อ TAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS C ขนาด 5 นิ้ว x 9 นิ้ว จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
14/05/2563
0
348
ซื้อTAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS C ขนาด 5 นิ้ว x 9 นิ้ว จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
14/05/2563
0
349
ซื้อHandle LH๓ , RH๓ (รหัส GF๔-๐๑๘๖ , G๔-๐๑๘๗) ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/05/2563
0
350
จัดซื้อรางน้ำปีกนก รถ บนท. จำนวน 500 อัน ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
351
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถ บนท. จำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
352
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อม รถ บนท. จำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
353
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อม รถ บนท. จำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
354
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อม รถ บนท. จำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
355
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อม รถ บนท. จำนวน 2 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
356
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อม รถ บนท. จำนวน 1 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/05/2563
0
357
ซื้อ ตลับลูกปืน Cylindrical Roller Bearing No.2U110-CS(JC-1A) จำนวน 146 ตลั
13/05/2563
0
358
ซื้อEnd Sill (RH.) ตามแผนผังเลขที่ 3-8 PH10-003/1 จำนวน 20 ชุด
12/05/2563
0
359
ซื้อBrake Shoe Hanger แคร่รถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
12/05/2563
0
360
ซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมโครงประธานรถโดยสารทั่วไป จำนวน 4 รายการ
12/05/2563
0
361
ซื้อRubber Cushion Draft Gear ของรถสินค้า จำนวน 80 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2563
0
362
ว่าจ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสาร ขนาด 12 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563
0
363
ซื้อ Friction Shoe จำนวน ๑,๕๐๐ อัน
12/05/2563
0
364
ว่าจ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร FUJI 24VDC. จำนวน 100 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563
0
365
จัดซื้อแผ่นพลาสวูด ขนาด 10 มิล จำนวน 200 แผ่น ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563
0
366
ซื้อ ผ้ายางปูพื้น จำนวน ๔๕ ม้วน
12/05/2563
0
367
จัดซื้ แผ่นพลาสวูด ขนาด 4 มิล จำนวน 600 แผ่น ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/05/2563
0
368
ซื้อ ไม้สัก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2563
0
369
ซื้อ Brake Beam แคร่ PC-25 ตามแผนผังเลขที่ 1-2TP4-004 จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2563
0
370
ซื้อ Bolster Wear Plate จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2563
0
371
ซื้อ Adapter Class D ตามแผนผังเลขที่ 327 T จำนวน 400 อัน โดยวิธีคัดเลือก
12/05/2563
0
372
ซื้อ Bearing Housing แคร่ KHM-L๒M จำนวน ๘๐ ชุด
08/05/2563
0
373
ซื้อกรอบยางพร้อมราวม่านเตียงนอนล่างรถ บนท.ป JR-West อัดพลาสติกพร้อมรางผ้าม่านเป็นชิ้นเดียวกัน จำนวน ๙๖ ชุด
08/05/2563
0
374
ซื้อ Brake Rod จำนวน ๒ รายการ
08/05/2563
0
375
จ้างที่ปรึกษางานติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการระบบรถไฟทางคู่เพื่อการขนส่งและการจัดการโลจิสติกส์ระยะเร่งด่วนช่วงชุมทางถนนจิระ-ขอนแก่น และโครงการรถไฟทางคู่ในเส้นทางสายชายฝั่งทะเลตะวันออก ช่วงฉะเชิงเทรา-คลองสิบเก้า-แก่งคอย โดยวิธีคัดเลือก
07/05/2563
0
376
จ้างซ่อม Swing Bolster Hanger แคร่ JNR จำนวน 300 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
07/05/2563
0
377
จ้างเหมาซ่อมมอเตอร์สตาร์ท Delco-Remy ของรถ บลน.1 (สบง.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2563
0
378
จัดซื้อ Air Cleaner Element ของรถดีเซลราง SPRINTER จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
30/04/2563
0
379
ซื้อ พลูเลย์เพลาล้อ (Axle Pulley Malleable Iron ) ตามแผนผัง P7-2333A จำนวน 80 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
29/04/2563
0
380
จัดซื้อ Coupler P/N 41A201566 PT-1 ตามแผนผังเลขที่ 41D700760 (Mark 1) สำหรับซ่อม Bogie Frame รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 60 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2563
0
381
จัดซื้อ Heavy Duty DC. Starting Contactor Type 36840307-05 2 Pole 100 A. ของรถจักร HID จำนวน 10 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2563
0
382
สลักเกลียวเหล็ก หห.ขนาด๓/๔ นิ้ว x ๒,๑/๒ นิ้ว จำนวน ๗,๗๐๐ ตัว
27/04/2563
0
383
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บนท. ๑๐๖๙ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
24/04/2563
0
384
จ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลารถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,000 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
23/04/2563
0
385
จ้างซ่อม Bolster แคร่ KHM. สำหรับรถ 8 ล้อ จำนวน 10 ตัว
23/04/2563
0
386
จัดซื้อ Timing Case ของเครื่องยนต์ Perkins YB 6 สูบ P/N 3716C522 จำนวน 50 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
23/04/2563
0
387
จัดซื้อ Injector Ass”y ของเครื่องยนต์ Perkins YB 6 สูบ
P/N 2645A026 จำนวน 100 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
23/04/2563
0
388
จัดซื้อ Frequency Inverter สำหรับ Air Condition รถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 115 คัน จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2563
0
389
จ้างซ่อมเครื่องปั๊มไฮดรอลิค จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/04/2563
0
390
จัดซื้อบันไดขึ้นเตียงนอนรถ บนท. จำนวน 50 ชุด ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
391
จัดซื้อ บันไดรถ บนท. จำนวน 250 ชุด ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
392
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ ( เหล็กซับหน้าต่างใน รถ บชส. เลข 4 หลัก ) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
393
จัดซื้อเหล็กฝาข้างขนาด 2.3 x 970 x 1,570 มม. วัสดุเหล็กเหนียว ss41 (พร้อมทาสีกันสนิม 1 ด้าน) จำนวน 400 แผ่น ที่แขวงรถพ่วงปากน้ำโพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
394
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถ บชท. จำนวน 1 รายการ (Kick Plate Stainless) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
395
จัดซื้อโครงเก้าอี้สแตนเลสรถโดยสาร บชส.76 ที่นั่ง ที่ สรง.อด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
396
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บนท.1002 จำนวน 1 คัน
21/04/2563
0
397
จ้างผลิต Valve Seat pn 4A 42897 จำนวน 40 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2563
0
398
จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยวิธีคัดเลือก
20/04/2563
0
399
ซื้อกระจกชนิดแผ่นคู่สุญญากาศพร้อมกรอบอลูมิเนียม รถ บนท.ป. ITR ขนาด ๓๗ x ๑,๒๐๑ x ๗๙๑ มม. จำนวน ๒ รายการ
17/04/2563
0
400
จัดซื้อ Double Check Valve Complete (7 Items/Set) ใช้งานกับอุปกรณ์ Air Brake ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID จำนวน 30 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
17/04/2563
0
401
จัดซื้อ Turbo charger p/n 2674A080 เครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB จำนวน 15 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
17/04/2563
0
402
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ซ่อมเปลี่ยนเครื่องทำแบบผลิตอัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/04/2563
0
403
ซื้อ กระจกชนิดแผ่นคู่สูญญากาศพร้อมกรอบอลูมิเนียม รถ บนอ.ป. ขนาด ๓๗ x ๑,๐๔๓ x ๗๖๓ มม. จำนวน ๔๐ บาน
15/04/2563
0
404
ซื้อกลอนทองเหลืองพร้อมกรอบ จำนวน ๔๐๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/04/2563
0
405
ซื้อกระจกชนิดแผ่นคู่สูญญากาศพร้อมกรอบอลูมิเนียม รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๔๐ บาน
15/04/2563
0
406
ซื้อ๓/๔ นิ้ว M Air Filter Complete No.๑๘๒๗-๓๑๑๑๒๖๒-๐๒ จำนวน ๑๕ ชุด
15/04/2563
0
407
RH. Head Stock (Type I)
15/04/2563
0
408
จัดซื้อ Kick Plate Stainless จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14/04/2563
0
409
จัดซื้อ กระจกชนิดแผ่นคู่สุญญากาศพร้อมกรอบอลูมิเนียมรถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 100 บาน โดยวิธีคัดเลือก
13/04/2563
0
410
จ้างซ่อมวาระหนัก รถ บกข.ป.1003 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/04/2563
0
411
Brake Shoe Hanger (Outer)-LH และ -RH แคร่ PC - 25 จำนวน 2 รายการ
13/04/2563
0
412
ซื้ออะไหล่แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 3 รายการ
13/04/2563
0
413
ว่าจ้างติดตั้งโคมไฟ LED HIGHTBAY 150W พื้นที่เหนือรางซ่อม ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
414
ว่าจ้างติดตั้งโคมไฟ LED HIGHTBAY 100W รวมอุปกรณ์พร้อมติดตั้งโรงคลุมด้านทิศเหนือ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
415
ว่าจ้างงานปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างโรงคลุมด้านทิศใต้ (โรงซ่อมมี Overhead Crane) สรจ.อด. จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
416
ว่าจ้างปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างโรงคลุมเก่าด้านทิศเหนือ สรจ.อด.จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
417
ซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับงานซ่อม Distributor Valve จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
418
ยุตไหมพรมตัวหนอนซับน้ำมัน จำนวน 3,080 อัน โดยวิธีคัดเลือก
10/04/2563
0
419
USB. Kawasaki KW-๗๕ จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2563
0
420
Journal Box แคร่ DTD-09 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
10/04/2563
0
421
เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง จำนวน 3 เครื่อง
10/04/2563
0
422
รอกรับเบาะนั่งรถ บนท. จำนวน 1,000 ชุด
10/04/2563
0
423
แผ่นปิดบันไดสำหรับชานชาลาสูง จำนวน 60 คีน
09/04/2563
0
424
เหล็กรอกเลื่อนเบาะรถ บนท.ป. รุ่น IRT จำนวน 600 ตัว
09/04/2563
0
425
จ้างดัดแปลง รถ บกข. รุ่นหมายเลข 4 ตัว จำนวน 9 คัน
03/04/2563
0
426
จัดซื้อถังดับเพลิงชนิดสารเหลวระเหย จำนวน ๒๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563
0
427
จัดซื้อถังดับเพลิงแบบเคลื่อนที่ชนิดผงเคมีแห้ง จำนวน 167 ถัง และตู้ใส่ถังดับเพลิง จำนวน 42 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563
0
428
ว่าจ้างตรวจสอบคุณสมบัติและซ่อมหนัก (COIL SPRING) รถโดยสาร จำนวน 450 ชิ้น ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/04/2563
0
429
จ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูล สำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุของการรถไฟฯ ระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
01/04/2563
0
430
จ้างทำความสะอาดห้องน้ำที่ทำการหน่วยงานต้นสังกัด กองผลิตที่ สชอ., สลก., สวย., สลส., วผผ. เวลา 12 เดือน
01/04/2563
0
431
จัดซื้อ Knorr Driver Brake Valve Type FHD4-EP P/N II 59241 สำหรับรถดีเซลราง ADR จำนวน 4 Sets โดยวิธีคัดเลือก
31/03/2563
0
432
จัดซื้อ Main Engine Control Box Complete Set ตามแผนผังเลขที่ Drg. No. EW030251 และ Dwg. No. ED240036 สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 6 Sets โดยวิธีคัดเลือก
31/03/2563
0
433
จัดซื้อ Excitation Control Panel Ref.No.1 P/N 17FL339 A1 , A4 ( 1 Set ประกอบด้วย 12 รายการ) ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 10 Sets
31/03/2563
0
434
จัดซื้อ Injector P/N EX52407500024 หรือ P/N X52407500024 อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 96 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/03/2563
0
435
ซื้อโครงกูบเหล็กรถโดยสารทั่วไป (Modified) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/03/2563
0
436
ซื้อ LOCKING PLUG และ LOCKING RECEPTACLE จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563
0
437
ซื้อ แปรงถ่าน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563
0
438
ซื้อ Red Insulating Enamel และ ผ้าผืน/เย็บวน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาพเจาะจง
27/03/2563
0
439
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/03/2563
0
440
จ้างทำอะไหล่ชุด Tamping Unit รุ่น 07,08,09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/03/2563
0
441
Pedestal Wear Plate รถ JR-West จำนวน 2 รายการ
26/03/2563
0
442
Air Spring (Air Bellow Only) แคร่ TR-217 จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2563
0
443
Brake Pull Rod Ass y แคร่ TS-836,DTP-18 จำนวน 50 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2563
0
444
700 Nikommakkasan Rd. Makkasan Ratchathewi
Makkasan Workshop State Railway of Thailand
26/03/2563
0
445
Slack Adjuster แคร่ PCB – 36 จำนวน 20 ชุด
26/03/2563
0
446
จ้างซ่อมปรับปรุงภูมิทัศน์ทาสีอาคารสำหรับโรงหล่อ 2 สำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
26/03/2563
0
447
Friction pin จำนวน 700 อัน
26/03/2563
0
448
สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดทาและพ่น จำนวน 7 รายการ
26/03/2563
0
449
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
25/03/2563
0
450
ซื้ออุปกรณ์ยึดเบาะนั่ง รถ บชส. จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/03/2563
0
451
ซื้อยางตันรถยกล้อหน้า - หลัง สำหรับFork Lift 2 คัน จำนวน 2 รายการ
24/03/2563
0
452
จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าแผนก สลส. จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
20/03/2563
0
453
จ้างผลิต Back Cover แคร่ Queensland จำนวน 100 อัน โดยวิธีคัดเลือก
20/03/2563
0
454
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องน้ำที่ทำการ สชอ. สำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน
20/03/2563
0
455
srt5949225
20/03/2563
0
456
จ้างประกอบล้อพร้อมเพลารถโดยสาร JR-WEST จำนวน 30 เพลา
19/03/2563
0
457
จัดซื้ออุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/03/2563
0
458
จ้างต่อเติมหลังคาคลุมอาคาร และปรับปรุงห้องสุขา สำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง โดยวิธีคัดเลือก
17/03/2563
0
459
1.บานพับสแตนเลส ขนาด 3 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 1,000 อัน
2.บานพับสแตนเลส ขนาด 4 นิ้ว หนา 3 มิลลิเมตร จำนวน 800 อัน
16/03/2563
0
460
ซื้อเหล็ก Cross Bream ซ้าย-ขวา รถโดยสารทั่วไป จำนวน 180 อัน โดยวิธีคัดเลือก
16/03/2563
0
461
จ้างทำ Tracking ( Class C ) จำนวน 500 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/03/2563
0
462
ซื้ออะไหล่ชุดซ่อม Air Spring รถ บนท.ป.1001-1084
จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
13/03/2563
0
463
จัดซื้อ Radiator Complete (RBT,RHT) Drg. No. 2-4101D21-001 P/N 504.59010PI2 รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 320 Sets โดยวิธีคัดเลือก
12/03/2563
0
464
ซื้อตู้เย็นตู้แช่ จำนวน 2 รายการ
11/03/2563
0
465
ซื้อปลายท่อส้วมและฝาครอบท่อส้วม จำนวน 2 รายการ
11/03/2563
0
466
ซื้อกุญแจมือบิดประตูชาน จำนวน 340 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
10/03/2563
0
467
ซื้อลวดเชื่อมและเครื่องมือเครื่องใช้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2563
0
468
ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/03/2563
0
469
ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิครถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
10/03/2563
0
470
จัดซื้อบังใบสแตนเลส วัสดุ SUS304 จำนวน 250 ชิ้น ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563
0
471
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 จำนวน 1 รายการ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563
0
472
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 จำนวน 2 รายการ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563
0
473
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 จำนวน 1 รายการ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/03/2563
0
474
จ้างทำความสะอาดโรงซ่อมศูนย์ซ่อมรถโดยสาร และ โรงเก็บรถพระที่นั่ง ระยะเวลา 10 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
09/03/2563
0
475
ซื้อ Damper wedge or Key และ Helical spring แคร่ R-157 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/03/2563
0
476
Brake Lever แคร่ KHM-L2M จำนวน 2 รายการ
05/03/2563
0
477
จ้างซ่อมเปลี่ยนอะไหล่เครื่องทำแบบผลิตแท่งห้ามล้ออัตโนมัติ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
05/03/2563
0
478
ซื้อVoltage Regulator and Lamp 70A. With Box (Stainless Steel) พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
05/03/2563
0
479
ซื้อ Battery Charger and DC/DC converter Ref. DWG.No.BX-046A และตาม Technical Requirement ของทางการฯ ใช้กับ รถ บพห. จำนวน 8 เครื่อง
04/03/2563
0
480
จัดซื้อกรอบหน้าต่างห้องน้ำ–ห้องส้วม รถ บนท. วัสดุ SUS304 จำนวน 75 ชุด ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
0
481
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถ บนท. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
0
482
จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อม รถ บนท. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
0
483
จัดซื้อ สำนักยึดพร้อมคานรับเบาะเตียงนอนรถ บนท. วัสดุ SS400 จำนวน 500 ชุด ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
0
484
จัดซื้อสำนักยึดพร้อมคานรับเบาะเตียงนอนรถ บนท. วัสดุ SS400 จำนวน 500 ชุด ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/03/2563
0
485
ซื้อชุดครอบโครงเก้าอี้ รถ บนท.ป SUS หนา 1.5 มม. จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/03/2563
0
486
ซื้อ Guide วัสดุ SUS304 ขนาดและมิติตามตัวอย่างของทางการฯ
ใช้ซ่อมรถ บนท., บนท.ป.(ซ้าย-ขวา) จำนวน 200 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
02/03/2563
0
487
จ้างซ่อมปรับปรุงชุดลำเลียงแท่งห้ามล้อระบายความร้อน จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก
28/02/2563
0
488
จ้างดัดแปลงรถ บกข.1023 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/02/2563
0
489
จ้างเหมาทำอะไหล่ชุด Axle Gearbox รถเกลี่ยหิน รุ่น PBR400R (รุ่นใหม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/02/2563
0
490
จ้างที่ปรึกษาสำรวจ ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเพื่อเตรียมการก่อสร้างทางรถไฟสายแม่สอด-ตาก-กำแพงเพชร-นครสวรรค์ โดยวิธีคัดเลือก
25/02/2563
0
491
Piston p/n 4B 57549 จำนวน 40 ชุด
24/02/2563
0
492
จ้างเหมาทำอะไหล่รถเกลี่ยหิน รุ่น PBR400R และรถล้างหิน บลน.1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/02/2563
0
493
จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อม Knorr Tread Brake (Block Brake) Unit type PEC7-EFTSX P/N II 89981/22TL ( 1 Set ประกอบด้วย 83 รายการ) สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 80 Sets
24/02/2563
0
494
ซื้อ Brake Hanger แคร่ PCB-36 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/02/2563
0
495
ว่าจ้างปรับปรุงป้ายที่ทำการแขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2563
0
496
ปะเก็น PC - 25 จำนวน 2,000 อัน
19/02/2563
0
497
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีโครงสร้างเหล็กหลังคาโรงกลึง แขวงรถจักรลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2563
0
498
จัดซื้อกลอนยกบานเกล็ดหน้าต่างนอก รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/02/2563
0
499
แผ่นรอง Side Bearer วัสดุ SS400 ขนาดความหนา 55 mm. จำนวน 200 แผ่น
17/02/2563
0
500
Upper Bolster แคร่ PC-24M ตามแผนผังเลขที่ 1-18PK2-028 จำนวน 7 ชุด
17/02/2563
0
501
แผ่นบานเกล็ดอลูมิเนียม หน้าต่างรถโดยสาร ขนาด 1.6 x 295 x 630 มิลลิเมตร รถ บชส. จำนวน 800 แผ่น
17/02/2563
0
502
จ้างซ่อมปรับปรุงห้องที่ทำการพนักงาน (สลส.) สำหรับระบบงาน TPM จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
503
จัดซื้อ Fuel Injection Pump for Perkins Model YB 80733 (P/N DB 2635-5066) หรือ (P/N 2643U609) จำนวน 10 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2563
0
504
จัดซื้อ ประตูตู้ไฟฟ้า (แบบสไลด์) ของรถจักร ALS. จำนวน 10 Sets โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2563
0
505
จัดซื้อ Radiator Ref.No.1 P/N 84A 202 067 P1 ตามแผนผังเลขที่ 4523DE3-0008 1/2 และ 2-4523DE3-0008 2/2 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA. จำนวน 6 Pcs โดยวิธีคัดเลือก
14/02/2563
0
506
จัดซื้อ VESTBULE HAND RAIL รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
507
จัดซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TS-209 จำนวน 14 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
508
จัดซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ TB-65 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
509
จัดซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ PC-26 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
510
จัดซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KHM-L จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
511
จัดซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 7 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2563
0
512
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับที่พักพนักงานรถจักร(รันนิ่งรูม) จำนวน 2 รายการ
13/02/2563
0
513
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับที่พักพนักงานรถจักร(รันนิ่งรูม) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2563
0
514
จัดซื้อ LED Solar Streetlight 3000 Lumen จำนวน 50 ชุด
13/02/2563
0
515
จัดซื้อหลอดไฟ LED TUBE T8 size 60 Cm 9w 1000 lumen จำนวน 500 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/02/2563
0
516
ซื้อไม้อัดยาง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
12/02/2563
0
517
ซื้อไม้สักฝาในพื้นเก้าอี้ ราง-ลิ้น ขนาด 11x92x2,000 มม. จำนวน 775 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2563
0
518
ซื้อแผ่นรอง Side Bearer วัสดุ ss400 ขนาดความหนา 85 mm. จำนวน 178 แผ่น
06/02/2563
0
519
ซื้อBrake Hanger แคร่ PCB-36 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2563
0
520
ซื้อBrake Hanger แคร่ PCB-36 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2563
0
521
ซื้อ Fitting รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/02/2563
0
522
Friction Block จำนวน 500 อัน
05/02/2563
0
523
ซิ้ออุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้า จำนวน 2 รายการ
05/02/2563
0
524
Upper Swing Bolster แคร่ Kawasaki (KW-20)จำนวน 7 ชุด
05/02/2563
0
525
จัดซื้อ Side Sill ใช้กับรถ บนท. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 125 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2563
0
526
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ซ่อมรถโดยสารชั้นที่ 3 และรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 จำนวน 2 รายการ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
04/02/2563
0
527
จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (รถ บนท.) ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2563
0
528
จัดซื้อเหล็กฝาข้าง รถ บนท. จำนวน 230 แผ่น ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2563
0
529
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถ บชส. 269 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/02/2563
0
530
จาระบีชนิดเชลล์คาร์เดียมคอมเปาด์ เอฟ ขนาดบรรจุพังละ ๑๘๐ กก. จำนวน ๑๗ ถัง
31/01/2563
0
531
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ – เครื่องใช้ สำหรับงานซ่อมบำรุงรถจักรและรถพ่วง จำวน 20 รายการ
30/01/2563
0
532
จัดซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KW-20 จำนวน 10 ตัว.
30/01/2563
0
533
จัดซื้อ Upper Swing Bolster แคร่ TS-209 จำนวน 7 ตัว
30/01/2563
0
534
จัดซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ PC-26 จำนวน 20 ตัว
30/01/2563
0
535
จัดซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ KHM-L จำนวน 20 ตัว.
30/01/2563
0
536
จัดซื้อ #LTRA00001(3X6768) Wheelset and Bearing Assembly Ref.1 Fig.1 Part Bulletin 30116-003 (1 Set consisting of 21 Item) สำหรับรถจักร GEA จำนวน 12 Sets โดยวิธีคัดเลือก
29/01/2563
0
537
จัดซื้อ Wheel & Axle Assembly Order No. AA1200 with bearing assembly (1 Set consisting of 13 Item) จำนวน 12 Sets โดยวิธีคัดเลือก
29/01/2563
0
538
ซื้อยางซีลกันจาระบีตัวใน จำนวน ๒,๐๐๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
29/01/2563
0
539
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2563
0
540
จ้างซ่อมปรับปรุงประตูม้วนหน่วยงาน สวย. ต้นสังกัด กองผลิต จำนวน 3 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
0
541
จ้างผลิตหม้อเพลา JR-West พร้อมฝา จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
0
542
จัดซื้อตลับลูกปืน Axle Bearing BT2-8690D-01 จำนวน 100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
23/01/2563
0
543
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯบริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
0
544
ซื้อรีโมทเครน รถ รบน.035-042 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
0
545
จ้างทำอะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2563
0
546
ปะเก็นหนังแผ่น 3 รายการ
22/01/2563
0
547
จัดซื้อผ้ายางปูพื้นสีน้ำเงินลายกะฟ้า สำหรับซ่อมรถ บนท. จำนวน 11 ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/01/2563
0
548
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
22/01/2563
0
549
จ้างซ่อมเครื่องยนต์รถยกโฟล์คลิฟ ยี่ห้อ E-P Equipment รุ่น CPCD
22/01/2563
0
550
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563
0
551
จัดซื้อผ้าหนังเทียมสีเทา สำหรับซ่อมงานรถโดยสาร จำนวน 3,000 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563
0
552
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะที่ใช้การกับรถโดยสารชั้นสาม ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563
0
553
งานว่าจ้างปรับปรุงห้องเก็บอะไหล่ ห้องเก็บน้ำมันต่างๆ และอาคารที่ทำการ พตร.ศล. แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/01/2563
0
554
จัดซื้อ Injector Complete ของเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร Alsthom จำนวน 160 Sets.
20/01/2563
0
555
จัดซื้อ Roller Bearing P/N LL641148/LL641111 (8864953P111) ของ U-Tube สำหรับซ่อม Wheel and Axle รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Set.
20/01/2563
0
556
ซื้อ Upper Swing Bolster รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๔ รายการ
20/01/2563
0
557
จ้างผลิต Bevel Gear - Straight Type ชุดส่งกำลังเปลี่ยนแนวขับ 90 องศา สำหรับเครื่องกลึงแนวตั้ง BV2 ด้านซ้ายและด้านขวา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2563
0
558
จัดซื้อพัดลมรถโดยสาร ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
559
จัดซื้อสายต่อขั้วแบตเตอรี่พร้อมสลักเกลียว จำนวน 760 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
560
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่ไฟฟ้าสำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
561
จัดซื้อชุดสายไฟสำหรับซ่อมหนักรถ บรช. ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
562
จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโดยสารชนิดรถ บชส.จาก 96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
15/01/2563
0
563
จัดซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ TB-61 จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
564
จัดซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ PC-26 จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
565
จัดซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ KHM-L จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
566
ขอจัดซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ TS-209 จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
567
ขอจัดซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ KW-20 จำนวน 44 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/01/2563
0
568
จ้างซ่อม Side Frame แคร่ T-11 จำนวน 20 อัน โดยวิธีคัดเลือก
14/01/2563
0
569
ซื้อเพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร PC-24 จำนวน 100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
14/01/2563
0
570
ซื้ออุปกรณ์รางและท้าวแขนสแตนเลสใช้ในการซ่อมปรับปรุงภายในรถ บนท. คิ้วสแตนเลสท้าวแขนบนด้านหลัง ตามตัวอย่างทางการ จำนวน 102 อัน โดยวิธีคัดเลือก
14/01/2563
0
571
ซื้อCylinder Body P/N I ๓๙๓๘๙ จำนวน ๕๐ Pcs.
14/01/2563
0
572
การซื้อรถโบกี้ปั้นจั่นกล ขนาดยกได้ไม่ต่ำกว่า 80 ตัน จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/01/2563
0
573
ซื้ออุปกรณ์ซ่อมบำรุงหน้าต่างรถ บนท. คือบานเกล็ดพร้อมมุ้งลวด บน ล่าง และกลอนล็อครถ บนท. จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/01/2563
0
574
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถตักหน้าขุดหลังและเปลี่ยนอะไหล่ หน่วยงานหล่อและกะสวน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13/01/2563
0
575
แถบวัดอุณหภูมิเพลาล้อรถโดยสาร Temperature Indication Labels จำนวน 10,000 ชิ้น
11/01/2563
0
576
ซื้อ เพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร KW-๗๕ จำนวน ๑๐๐ เพลา
10/01/2563
0
577
ว่าจ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถ บปก.1 และตรวจสอบรอยแตกร้าว แนวเชื่อมหลังจากการแก้ไข ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
09/01/2563
0
578
ซื้ออะไหล่หัวสายจารบีและข้อต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/01/2563
0
579
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
07/01/2563
0
580
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
581
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
582
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
583
ว่าจ้างตรวจซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้า แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ (หม้อแปลงไฟฟ้าลูกเก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
584
ว่าจ้างติดตั้งและยกแหล่งจ่ายหม้อแปลงไฟฟ้าภายในพื้นที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
585
จัดซื้อชุดเครื่องเสียงติดตั้งสำหรับห้องประชุม แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
586
จัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงสำหรับใช้ในโรงงาน แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
587
จ้างซ่อมบำรุงรักษารถ Forklift model E-P หน่วยงานหล่อและกะสวน จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2563
0
588
ซื้ออะไหล่ชุดแทมป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/01/2563
0
589
งานบริการตรวจสอบและประเมินสภาพ (Condition Check of Airport Rail Link Project System) ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)
03/01/2563
0
590
ซื้อ LAMP VOLTAGE REGULATOR จำนวน 48 Sets.
25/12/2562
0
591
จัดซื้อชั้นวางสัมภาระ รถ บนท. จำนวน 22 ชุด ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
0
592
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
24/12/2562
0
593
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
0
594
จัดซื้อกลอนขัดประตูชาน รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 240 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/12/2562
0
595
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารโรงซ่อมรถจักรและปรับปรุงหน้าต่างไม้รอบอาคาร แขวงรถจักรลำปาง
23/12/2562
0
596
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่ทำการ ที่ทำการ ช. 7 ห้องพัสดุและโรงกลึง ที่ แขวงรถจักรลำปาง
23/12/2562
0
597
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารที่ทำการ ที่ทำการ ช. 7 ห้องพัสดุและโรงกลึง ที่ แขวงรถจักรลำปาง
23/12/2562
0
598
จัดซื้อ ชุด Kit สำหรับซ่อม Air Brake System กลุ่ม Main Valve สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR. จำนวน 19 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
23/12/2562
0
599
จ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
0
600
จัดซื้อชุดอุปกรณ์เครื่องมือช่าง จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/12/2562
0
601
งานว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่ทำการแขวงรถพ่วงปาน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2562
0
602
งานว่าจ้างปรับปรุงหลังคา Metal sheet Aluzin sok ที่แขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/12/2562
0
603
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดปรับอากาศรถตรวจสภาพทาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/12/2562
0
604
จ้างซ่อม Overhead Crane ยี่ห้อ Demag ขนาด 5 ตัน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/12/2562
0
605
จัดซื้อ Overspeed Protection (Safety Slide valve) P/N 74.453.915000 สำหรับ Injection Pump ของเครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 30 Sets.
12/12/2562
0
606
Lower Anchor Assembly แคร่ PCB-36 จำนวน 2 รายการ
09/12/2562
0
607
จัดซื้อหมวกนิรภัยสำหรับผู้ปฏิบัติงาน ในกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ จำนวน 300 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562
0
608
จัดซื้อ รองเท้านิรภัยชนิดหุ้มส้น พนักงานและลูกจ้างฯ ในสังกัดกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ จำนวน 528 คู่ โดยวิธีเฉพาเจาะจง
09/12/2562
0
609
ว่าจ้างปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารโรงซ่อมรถจักรและเทพื้นคอนกรีตนอกอาคาร แขวงรถจักรลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562
0
610
ว่าจ้างปรับปรุงถังน้ำดำ (แท็งก์สีดำ) แขวงรถจักรลำปาง จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/12/2562
0
611
จ้างซ่อมประตูม้วน (โรงล้อ) พร้อมติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าและอุปกรณ์ จำนวน 5 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/12/2562
0
612
ซื้อชุดเกียร์ ZFAVG-150 รถเกลี่ยหิน PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/12/2562
0
613
จัดซื้อ เครื่องยนต์ดีเซล Cummins รุ่น KTA19-G4 สำหรับใช้กับรถ APVC ขบวนรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 1 Set โดยวิธีคัดเลือก
25/11/2562
0
614
ซื้อห่วงมือจับรถโดยสารสามเหลี่ยม วัสดุมือจับ ABS ตัวล็อคสายวัสดุอลูมิเนียมอัลลอยสายวัสดุไฟเบอร์ จำนวน 1000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2562
0
615
จัดซื้อ Injection Pump สำหรับเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB 37575 P/N 2643D640 จำนวน 30 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2562
0
616
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 14 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 6 เดือน
20/11/2562
0
617
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 14 เครื่อง กำหนดระยะเวลา 6 เดือน
20/11/2562
0
618
ซื้อดอกสว่าน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
0
619
ซื้อน้ำยาทำความเย็น เครื่องปรับอากาศชนิด R-22 จำนวน 30 ท่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/11/2562
0
620
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค, หัวอุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
0
621
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
0
622
ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถลากจูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
0
623
ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/11/2562
0
624
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลางรถโดยสาร ชั้น 3 (บชส.) ที่แขวงรถจักรลำปาง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/11/2562
0
625
จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องมือ – เครื่องใช้ สำหรับงานซ่อมบำรุงรถจักรและรถพ่วง จำวน 16 รายการ
14/11/2562
0
626
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
14/11/2562
0
627
ว่าจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Shibata พร้อมตรวจสอบรอยร้าวที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1๒ ตัว
14/11/2562
0
628
ว่าจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Natmall ชนิดปลดล่าง พร้อมตรวจสอบรอยร้าว ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ ตัว
14/11/2562
0
629
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถสินค้า 2 รายการ
14/11/2562
0
630
จ้างซ่อมหลังคา ปรับปรุงแสงสว่างและฝ้าเพดาน บริเวณห้องแผนกแผนงานพัสดุ ( ห้อง 307 ) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2562
0
631
แก็สอะเซทิลีน (C2H2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 200 ท่อ
13/11/2562
0
632
จ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสาร รถ บนท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน ๒๐ คัน ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก

12/11/2562
0
633
จัดซื้อ ชุด Gauge ที่ติดตั้งหน้า พขร. ของรถจักร HID จำนวน 4 รายการ
08/11/2562
0
634
จ้างซ่อมปรับปรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกลและแสงสว่าง โรงอุปกรณ์ห้ามล้อและซ่อมเครื่องทำลมอัด จำนวน 1 งาน
08/11/2562
0
635
ซื้อCYLINDRICAL ROLLER BEARING No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 1,400 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
31/10/2562
0
636
จ้างที่ปรึกษาสำรวจออกแบบรายละเอียด และจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา โครงการงานตรวจสอบซ่อมแซมงานโยธา สถาปัตยกรรม และงานระบบไฟฟ้าเครื่องกล เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการดำเนินงานระบบการเดินรถของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/10/2562
0
637
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 19 เครื่อง เป็นระยะเวลา 2 ปี ( จำนวน 4,560,000 แผ่น ) โดยวิธีคัดเลือก
29/10/2562
0
638
อุปกรณ์ชุดประตู รถ บพห. (1ชุด มี 5 ชิ้น มือจับมี 2 ชิ้น)
26/10/2562
0
639
โครงการสำรวจความพึงพอใจ ความไม่พึงพอใจ และความภักดีของลูกคค้าของการรถไฟแห่งประเทสไทย ประจำปีงบประมาณ 2563
25/10/2562
0
640
ซื้อชุดเสื้อกรองพร้อมไส้กรองน้ำมันไฮดรอลิคกลับถังรถ อน.20 (สบน.ตห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
0
641
ซื้อ Coupling รถลากจูงพร้อมเครน DHW-400 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/10/2562
0
642
ซื้อหม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140x160 มม. รถ JR-WEST จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/10/2562
0
643
จัดซื้อ Commutator end Shield and Brush Holder Complete with Accessories สำหรับซ่อม Staring Motorรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Sets
18/10/2562
0
644
จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส.(ที่ สรพ.ธบ.) จำนวน 48 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/10/2562
0
645
จ้างตัดผุ รื้อ ประกอบ ทำสี 2K ภายในภายนอก รถ บชท. ที่แขวงอุตรดิตถ์ จำนวน 15 คัน
17/10/2562
0
646
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
647
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
648
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
649
ซื้อรถยกลากงาสั้น, รถยกลากมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2562
0
650
ซื้อ Brake Disc ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน ยี่ห้อ KNORR ตามแผนผังเลขที่ B81377/1 จำนวน 656 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2562
0
651
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน
11/10/2562
0
652
จ้างซ่อมหนักทั้งคัน รถ JR-West จำนวน 11 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2562
0
653
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า จำนวน 3 รายการ
10/10/2562
0
654
Oil Damper แคร่โรมาเนีย จำนวน 35 ชุด
10/10/2562
0
655
ซื้อ สายพานผ้าใบอาบยางชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,900 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
10/10/2562
0
656
ซื้อControl connector jumper สำหรับรถโดยสาร รุ่น 115 คัน จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2562
0
657
ซื้อพลาสติกพาเลท (สีเทาดำ) SP-225 จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/10/2562
0
658
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานในหมวดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
08/10/2562
0
659
จ้างตรวจสอบรอยร้าว Upper Bolster พร้อมซ่อม จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2562
0
660
ซื้อชุดแขวนบานประตูเลื่อน รถ บพห. พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
661
ซื้อกลอนล็อคพร้อมกรอบทองเหลือง ประตูรถโดยสาร จำนวน 220 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
662
จ้างซ่อมโครงเก้าอี้ ชนิดปรับหมุนเอนได้ ใช้กับ รถ บชท. และ บสส. จำนวน 240 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2562
0
663
ซื้อตัวรับบานกระจกรถโดยสารทั่วไป วัสดุสแตนเลส จำนวน 550 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
664
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสาร พร้อมตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
07/10/2562
0
665
ซื้อSpacer เหล็กประกับเครื่องฉุดลาก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
07/10/2562
0
666
07/10/2562
0
667
จัดซื้อ สายไฟ Multi-core ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ
05/10/2562
0
668
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ และไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
05/10/2562
0
669
แหนบยันกูบรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
670
Kick Plate Stainless จำนวน 2 รายการ
04/10/2562
0
671
ซื้อกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
672
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
673
จ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสี่เหลี่ยม ๗ รายการ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
674
ซื้ออุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนล่างด้านหน้า จำนวน 102 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
675
ซื้อ อุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมใช้ในการซ่อมบำรุงรถโดยสาร คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนบนด้านหน้า จำนวน 102 อัน
03/10/2562
0
676
จัดซื้อ อุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมใช้ในการซ่อมบำรุงรถโดยสาร คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนบนด้านหน้า จำนวน 102 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
677
ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมรางเก้าอี้ด้านซ้าย จำนวน ๑๙๒ อัน
02/10/2562
0
678
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๔ รายการ
02/10/2562
0
679
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นราง-ลิ้น จำนวน 3 รายการ
02/10/2562
0
680
จัดซื้อ Repair Kit for A-Control Valve รถดีเซลราง THN จำนวน 60 Sets (1 Set ประกอบด้วย 13 Items)
02/10/2562
0
681
ซื้อ รอกประตูเลื่อนตัวล่าง ซ้าย-ขวา รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒ รายการ
01/10/2562
0
682
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
683
เช่าเครื่องถาสยเอกสาร
01/10/2562
0
684
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
685
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
686
ว่าจ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
687
ว่าจ้างปรับปรุงห้องประชุมแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
688
ว่าจ้างปรับปรุงห้องรันนิ่งรูม ณ ที่ทำการแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
689
ว่าจ้างปรับปรุงที่ทำการ ช.7 แขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
690
ว่าจ้างปรับปรุงที่ทำการสารวัตรแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
691
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
692
จัดซื้อหลอดไฟ LED TUBE T8 size 600 mm 9w . DC 24 v. จำนวน 500 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
693
ว่าจ้างตรวจสอบรอยแตกร้าวล้อพร้อมเพลา ตรวจสอบรอยแตกร้าวแนวเชื่อมเครนและตรวจเครนรถปั่นจั่น บปก.1 ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
694
ว่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบอาคาร พตร.ศล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
695
ว่าจ้างเทปูนพื้นด้านหน้าอาคาร พตร.ศล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
696
ซื้อกระจก Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
697
ซื้อสลักจานศูนย์กลางแคร่ Sumitomo Ride Control ตามแผนผังเลขที่ 1-4TG2-005 จำนวน 310 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
698
ซื้อ Seal หม้อเพลา PC-25 จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
699
ซื้อ Door Closer Partition Door สำหรับ รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 20 ชุด
25/09/2562
0
700
ซื้อ ยางอัดกระจก ของรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
24/09/2562
0
701
ซื้อ หีบแบตเตอรี่ (Battery Box Complete Set ) จำนวน 50 ชุด
24/09/2562
0
702
จ้างทำรายงานบัญชีต้นทุนซ่อมยูนิตของระบบ CMMS และระบบบริหารงานพัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
0
703
ซื้อ เหล็กสำหรับซ่อมประตูเลื่อนรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
23/09/2562
0
704
ซื้อ VALVE 40608 จำนวน 500 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
23/09/2562
0
705
จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงภาพลักษณ์ รถโดยสารโบกี้ชั้นที่ 3 (พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
706
ซื้อPulley และ Box Cover Terminal ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
707
ซื้อหม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140x160 มม. รถ JR-WEST จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
708
ซื้อรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB. และรุ่น TW. รถ.บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
709
ซื้ออุปกรณ์ภายในห้องน้ำรถโดยสาร ชุดสายฉีดชำระครบชุด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2562
0
710
ซื้อControl connector jumper สำหรับรถโดยสาร รุ่น 115 คัน จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
711
จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถ บชส.96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน
20/09/2562
0
712
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Nattmall จำนวน 100 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2562
0
713
ซื้อBrake Shaft Arrangement ตามแผนผังเลขที่ 3-P4-025/4
รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
714
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
715
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
716
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
19/09/2562
0
717
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
718
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
719
จ้างเหมาซ่อมชุดสั่นหินรถ บสน.3
19/09/2562
0
720
จ้างเหมาซ่อมฝาครอบ Crown Wheel & Cone Pinion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
721
จ้างเย็บหุ้มใหม่ เบาะนั่ง, เบาะพนักพิงหลัง, เบาะพนักพิงศรีษะ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง เป็นโฟมฉีดขึ้นรูป จำนวน 10 คัน
19/09/2562
0
722
จัดซื้อแผ่นพลาสวูด ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต x หนา 4 มม. (มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2356-2550) จำนวน 650 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
723
จ้างเหมาซ่อมประตูม้วนในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
724
จัดซื้อเหล็กมุมหน้าต่าง รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 3,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
725
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
726
จัดซื้อ Platform Buffing Foot Plate วัสดุสแตนเลส จำนวน 90 ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
727
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
728
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
729
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
730
ว่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเคลื่อนย้ายรถอุบัติเหตุเก็บไว้พื้นที่สถานีศิลาอาสน์และปรับปรุงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
731
จ้างทำ Tracking Wheel Set สำหรับรถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 512 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
732
เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสารทั่วไป จำนวน 2 รายการ
18/09/2562
0
733
จัดซื้อ ยางรถบรรทุก ขนาดบรรทุก 2 ตัน จำนวน 5 เส้น แขวง สรพ.ปพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
734
จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
735
จัดซื้อชุดเครื่องทำลมอัด/สายเครื่องฉีดน้ำร้อน แขวง สรพ.ปพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
736
จัดซื้อ รายการชุดสีและอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงอาคารและรั้ว แขวง สรพ.ปพ. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
737
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 1 รายการ
18/09/2562
0
738
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ อน.16 (สบน.ตห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
739
จ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE จำนวน ๕๐๐ ชุด
18/09/2562
0
740
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ (เหล็กรับพื้นหน้าชาน รถ บชส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
741
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
742
จัดซื้อชุดกู้ภัยสำหรับแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
743
ซื้อ Brake Shaft Complete (1) เครื่องห้ามล้อรถโดยสารข้างโค้ง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
744
ซื้อท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว พร้อมหัวต่อเข้า-ออก LV-4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
745
ซื้อ Brake Lever และ Brake Beam แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2562
0
746
ซื้อ Brake Shaft Bracket (Outside) รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
747
ซื้อ ชุดซ่อมอุปกรณ์ Air Supply จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2562
0
748
ซื้อ PISTON SLEEVE จำนวน 2 รายการ
16/09/2562
0
749
ซื้อราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ T-11 ตามแผนผังเลขที่ 1-5TG4-012 จำนวน 196 อัน โดยวิธีคัดเลือก
14/09/2562
0
750
จัดซื้อ Carbon Brush E-34 สำหรับซ่อม Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2,200 Pcs.
14/09/2562
0
751
จัดซื้อ Change Over R COCK R1” LEAD/TRAIL Drg.3B 47056 สำหรับซ่อม Isolating Cock รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 12 Pcs
14/09/2562
0
752
ซื้อ Brake Pull Rod และ Brake Regulator Control Rod เครื่องห้ามล้อ จำนวน 2 รายการ
13/09/2562
0
753
จ้างถอดเปลี่ยนติดตั้งเครื่องพ่วง และชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๕๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2562
0
754
เช่าโรงเก็บพัสดุชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2562
0
755
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสารชนิด บสส. เลข 4 ตัว จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2562
0
756
จัดซื้อ ผ้าใบกูปทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาว จำนวน 130 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
757
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับงานซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
758
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KHM-L ( Inner ) จำนวน 80 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
759
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KHM-L ( Outer ) จำนวน 80 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
760
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KHM-L (Inner) จำนวน 64 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
761
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KHM-L ( Outer ) จำนวน 64 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
762
จัดซื้อ Side Entrance door วัสดุ SS400 จำนวน 20 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
763
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
764
จัดซื้ออุปกรณ์ slack Adjuster Drv 2 A-600 จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
765
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ TKZ-3 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
766
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ TKZ-3 จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
767
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KW-20 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
768
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ PC-26 จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
769
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-26 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
770
ซื้อ2-Volt Maintenance-Free Type Battery ตามแผนผังเลขที่ (Srt Specification No. R-129/2557) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2562
0
771
ปลอกเหล็กขวางช่องหม้อเพลา ขนาด 280 มิลลิเมตร ตามแผนผังเลขที่ 3-1 TP2-028 จำนวน 1,400 อัน
12/09/2562
0
772
ข้อต่อทองเหลือง 3 รายการ
12/09/2562
0
773
จัดซื้อ Diaphragm Spring (แหนบสปริงกูป) จำนวน 10 ชุด
11/09/2562
0
774
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
11/09/2562
0
775
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
11/09/2562
0
776
จ้างเหมาทำล้อวัด C (ซี) รถอัดหิน รุ่น 09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
0
777
จ้างเหมาทำการ Flushing Hydraulic Tank รถ อน.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
0
778
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บขนาด 1.1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 100 เส้น
11/09/2562
0
779
ผ้าหนังเทียมสีเทา จำนวน 2,000 เมตร
11/09/2562
0
780
จ้างซ่อมล้อรีดทึบโดยวิธีการกลึงเพื่อทำเป็นแว่นล้อสำหรับประกอบเข้ากับปลอกล้อ จำนวน 80 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2562
0
781
ซื้อVestibule และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
782
ซื้อชุดเฟืองทองเหลืองตัวนอนและตัวตั้ง สำหรับซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
783
ซื้อOuter Coil Spring แคร่ Y-๒๕ จำนวน ๑,๒๘๐ ขด
09/09/2562
0
784
ซื้อโคม Saloon Ceiling Light พร้อมหลอด LED 10W. 24V.DC. ครบชุดสำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
785
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 1 รายการ
09/09/2562
0
786
ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TR-๒๑๗B,C,D จำนวน ๘ ชุด
09/09/2562
0
787
จัดซื้อ #H23.167710 Bearing carrier 197/80.3 x 89 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 15 Pcs
07/09/2562
0
788
จัดซื้อ Air filter complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 รายการ
07/09/2562
0
789
จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ
07/09/2562
0
790
จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส. จำนวน 12 คัน
06/09/2562
0
791
จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๔๘,๐๐๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
792
จัดซื้อ Valve Head สำหรับซ่อม Pressure Reducing Valve รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 122 Pcs.
05/09/2562
0
793
ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนอ.ป. และรถ ITR จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
794
โคม Saloon Ceiling Light สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
05/09/2562
0
795
จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 16 นิ้ว 24 V.DC. จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
796
ซื้อBrake pad ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 2,040 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
797
จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006 - 6 TG (YB) ( 1 ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 15 รายการ) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
798
จัดซื้อ Camfollower Set เครื่องยนต์ Cummins (สามารถใช้ร่วมกัน GE , GEA , HID) จำนวน 96 Sets โดยวิธีคัดเลือก
04/09/2562
0
799
จัดซื้อ Frequency Inverter สำหรับ Air Condition รถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 115 คัน จำนวน 10 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
04/09/2562
0
800
ซื้อ Bolster Wear Plate Bracket แคร่ PC-26, PC-26A จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
801
จัดซื้อ อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าในเครื่องมือกล จำนวน 2 รายการ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
802
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องทำลมอัดขนาด 10 bar ยี่ห้อ DENVER BLE75 - 7.5 A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
803
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องทำลมแห้ง (Air dryers machine) ยี่ห้อ FRIULAIR DRYERS / Model : ACT 140T จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
804
ซื้อ Brake Shaft Arrangement ตามแผนผังเลขที่ 3-P4-024/4 รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
805
จ้างเหมาทำหม้อน้ำรถอัดหินเครื่องยนต์ DEUTZ BF6M1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
806
จ้างซ่อม Brake Cylinder BC ๘ นิ้ว รถควีนแลนด์ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2562
0
807
ซื้อฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายครบชุด จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
808
ซื้อ Brake Lever แคร่ TR-217, TR-217A จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
809
ซื้อS16 CM Governor รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน จำนวน 8 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
810
ซื้อRubber Pad For Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
811
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ อน.17 (สบน.กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
812
เหล็กเหนียวฉาก จำนวน 3 รายการ
02/09/2562
0
813
จ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 08-16 3S. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
814
จ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
815
จ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
816
จ้างเหมาทำล้อวัด A,B,D รถอัดหิน รุ่น 08,09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
817
ถังพักลมขนาด 100 ลิตร ตามแผนผังเลขที่ 3-2 ANS4-003 จำนวน 60 ชุด
30/08/2562
0
818
Journal Box แคร่ TKZ3 จำนวน 2 รายการ
30/08/2562
0
819
จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศบริเวณเตาเผาปลอกล้อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
0
820
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
29/08/2562
0
821
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KW-20 จำนวน 128 ชุด
29/08/2562
0
822
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงโครงสร้าง Long Runway Beam ของ Overhead Crane ขนาด 5 ตัน ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์.
29/08/2562
0
823
ว่าจ้างซ่อม Overhead Crane ขนาด 5 ตัน ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์.
29/08/2562
0
824
ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve No. I ๖๗๒๕๒ จำนวน ๗๐ Sets.
29/08/2562
0
825
ซื้อ ฝาบนหีบแบตเตอรี่และฝาหน้าหีบแบตเตอรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๒ รายการ
29/08/2562
0
826
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท. (1004 , 1010, 1015) จำนวน 3 คัน
29/08/2562
0
827
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บนท. จำนวน 11 คัน
29/08/2562
0
828
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นราง-ลิ้น จำนวน ๓ รายการ
29/08/2562
0
829
จ้างซ่อมตัดผุฝาเล็ก รถโดยสารทั่วไป จำนวน 20 คัน
29/08/2562
0
830
จ้างฉีดโฟมหุ้มเบาะเตียงนอน รถ บนอ.ป. ทั้งคัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
0
831
ซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บสพ. และ บพห. จำนวน 16 คัน
28/08/2562
0
832
จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำรถโดยสาร ชนิดใช้ไฟ DC.24V ยี่ห้อ FUJI จำนวน 350 เครื่อง
28/08/2562
0
833
ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป.ITR จำนวน 7 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
834
ลวดเชื่อมไฟฟ้า STAINLESS STEEL จำนวน 3 รายการ
27/08/2562
0
835
ซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
836
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 2 รายการ
27/08/2562
0
837
ซื้อStriking Casting จำนวน 200 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
838
จัดซื้อ โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ
27/08/2562
0
839
ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
840
ท่อ และข้อต่อ พีวีซี สีเหลือง จำนวน ๙ รายการ
26/08/2562
0
841
จัดซื้อกรองหล่อลื่นรถจักร GEA จำนวน 1,198 ตัว
26/08/2562
0
842
ซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ R-157 จำนวน 90 ชุด
26/08/2562
0
843
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KT-38L จำนวน 9 รายการ
26/08/2562
0
844
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA-50L จำนวน 6 รายการ
26/08/2562
0
845
จ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา และประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อม (Sky walk) ระหว่างสถานีหลักสี่ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิตกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2562
0
846
จ้างติดตั้งบันได ขึ้น – ลง หลังคารถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 คัน โดยวิธีคัดเลือก
24/08/2562
0
847
จ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
848
จ้างซ่อมบำรุงวาระหนักเครื่องดันเพลาล้อ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
0
849
บันไดขึ้นลงหลังคารถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๐ ชุด ตามแผนผังเลขที่ ๑-๑๘PK๓-๐๒๐ พร้อมติตตั้ง
0
850
ซื้อสลักก้านเครื่องพ่วง (Pivot Pin) ตามแผนผังเลขที่ LV5-2047/7 MARK 11 จำนวน 830 อัน โดยวิธีคัดเลือก
0
851
จ้างซ่อม Bogie Bolster Assembly พร้อมบูชเหล็ก แคร่ DTP-18 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
852
ซื้อ ใบรองมีดกลึง 69 393 221 10L (ด้านซ้าย) จำนวน 100 อัน
0
853
ว่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
854
ว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องพื้นอาคารห้องพักรันนิ่งรูม จำนวน 12 ห้อง ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
855
ว่าจ้างซ่อม Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
856
จัดซื้อ ABB Timer Relay Model CT-MFD.21 Germany จำนวน 200 Pcs.
0
857
จ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสามเหลี่ยม จำนวน 3 รายการ 50 ชุด
22/08/2562
0
858
เสื้อคลุมแขนสั้น เสื้อช็อปช่าง จำนวน 881 ตัว
22/08/2562
0
859
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet (CNC) (PM) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
22/08/2562
0
860
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class K จำนวน 100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
22/08/2562
0
861
งานสร้างหลังคาคลุมอาคารสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน
21/08/2562
0
862
ซื้อแผ่นพลาสวู้ด หนา 4 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต จำนวน 680 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
863
ซื้อ Brake Lever (A) และ Brake Lever (B) แคร่ DTP-18 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
864
ซื้อ Distributor Valve พร้อมปะเก็นยางแผ่นกันฝุ่น จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
865
จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศยี่ห้อ INGERSOLLRAND IR-๓ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมอะไหล่ โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
866
จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 12 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 400 เครื่อง
20/08/2562
0
867
จ้างเหมาซ่อมหนักพัดลมรถโดยสาร ชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด 12 นิ้ว ชนิดใช้ไฟ DC.24V ยี่ห้อ UEI จำนวน 300 เครื่อง
20/08/2562
0
868
ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
869
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารธรรมดา ขนาด 2.1 Kw.ยี่ห้อ EVR, TG., Xenix, Asia จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
870
ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 6 รายการ
20/08/2562
0
871
ว่าจ้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและฝ้าเพดานสำนักงาน หน่วย 10 พิษณุโลก
19/08/2562
0
872
ว่าจ้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโรงรถจักรและรถพ่วง หน่วย 10 พิษณุโลก
19/08/2562
0
873
ซื้อ Brake Shoe Head แคร่รถโดยสาร จำนวน ๓ รายการ
19/08/2562
0
874
รองเท้าหนังหุ้มข้อหัวเสริมเหล็ก และรองเท้าหนังหุ้มส้นหัวเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ
19/08/2562
0
875
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins KT-38L จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
0
876
จ้างติดตั้งประตูระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้า โรงรถพระที่นั่ง จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
0
877
Fly Wheel ของเครื่องยนต์เปอร์กิ้น รุ่น YB และ TW จำนวน ๒ รายการ
19/08/2562
0
878
เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว จำนวน 4 ตู้ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก
17/08/2562
0
879
จ้างเย็บหุ้มใหม่ เบาะนั่ง , เบาะพนักพิงหลัง , เบาะพนักพิงศีรษะและไม้ท้าวแขน สีน้ำเงินพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท. เป็นโฟมฉีดขึ้นรูป จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
880
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 จำนวน 41 รายการ
16/08/2562
0
881
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins N855-R2 ของรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562
0
882
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศทไทย
16/08/2562
0
883
จัดซื้อ Electronic Buzzer 72 VDC. ของรถจักร ALS. จำนวน 72 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
884
จัดซื้อ Electronic Buzzer 72 VDC. ของรถจักร ALS. จำนวน 72 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
885
จ้างซ่อมหนักรถโดยสาร บนท. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คัน
15/08/2562
0
886
จ้างทำความสะอาดโรงรถโรงรถโดยสาร และโรงรถพระที่นั่ง จำนวน 3 เดือน
15/08/2562
0
887
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 รายการ
15/08/2562
0
888
ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิครถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
0
889
ซื้อ คานเหล็กเหนียวหน้าต่าง จำนวน ๒ รายการ
15/08/2562
0
890
จัดซื้อ ชุดสี 2K สำหรับรถโดยสาร จำนวน 10 รายการ
14/08/2562
0
891
จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (ล็อต 2) จำนวน 4 Sets พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่อง
14/08/2562
0
892
จัดซื้อ Carbon Brush # 5.8311.10/09 (for Transmitter) ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 1,500 Pcs.
14/08/2562
0
893
จัดซื้อ Collector Comb 24V. # 5.8312.101 ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 30 Pcs.
14/08/2562
0
894
จัดซื้อ Manifold Intake L-R เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักร GEA จำนวน 120 Pcs
14/08/2562
0
895
จัดซื้อ Contact (Ref. CK Contactor) ของรถจักร GE จำนวน 300 Pcs
14/08/2562
0
896
จ้างที่ปรึกษางานบริการที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
897
ซื้อFlexible ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
898
ซื้อแบตเตอรี่ 2 Volt Maintenance-Free Type Battery พร้อมสายพ่วงแบตเตอรี่ (SRT SPECIFICATION NO. R-129-2557) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
899
ซื้อไม้สักคิ้ว และขอบหน้าต่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
900
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารปรับอากาศ รถ บนท. 1013 (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน 1 คัน
13/08/2562
0
901
จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ฃ่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
902
ซื้อแหนบสปริงกูปรถโดยสาร จำนวน 100 ตับ โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
903
Friction Damper Coil Spring T-11 ตามแผนผังเลขที่ 1-5TG17-003 จำนวน 400 ขด
13/08/2562
0
904
จ้างกลึง Brake disc ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 60 คัน โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
905
Journal Box Housing แคร่ TS 836 จำนวน 28 ชุด
10/08/2562
0
906
จัดซื้อ ชุด Kit สำหรับซ่อมลูกสูบ และชุดแหวนลูกสูบ เครื่อง Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 2 รายการ
10/08/2562
0
907
จัดซื้อ Control Governor LCC 103 สำหรับซ่อม Engine Control Module รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.
10/08/2562
0
908
จ้างซ่อมหนัก ปรับปรุงภาพลักษณ์ รถ บชส. ที่ปรับปรุงห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ จำนวน 17 คัน โดยวิธีคัดเลือก
10/08/2562
0
909
Brake Block Hanger แคร่ DTP - ๑๘ ตามแผนผังเลขที่ ๓๒๔๕๔๙ จำนวน ๒๐๐ ชุด
09/08/2562
0
910
ว่าจ้างซ่อมวาระ 20,000 ชั่วโมง (Top End Overhaul) เครื่องยนต์ CAT. รุ่น 3516B-HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 7 เครื่อง
09/08/2562
0
911
หลอดไฟ จำนวน ๓ รายการ
08/08/2562
0
912
สลักขอพ่วงอัตโนมัติญี่ปุ่น จำนวน ๑๒๐ ตัว
08/08/2562
0
913
ลูกรอกประกอบระยางห้ามล้อ และ Pedestal Tie Bar แคร่ TR-217 จำนวน 2 รายการ
07/08/2562
0
914
ซื้อBattery Box วัสดุ SUS304 รถ บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
0
915
ซื้อBattery Box วัสดุ SUS304 รถ บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
0
916
จัดซื้อ Contact (Ref. CK Contactor) ของรถจักร GE จำนวน 300 Pcs
06/08/2562
0
917
จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคเครื่องกลึงล้อใต้พื้น Hegenscheidt รุ่น ๑๐๕S จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2562
0
918
จ้างซ่อมบำรุงรักษา PM สำหรับเครื่องผสมยาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
0
919
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งหีบแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลิอก
06/08/2562
0
920
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมกูบ รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
921
รถยกลากงาสั้น,รถยกลากมาตรฐาน จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
922
Brake Shoe Hanger (๒) LH และ RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
923
ซื้อ ตู้ Home Pump รถ.บนท.ป. และ บนอ.ป. จำนวน 20 ชุด
06/08/2562
0
924
Brake Shoe Hanger (๑) LH และ RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๒ รายการ
๑. Brake Shoe Hanger (๑) LH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. Brake Shoe Hanger (๑) RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๑๐๐ ชุด
06/08/2562
0
925
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บชส. ดัดแปลงจาก ๙๖ ที่นั่ง เป็น ๗๖ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2562
0
926
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ที่หน่วยงาน สลส. และ สวย. จำนวน 1 งาน ประกอบไปด้วย Overhead Crane และ Hoist จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
0
927
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและติดตั้งรถโบกี้ รถช่วยอันตราย (รถ บรช.)
05/08/2562
0
928
ซื้ออะไหล่รถล้างหิน (บลน.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
0
929
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
930
จ้างบำรุงล้อพร้อมเพลา Class C และเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ
02/08/2562
0
931
ซื้ออะไหล่ระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
932
ซื้ออะไหล่ระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
933
ซื้อ Swing Bolster Guard (LH.),(RH.) แคร่ PC-26 , PC-26A จำนวน 2 รายการ
02/08/2562
0
934
จ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
935
ซื้อ Pedestal Wear Plate Complete แคร่ KW-20 , KHM-L , TS-209 , KH-56 จำนวน 330 ชุด
02/08/2562
0
936
จ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/08/2562
0
937
จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องเม้มล้อ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
0
938
ซื้อกรอบหน้าต่างรถ บนท. กรอบอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ พร้อมกระจกเทมเปอร์ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
30/07/2562
0
939
จัดซื้อ น้ำมัน Gear Case ยี่ห้อ Mobil SHC 634 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 5 ถัง
30/07/2562
0
940
จัดซื้อ PLC ควบคุมเครื่องปรับอากาศ CAREL PC05 พร้อมโปรแกรมและติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
30/07/2562
0
941
จัดซื้อ Brake Rod (2) แคร่ PC-26,PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-9 TP4-007 จำนวน 120 ชุด
24/07/2562
0
942
จ้างทำลูกสูบเหล็กชุดบีบหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2562
0
943
จ้างเหมาซ่อม Overhead Crane โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2562
0
944
ซื้อ Knorr Valve Lock type VS-๐๒ P/N ๖๘๑๔๘ (Complete) จำนวน ๒๐ ชุด
22/07/2562
0
945
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ที่หน่วยงาน สอล. และ สคก. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2562
0
946
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562
0
947
จัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจซ่อม จำนวน 4 รายการ
10/07/2562
0
948
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยอันตราย ประเภทไฟฉาย จำนวน 1 รายการ
09/07/2562
0
949
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง ประเภทไฟฉาย จำนวน 1 รายการ
09/07/2562
0
950
ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
951
จัดซื้อ อะไหล่ Air Brake System กลุ่ม Main Valve ของรถจักร CSR. จำนวน 15 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/07/2562
0
952
จัดซื้อ BRAKE CONTROL UNIT # AB 697-T16/ANF (4000218-09) จำนวน 7 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
953
จ้างทำไกด์คอลลั่มของรถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
954
ซื้อ สลักหัวกลมขนาด 3/4 นิ้ว ยึดความหนาระหว่าง 1.1/4 นิ้ว - 1.1/2 นิ้ว จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/07/2562
0
955
จ้างทำเหล็กครอบราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
956
จ้างทำบู๊ชสลักชุดอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
957
จ้างทำบู๊ชสลักชุดอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
958
จ้างทำแผ่นเหล็กชุดเกลี่ยหินของรถเกลี่ยหิน รุ่น PBR202, PBR400R
08/07/2562
0
959
ซื้อหม้อเพลา PC- 25 รวมฝาหน้าและฝาหลัง จำนวน 200 หม้อ โดยวิธีคัดเลือก
05/07/2562
0
960
ซื้อแผ่นรองกันสึก แคร่ Ride Control ขนาด ๑๐ x ๑๐๕ x ๒๐๕ มม. จำนวน ๑,๓๐๐ แผ่น
05/07/2562
0
961
ซื้อ หม้อเพลา PC-24 รวมฝาหน้า จำนวน 200 หม้อ
05/07/2562
0
962
ซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
04/07/2562
0
963
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
04/07/2562
0
964
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
04/07/2562
0
965
จัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร (บันไดรถโดยสาร) จำนวน 1 รายการ
03/07/2562
0
966
กรอบยางพร้อมราวม่าน เตียงนอนล่าง รถ บนท.ป.JR West ต้องอัดพลาสติกพร้อมราวม่านเป็นชิ้นเดียวกันตามตัวอย่างทางการ จำนวน ๒๔ ชุด
03/07/2562
0
967
ซื้อเหล็กยึดฐานเก้าอี้รถ บชท. วัสดุ SS๔๐๐ จำนวน ๗๘๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
01/07/2562
0
968
ซื้อน้ำมันทินเนอร์ และน้ำมันแลคเกอร์ทินเนอร์ จำนวน ๒ รายการ