รายละเอียดราคากลาง

  :: 1815 ประกาศ ::

วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
เอกสาร
รายละเอียดราคากลาง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
1
ซื้อหม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140x160 มม. รถ JR-WEST จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/10/2562
0
2
จัดซื้อ Commutator end Shield and Brush Holder Complete with Accessories สำหรับซ่อม Staring Motorรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 40 Sets
18/10/2562
0
3
จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส.(ที่ สรพ.ธบ.) จำนวน 48 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/10/2562
0
4
จ้างตัดผุ รื้อ ประกอบ ทำสี 2K ภายในภายนอก รถ บชท. ที่แขวงอุตรดิตถ์ จำนวน 15 คัน
17/10/2562
0
5
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
6
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
7
งานจ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและวิเคราะห์โครงการเพิ่มบทบาทภาคเอกชนในการเดินรถขนส่งสินค้า (เส้นทางหนองคาย-แหลมฉบัง) ตามพระราชบัญญัติการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและเอกชน พ.ศ. 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/10/2562
0
8
ซื้อรถยกลากงาสั้น, รถยกลากมาตรฐาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/10/2562
0
9
ซื้อ Brake Disc ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน ยี่ห้อ KNORR ตามแผนผังเลขที่ B81377/1 จำนวน 656 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2562
0
10
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 3 เครื่อง ระยะเวลา 24 เดือน
11/10/2562
0
11
จ้างซ่อมหนักทั้งคัน รถ JR-West จำนวน 11 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2562
0
12
อุปกรณ์สำหรับใช้กับรถโดยสารและรถสินค้า จำนวน 3 รายการ
10/10/2562
0
13
Oil Damper แคร่โรมาเนีย จำนวน 35 ชุด
10/10/2562
0
14
ซื้อ สายพานผ้าใบอาบยางชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 2,900 เมตร โดยวิธีคัดเลือก
10/10/2562
0
15
ซื้อControl connector jumper สำหรับรถโดยสาร รุ่น 115 คัน จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2562
0
16
ซื้อพลาสติกพาเลท (สีเทาดำ) SP-225 จำนวน 100 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/10/2562
0
17
ซื้ออุปกรณ์สำนักงานในหมวดครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
08/10/2562
0
18
จ้างตรวจสอบรอยร้าว Upper Bolster พร้อมซ่อม จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2562
0
19
ซื้อชุดแขวนบานประตูเลื่อน รถ บพห. พร้อมทาสีกันสนิม จำนวน 90 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
20
ซื้อกลอนล็อคพร้อมกรอบทองเหลือง ประตูรถโดยสาร จำนวน 220 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
21
จ้างซ่อมโครงเก้าอี้ ชนิดปรับหมุนเอนได้ ใช้กับ รถ บชท. และ บสส. จำนวน 240 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2562
0
22
ซื้อตัวรับบานกระจกรถโดยสารทั่วไป วัสดุสแตนเลส จำนวน 550 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/10/2562
0
23
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงรถโดยสาร พร้อมตรวจสอบรอยร้าวโดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ จำนวน 80 ตัว ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
07/10/2562
0
24
ซื้อSpacer เหล็กประกับเครื่องฉุดลาก จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
07/10/2562
0
25
07/10/2562
0
26
จัดซื้อ สายไฟ Multi-core ขนาดต่างๆ จำนวน 3 รายการ
05/10/2562
0
27
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง,พิงหลัง,พิงศีรษะ และไม้ท้าวแขน รถ บชส. ชนิด 76 ที่นั่ง จำนวน 12 คัน
05/10/2562
0
28
แหนบยันกูบรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
29
Kick Plate Stainless จำนวน 2 รายการ
04/10/2562
0
30
ซื้อกรอบไม้สักบานกระจกหน้าต่าง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
31
จ้างเย็บหุ้มประกอบติดตั้งเบาะนั่ง , พิงหลัง , พิงศีรษะ รถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2562
0
32
จ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสี่เหลี่ยม ๗ รายการ จำนวน ๕๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
33
ซื้ออุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนล่างด้านหน้า จำนวน 102 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
34
ซื้อ อุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมใช้ในการซ่อมบำรุงรถโดยสาร คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนบนด้านหน้า จำนวน 102 อัน
03/10/2562
0
35
จัดซื้อ อุปกรณ์คิ้วอลูมิเนียมใช้ในการซ่อมบำรุงรถโดยสาร คิ้วอลูมิเนียมท้าวแขนบนด้านหน้า จำนวน 102 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/10/2562
0
36
ซื้อ คิ้วอลูมิเนียมรางเก้าอี้ด้านซ้าย จำนวน ๑๙๒ อัน
02/10/2562
0
37
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๔ รายการ
02/10/2562
0
38
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นราง-ลิ้น จำนวน 3 รายการ
02/10/2562
0
39
จัดซื้อ Repair Kit for A-Control Valve รถดีเซลราง THN จำนวน 60 Sets (1 Set ประกอบด้วย 13 Items)
02/10/2562
0
40
ซื้อ รอกประตูเลื่อนตัวล่าง ซ้าย-ขวา รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒ รายการ
01/10/2562
0
41
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
42
เช่าเครื่องถาสยเอกสาร
01/10/2562
0
43
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
44
เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
01/10/2562
0
45
ว่าจ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสี่เหลี่ยม จำนวน 25 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
46
ว่าจ้างปรับปรุงห้องประชุมแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
47
ว่าจ้างปรับปรุงห้องรันนิ่งรูม ณ ที่ทำการแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
48
ว่าจ้างปรับปรุงที่ทำการ ช.7 แขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
49
ว่าจ้างปรับปรุงที่ทำการสารวัตรแขวงรถพ่วงปากน้ำโพ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
50
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
51
จัดซื้อหลอดไฟ LED TUBE T8 size 600 mm 9w . DC 24 v. จำนวน 500 หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
52
ว่าจ้างตรวจสอบรอยแตกร้าวล้อพร้อมเพลา ตรวจสอบรอยแตกร้าวแนวเชื่อมเครนและตรวจเครนรถปั่นจั่น บปก.1 ที่แขวงรถจักรอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
53
ว่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นที่รอบอาคาร พตร.ศล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
54
ว่าจ้างเทปูนพื้นด้านหน้าอาคาร พตร.ศล. จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/09/2562
0
55
ซื้อกระจก Tempered ขนาด 5 x 666 x 777 มม. จำนวน 400 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
56
ซื้อสลักจานศูนย์กลางแคร่ Sumitomo Ride Control ตามแผนผังเลขที่ 1-4TG2-005 จำนวน 310 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
57
ซื้อ Seal หม้อเพลา PC-25 จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2562
0
58
ซื้อ Door Closer Partition Door สำหรับ รถ บนท.ป.รุ่น 84 คัน จำนวน 20 ชุด
25/09/2562
0
59
ซื้อ ยางอัดกระจก ของรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
24/09/2562
0
60
ซื้อ หีบแบตเตอรี่ (Battery Box Complete Set ) จำนวน 50 ชุด
24/09/2562
0
61
จ้างทำรายงานบัญชีต้นทุนซ่อมยูนิตของระบบ CMMS และระบบบริหารงานพัสดุ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/09/2562
0
62
ซื้อ เหล็กสำหรับซ่อมประตูเลื่อนรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
23/09/2562
0
63
ซื้อ VALVE 40608 จำนวน 500 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
23/09/2562
0
64
จ้างซ่อมหนักและปรับปรุงภาพลักษณ์ รถโดยสารโบกี้ชั้นที่ 3 (พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ) ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
65
ซื้อPulley และ Box Cover Terminal ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
66
ซื้อหม้อสูบห้ามล้อลมอัด BC 140x160 มม. รถ JR-WEST จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
67
ซื้อรังผึ้งหม้อน้ำเครื่องยนต์ Perkins รุ่น YB. และรุ่น TW. รถ.บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
68
ซื้ออุปกรณ์ภายในห้องน้ำรถโดยสาร ชุดสายฉีดชำระครบชุด จำนวน 2,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2562
0
69
ซื้อControl connector jumper สำหรับรถโดยสาร รุ่น 115 คัน จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
21/09/2562
0
70
จ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถ บชส.96 ที่นั่ง เป็น 76 ที่นั่ง ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 12 คัน
20/09/2562
0
71
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Nattmall จำนวน 100 ตัว โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2562
0
72
ซื้อBrake Shaft Arrangement ตามแผนผังเลขที่ 3-P4-025/4
รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 25 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
73
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
74
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
75
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
19/09/2562
0
76
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
77
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
78
จ้างเหมาซ่อมชุดสั่นหินรถ บสน.3
19/09/2562
0
79
จ้างเหมาซ่อมฝาครอบ Crown Wheel & Cone Pinion โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
80
จ้างเย็บหุ้มใหม่ เบาะนั่ง, เบาะพนักพิงหลัง, เบาะพนักพิงศรีษะ สีเทา พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบรถ บชส. ชนิด 96 ที่นั่ง เป็นโฟมฉีดขึ้นรูป จำนวน 10 คัน
19/09/2562
0
81
จัดซื้อแผ่นพลาสวูด ขนาด 4 ฟุต x 8 ฟุต x หนา 4 มม. (มาตรฐาน เลขที่ มอก. 2356-2550) จำนวน 650 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
82
จ้างเหมาซ่อมประตูม้วนในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
83
จัดซื้อเหล็กมุมหน้าต่าง รถ บชส. เลข 4 หลัก จำนวน 3,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
84
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
85
จัดซื้อ Platform Buffing Foot Plate วัสดุสแตนเลส จำนวน 90 ชุด โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
86
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
87
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
88
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธ๊เฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
89
ว่าจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และเคลื่อนย้ายรถอุบัติเหตุเก็บไว้พื้นที่สถานีศิลาอาสน์และปรับปรุงพื้นที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2562
0
90
จ้างทำ Tracking Wheel Set สำหรับรถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 512 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
91
เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสารทั่วไป จำนวน 2 รายการ
18/09/2562
0
92
จัดซื้อ ยางรถบรรทุก ขนาดบรรทุก 2 ตัน จำนวน 5 เส้น แขวง สรพ.ปพ. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
93
จัดซื้อ อุปกรณ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
94
จัดซื้อชุดเครื่องทำลมอัด/สายเครื่องฉีดน้ำร้อน แขวง สรพ.ปพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
95
จัดซื้อ รายการชุดสีและอุปกรณ์สำหรับงานปรับปรุงอาคารและรั้ว แขวง สรพ.ปพ. จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
96
จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องขยายเสียงสำหรับห้องประชุมแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 1 รายการ
18/09/2562
0
97
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ อน.16 (สบน.ตห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/09/2562
0
98
จ้างถอด-รื้อ-ล้าง Distributor Valve ชนิด KE จำนวน ๕๐๐ ชุด
18/09/2562
0
99
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ (เหล็กรับพื้นหน้าชาน รถ บชส.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
100
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
101
จัดซื้อชุดกู้ภัยสำหรับแขวง สรพ.ปพ. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
102
ซื้อ Brake Shaft Complete (1) เครื่องห้ามล้อรถโดยสารข้างโค้ง จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
103
ซื้อท่อทองแดงขนาด 3/8 นิ้ว พร้อมหัวต่อเข้า-ออก LV-4 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
104
ซื้อ Brake Lever และ Brake Beam แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2562
0
105
ซื้อ Brake Shaft Bracket (Outside) รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 80 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/09/2562
0
106
ซื้อ ชุดซ่อมอุปกรณ์ Air Supply จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2562
0
107
ซื้อ PISTON SLEEVE จำนวน 2 รายการ
16/09/2562
0
108
ซื้อราวดึงห้ามล้อ (ราวร่นใต้แคร่) แคร่ T-11 ตามแผนผังเลขที่ 1-5TG4-012 จำนวน 196 อัน โดยวิธีคัดเลือก
14/09/2562
0
109
จัดซื้อ Carbon Brush E-34 สำหรับซ่อม Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 2,200 Pcs.
14/09/2562
0
110
จัดซื้อ Change Over R COCK R1” LEAD/TRAIL Drg.3B 47056 สำหรับซ่อม Isolating Cock รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 12 Pcs
14/09/2562
0
111
ซื้อ Brake Pull Rod และ Brake Regulator Control Rod เครื่องห้ามล้อ จำนวน 2 รายการ
13/09/2562
0
112
จ้างถอดเปลี่ยนติดตั้งเครื่องพ่วง และชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๕๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2562
0
113
เช่าโรงเก็บพัสดุชั่วคราว จำนวน ๑ หลัง ระยะเวลา ๑ ปี โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2562
0
114
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสารชนิด บสส. เลข 4 ตัว จำนวน 5 คัน โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2562
0
115
จัดซื้อ ผ้าใบกูปทางเดินรถโดยสารพร้อมโครงชนิดยาว จำนวน 130 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
116
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับงานซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
117
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KHM-L ( Inner ) จำนวน 80 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
118
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KHM-L ( Outer ) จำนวน 80 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
119
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KHM-L (Inner) จำนวน 64 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
120
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KHM-L ( Outer ) จำนวน 64 ขด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
121
จัดซื้อ Side Entrance door วัสดุ SS400 จำนวน 20 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
122
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
123
จัดซื้ออุปกรณ์ slack Adjuster Drv 2 A-600 จำนวน 15 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
124
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ TKZ-3 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
125
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ TKZ-3 จำนวน 32 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
126
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ KW-20 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
127
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ PC-26 จำนวน 160 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
128
จัดซื้อ Bolster Spring แคร่ PC-26 จำนวน 64 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/09/2562
0
129
ซื้อ2-Volt Maintenance-Free Type Battery ตามแผนผังเลขที่ (Srt Specification No. R-129/2557) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2562
0
130
ปลอกเหล็กขวางช่องหม้อเพลา ขนาด 280 มิลลิเมตร ตามแผนผังเลขที่ 3-1 TP2-028 จำนวน 1,400 อัน
12/09/2562
0
131
ข้อต่อทองเหลือง 3 รายการ
12/09/2562
0
132
จัดซื้อ Diaphragm Spring (แหนบสปริงกูป) จำนวน 10 ชุด
11/09/2562
0
133
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
11/09/2562
0
134
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ
11/09/2562
0
135
จ้างเหมาทำล้อวัด C (ซี) รถอัดหิน รุ่น 09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
0
136
จ้างเหมาทำการ Flushing Hydraulic Tank รถ อน.12 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/09/2562
0
137
ท่อเหล็กไร้ตะเข็บขนาด 1.1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร จำนวน 100 เส้น
11/09/2562
0
138
ผ้าหนังเทียมสีเทา จำนวน 2,000 เมตร
11/09/2562
0
139
จ้างซ่อมล้อรีดทึบโดยวิธีการกลึงเพื่อทำเป็นแว่นล้อสำหรับประกอบเข้ากับปลอกล้อ จำนวน 80 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2562
0
140
ซื้อVestibule และอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
141
ซื้อชุดเฟืองทองเหลืองตัวนอนและตัวตั้ง สำหรับซ่อมพัดลมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
142
ซื้อOuter Coil Spring แคร่ Y-๒๕ จำนวน ๑,๒๘๐ ขด
09/09/2562
0
143
ซื้อโคม Saloon Ceiling Light พร้อมหลอด LED 10W. 24V.DC. ครบชุดสำหรับรถโดยสารธรรมดา จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/09/2562
0
144
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 1 รายการ
09/09/2562
0
145
ซื้อ Lower Swing Bolster แคร่ TR-๒๑๗B,C,D จำนวน ๘ ชุด
09/09/2562
0
146
จัดซื้อ #H23.167710 Bearing carrier 197/80.3 x 89 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 15 Pcs
07/09/2562
0
147
จัดซื้อ Air filter complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse ใช้งานกับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 รายการ
07/09/2562
0
148
จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ
07/09/2562
0
149
จ้างซ่อมตัวรถและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถ บชส. จำนวน 12 คัน
06/09/2562
0
150
จ้างซ่อมทำวาระประจำเที่ยวระบบไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน ๔๘,๐๐๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
151
จัดซื้อ Valve Head สำหรับซ่อม Pressure Reducing Valve รถดีเซลราง Daewoo จำนวน 122 Pcs.
05/09/2562
0
152
ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้า สำหรับรถ บนอ.ป. และรถ ITR จำนวน 6 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
153
โคม Saloon Ceiling Light สำหรับรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 2 รายการ
05/09/2562
0
154
จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 16 นิ้ว 24 V.DC. จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
155
ซื้อBrake pad ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 2,040 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
05/09/2562
0
156
จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit ของเครื่องยนต์ Perkins รุ่น 1006 - 6 TG (YB) ( 1 ชุด ประกอบด้วยอะไหล่ 15 รายการ) จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
157
จัดซื้อ Camfollower Set เครื่องยนต์ Cummins (สามารถใช้ร่วมกัน GE , GEA , HID) จำนวน 96 Sets โดยวิธีคัดเลือก
04/09/2562
0
158
จัดซื้อ Frequency Inverter สำหรับ Air Condition รถโดยสารปรับอากาศ รุ่น 115 คัน จำนวน 10 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
04/09/2562
0
159
ซื้อ Bolster Wear Plate Bracket แคร่ PC-26, PC-26A จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
160
จัดซื้อ อุปกรณ์ชุดควบคุมระบบไฟฟ้าในเครื่องมือกล จำนวน 2 รายการ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
161
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องทำลมอัดขนาด 10 bar ยี่ห้อ DENVER BLE75 - 7.5 A จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
162
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องทำลมแห้ง (Air dryers machine) ยี่ห้อ FRIULAIR DRYERS / Model : ACT 140T จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/09/2562
0
163
ซื้อ Brake Shaft Arrangement ตามแผนผังเลขที่ 3-P4-024/4 รถ บชส. 1156-1373 จำนวน 30 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
164
จ้างเหมาทำหม้อน้ำรถอัดหินเครื่องยนต์ DEUTZ BF6M1015 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
165
จ้างซ่อม Brake Cylinder BC ๘ นิ้ว รถควีนแลนด์ จำนวน ๒๔ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2562
0
166
ซื้อฝักบัวอาบน้ำพร้อมสายครบชุด จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
167
ซื้อ Brake Lever แคร่ TR-217, TR-217A จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/09/2562
0
168
ซื้อS16 CM Governor รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน จำนวน 8 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
169
ซื้อRubber Pad For Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
170
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ อน.17 (สบน.กค.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
171
เหล็กเหนียวฉาก จำนวน 3 รายการ
02/09/2562
0
172
จ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 08-16 3S. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
173
จ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 40 คัน โดยวิธีคัดเลือก
02/09/2562
0
174
จ้างเหมาทำโรลเลอร์แคล้มป์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
175
จ้างเหมาทำล้อวัด A,B,D รถอัดหิน รุ่น 08,09 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/09/2562
0
176
ถังพักลมขนาด 100 ลิตร ตามแผนผังเลขที่ 3-2 ANS4-003 จำนวน 60 ชุด
30/08/2562
0
177
Journal Box แคร่ TKZ3 จำนวน 2 รายการ
30/08/2562
0
178
จ้างปรับปรุงระบบระบายอากาศบริเวณเตาเผาปลอกล้อ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/08/2562
0
179
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
29/08/2562
0
180
จัดซื้อ Journal Spring แคร่ KW-20 จำนวน 128 ชุด
29/08/2562
0
181
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงโครงสร้าง Long Runway Beam ของ Overhead Crane ขนาด 5 ตัน ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์.
29/08/2562
0
182
ว่าจ้างซ่อม Overhead Crane ขนาด 5 ตัน ณ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์.
29/08/2562
0
183
ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve No. I ๖๗๒๕๒ จำนวน ๗๐ Sets.
29/08/2562
0
184
ซื้อ ฝาบนหีบแบตเตอรี่และฝาหน้าหีบแบตเตอรี่ วัสดุไม้เนื้อแข็ง พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน ๒ รายการ
29/08/2562
0
185
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถ บนท. (1004 , 1010, 1015) จำนวน 3 คัน
29/08/2562
0
186
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บนท. จำนวน 11 คัน
29/08/2562
0
187
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งสำหรับทำพื้นราง-ลิ้น จำนวน ๓ รายการ
29/08/2562
0
188
จ้างซ่อมตัดผุฝาเล็ก รถโดยสารทั่วไป จำนวน 20 คัน
29/08/2562
0
189
จ้างฉีดโฟมหุ้มเบาะเตียงนอน รถ บนอ.ป. ทั้งคัน จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2562
0
190
ซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถโดยสาร บสพ. และ บพห. จำนวน 16 คัน
28/08/2562
0
191
จ้างเหมาซ่อมปั๊มน้ำรถโดยสาร ชนิดใช้ไฟ DC.24V ยี่ห้อ FUJI จำนวน 350 เครื่อง
28/08/2562
0
192
ซื้อ Air Compressor รถ บนท.ป.ITR จำนวน 7 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
193
ลวดเชื่อมไฟฟ้า STAINLESS STEEL จำนวน 3 รายการ
27/08/2562
0
194
ซื้อปั๊มน้ำไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
195
ลวดเชื่อมไฟฟ้า 2 รายการ
27/08/2562
0
196
ซื้อStriking Casting จำนวน 200 ชิ้น โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
197
จัดซื้อ โปรเจคเตอร์และอุปกรณ์ส่วนควบที่เกี่ยวข้อง พร้อมติดตั้ง จำนวน 10 รายการ
27/08/2562
0
198
ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
27/08/2562
0
199
ท่อ และข้อต่อ พีวีซี สีเหลือง จำนวน ๙ รายการ
26/08/2562
0
200
จัดซื้อกรองหล่อลื่นรถจักร GEA จำนวน 1,198 ตัว
26/08/2562
0
201
ซื้อ Swing Bolster Hanger แคร่ R-157 จำนวน 90 ชุด
26/08/2562
0
202
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KT-38L จำนวน 9 รายการ
26/08/2562
0
203
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA-50L จำนวน 6 รายการ
26/08/2562
0
204
จ้างที่ปรึกษาออกแบบ จัดทำเอกสารประกวดราคา และประกวดราคาโครงการก่อสร้างทางเชื่อม (Sky walk) ระหว่างสถานีหลักสี่ของโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิตกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตามพระดำริ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/08/2562
0
205
จ้างติดตั้งบันได ขึ้น – ลง หลังคารถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 คัน โดยวิธีคัดเลือก
24/08/2562
0
206
จ้างซ่อมหม้อเพลา Journal Box Housing แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๔๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
207
จ้างซ่อมบำรุงวาระหนักเครื่องดันเพลาล้อ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
0
208
บันไดขึ้นลงหลังคารถโดยสารทั่วไป จำนวน ๘๐ ชุด ตามแผนผังเลขที่ ๑-๑๘PK๓-๐๒๐ พร้อมติตตั้ง
0
209
ซื้อสลักก้านเครื่องพ่วง (Pivot Pin) ตามแผนผังเลขที่ LV5-2047/7 MARK 11 จำนวน 830 อัน โดยวิธีคัดเลือก
0
210
จ้างซ่อม Bogie Bolster Assembly พร้อมบูชเหล็ก แคร่ DTP-18 จำนวน 6 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
0
211
ซื้อ ใบรองมีดกลึง 69 393 221 10L (ด้านซ้าย) จำนวน 100 อัน
0
212
ว่าจ้างปรับปรุงห้องน้ำ ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
213
ว่าจ้างปรับปรุงพื้นที่ปูกระเบื้องพื้นอาคารห้องพักรันนิ่งรูม จำนวน 12 ห้อง ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
214
ว่าจ้างซ่อม Electric Hoist ขนาดรับน้ำหนัก 5 ตัน ที่หน่วย 10 พิษณุโลก แขวงรถจักรอุตรดิตถ์
0
215
จัดซื้อ ABB Timer Relay Model CT-MFD.21 Germany จำนวน 200 Pcs.
0
216
จ้างซ่อม Lower Swing Bolster แบบสามเหลี่ยม จำนวน 3 รายการ 50 ชุด
22/08/2562
0
217
เสื้อคลุมแขนสั้น เสื้อช็อปช่าง จำนวน 881 ตัว
22/08/2562
0
218
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet (CNC) (PM) จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
22/08/2562
0
219
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class K จำนวน 100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
22/08/2562
0
220
งานสร้างหลังคาคลุมอาคารสำนักงานจัดหาพัสดุซ่อมบำรุง จำนวน 1 งาน
21/08/2562
0
221
ซื้อแผ่นพลาสวู้ด หนา 4 มม. ขนาด 4 x 8 ฟุต จำนวน 680 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
222
ซื้อ Brake Lever (A) และ Brake Lever (B) แคร่ DTP-18 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
223
ซื้อ Distributor Valve พร้อมปะเก็นยางแผ่นกันฝุ่น จำนวน 300 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2562
0
224
จ้างซ่อมเครื่องอัดอากาศยี่ห้อ INGERSOLLRAND IR-๓ และอุปกรณ์ส่วนควบพร้อมอะไหล่ โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
225
จ้างซ่อมหนักพัดลมรถโดยสารทั่วไป ขนาด 12 นิ้ว 24V.DC. จำนวน 400 เครื่อง
20/08/2562
0
226
จ้างเหมาซ่อมหนักพัดลมรถโดยสาร ชนิดส่ายรอบตัว ขนาดใบพัด 12 นิ้ว ชนิดใช้ไฟ DC.24V ยี่ห้อ UEI จำนวน 300 เครื่อง
20/08/2562
0
227
ซื้อ Wear Plate แคร่รถโดยสารชุดสำเร็จรูป ชนิด 4 รูใหญ่ 13 รูย้ำ จำนวน 1,000 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
228
จ้างซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้ารถโดยสารธรรมดา ขนาด 2.1 Kw.ยี่ห้อ EVR, TG., Xenix, Asia จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2562
0
229
ซื้อ อุปกรณ์ซ่อมชุดควบคุมเครื่องยนต์กำเนิดไฟฟ้าสำหรับรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 6 รายการ
20/08/2562
0
230
ว่าจ้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างและฝ้าเพดานสำนักงาน หน่วย 10 พิษณุโลก
19/08/2562
0
231
ว่าจ้างปรับปรุงปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างโรงรถจักรและรถพ่วง หน่วย 10 พิษณุโลก
19/08/2562
0
232
ซื้อ Brake Shoe Head แคร่รถโดยสาร จำนวน ๓ รายการ
19/08/2562
0
233
รองเท้าหนังหุ้มข้อหัวเสริมเหล็ก และรองเท้าหนังหุ้มส้นหัวเสริมเหล็ก จำนวน 2 รายการ
19/08/2562
0
234
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์เครื่องยนต์ Cummins KT-38L จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
0
235
จ้างติดตั้งประตูระบบเปิดปิดด้วยไฟฟ้า โรงรถพระที่นั่ง จำนวน 2 บาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/08/2562
0
236
Fly Wheel ของเครื่องยนต์เปอร์กิ้น รุ่น YB และ TW จำนวน ๒ รายการ
19/08/2562
0
237
เช่าตู้สำนักงานชั่วคราว จำนวน 4 ตู้ ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก
17/08/2562
0
238
จ้างเย็บหุ้มใหม่ เบาะนั่ง , เบาะพนักพิงหลัง , เบาะพนักพิงศีรษะและไม้ท้าวแขน สีน้ำเงินพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท. เป็นโฟมฉีดขึ้นรูป จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
239
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins NTA855-R1 จำนวน 41 รายการ
16/08/2562
0
240
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins N855-R2 ของรถดีเซลรางและรถปรับอากาศ จำนวน 42 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/08/2562
0
241
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศทไทย
16/08/2562
0
242
จัดซื้อ Electronic Buzzer 72 VDC. ของรถจักร ALS. จำนวน 72 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
243
จัดซื้อ Electronic Buzzer 72 VDC. ของรถจักร ALS. จำนวน 72 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2562
0
244
จ้างซ่อมหนักรถโดยสาร บนท. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 20 คัน
15/08/2562
0
245
จ้างทำความสะอาดโรงรถโรงรถโดยสาร และโรงรถพระที่นั่ง จำนวน 3 เดือน
15/08/2562
0
246
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ Compressor Westinghouse สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 1 รายการ
15/08/2562
0
247
ซื้ออะไหล่ระบบไฮดรอลิครถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2562
0
248
ซื้อ คานเหล็กเหนียวหน้าต่าง จำนวน ๒ รายการ
15/08/2562
0
249
จัดซื้อ ชุดสี 2K สำหรับรถโดยสาร จำนวน 10 รายการ
14/08/2562
0
250
จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (ล็อต 2) จำนวน 4 Sets พร้อมบริการติดตั้ง สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 เครื่อง
14/08/2562
0
251
จัดซื้อ Carbon Brush # 5.8311.10/09 (for Transmitter) ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 1,500 Pcs.
14/08/2562
0
252
จัดซื้อ Collector Comb 24V. # 5.8312.101 ของรถดีเซลราง THN, NKF, ADR, ASR จำนวน 30 Pcs.
14/08/2562
0
253
จัดซื้อ Manifold Intake L-R เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักร GEA จำนวน 120 Pcs
14/08/2562
0
254
จัดซื้อ Contact (Ref. CK Contactor) ของรถจักร GE จำนวน 300 Pcs
14/08/2562
0
255
จ้างที่ปรึกษางานบริการที่ปรึกษาเพื่อวิเคราะห์และศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ สังคม การเงิน และแนวทางการลงทุนที่เหมาะสม ตลอดจนงานออกแบบเบื้องต้น โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 ส่วนต่อขยายจังหวัดระยอง-จันทบุรี-ตราด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
256
ซื้อFlexible ขนาด ½ นิ้ว จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
257
ซื้อแบตเตอรี่ 2 Volt Maintenance-Free Type Battery พร้อมสายพ่วงแบตเตอรี่ (SRT SPECIFICATION NO. R-129-2557) จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
258
ซื้อไม้สักคิ้ว และขอบหน้าต่าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2562
0
259
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสารปรับอากาศ รถ บนท. 1013 (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน 1 คัน
13/08/2562
0
260
จ้างที่ปรึกษาเพื่อออกแบบรายละเอียดงานโยธา โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร-หนองคาย (ระยะที่ 2 ฃ่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
261
ซื้อแหนบสปริงกูปรถโดยสาร จำนวน 100 ตับ โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
262
Friction Damper Coil Spring T-11 ตามแผนผังเลขที่ 1-5TG17-003 จำนวน 400 ขด
13/08/2562
0
263
จ้างกลึง Brake disc ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 60 คัน โดยวิธีคัดเลือก
13/08/2562
0
264
Journal Box Housing แคร่ TS 836 จำนวน 28 ชุด
10/08/2562
0
265
จัดซื้อ ชุด Kit สำหรับซ่อมลูกสูบ และชุดแหวนลูกสูบ เครื่อง Cummins KT-38L และ KTA-50L จำนวน 2 รายการ
10/08/2562
0
266
จัดซื้อ Control Governor LCC 103 สำหรับซ่อม Engine Control Module รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 30 Sets.
10/08/2562
0
267
จ้างซ่อมหนัก ปรับปรุงภาพลักษณ์ รถ บชส. ที่ปรับปรุงห้องน้ำและเครื่องสุขภัณฑ์ จำนวน 17 คัน โดยวิธีคัดเลือก
10/08/2562
0
268
Brake Block Hanger แคร่ DTP - ๑๘ ตามแผนผังเลขที่ ๓๒๔๕๔๙ จำนวน ๒๐๐ ชุด
09/08/2562
0
269
ว่าจ้างซ่อมวาระ 20,000 ชั่วโมง (Top End Overhaul) เครื่องยนต์ CAT. รุ่น 3516B-HD ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 7 เครื่อง
09/08/2562
0
270
หลอดไฟ จำนวน ๓ รายการ
08/08/2562
0
271
สลักขอพ่วงอัตโนมัติญี่ปุ่น จำนวน ๑๒๐ ตัว
08/08/2562
0
272
ลูกรอกประกอบระยางห้ามล้อ และ Pedestal Tie Bar แคร่ TR-217 จำนวน 2 รายการ
07/08/2562
0
273
ซื้อBattery Box วัสดุ SUS304 รถ บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
0
274
ซื้อBattery Box วัสดุ SUS304 รถ บนท.ป.และ บนอ.ป. จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/08/2562
0
275
จัดซื้อ Contact (Ref. CK Contactor) ของรถจักร GE จำนวน 300 Pcs
06/08/2562
0
276
จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิคเครื่องกลึงล้อใต้พื้น Hegenscheidt รุ่น ๑๐๕S จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2562
0
277
จ้างซ่อมบำรุงรักษา PM สำหรับเครื่องผสมยาง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
0
278
ซื้อ ไม้เนื้อแข็งหีบแบตเตอรี่ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีคัดเลิอก
06/08/2562
0
279
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมกูบ รถโดยสารทั่วไป จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
280
รถยกลากงาสั้น,รถยกลากมาตรฐาน จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
281
Brake Shoe Hanger (๒) LH และ RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๒ รายการ
06/08/2562
0
282
ซื้อ ตู้ Home Pump รถ.บนท.ป. และ บนอ.ป. จำนวน 20 ชุด
06/08/2562
0
283
Brake Shoe Hanger (๑) LH และ RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๒ รายการ
๑. Brake Shoe Hanger (๑) LH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๑๐๐ ชุด
๒. Brake Shoe Hanger (๑) RH แคร่ PC-๒๖A จำนวน ๑๐๐ ชุด
06/08/2562
0
284
จ้างซ่อมหนักระบบไฟฟ้า/แสงสว่าง รถ บชส. ดัดแปลงจาก ๙๖ ที่นั่ง เป็น ๗๖ ที่นั่ง จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2562
0
285
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ที่หน่วยงาน สลส. และ สวย. จำนวน 1 งาน ประกอบไปด้วย Overhead Crane และ Hoist จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2562
0
286
ซื้ออุปกรณ์ไฟฟ้าเพื่อปรับปรุงและติดตั้งรถโบกี้ รถช่วยอันตราย (รถ บรช.)
05/08/2562
0
287
ซื้ออะไหล่รถล้างหิน (บลน.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/08/2562
0
288
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
289
จ้างบำรุงล้อพร้อมเพลา Class C และเปลี่ยนอะไหล่ จำนวน 1 รายการ
02/08/2562
0
290
ซื้ออะไหล่ระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
291
ซื้ออะไหล่ระบบแสงสว่างภายในโรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
292
ซื้อ Swing Bolster Guard (LH.),(RH.) แคร่ PC-26 , PC-26A จำนวน 2 รายการ
02/08/2562
0
293
จ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2562
0
294
ซื้อ Pedestal Wear Plate Complete แคร่ KW-20 , KHM-L , TS-209 , KH-56 จำนวน 330 ชุด
02/08/2562
0
295
จ้างซ่อมวาระปานกลางรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 24 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/08/2562
0
296
จ้างซ่อมบำรุงระบบเครื่องเม้มล้อ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2562
0
297
ซื้อกรอบหน้าต่างรถ บนท. กรอบอลูมิเนียมชุบอะโนไดซ์ พร้อมกระจกเทมเปอร์ จำนวน 30 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
30/07/2562
0
298
จัดซื้อ น้ำมัน Gear Case ยี่ห้อ Mobil SHC 634 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR จำนวน 5 ถัง
30/07/2562
0
299
จัดซื้อ PLC ควบคุมเครื่องปรับอากาศ CAREL PC05 พร้อมโปรแกรมและติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
30/07/2562
0
300
จัดซื้อ Brake Rod (2) แคร่ PC-26,PC-26A ตามแผนผังเลขที่ 1-9 TP4-007 จำนวน 120 ชุด
24/07/2562
0
301
จ้างทำลูกสูบเหล็กชุดบีบหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2562
0
302
จ้างเหมาซ่อม Overhead Crane โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2562
0
303
ซื้อ Knorr Valve Lock type VS-๐๒ P/N ๖๘๑๔๘ (Complete) จำนวน ๒๐ ชุด
22/07/2562
0
304
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน Preventive Maintenance ที่หน่วยงาน สอล. และ สคก. จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/07/2562
0
305
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/07/2562
0
306
จัดซื้อ อุปกรณ์สำหรับใช้ในการตรวจซ่อม จำนวน 4 รายการ
10/07/2562
0
307
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับช่วยอันตราย ประเภทไฟฉาย จำนวน 1 รายการ
09/07/2562
0
308
จัดซื้ออุปกรณ์สำหรับงานซ่อมบำรุง ประเภทไฟฉาย จำนวน 1 รายการ
09/07/2562
0
309
ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
310
จัดซื้อ อะไหล่ Air Brake System กลุ่ม Main Valve ของรถจักร CSR. จำนวน 15 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
09/07/2562
0
311
จัดซื้อ BRAKE CONTROL UNIT # AB 697-T16/ANF (4000218-09) จำนวน 7 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
312
จ้างทำไกด์คอลลั่มของรถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/07/2562
0
313
ซื้อ สลักหัวกลมขนาด 3/4 นิ้ว ยึดความหนาระหว่าง 1.1/4 นิ้ว - 1.1/2 นิ้ว จำนวน 1,500 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/07/2562
0
314
จ้างทำเหล็กครอบราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
315
จ้างทำบู๊ชสลักชุดอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
316
จ้างทำบู๊ชสลักชุดอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/07/2562
0
317
จ้างทำแผ่นเหล็กชุดเกลี่ยหินของรถเกลี่ยหิน รุ่น PBR202, PBR400R
08/07/2562
0
318
ซื้อหม้อเพลา PC- 25 รวมฝาหน้าและฝาหลัง จำนวน 200 หม้อ โดยวิธีคัดเลือก
05/07/2562
0
319
ซื้อแผ่นรองกันสึก แคร่ Ride Control ขนาด ๑๐ x ๑๐๕ x ๒๐๕ มม. จำนวน ๑,๓๐๐ แผ่น
05/07/2562
0
320
ซื้อ หม้อเพลา PC-24 รวมฝาหน้า จำนวน 200 หม้อ
05/07/2562
0
321
ซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
04/07/2562
0
322
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
04/07/2562
0
323
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
04/07/2562
0
324
จัดซื้อ อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร (บันไดรถโดยสาร) จำนวน 1 รายการ
03/07/2562
0
325
กรอบยางพร้อมราวม่าน เตียงนอนล่าง รถ บนท.ป.JR West ต้องอัดพลาสติกพร้อมราวม่านเป็นชิ้นเดียวกันตามตัวอย่างทางการ จำนวน ๒๔ ชุด
03/07/2562
0
326
ซื้อเหล็กยึดฐานเก้าอี้รถ บชท. วัสดุ SS๔๐๐ จำนวน ๗๘๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
01/07/2562
0
327
ซื้อน้ำมันทินเนอร์ และน้ำมันแลคเกอร์ทินเนอร์ จำนวน ๒ รายการ
01/07/2562
0
328
ซื้อ Side Bearer Box และ Side Bearer Liner แคร่ KHM-L จำนวน 2 รายการ
01/07/2562
0
329
จัดซื้อ ท่อน้ำ Housing Rocker สแตนเลส รถจักร GEA. จำนวน 600 Pcs.
28/06/2562
0
330
จัดซื้อ #H23.177511 Housing 255x219x78 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN, NKF และ ATR จำนวน 10 Pcs.
27/06/2562
0
331
จัดซื้อ ชุด Overhaul Kit สำหรับซ่อมวาระ 2 ปี รถจักรดีเซลไฟฟ้า CSR (จำนวน 2 คัน ประกอบด้วย สิ่งของ 22 กลุ่ม รวม 589 รายการ) จำนวน 22 กลุ่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2562
0
332
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
27/06/2562
0
333
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด.
27/06/2562
0
334
จัดซื้อ PLC ควบคุมเครื่องปรับอากาศ CAREL PC05 พร้อมโปรแกรมและติดตั้ง จำนวน 12 ชุด
26/06/2562
0
335
จ้างทำแม่พิมพ์ปั๊มเหล็กทาบหลังแท่งห้ามล้อ LV-4 จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/06/2562
0
336
จัดซื้อ Shaft Sealing Ring สำหรับรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 2 รายการ
25/06/2562
0
337
ซื้อท่อน้ำมันเชื้อเพลิงของ Injection Pump ยี่ห้อ Stranadyne จำนวน 5 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
24/06/2562
0
338
ซื้อSpring Seat และ Spring Cover แคร่ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2562
0
339
ว่าจ้างซ่อม Re Coil Main Field Coil และ Commutating Field Coil พร้อมเปลี่ยน Lead Wire Frame ของ Traction Motor Model 5GE792A1 รถจักร GEA จำนวน 12 ลูก
21/06/2562
0
340
จ้างซ่อมและฉีดโฟม เบาะนั่ง , เบาะพิงหลัง , เบาะพนักพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป.รุ่น 84 คันจำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/06/2562
0
341
งานซื้อเครื่องยึดเหนี่ยวและอุปกรณ์สำหรับหมอนเหล็ก H - Beam งานผลิตและซ่อมสร้างสะพานที่ 1 กองผลิตและซ่อมสร้างสะพาน ศูนย์สะพาน
20/06/2562
0
342
จัดซื้อ Manifold S Shape พร้อมหน้าแปลน, Clamp , Drain Hose เครื่องยนต์ Cummins KTA50L รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 72 Sets
20/06/2562
0
343
อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins N855 ของรถดีเซลราง จำนวน 3 รายการ
20/06/2562
0
344
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักร DAVENPORT หมายเลข 540 จำนวน 1 คัน
19/06/2562
0
345
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักร DAVENPORT หมายเลข 530 จำนวน 1 คัน
19/06/2562
0
346
ซื้อ Knorr Gauge PG-80D , P/N II 55802/10-001 จำนวน 10 Pcs.
19/06/2562
0
347
ซื้อกระบอกโชคปรับเอนรถ บชท. จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/06/2562
0
348
ซื้อKnorr Centrifugal Filter , P/N I 79694/03 จำนวน 5 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2562
0
349
ซื้อท่อน้ำมันเชื้อเพลิงของ Injection Pump ยีห้อ Delphi จำนวน 5 ชุด
17/06/2562
0
350
จ้างซ่อมเบาะนั่ง, เบาะพิงหลัง, เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 6 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2562
0
351
จัดซื้อ ล้อรีดทึบรถโดยสาร บนอ.ป., บนท.ป. และ ADR. จำนวน 1,192 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
17/06/2562
0
352
สายไฟหุ้มพีวีซี สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ
17/06/2562
0
353
ซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมวาระ 8,000 ชม. เครื่องทำลมอัด Comp Air จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2562
0
354
จ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสารธรรมดา FUJI 24 V.DC. จำนวน 200 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2562
0
355
ซื้อเข็มขัดรัดเตียงนอน จำนวน ๒ รายการ
14/06/2562
0
356
ซื้อKnorr Centrifugal Filter , P/N I 79694/03 จำนวน 5 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
13/06/2562
0
357
จัดซื้อ Control Units (Zeit 3) (Zeit 4) for Caterpillar Engine รวม 2 รายการ
13/06/2562
0
358
ซื้อห่วงยึดกล่องครอบสปริงแคร่ Y-25 (Link) จำนวน 1,072 อัน โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2562
0
359
ซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถยก (Fork Lift) จำนวน ๓๔ รายการ
12/06/2562
0
360
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ .
11/06/2562
0
361
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ .
11/06/2562
0
362
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
11/06/2562
0
363
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
11/06/2562
0
364
จัดซื้อ Upper Plate ของรถดีเซลราง Daewoo จำนวน 20 ชุด
11/06/2562
0
365
ว่าจ้างดูแลน้ำมันหล่อลื่น น้ำกลั่นแบตเตอรี่ และน้ำระบายความร้อนรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 4,000 คัน ระยะเวลา 12 เดือน
11/06/2562
0
366
จ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงแนวตั้ง You Ji จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
10/06/2562
0
367
ว่าจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ที่ทำการ พตร.ศล. จำนวน 1 รายการ
10/06/2562
0
368
ว่าจ้างติดตั้งสายเมนไฟฟ้าห้องอบสี แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 รายการ
10/06/2562
0
369
ซื้อCable Lug Cable Grand สำหรับรถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
04/06/2562
0
370
ว่าจ้างซ่อมวาระ ๑ เดือน ระบบไฟฟ้าและปรับอากาศของรถโดยสารปรับอากาศ ที่สถานีกรุงเทพ จำนวน ๑,๕๐๐ คัน
31/05/2562
0
371
ซื้อพัดลมรถ บกข. และ Plate และ Switch จำนวน ๒ รายการ
31/05/2562
0
372
จัดซื้อ # I/81897/A Relay Valve RH4 สำหรับรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 17 Sets โดนวิธีเฉพาะเจาะจง
31/05/2562
0
373
จัดซื้อ Secondary Suspension (2 Pcs./Set) สำหรับซ่อมโครงแคร่ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HITACHI จำนวน 150 Sets.
30/05/2562
0
374
ซื้อCable Lug Cable Grand สำหรับรถโดยสารรุ่น 115 คัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
30/05/2562
0
375
ซื้อ Lamp Voltage Regulator 63A. KAWASAI พร้อมอุปกรณ์ครบชุด สำหรับรถ บนท. จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2562
0
376
ซื้อCYLINDRICAL ROLLER BEARING No.2U110-CS (JC-1A) จำนวน 70 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2562
0
377
จัดซื้อ ฝาปิด Terminal Box traction Motor ของรถจักร ALS. จำนวน 400 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
29/05/2562
0
378
ว่าจ้างซ่อมล้อพร้อมเพลาของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 60 Sets.
29/05/2562
0
379
จัดซื้อ #H90.590010 Plunger สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 30 Pcs.
29/05/2562
0
380
จัดซื้อ ถังทรายสำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ
29/05/2562
0
381
ยุตไหมพรมตัวหนอนซับน้ำมัน จำนวน ๓,๓๒๐ อัน
28/05/2562
0
382
Friction Pin Y-๒๕ จำนวน ๑,๐๐๐ อัน
28/05/2562
0
383
จ้างซ่อม Lifting Jack (แม่แรงยกรถ) ๑๕ ตัน ยี่ห้อ IME จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/05/2562
0
384
ซื้อ อะไหล่สำหรับหม้อเพลา จำนวน 9 รายการ
28/05/2562
0
385
ซื้อท่อยางลมดูดต่อขบวน จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2562
0
386
จัดซื้อ Diaphragm Hanger (โช๊คกูป) จำนวน 160 ชุด.
27/05/2562
0
387
ปลอกรัดท่อและปลอกรัดท่อยาง จำนวน 9 รายการ
25/05/2562
0
388
ซื้อSliding Plug Door Installation Right ทั้งชุด สำหรับรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
24/05/2562
0
389
สายพานผ้าใบอาบยางชนิดผ้าใบ 4 ชั้น ขนาด 4 นิ้ว จำนวน 1,400 เมตร
23/05/2562
0
390
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงานอดีตพนักงาน และลูกจ้างเฉพาะงานของการรถไฟฯ ตามาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 19 (TAS19) กรณีศึกษาผลประโยชน์จากภาระบำเหน็จ บำนาญ ปีงบประมาณ2563
22/05/2562
0
391
ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE๑ csl จำนวน ๕๐๐ ชุด
17/05/2562
0
392
จ้างตรวจสภาพรอกและเครน Preventive Maintenance พร้อม Load Test สำหรับ Overhead Crane ชุดที่ 1 ยี่ห้อ DEMAG ขนาด 3 ตัน 1 ตัว และสำหรับ Overhead Crane ชุดที่ 2 ยี่ห้อ PSCO ขนาด 5 ตัน 1 ตัว จำนวน 4 ครั้ง/ปี และ Load Test 2 ครั้ง/ปี พร้อมออกใบรับรองโดยสามัญวิศวกรในการควบคุมงาน ที่แขวงรถพ่วงธนบุรี จำนวน 1 งาน
15/05/2562
0
393
ซื้อล้อรีดทึบ รถสินค้า Class D จำนวน 1,000 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2562
0
394
จัดซื้อโครงประธานหน้าอุด (Head Stock) จำนวน 15 ชุด
15/05/2562
0
395
จัดซื้อ Buffing Stem (ก้านยันชานปะทะ) จำนวน 65 ชุด
15/05/2562
0
396
จัดซื้อกรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่าง (บานล่าง) ขนาด 15 x 420 x 1020 มม.รถ บชส. 4 หลัก จำนวน 75 ชุด
15/05/2562
0
397
กรอบบานเกล็ดอลูมิเนียมหน้าต่าง (บานบน) ขนาด 15 x 420 x 1020 มม.รถ บชส. 4 หลัก จำนวน 75 ชุด.
15/05/2562
0
398
กรอบเสียบป้ายบอกต้นทาง/ปลายทาง วัสดุ SUS๓๐๔ จำนวน ๒๖๐ อัน
13/05/2562
0
399
Knorr Pressure Governor , PN II ๓๕๘๓๐-๐๑๘๑๓ จำนวน ๒๐ Pcs.
13/05/2562
0
400
ซื้อสะพานกลอนบานเกล็ดชนิดบาก (L+R) วัสดุ SUS304 จำนวน 2 รายการ
13/05/2562
0
401
ซื้อJournal Box Anchor Assembly View l และ View ll ตามแผนผังเลขที่ TKZ3-02-02-00 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/05/2562
0
402
ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/05/2562
0
403
ซื้อ Brake Rod Assembiy แคร่ TS-836 , DTP-18 จำนวน 32 ชุด
10/05/2562
0
404
ซื้อ มือจับทางขึ้นตัวรถ จำนวน 2 รายการ
08/05/2562
0
405
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class C จำนวน 500 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
08/05/2562
0
406
ซื้อ Adapter Class C จำนวน 1,144 อัน โดยวิธีคัดเลือก
07/05/2562
0
407
จ้างติด Track ล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน ๒๐๐๐ เพลา โดยวิธีคัดเลือก
07/05/2562
0
408
ซื้อแบตเตอรี่ใช้งานกับรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/05/2562
0
409
ซื้อชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE2 csl จำนวน 600 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
04/05/2562
0
410
จ้างซ่อมหนัก Oil Damper, Piston Rod 70A , 80A จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/05/2562
0
411
จ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลาล้อและปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,000 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
03/05/2562
0
412
ซื้ออะไหล่เพาเวอร์ซัพพลาย 230 MA1 รถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N)
03/05/2562
0
413
จ้างทำแม่พิมพ์ปั๊มเหล็กทาบหลังแท่งห้ามล้อ Daewoo จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/05/2562
0
414
จัดซื้อ #H23.163210 Housing 196/30x70 สำหรับซ่อม Voith Turbo Transmission T211r รถดีเซลราง THN , NKF และ ATR จำนวน 15 Pcs.
29/04/2562
0
415
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA 50L จำนวน 5 รายการ
29/04/2562
0
416
จัดซื้อ อะไหล่สำหรับซ่อมเครื่องยนต์ Cummins KTA-50L จำนวน 10 รายการ
29/04/2562
0
417
จัดซื้อ Power Diode P/N DNB 6542 ของ RE รถจักร GEA. จำนวน 100 ตัว
29/04/2562
0
418
จัดซื้อ ประตูเปิด-ปิดตู้ไฟฟ้า , ห้อง Rectifier รถจักร ALSTHOM (8 บาน/ชุด) จำนวน 14 ชุด
29/04/2562
0
419
จัดซื้อ ตู้ไฟฟ้าควบคุมเครื่องปรับอากาศ Sigma ของรถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 8 ตู้
29/04/2562
0
420
จัดซื้อ Compressor Motor Scroll Type เครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 ลูก
29/04/2562
0
421
จัดซื้อ อะไหล่เครื่องยนต์ MTU 16V4000R41R ของรถจักร 4116 จำนวน 47 รายการ
29/04/2562
0
422
จัดซื้อ Half Bearing สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 2 รายการ
29/04/2562
0
423
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่สายใหม่ ช่วงนครสวรรค์-บ้านไผ่
29/04/2562
0
424
จ้างรปภ. รักษาความปลอดภัยโรงงานมักกะสัน จำนวน ๒ เดือน
29/04/2562
0
425
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครนเหนือหัวเครื่องกลึงล้อ Hegenscheidt ที่ สรง.อด. จำนวน ๑ รายการ
26/04/2562
0
426
ซื้อ Adapter Class D ตามแผนผังเลขที่ 327 T สำหรับรถสินค้า 8 ล้อ จำนวน 680 อัน โดยวิธีคัดเลือก
26/04/2562
0
427
โครงกูบทางเดินรถโดยสาร พร้อมโครงชนิดยาวพร้อมผ้าใบกูบ (DIAPHRAGM ASSEMBLY) ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS 13-003 จำนวน 100 ชุด
26/04/2562
0
428
ซื้อCheck Valve for Changing Valve รถ บนท.ป รุ่น 84 คัน จำนวน 15 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
25/04/2562
0
429
จัดซื้อ Rubber Pad for Rubber Cushion Draft Gear จำนวน 2 รายการ
25/04/2562
0
430
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ (Wear Plate ชนิด 4 รูใหญ่ ย้ำหมุด 9 รู )
25/04/2562
0
431
จัดซื้ออุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 1 รายการ (Wear Plate ชนิด 4 รูใหญ่ ย้ำหมุด 13 รู )
25/04/2562
0
432
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2562
0
433
ซื้อ Journal Box-LH และ Journal Box - RH แคร่ TKZ-3 จำนวน 2 รายการ
24/04/2562
0
434
ซื้อลวดเชื่อมและเครื่องใช้ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
0
435
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิครถ กน.14 (สบน.ตห.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/04/2562
0
436
จ้างซ่อมบำรุงรักษาดูแลระบบงานฐานข้อมูล สำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุของการรถไฟฯระยะเวลา ๑๒ เดือน โดยวิธีคัดเลือก
20/04/2562
0
437
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/04/2562
0
438
ซื้อKnorr Speed Sensor FS01A ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 48 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
17/04/2562
0
439
จ้างที่ปรึกษาสำรวจรายละเอียดอสังหาริมทรัพย์เพื่อการเวนคืน โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยวิธีคัดเลือก
09/04/2562
0
440
ซื้อฝาครอบสปริงแคร่ Y-25 ตามแผนผังเลขที่ G2-2302 จำนวน 550 อัน
04/04/2562
0
441
ซื้อชุดขาตั้งหิ้ง อลูมิเนียมชุบขาว (Anodized) พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ จำนวน 1,200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/04/2562
0
442
ซื้อBolster Spring แคร่ KW-๒๐ จำนวน ๓๐๐ ชุด
01/04/2562
0
443
ซื้อ เบาะนั่ง พิงหลัง พิงศีรษะ พร้อมฉีดโฟมขึ้นรูปพร้อมโครงสร้างทั้งชุด รถ บชส. 20 คัน จำนวน 6 รายการ
01/04/2562
0
444
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด
25/03/2562
0
445
ว่าจ้างติดตั้งบันไดเพื่อรองรับชานชาลาสูง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 10 ชุด
22/03/2562
0
446
จัดซื้อ กรอบอลูมิเนียมกระจกหน้าต่าง ขนาด 15 x 747 x 1020 มม. พร้อมกระจก รถ บชส. 4 หลัก จำนวน 60 ชุด.
22/03/2562
0
447
จัดซื้อ กรอบอลูมิเนียมหน้าต่าง ขนาด 15 x 408 x 1020 ,มม. พร้อมกระจกรถ บชส. 4 หลัก จำนวน 70 ชุด.
22/03/2562
0
448
ซื้อ น้ำยาทำความเย็นเครื่องปรับอากาศชนิด R-134 a จำนวน 25 ท่อ
20/03/2562
0
449
ซื้อ เฟืองสายตัวตั้งและเฟืองสายตัวนอนของพัดลม UEI 12 นิ้ว เพื่อใช้งานกับรถโดยสาร จำนวน 2 รายการ
20/03/2562
0
450
งานจ้างที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
19/03/2562
0
451
ว่าจ้างตรวจสอบคุณสมบัติและซ่อมหนัก (COIL SPRING) รถโดยสาร
จำนวน 450 ชิ้น
12/03/2562
0
452
จัดซื้อ Voltage Regulator & Lamp Regulator 70A-100A With Box Stainless Steel Model REGC 10L6-1BA จำนวน 3 ชุด.
11/03/2562
0
453
จัดซื้อ Rectifier Regulator for Axle Generator KaWa70A with Stainless Steel box Complete set จำนวน 10 ชุด.
11/03/2562
0
454
จัดซื้อ Rectifier Regulator for Axle Generator EVR 70A with Stainless Steel box Complete set จำนวน 10 ชุด.
11/03/2562
0
455
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงหลังคาเพื่อวางพัสดุสิ่งของและปรับปรุงห้องน้ำ ที่ทำการหน่วย ๑๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/03/2562
0
456
จัดซื้อ Box for Regulator KAWA 70A วัสดุ Stainless Steel จำนวน 25 ใบ.
28/02/2562
0
457
จัดซื้อ Box for Regulator EVR 70A วัสดุ Stainless Steel จำนวน 25 ใบ.
28/02/2562
0
458
จัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมมีขาตั้งพื้นพร้อมล้อขนาดใบพัด ๒๔ นิ้วและขนาด ๔๘ นิ้ว จำนวน ๒ รายการ
27/02/2562
0
459
ซื้อเหล็กเหนียวแผ่นสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีคัดเลือก
27/02/2562
0
460
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยอาคารและทรัพย์สินของการรถไฟฯบริเวณพื้นที่โรงงานมักกะสัน จำนวน 2 เดือน
26/02/2562
0
461
งานบริการขนส่ง ตรวจนับเงินรายได้ และนำเข้าบัญชีเงินฝาก ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)
20/02/2562
0
462
งานบริการทำความสะอาด อาคารสำนักงาน รวมทั้งอาคารสถานีรถไฟฟ้า ในส่วนของฝ้าเพดานและกระจก ที่สูงเกินกว่า ๔ เมตร ในระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal)
18/02/2562
0
463
ซื้อชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE2 csl จำนวน 600 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
13/02/2562
0
464
จ้างที่ปรึกษา โครงการศึกษา สำรวจ และจัดทำผังพื้นที่พร้อมกำหนดรูปแบบสถานี และสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดสงขลา,จังหวัดยะลา,จังหวัดปัตตานี,จังหวัดนราธิวาส)
07/02/2562
0
465
จ้างซ่อมวาระ 6,000 ชม.เครื่องยนต์ Cummins KTA-19 ของรถ บฟก.ป. ขบวนรถโดยสารปรับอากาศรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 10 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
05/02/2562
0
466
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคา และจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยวิธีคัดเลือก
31/01/2562
0
467
ว่าจ้างเติมน้ำมันเชื้อเพลิง,น้ำยาระบายความร้อน,เวรปลุกพนักงานรถจักร ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลา ๕ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
0
468
ว่าจ้างเติมน้ำมันเชื้อเพลิง,เติมน้ำยาระบายความร้อน และทำหน้าที่เวรปลุกพนักงาน ที่แขวงรถจักรหาดใหญ่ จำนวน ๑ รายการ ( ๕ เดือน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/01/2562
0
469
จัดซื้อ บอร์ด Auxiliary Inverter Control, AAE. รถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 20 Sets โดยวิธีคัดเลือก
28/01/2562
0
470
ซื้อ ฮาร์ดบอร์ดสีขาว ชนิดเคลือบผิวแข็ง ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 2,000 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25/01/2562
0
471
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาและจัดทำแบบจำลองธุรกิจ (Business Model) และแผนธุรกิจ (Business Plan) สำหรับการให้บริการขบวนรถโดยสารของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/01/2562
0
472
จัดซื้ออะไหล่สำรอง สำหรับงานจ้างบำรุงรักษาเครื่องตรวจอาวุธและวัตถุระเบิดฯ ในพื้นที่ 4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 27 สถานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2562
0
473
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อสำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการขบวนรถโดยสาร (เชิงพาณิชย์และเชิงสังคม) และผู้ประกอบการขนส่งสินค้าของการรถไฟแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ 2562 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/01/2562
0
474
จ้างซ่อมหนักรถ บนท.1013 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
22/01/2562
0
475
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยฯทรัพย์สิน และอาคารที่ทำการของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์,โรงงานอุตรดิตถ์,โรงรถจักรอุตรดิตถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 เดือน
22/01/2562
0
476
งานบริการรักษาความสะอาด อาคารและสถานที่ บริเวณโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
21/01/2562
0
477
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดเกลี่ยหินของรถเกลี่ยหิน รุ่น PBR202, PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
0
478
จ้างทำอะไหล่ชุดเกลี่ยหินของรถเกลี่ยหิน รุ่น PBR202, PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
0
479
ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/01/2562
0
480
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
0
481
ซื้ออะไหล่ระบบโครงสร้างรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีพิเศษ
16/01/2562
0
482
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N)
16/01/2562
0
483
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
0
484
ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
0
485
ซื้อตลับหมึกพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/01/2562
0
486
ซื้ออะไหล่เครื่องยนต์ GM6V53T โดยวิธีเฉพาะจง
16/01/2562
0
487
ซื้อเหล็กเหนียวแผ่นสำหรับงานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 1 โครงการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15/01/2562
0
488
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการบริเวณแขวงรถจักรลำปาง ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2562
0
489
ว่าจ้างซ่อม Crane ๕ ตัน พร้อมย้ายติดตั้งในโรงคลุมใหม่ ที่หน่วย ๑๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2562
0
490
ว่าจ้างซ่อม Crane ๕ ตัน พร้อมย้ายติดตั้งในโรงคลุมใหม่ ที่หน่วย ๑๐ เชียงใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/01/2562
0
491
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/01/2562
0
492
ซื้อ น้ำมันทินเนอร์ เเละน้ำมันเเลคเกอร์ทินเนอร์ จำนวน 2 รายการ
08/01/2562
0
493
จ้างรื้อชั้นวางของอาคารที่จัดเก็บอะไหล่ของคลังพัสดุรถดีเซลราง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/01/2562
0
494
ว่าจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินและอาคารที่ทำการบริเวณแขวงรถจักรลำปาง ระยะเวลา ๖ เดือน
28/12/2561
0
495
ซื้อ ชุดจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรมแบบเข็มคู่ ใช้งานที่ สรง.อด. จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/12/2561
0
496
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/12/2561
0
497
จัดซื้อชุดสลัก จำนวน 4 รายการ
21/12/2561
0
498
ซื้อ Bogie complete Set ชนิดรถ ANS ของรถโดยสาร 115 คัน ทั้งชุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
18/12/2561
0
499
งานจ้างเหมาปรับปรุงบ้านพักรันนิ่งรูมช่างกล พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศบริเวณแขวงบำรุงทางกาญจนบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/12/2561
0
500
ซื้อสว่านแท่นเจาะ จำนวน 3 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
0
501
ซื้อปลั๊กไฟฟ้ารถโดยสารพร้อมสาย ตามแผนผังเลขที่ Drg.No.8 – 2058/2 จำนวน 600 อัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
0
502
ซื้อแผ่นฮาร์ดบอร์ด (Hard Board) ชนิดเคลือบผิวหน้าแข็ง สีเขียวอ่อน ขนาด 4.5 มม. x 4 ฟุต x 8 ฟุต จำนวน 1500 แผ่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11/12/2561
0
503
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางถนนจิระ-อุบลราชธานี โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
504
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมทางหาดใหญ่-ปาดังเบซาร์ โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
505
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงขอนแก่น-หนองคาย โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
506
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงชุมพร-สุราษฎร์ธานี โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
507
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงปากน้ำโพ-เด่นชัย โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
508
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงเด่นชัย-เชียงใหม่ โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
509
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาและจัดการประกวดราคา โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ช่วงสุราษฎร์ธานี-ชุมทางหาดใหญ่-สงขลา โดยวิธีคัดเลือก
04/12/2561
0
510
ซื้อ ยางปูพื้นรถโดยสารชนิด PVC ขนาด 2.2 มม. X 2.5 ม. X 20 ม. จำนวน 30 ม้วน
28/11/2561
0
511
ซื้อเครื่องทดสอบระบบห้ามล้อ Air Brake พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
27/11/2561
0
512
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำ TOR และวางแนวทางหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้พัฒนาระบบ จัดทำแผนงานโครงการ กำกับดูแลการดำเนินการของผู้รับจ้างพัฒนาระบบการเงินและการบัญชี (Financial Management Information System : FMIS)
23/11/2561
0
513
จ้างซ่อมเพลาล้อรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 192 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
21/11/2561
0
514
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1056, และ บชส.1138 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน
15/11/2561
0
515
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส.1056 และ บชส.1138 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน
15/11/2561
0
516
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1056 , บชส.1026 และ บชส. 1138 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คัน
15/11/2561
0
517
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงเครนเหนือหัวเครื่องกลึงล้อ Hegenscheidt ที่ สรง.อด. จำนวน ๑ รายการ
14/11/2561
0
518
ว่าจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Bhartia ชนิดปลดล่าง พร้อมตรวจสอบรอยร้าว ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ ตัว
14/11/2561
0
519
ว่าจ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วง Natmall ชนิดปลดล่าง พร้อมตรวจสอบรอยร้าว ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๑๒ ตัว
14/11/2561
0
520
ซื้อ ปะเก็น PC-24 จำนวน 1,800 เเผ่น
14/11/2561
0
521
ซื้อ ปะเก็น PC-25 จำนวน 2,000 เเผ่น
14/11/2561
0
522
ซื้อ Wheel Mount Compound LB-0749 น้ำยาหล่อลื่นสำหรับอัดเพลาล้อ จำนวน 8 เเกลลอน
14/11/2561
0
523
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1053, และ บชส.1026 ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
08/11/2561
0
524
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1053 และ บชส. 1026 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
08/11/2561
0
525
จัดซื้ออะไหล่รถผลัก,รถดิพลอรี่ จำนวน 5 รายการ
08/11/2561
0
526
จัดซื้อชุดอุปกรณ์ขอพ่วง Natmall จำนวน ๑๘ ชุด
06/11/2561
0
527
จ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน ระยะที่ 2 จากสนามบินอู่ตะเภาผ่านจังหวัดระยอง จันทบุรี และตราด โดยวิธีคัดเลือก
02/11/2561
0
528
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข ๑๐๓๒ จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2561
0
529
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 8 รายการ
29/10/2561
0
530
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 7 รายการ
29/10/2561
0
531
จัดซื้อ อุปกรณ์อะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
29/10/2561
0
532
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
29/10/2561
0
533
ว่าจ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1211 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
26/10/2561
0
534
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1150, และ บชส.1027 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน
24/10/2561
0
535
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส.1150 และ บชส.1027 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 2 คัน
24/10/2561
0
536
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. 1150 , บชส.1027 และ บชส. 1053 ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 3 คัน
24/10/2561
0
537
ซื้อSliding Plug Door installation Left ทั้งชุด ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 6 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
24/10/2561
0
538
ซื้อTorsion Bar Assembly ของรถโดยสารชุด ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๐ Sets
24/10/2561
0
539
จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (4 Items. ต่อ Set) พร้อมบริการติดตั้ง ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 Sets โดยวิธีคัดเลือก
24/10/2561
0
540
ซื้อSwitch Valve ALE ๑๐AR P/N I ๘๖๗๙๐ จำนวน ๖๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
0
541
ว่าจ้างซ่อมรถ Fork Lift 4 คัน จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/10/2561
0
542
ซื้อPedestal Wear Plate Complete แคร่ PC-25,26,26A (WEAR PLATE PEDESTAL ตามแผนผังเลขที่ 1-9TP2-028) จำนวน 640 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
22/10/2561
0
543
จ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาความเหมาะสมโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายชุมทางศรีราชา-ระยอง และมาบตาพุด-ระยอง-จันทบุรี-ตราด-คลองใหญ่ โดยวิธีคัดเลือก
22/10/2561
0
544
Hand Brake Caliper Unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
20/10/2561
0
545
ซื้อWheel and Axle Complete Sets จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/10/2561
0
546
ซื้อ Bogie complete Set ชนิดรถ APVC ของรถโดยสาร 115 คัน ทั้งชุด จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
17/10/2561
0
547
ซื้อTAPER ROLLER BEARING AAR.STANDARD CLASS C ขนาด 5 นิ้ว x 9 นิ้ว จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
17/10/2561
0
548
ว่าจ้างดาดกาบเพลา TM. ของรถจักร ALS. จำนวน 100 คู่ โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2561
0
549
ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ รถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/10/2561
0
550
ซื้อ Yaw damper ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 อัน โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
551
ซื้อ Brake Disc ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 104 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
552
ซื้อ Vertical damper ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 26 อัน
โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
553
จ้างซ่อมปรับปรุง รถพระที่นั่ง พนท. จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
09/10/2561
0
554
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุง รถพระที่นั่งแม่กลอง 1 (สีน้ำเงิน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
555
จ้างซ่อมปรับปรุงรถพระที่นั่ง พนก. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
556
จ้างซ่อมปรับปรุงรถพระที่นั่งแม่กลอง2 (สีครีม) จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
557
ซื้อAir spring รุ่น SYS๕๔๐H๖ P/N ๕๗๙๔๘๒ ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๒๖ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
08/10/2561
0
558
ซื้อ Hand Brake Caliper Unit ของรถโดยสาร 115 คัน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีคัดเลือก
06/10/2561
0
559
ซื้อDriver Brake Valve 4-1.4 P/N.I 86547 จำนวน 60 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
560
ซื้อล้อรีดทึบรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 920 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
05/10/2561
0
561
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๕๑, และ บชส.๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
562
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๕๑ และ บชส. ๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
563
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๓๖, และ บชส.๑๐๘๗ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
564
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๓๓๖ และ บชส. ๑๐๘๗ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
05/10/2561
0
565
ซื้ออะไหล่รถล้างหิน (บลน.1) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
566
ซื้อน้ำมันหล่อลื่นรถตรวจสภาพทาง ตท.2 (EM120N) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/10/2561
0
567
จ้างเหมาซ่อมปั๊มไฮดรอลิค รถ กน.8 (สบน.ตห.)
05/10/2561
0
568
ซื้อ Adjuster Ear for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและรถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๓๕๐ อัน
04/10/2561
0
569
ซื้อ Semi Permanent Coupler ตามแผนผังเลขที่ CCK310-15-10-000 และ CCK310-15-20-000
(ใน 1 ชุด ประกอบด้วย 3 รายการ) จำนวน 11 Sets
04/10/2561
0
570
ว่าจ้างถอดปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 4,300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
04/10/2561
0
571
จ้างซ่อมลำตัวเครื่องพ่วงอัตโนมัติ Natmall จำนวน 50 ตัว
03/10/2561
0
572
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑, และ บชส.๑๓๗๓ ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
02/10/2561
0
573
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๘๗, บชส.๑๓๕๑ และ ๑๓๓๕ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
02/10/2561
0
574
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑ และ บชส. ๑๓๗๓ ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
02/10/2561
0
575
ซื้อAdjuster Ear for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น จำนวน ๓๕๐ อัน โดยวิธีคัดเลือก
02/10/2561
0
576
ว่าจ้างซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรดีเซลไฟฟ้า DAVENPORT หมายเลข 518 และ 537 จำนวน 2 คัน
02/10/2561
0
577
ซื้อHand Brake Caliper Unit ของรถโดยสาร ๑๑๕ คัน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
02/10/2561
0
578
ซื้อWheel and Axle Complete Sets จำนวน ๕๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2561
0
579
จ้างซ่อม Upper Swingbolster จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/10/2561
0
580
ซื้อกรอบอลูมิเนียมพร้อมบานเกล็ดบานบน ขนาด 15 x 440 x 1,025 มม. จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
01/10/2561
0
581
ซื้อล้อรีดทึบรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 920 ล้อ โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
582
จัดซื้อ พาเลทพลาสติก จำนวน 110 อัน
28/09/2561
0
583
จัดซื้อชุด Body Protection Equipments of Personal จำนวน 211 ชุด
28/09/2561
0
584
จ้างปรับปรุงระบบแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
585
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการพัฒนาระบบการจำหน่ายตั๋วโดยสารและสำรองที่นั่ง (D-Ticket) ของการรถไฟฯ (Project Management Consultant : PMC)
28/09/2561
0
586
จ้างซ่อม Swing Bolster Hanger แคร่ JNR จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
587
จัดซื้อ Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (4 Items. ต่อ Set) พร้อมบริการติดตั้ง ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 4 Sets โดยวิธีคัดเลือก
28/09/2561
0
588
ว่าจ้างซ่อมบำรุงเครื่องกลึงล้อ Rafamet เปลี่ยนระบบควบคุม PLC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
27/09/2561
0
589
ซื้ออะไหล่รถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
27/09/2561
0
590
จ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสารปรับอากาศ บชส.ป.2 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
27/09/2561
0
591
จ้างซ่อมแคร่จีน Y-25 จำนวน 40 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
592
ว่าจ้างซ่อมหนักและดัดแปลงรถโดยสารชนิด บชส. จาก 96 ที่นั่งเป็น 76 ที่นั่ง จำนวน 20 คัน โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
593
ว่าจ้างซ่อม ๓ Phase Ac.Motor Blower รถจักร GEA จำนวน ๑๕ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
594
ซื้อ Material of conner อุปกรณ์ฉากปิดมุมห้องน้ำ วัสดุ SUS 304 จำนวน 1,000 ชิ้น
26/09/2561
0
595
ซื้อ เหล็กเสาข้าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 300 อัน
26/09/2561
0
596
ซื้อ ผ้าม่าน พร้อมอุปกรณ์และพรมห้องน้ำ รถพระที่นั่ง พนก.1 รถพระที่นั่ง พนท.1 จำนวน 2 รายการ
26/09/2561
0
597
ว่าจ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class D จำนวน 1,100 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
26/09/2561
0
598
จ้างซ่อมรอยร้าวโครงแคร่รถ บชส. จำนวน 120 แคร่ ที่ สรง.อด. โดยวิธีคัดเลือก
25/09/2561
0
599
จ้างตรวจสอบรอยร้าวโครงแคร่รถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
25/09/2561
0
600
จัดซื้อ ท่อ Seamless Steel Tubes ขนาดโตนอก 12 มม. หนา 1.5 มม. ยาว 6 ม. จำนวน 30 เส้น
25/09/2561
0
601
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ชนิดโถง พร้อมเปลี่ยนเก้าอี้ภายใน จำนวน 4 คัน โดยวิธีคัดเลือก
24/09/2561
0
602
ซื้อ Locking Plate เพลาล้อ Class C จำนวน 5,000 อัน
24/09/2561
0
603
จัดซื้อเครื่องมือวัดค่าความเป็นฉนวนของอุปกรณ์ไฟฟ้า Insulation testers จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/09/2561
0
604
ว่าจ้างซ่อมหม้อเพลาแคร่จีน Y-25 จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
605
ว่าจ้างทำสีภายนอก รถโดยสารชนิด บกข. จำนวน 34 คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
606
ซื้อ Lifting Device For The Disable ( Left ) ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 1 Set.
20/09/2561
0
607
ซื้อLifting Device For The Disable ( Right ) ของรถโดยสารรุ่นใหม่ ๑๑๕ คันทั้งชุด จำนวน ๑ Set. โดยวิธีคัดเลือก
20/09/2561
0
608
ซื้อ Knorr Levelling Valve type SV1205 G/140,P/N II 61984/008 (ด้านขวา)
ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน จำนวน 20 ชุด
โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
609
จ้างซ่อมหม้อเพลารถโดยสาร แคร่ TS-836 , DTP-18 , TKZ-3 , DTD-09 , HYUNDAI จำนวน 280 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
610
ว่าจ้างทำการซ่อมปรับปรุงทำสีรถจักรไอน้ำหมายเลข ๖๑ และ ๒๗๘ จำนวน ๒ คัน. โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
611
ว่าจ้างซ่อม DC-DC Converter ของรถจักร GEA จำนวน 20 Sets.
19/09/2561
0
612
จ้างซ่อม statodyne Battery Circuit ของรถจักร ALSจำนวน 20 Sets.
19/09/2561
0
613
ว่าจ้างซ่อมหนักเครื่องยนต์ Perkins ๔ สูบ รถดีเซลราง ATR จำนวน ๔ เครื่องโดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
614
จัดจ้างซ่อมวาระ C (6,000 ชั่วโมง) ของเครื่องยนต์ MTU. 16V 4000 R41Rซึ่งติดตั้งบนรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 18 ครั้ง (เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/09/2561
0
615
ว่าจ้างซ่อม Exciter Auxiliary Generator Model No.5 GMG 146 F1 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๐ Sets.โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
616
จ้างซ่อม Brake Beam แคร่ JNR จำนวน 300 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
617
ตู้ PGU รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 3 ตู้
19/09/2561
0
618
ซื้อBarrel Spring for Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำและ บนท.ป.รุ่นขอนแก่น จำนวน 400 อัน โดยวิธีคัดเลือก
19/09/2561
0
619
ซื้อชุด OVERHAUL KIT ของเครื่องยนต์ PERKINS รุ่น 1006-6 TG (YB) จำนวน 30 ชุด
19/09/2561
0
620
ซื้อOuter Coil Spring แคร่ Swing motion ตามแผนผังเลขที่ 120-G001-045 จำนวน 200 ขด
19/09/2561
0
621
ซื้อชุดซ่อมอุปกรณ์แขวนบานประตู L and R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
19/09/2561
0
622
ซื้อKnorr Levelling Valve type SV ๑๒๐๕Z, P/N I ๘๖๔๗๕จำนวน ๕๐ Sets (ใน ๑ Set. ประกอบด้วย ๒๑ รายการ)
19/09/2561
0
623
งานจัดหาและติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ทดแทนของเดิมที่ชำรุดในตลาดนัดจตุจักร
19/09/2561
0
624
จ้างทำสีภายในภายนอก รถโดยสาร บชส. ควีนแลนด์ จำนวน ๑๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2561
0
625
จ้างซ่อมตัวรถพร้อมอุปกรณ์ส่วนบนและทำสีรถโดยสารวาระปานกลางรถโบกี้นั่งและนอนชั้นที่ 2 (บนท.) จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
17/09/2561
0
626
ซื้อ สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้นหัวหกเหลี่ยม จำนวน 9 รายการ
17/09/2561
0
627
ซื้อ สลักเกลียวเหล็กพร้อมแป้นหัวหกเหลี่ยม ขนาด 3/4 นิ้ว จำนวน 4 รายการ
17/09/2561
0
628
ซื้อ Lateral damper ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 26 อัน
14/09/2561
0
629
จ้างที่ปรึกษาโครงการศึกษาและบริหารจัดการการเดินรถทั้งระบบตามพื้นที่โครงสร้างโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) โดยวิธีคัดเลือก
14/09/2561
0
630
จ้างทำสีภายนอก รถพระที่นั่งแม่กลอง ๑ (สีน้ำเงิน), รถพระที่นั่งแม่กลอง ๒ (สีครีม) รวมจำนวน ๒ พระองค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
0
631
จ้างเหมาซ่อมเทอร์โบชาร์จเครื่องยนต์ GM รุ่น 6V-71T รถ อน.9 และ อน.10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/09/2561
0
632
จัดซื้อ Shaft of Compressor Assembly for Compressor Westinghouse (3 Items. ต่อ Set) ใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 5 Sets โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2561
0
633
จัดซื้อ DP – 45DS DOOR ENGINE รถดีเซลราง NKF. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 3 Sets.
13/09/2561
0
634
จ้างซ่อมบำรุงเชิงป้องกันเครื่องกลึงล้อเคลื่อนที่ได้ Hegenscheidt รุ่น Mobiturn 2 ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีคัดเลือก
13/09/2561
0
635
ลำตัวเครื่องพ่วง Sumitomo รถโดยสารทั่วไป จำนวน 30 อัน
13/09/2561
0
636
ว่าจ้างเชื่อมเสริมรอยสึก และไสปาก พร้อมคว้านอัดบู๊ซ ปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบแนทมอลล์ จำนวน 900 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2561
0
637
ซื้อเหล็กฝาข้างตรง รถโดยสารทั่วไป ขนาดหนา 2.3 มม.xกว้าง 400 มม.xยาว 1,525 มม. จำนวน 2,300 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
12/09/2561
0
638
จัดซื้อ สีสำหรับซ่อมรถโดยสาร ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน 10 รายการ
12/09/2561
0
639
ปลอก Oil Damper ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และรถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน 500 อัน
11/09/2561
0
640
ว่าจ้างซ่อม Electronic card for motor temperature panel (MTP) (4 Cards/Set) จำนวน 8 ชุด สำหรับรถจักร GEA โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
641
ว่าจ้างซ่อม Master Controller ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewooจำนวน ๑๐ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
642
จ้างซ่อมวาระหนักระบบไฟฟ้า แสงสว่าง รถ บชส. จำนวน 12 คัน โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
643
เพลากึ่งสำเร็จรูปสำหรับแคร่รถโดยสาร PC-25 และPC-25A จำนวน 100 เพลา
11/09/2561
0
644
เช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS) และระบบบริหารงานพัสดุ ของฝ่ายการช่างกล พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี ระยะเวลา 3 เดือน โดยวิธีคัดเลือก
11/09/2561
0
645
ช่าใช้ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สำหรับโครงการระบบงานฐานข้อมูลสำหรับงานซ่อมบำรุง (CMMS. Computerized Maintenance Management System) และระบบบริหารงานพัสดุ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย พื้นที่มักกะสัน, บางซื่อ และ ธนบุรี
10/09/2561
0
646
ซื้อ เหล็กฝาข้างโค้ง รถโดยสารทั่วไป ขนาดหนา 2.3 มม. x ยาว 5 ฟุต x กว้าง 405 มม. จำนวน 500 แผ่น
โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2561
0
647
จ้างซ่อมวาระ ๑ ปี และปรับปรุงเครื่องปรับอากาศ พร้อมอะไหล่ของรถโดยสารปรับอากาศสำหรับคนพิการ จำนวน ๒ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/09/2561
0
648
ซื้อ เหล็กโครงประธานด้านข้าง รถโดยสารทั่วไป จำนวน 140 อัน
โดยวิธีคัดเลือก
10/09/2561
0
649
ซื้อ รถลากจูงไฟฟ้าชนิดยืนขับ Load Capacity 2,500 kg Motor Driving DC 2.5 KW พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานพร้อมอุปกรณ์ส่วนควบครบชุด จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
08/09/2561
0
650
จัดซื้อแผ่นวัดอุณหภูมิความร้อนบริเวณหัวเพลา จำนวน 1 รายการ
07/09/2561
0
651
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่ แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
( หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑, และ บชส.๑๓๗๓)
07/09/2561
0
652
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน ( หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๒๘๘, บชส.๑๒๙๑ และ ๑๓๓๖)
07/09/2561
0
653
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน (หมายเลขรถโดยสาร บชส. ๑๐๒๑ และ บชส. ๑๓๗๓)
07/09/2561
0
654
ซื้อPiston Rod for Oil Damper ขนาด ๒๕ มม. และขนาด ๒๘ มม. ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
655
ซื้อ อุปกรณ์สำหรับซ่อมรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
06/09/2561
0
656
ซื้อ Fixed Window Installation (1200) ทั้งชุด ของรถโดยสารชุด 115 คัน จำนวน 30 Sets โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
657
จ้างซ่อมประตูม้วน มอเตอร์ไฟฟ้า YY ๓๐๐ ก.ก. ๑/๔ แรง มีรอกใช้ในตัวเวลาไฟดับพร้อมเพลาตัน ๕ นิ้ว เพลาขาว ๑.๒ นิ้ว สำหรับประตูม้วนกว้าง ๔ เมตร สูง ๓ เมตร พร้อมติดตั้งสวิทต์ ๑ ชุด และติดตั้งระบบมอเตอร์ (เดิมระบบมือดึง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/09/2561
0
658
จ้างซ่อมล้อรีดทึบ Re-Discing จำนวน 300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
659
06/09/2561
0
660
จ้างซ่อมโครงแคร่ DTD-๐๙ จำนวน ๘ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
06/09/2561
0
661
จ้างจัดหาผ้า และรับจ้างซักรีดผ้าเพื่อใช้บริการในรถโดยสาร
05/09/2561
0
662
จ้างเก็บเงินค่าใช้บริการและทำความสะอาดห้องสุขา ที่สถานีกรุงเทพ
05/09/2561
0
663
จ้างกำจัดตัวเรือด แมลงสาบและแมลงทุกชนิดในรถโดยสาร ที่สถานีกรุงเทพ สถานีชุมทางบางซื่อ และพื้นที่ภายในบริเวณอาคารสถานีกรุงเทพ
05/09/2561
0
664
จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
665
จ้างจัดทำความสะอาดรถโดยสาร กำจัดแมลงสาบและแมลงทุกชนิด รถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
666
จ้างสูบถ่ายสิ่งปฏิกูล รถโดยสารรุ่นใหม่
05/09/2561
0
667
จ้างจัดทำและดูแลรักษาความสะอาดบนขบวนรถโดยสารสายตะวันออกเฉียงเหนือ
05/09/2561
0
668
ว่าจ้างซ่อมคานห้ามล้อรถดีเซลราง THN,NKF,ATR จำนวน 24 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
05/09/2561
0
669
ว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิก หมายเลข 824 จำนวน 1 คัน
05/09/2561
0
670
งานซ่อมกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) และอุปกรณ์ส่วนควบจำนวน ๕ ชุดที่บริเวณตลาดนัดจตุจักร
04/09/2561
0
671
ซื้อรางรับเบาะนั่งเตียงล่าง (Guide (L,R)) ขนาด 3.0 มม. วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถ บนท.,บนท.ป จำนวน 255 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
672
ซื้อเหล็กรับพื้นหน้าชาน รถโดยสารทั่วไป จำนวน 550 อัน โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
673
จ้างที่ปรึกษาเพื่อบริหารโครงการ ควบคุมงานออกแบบและติดตั้งระบบรถไฟและรับรองความปลอดภัยของระบบรถไฟ โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพฯ-หนองคาย (ระยะที่ 1 กรุงเทพฯ-นครราชสีมา) โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
674
ซื้อ GANGWAY COMPLETE ของรถโดยสารรุ่นใหม่ 115 คัน ทั้งชุด จำนวน 10 Sets โดยวิธีคัดเลือก
03/09/2561
0
675
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลำนารายณ์
29/08/2561
0
676
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการพนักงานสถานที่ลำนารายณ์ และอาคารเก็บวัสดุแขวงบำรุงทางลำนารายณ์
29/08/2561
0
677
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29/08/2561
0
678
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตขอนแก่น
28/08/2561
0
679
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
28/08/2561
0
680
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯบริเวณที่ทำการกองบำรุงทางเขตสุรินทร์
28/08/2561
0
681
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารและสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ภายในพื้นที่แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ
27/08/2561
0
682
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคาร และสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณแขวงบำรุงทางแก่งคอย
27/08/2561
0
683
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางลำปลายมาศ
27/08/2561
0
684
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางขอนแก่น
27/08/2561
0
685
จ้างเหมารักษาความปลอดภัยและทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
27/08/2561
0
686
งานจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสินทรัพย์อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางนครราชสีมา
27/08/2561
0
687
จ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินอาคารสถานที่ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอุดรธานี
27/08/2561
0
688
งานจ้างบริหารการเดินรถไฟฟ้า โครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project – Airport Rail Link Project)
24/08/2561
0
689
ซื้อ ไม้สักกรอบบานเกล็ดซี่อลูมิเนี่ยม ขนาด 5/8 นิ้ว x 48.3/4 นิ้ว x 31.1/2 นิ้ว จำนวน 150 กรอบ
24/08/2561
0
690
ซื้อ เหล็กฐานรับ Air Spring แคร่ TR-217 ตามแผนผังเลขที่ VC33331 จำนวน 50 Pcs
24/08/2561
0
691
ซื้อ เหล็กถลุง ( PIG IRON ) จำนวน 13,000 กิโลกรัม
24/08/2561
0
692
จัดซื้อ ห่วงมือจับใช้กับรถดีเซลราง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
693
จัดซื้อ ตู้เก็บเสื้อผ้าและเก็บเครื่องมือช่าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
694
จัดซื้อ ซีลยางรังผึ้ง สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 4,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
695
จัดซื้อ Fan Impeller ขนาด 56 ใบ สำหรับใช้กับ รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE. จำนวน 8 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
696
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
697
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
698
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรอง Liner หนา 1.2 มม. สำหรับใช้กับรถจักรดีเซลไฟฟ้า Alsthom จำนวน 240 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/08/2561
0
699
จ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถ บสพ.72 และ บสพ.22 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
0
700
ซื้อ LOWER CENTER PLATE ตามเเผนผังเลขที่ HT4.921.01 จำนวน 90 อัน
21/08/2561
0
701
ซื้อ Brake Shoe Hanger Bracket แคร่ KHM-L จำนวน 2 รายการ
21/08/2561
0
702
ซื้อ ชุดแกนเกลียว Brake Pull Rod แคร่ PC-24,25,25A จำนวน 150 ชุด
21/08/2561
0
703
ซื้อ Diaphragm Hinge จำนวน 2 รายการ
21/08/2561
0
704
ซื้อ เเหวนบังคับปลอกล้อรถจักร จำนวน 750 Pcs.
21/08/2561
0
705
จัดซื้อ Circuit Breaker For Bogie 3 rd Class จำนวน 12 ชุด.
21/08/2561
0
706
จัดซื้อรองเท้านิรภัย ชนิดหุ้มส้น พนักงานและลูกจ้างฯในสังกัดกองลากเลื่อนเขตอุตรดิตถ์ จำนวน ๕๕๖ คู่
21/08/2561
0
707
จัดซื้อกรอบไม้สักหน้าต่างบานพลิกห้องน้ำรถโดยสาร จำนวน ๗๒ ชุด
21/08/2561
0
708
จัดซื้ออะไหล่สำหรับซ่อมรถโดยสาร Air duct (ท่อลมดูดต่อขบวนแอร์เบรค) จำนวน ๖๐ชุด
21/08/2561
0
709
จัดซื้อ Relay SDV-FH2 DC. 24 V OMRON ของรถดีเซลรางฯ DAEWOO จำนวน 20 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/08/2561
0
710
จัดซื้อ C 55871 Bush Item 165.2 ของ Block Brake Unit (ADR) จำนวน 800 Pcs
21/08/2561
0
711
ว่าจ้างซ่อมรถยก Forklift ขนาด 2 ตัน ยี่ห้อ Mitsubishi เครื่อง S4S จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561
0
712
จ้างรื้อพื้น ปูยางและซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓๐ คัน โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
713
ซื้ออะไหล่รถลากจูง รุ่น DHW400, VMT850PT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/08/2561
0
714
ว่าจ้างซ่อม Auxiliary Drive Complete รถดีเซลราง THN,NKF,ATR. จำนวน 40 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
715
ซื้อ ชุด Hand Brake ของรถดีเซลราง รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-1101DRC4-044 จำนวน 8 ชุด
20/08/2561
0
716
ซื้อ END SILL (RH)-(LH) จำนวน 20 ชุด ( ประกอบด้วย 2 รายการ )
20/08/2561
0
717
ว่าจ้างซ่อม Frame Re Insulation Main Field Coil, Commutating Field Coil และเปลี่ยน Lead Wire & Connection Bar ของ Main Generator Model GT 605 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 24 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
20/08/2561
0
718
ซื้อ Taper Roller Bearing AAR. Standard Class-C Size 5 นิ้ว x 9 นิ้ว
จำนวน 200 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
18/08/2561
0
719
จ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถ บกข. เลข 12,1034,1038 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/08/2561
0
720
ว่าจ้างติด Track ล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 2,100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
721
ว่าจ้าง ปรับปรุงสภาพ ภายใน-ภายนอก ทำสี ปรับปรุงห้องสุขา และติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ รถดีเซลราง Sprinter จำนวน ๓ คัน โดยวิธีคัดเลือก โครงการเลขที่ ๖๑๐๖๗๓๗๐๔๘๕
16/08/2561
0
722
ว่าจ้างถอดรื้อล้าง ปรับแต่ง เครื่องยนต์ 6 สูบ จำนวน 60 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
723
จ้างซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา (เปลี่ยนปลอกล้อ) จำนวน 300 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/08/2561
0
724
จ้างตรวจสอบและซ่อมบำรุงตลับลูกปืน Class C จำนวน 1,000 ตลับ โดยวิธีคัดเลือก
15/08/2561
0
725
จ้างทำป้ายชื่อติดแคร่ตามโครงการ CMMS จำนวน1,139 แผ่น โดยวิธีคัดเลือก
15/08/2561
0
726
ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน ๔ คัน ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ ๖๑๐๗๗๔๖๗๑๙๗
15/08/2561
0
727
ว่าจ้างทำวาระ ๓ เดือน เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน ๑๐๐ เครื่อง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/08/2561
0
728
ซื้อ Brake Rod แคร่ TS-209 จำนวน 2 รายการ
14/08/2561
0
729
ซื้อ Chafing Rubber Plate ตามแผนผังเลขที่ 3-10TP2-073/2 จำนวน 400 ชุด
14/08/2561
0
730
ซื้อ Side Bearer assembly แคร่ TR-217D รถ Power car ตามแผนผังเลขที่ VC33133 จำนวน 40 ชุด
14/08/2561
0
731
ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE0cSL จำนวน 15 ชุด
14/08/2561
0
732
จ้างซ่อมปรับปรุงเครื่องตัดโลหะเดินตามแบบ ยี่ห้อ MESSER GRIESHEIM เป็นแบบ CNC จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2561
0
733
ซื้อ Bracket for Buffing Stem (L&R) รถโดยสารทั่วไป จำนวน 100 ชุด
14/08/2561
0
734
ซื้ออ่างล้างหน้ารถโดยสารพร้อมเข้ามุม วัสดุ SUS.304 ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 60 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/08/2561
0
735
จ้างติดตั้งกูบยางรถ Power car จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11/08/2561
0
736
Alternator Drive Shaft CAT 3516BHD (4 Items./Set.) (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 2 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
11/08/2561
0
737
จ้างซ่อมนอกวาระเครื่องยนต์ DG. Sets รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 300 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
10/08/2561
0
738
ซื้ออะไหล่ระบบลมรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT.
10/08/2561
0
739
จ้างซ่อมอุปกรณ์ต่างๆ ของรถดีเซลราง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
740
จัดซื้อ Roller Bearing No. NU 326ECM/C4VL 0241 จำนวน 10 Pcs. โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
741
ว่าจ้างรื้อและติดตั้งโครงพัดลมระบายความร้อน รถจักร GEA จำนวน 4 คัน ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการเลขที่ 61077467197
09/08/2561
0
742
จ้างเชื่อมเสริมรอยสึกและไสปาก พร้อมคว้านอัดบู๊ชปากขอพ่วงอัตโนมัติแบบญี่ปุ่น จำนวน 900 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
09/08/2561
0
743
จ้างรื้อ ล้าง ถอดเบาะพร้อมติดตั้ง ทำสีภายนอกภายใน พ่นสี 2K รถโดยสาร บชส. ควีนแลนด์ หมายเลข 602, 604, 608 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/08/2561
0
744
ซื้อ Brake Beam เเคร่ PC-26,26A จำนวน 100 ชุด
08/08/2561
0
745
ว่าจ้างตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายใน-ภายนอก รถ บชท.ทั้งคัน จำนวน 11 คัน โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
746
ซื้อก้านยันชานปะทะรถโดยสารทั่วไป จำนวน ๕๒๐ ชุด โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
747
ซื้อOverhaul Kit Spring for Slack adjuster ใช้กับรถโดยสารและ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๙๐๐ ชุด ( ๑ ชุด ประกอบด้วย ๔ รายการ ) โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
748
ซื้อชุดกระบอก Slack Adjuster DRV-๒A๑, ๒A๒, DRV๑๐ ใช้กับรถโดยสารและ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๒๐๐ ชุด (๑ ชุด ประกอบด้วย ๕ รายการ) โดยวิธีคัดเลือก
07/08/2561
0
749
ว่าจ้างทำวาระ 1 ปี เครื่องปรับอากาศของรถจักร CSR จำนวน 40 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2561
0
750
ซื้อ แท่งห้ามล้อรถจักร GE ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 4001 D4-1001/4 จำนวน 7,000 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
751
ซื้อแท่งห้ามล้อรถจักร GEA ชนิด High Phosphorus ตามแผนผังเลขที่ 2-4523DE2-003 จำนวน 6,000 แท่ง โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
752
ซื้อ Slack Adjuster DRV.2A-600 จำนวน 100 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
753
ซื้อ Brake Lever Hanger แคร่ PC-26 A รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-9TP4-005 จำนวน 400 ชุด
06/08/2561
0
754
ซื้อSlinger แคร่ PC-25 (ปลอกสวมคอเพลารถโดยสาร) ตามแผนผัง 1-2 TP2-008 จำนวน 200 อัน โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
755
ว่าจ้างตรวจรอยร้าว โครงแคร่ รถโดยสาร ชั้น ๓ (บชส.) ที่ สรง.อด. จำนวน ๑๒๐ แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
756
ซื้อ Journal Spring Seat แคร่ PC-26,26A ตามแผนผังเลขที่ 3-7TP2-038 จำนวน 400 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
06/08/2561
0
757
ว่าจ้างซ่อมหนักอุบัติเหตุ รถโดยสาร บกข. 21 จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
06/08/2561
0
758
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
03/08/2561
0
759
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
03/08/2561
0
760
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
03/08/2561
0
761
ซื้อถังน้ำเพดาน รถ บนท. ขนาด 3.0 มม. x 550 x 1,800 x 270 มม. จำนวน 30 ใบ โดยวิธีคัดเลือก
03/08/2561
0
762
จ้างซ่อมชุดเลเซอร์รถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/08/2561
0
763
ซื้อ Brake Lever Hanger แคร่ PC-26 A รายละเอียดตามแผนผังของทางการเลขที่ 1-9TP4-005 จำนวน 400 ชุด
03/08/2561
0
764
ซื้อPedestal Wear Plate Complete KW-20, KHM-L, TS-209, KH-56 จำนวน 850 ชุด
02/08/2561
0
765
ซื้ออุปกรณ์ชุดล็อกเตียงนอนรถ บนท., บนท.ป จำนวน 400 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/08/2561
0
766
ซื้ออะไหล่ระบบปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
767
จ้างซ่อมอะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก
02/08/2561
0
768
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
769
จ้างซ่อมอะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์รถอัดหิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/08/2561
0
770
จ้างทำอุปกรณ์เกียร์รถแกงคาร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31/07/2561
0
771
จัดซื้อ Sealing ring set สำหรับซ่อม Compressor Knorr W450/150-3 ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALS จำนวน 65 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
772
จัดซื้อ ยางชุดซ่อม Repair kit for EV207z Solenoid Valve ของรถดีเซลราง DAEWOO จำนวน 80 Sets.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
773
จัดซื้อ ชุดคานห้ามล้อรถ THN , NKF จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
774
จัดซื้อ Brake Beam Assembly (inside , outside) ของรถดีเซลราง THN,NKF และ ATR จำนวน 12 ชุด
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
775
กรอบเครื่องพ่วงอัตโนมัติ รุ่น 2 (รูสลักแคบ) ตามแผนผังเลขที่ LV5 – 2052/1 จำนวน 250 อัน
25/07/2561
0
776
จัดซื้อ โครงห้องขับ พขร. ของรถดีเซลรางฯ THN , NKF (วัสดุ SUS 304) จำนวน 15 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/07/2561
0
777
ซื้อคันปลดขอพ่วง Sumitomo จำนวน 120 ชิ้น
25/07/2561
0
778
ซื้อคันปลดขอพ่วง Control Slack จำนวน 120 ชิ้น
25/07/2561
0
779
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า แผนเดือน ต.ค.60
25/07/2561
0
780
ซื้อ คานห้ามล้อ แคร่ KHM. Ride Control Class D ตามแผนผังเลขที่ 238T จำนวน 120 ชุด
24/07/2561
0
781
ซื้ออะไหล่ชุดวัดรถอัดหิน รุ่น 08,09
24/07/2561
0
782
ซื้อ สายไฟฟ้า Cable Radox 4GKW-AX 1800V M70 mm2 จำนวน 420 เมตร
24/07/2561
0
783
ซื้อไม้สำหรับในการซ่อมอุปกรณ์ส่วนบนรถโดยสาร จำนวน 3 รายการ
24/07/2561
0
784
จ้างที่ปรึกษาเพื่อทบทวนรายงานการศึกษาความเหมาะสม โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพ-หนองคาย (ระยะที่ 2 ช่วงนครราชสีมา-หนองคาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/07/2561
0
785
Door Guide Rail วัสดุ SUS 304 หนา 2 มม. จำนวน 370 ชุด
20/07/2561
0
786
จัดซื้อลวดเชื่อมรองพื้นชุดหัวตะเฆ่ขนาด 100 ปอนด์
(High Manganese)
20/07/2561
0
787
ซื้อโดยวิธีคัดเลือก Spring Play Out for Slack adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่นขอนแก่น(ชุดสปริงดับกลับเครื่องร่นห้ามล้ออันโนมัติ) จำนวน ๕๐๐ อัน
19/07/2561
0
788
จัดซื้อ Isolating Rubber Assembly ของรถ THN , NKF , ATR จำนวน 200 ชุด. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
789
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายใน - ภายนอก ทำสีและปรับปรุงห้องสุขา ติดตั้งอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆรถดีเซลรางปรับอากาศ Sprinterจำนวน ๓ คันโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
790
จ้างซ่อมเพลาล้อรถอัดหิน อน.11, อน.16 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
791
จัดซื้อ Air Filter Complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/07/2561
0
792
ซื้อหัวสายไฮดรอลิคและสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2561
0
793
ซื้ออะไหล่ชุดแทมป์ปิ้งแบงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/07/2561
0
794
จ้างงานพ่นสีภายนอก ๒K และกลิ้งสีภายในรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 1248, 1214, 1071 รวม 3 คัน
18/07/2561
0
795
ซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้ารถเครื่องกลบำรุงทางหนัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17/07/2561
0
796
ว่าจ้างงานพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายในรถโดยสารชนิด บชส. หมายเลข 179, 418, 503 จำนวน 3 คัน
16/07/2561
0
797
ว่าจ้างซ่อมเครื่องทำลมอัดแบบ Oil Injected Screw Air Corn ยี่ห้อ Gardner Deriver รุ่น BLE 75-7.5A พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 5 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
798
ว่าจ้างซ่อมเครื่องทำลมแห้ง ยี่ห้อ Friul Air Dryer พร้อมเปลี่ยนอะไหล่ 5 รายการ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
799
จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับใช้ในการปรับปรุงห้องน้ำและ ห้องสุขาบ้านพักรันนิ่งรูม
ที่สถานีหัวหิน จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
800
จัดซื้ออะไหล่ สลัก Huck Bolt พร้อม Collars ของโครงแคร่รถ บปก.33
จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/07/2561
0
801
จ้างตรวจสอบรอยร้าวของเพลาล้อและปลอกล้อรถจักรและล้อเลื่อน จำนวน 1,100 เพลา โดยวิธีคัดเลือก
16/07/2561
0
802
ซื้อ โถส้วมตะวันออก วัสดุสแตนเลส SUS 304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 94 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
13/07/2561
0
803
จัดซื้อ แหวนทองเหลืองรองบ่า Cylinder Head ขนาด OD. 225 mm. ID. 205 mm. หนา 1.2 mm. (Description-Brass Gasket , Material-Brass , Grade-H62 HV118 , Standard-GB/T2059 GB/T5231 ) เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS จำนวน 420 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
0
804
จัดซื้อ Ball Bearing Sets Consists of 1). Ball Bearing NSK No.2310 หรือยี่ห้ออื่นใดที่มีคุณภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า (ลำดับการประกอบที่ 28) (1 Set ประกอบด้วย 2 Pcs) จำนวน 60 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/07/2561
0
805
ซื้อ ถังน้ำเพดาน รถ บนท. ขนาด 3.0 มม. X 580 x 1,200 x 260 มม. จำนวน 30 ใบ โดยวิธีคัดเลือก
12/07/2561
0
806
ซื้อ Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
12/07/2561
0
807
รายงานว่าจ้างปรับปรุงซ่อมทำสีรถจักรไอน้ำแบบแปซิฟิก หมายเลข 824 จำนวน 1 คัน
12/07/2561
0
808
ซื้อ Block Brake Bracket (L&R) แคร่ DTD-09 จำนวน 50 ชุด
10/07/2561
0
809
ซื้อ Spring Seat แคร่ DTD-18 จำนวน 50 ชุด
10/07/2561
0
810
ซื้อแผ่นบานเกล็ดขนาด 1.6 x 295 x 630 ม.ม. จำนวน 400 แผ่น
10/07/2561
0
811
ว่าจ้างค่าแรงถอดอุปกรณ์, ล้างทำความสะอาด, ขัดเงาและพ่นสีภายใน-ภายนอก และติดสติ๊กเกอร์ตัวอักษรรอบตัวรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1063,1130 จำนวน 2 คัน
09/07/2561
0
812
ซื้อ จาระบีอัตโนมัติ Automatic Greaser จำนวน 20 หลอด
09/07/2561
0
813
ซื้อ Beam for Swing Bolster Hanger รถ Queensland จำนวน 50 ชุด
06/07/2561
0
814
ซื้อ อะไหล่ชุดซ่อม Switch Over Valve No.167252 จำนวน 70 ชุด
06/07/2561
0
815
ซื้อ ชุด OVERHAUL KITS สำหรับซ่อม DISTRIBUTOR VALVE KE1 CT จำนวน 50 ชุด
06/07/2561
0
816
ชุด Overhaul Kits For Two - Stage Relay DU111A2.2/3.8 จำนวน 150 ชุด
04/07/2561
0
817
ชุด Overhaul Kit ของ Adjustable Relay Valve จำนวน ๔๐ ชุด
04/07/2561
0
818
ซื้อ โครงกูบทางเดินรถโดยสารเฉพาะส่วนโค้งท่อนบน พร้อมเจาะรู (DIAPHRAGM ASS’Y) ตามแผนผังเลขที่ 1-9 BNS13-003 (MAKE 3) จำนวน 100 อัน
03/07/2561
0
819
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลางชนิดรถโดยสาร ชั้น ๓ (บชส.) ที่แขวงรถจักรลำปาง จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
03/07/2561
0
820
ซื้อ โถส้วมตะวันตก วัสดุสแตนเลส SUS 304 รถโดยสารทั่วไป จำนวน 94 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
02/07/2561
0
821
จ้างซ่อม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บชส.(ชนิด 76 ที่นั่ง) จำนวน 20 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/07/2561
0
822
ซื้อ Buffer Rubber For Upper Swing Bolster ตามแผนผังเลขที่ 3-1TP2-085
02/07/2561
0
823
จัดซื้อ Complete Packet Gasket หัวกรอง Hydraulic Motor type MH 112 (14 Items/Set) จำนวน 30 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/06/2561
0
824
ว่าจ้างซ่อม Armature Re Coil พร้อมเปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลาของ Traction Motor Model 5 GE 761 A3/A5 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 12 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
29/06/2561
0
825
จัดซื้อ Complete Packet Gasket หัวกรอง Hydraulic Motor type MH 112 (14 Items/Set) จำนวน 30 Sets.
28/06/2561
0
826
จัดซื้อเครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ ของรถจักรดีเซลไฟฟ้า HID. จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28/06/2561
0
827
ว่าจ้างปรับปรุงสภาพภายใน-ภายนอก, ทำสี รถดีเซลรางปรับอากาศ DAEWOO (รถหนักวาระ) จำนวน 7 คัน
28/06/2561
0
828
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค และปลอกสายไฮดรอลิค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27/06/2561
0
829
งานเช่าสำนักงาน โครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธาณรัฐประชาชนจีนในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูง เพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/06/2561
0
830
ว่าจ้างซ่อม Core cooler ของ oil cooler เครื่องยนต์ Cummins NTA855 R1 (รถดีเซลรางปรับอากาศ) จำนวน ๒๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561
0
831
ซื้อหัวสายไฮดรอลิค และข้อต่อไฮดรอลิค จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/06/2561
0
832
ซื้อแผ่นรองรับเครื่องฉุดลาก ขนาด 16 x 200 x 510 มม.ตามแผนผังเลขที่ 39211 จำนวน 250 อัน
25/06/2561
0
833
จ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ๐๑๕ (ADR.) จำนวน ๔๐ Sets. โดยวิธีคัดเลือก
25/06/2561
0
834
ซื้อถังน้ำเพดานรถ บชส. ขนาดหนา 3.0 มม. วัสดุ SUS.304 จำนวน 2 รายการโดยวิธีคัดเลือก
25/06/2561
0
835
ซื้อ Screw Spindle จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
836
เช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็วสูง จำนวน 4 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
837
จัดซื้อ Compressor ชนิดขับแบบทางกล จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
838
ว่าจ้างซ่อม Cooling Unit Assembly ของรถ Daewoo จำนวน 3 ชุด
21/06/2561
0
839
จ้างซ่อม BOLSTER (MODIFIED) แคร่ T-11 จำนวน 5 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
840
จัดซื้อ #H23.351610 Bearing Carrier 170/81 X 85 ของ Voith Turbo Transmission T211rZ (DAEWOO) จำนวน 10 Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/06/2561
0
841
จ้างทำอะไหล่ชุดเกียร์รถเกลี่ยหิน PBR400R โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/06/2561
0
842
ซื้อเอ็กเซิลซัพพอร์ทรถอัดหิน รุ่น 09-16 CAT.
20/06/2561
0
843
จัดซื้อ Inner Spring Part No. 24.018.019800 จำนวน 80 Pcs. Outer Spring Part No. 24.018.0267.00 (24.018.0267) จำนวน 80 Pcs.โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2561
0
844
จัดซื้อ Fan Impeller สำหรับซ่อมรถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน 30 Pcs
19/06/2561
0
845
จัดซื้อ Air Filter Complete สำหรับซ่อม Compressor Westinghouse
รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 10 Sets โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19/06/2561
0
846
ซื้อ ไม้สักบานประตูชานข้างตรง (ลูกฟักนูน) ขนาด 35x655x1,870 มม. จำนวน 60 บาน
19/06/2561
0
847
ซื้อไม้แข็งพื้นรางลิ้น ขนาด 1.1/4 นิ้ว x 7.1/2 นิ้ว x 3 เมตร จำนวน 265 แผ่น
18/06/2561
0
848
ว่าจ้างซ่อมเปลี่ยนใบพัดลม พร้อมเปลี่ยนสลักเกลียวยึดและตรวจซ่อมรูสลักเกลียวยึด Coupling Disc ของ Main Generator รถจักรดีเซลไฟฟ้า GE จำนวน ๑๒ ฝา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
849
ว่าจ้างซ่อม Core cooler ของ oil cooler เครื่องยนต์ Cummins NTA855 R1 (รถดีเซลรางปรับอากาศ) จำนวน ๒๐ Pcs. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/06/2561
0
850
จัดซื้อโถส้วมตะวันออกและตะวันตก วัสดุสแตนเลส SUS304 จำนวน ๖ ชุด
15/06/2561
0
851
ว่าจ้างซ่อมวาระปานกลาง รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน ๑๒ คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
852
จ้างซ่อมโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอก รถ บชส ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
853
ซื้อ เหล็กเหนียวแบน ขนาด 3/16 นิ้ว x 1 นิ้ว (4.5 x 25 มม.) จำนวน 1,500 ท่อน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
854
ซื้อ ผ้าทรายและกระดาษทราย สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงทั่วไป จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
855
ซื้อ Bolster Spring แคร่ KH-56 จำนวน 100 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
856
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
857
ซื้อลมออกซิเจน จำนวน 500 ท่อ และแก๊สอะซิติลีน จำนวน 800 กก. จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/06/2561
0
858
ว่าจ้างซ่อมตัดผุปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานนครราชสีมา จำนวน 32 คัน โดยวิธีคัดเลือก
14/06/2561
0
859
ว่าจ้างเย็บหุ้มเบาะรถโดยสาร รถ บนท. (สีน้ำเงินเข้ม) จำนวน ๒ คัน
13/06/2561
0
860
ว่าจ้างซ่อม Rotor Re-Insulation ด้าน Main และด้าน Auxiliary ของ Traction Alternator Model 5GMG 200 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า GEA จำนวน 18 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
861
ว่าจ้างซ่อมวาระหนัก เซาะ กลึงหน้า Commutator อบวานิช วัดค่าทางไฟฟ้า Armature ของอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลังรถจักรดีเซลไฟฟ้า จำนวน 850 ลูก โดยวิธีคัดเลือก
12/06/2561
0
862
จ้างที่ปรึกษาเพื่อจัดทำแผนการจัดตั้งบริษัทและการจัดทำแผนธุรกิจสำหรับบริษัทลูกของการรถไฟฯ โครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต และช่วงบางซื่อ-ตลิ่งชัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/06/2561
0
863
ว่าจ้างโป๊วเลี่ยวทำสีภายในภายนอกรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
864
ว่าจ้างรื้อพื้นปูยางซ่อมอุปกรณ์ภายในรถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๒ คัน
11/06/2561
0
865
ซื้อ อะไหล่คงคลัง จำนวน 1 รายการ
11/06/2561
0
866
จัดซื้อ แหวนบังคับปลอกล้อรถพ่วง จำนวน 12,000 Pcs.
08/06/2561
0
867
ว่าจ้างซ่อมตัดผุ ปะผุ รถ บชส. ที่แขวงโรงงานอุตรดิตถ์ จำนวน ๓ คัน
07/06/2561
0
868
งานซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit จำนวน 9 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
869
งานซื้ออะไหล่ระบบไฟฟ้า จำนวน 8 รายการ ศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง ฝ่ายการช่างโยธา
06/06/2561
0
870
งานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารโรงงานประแจเชื่อมราง และอาคาร ข บริเวณศูนย์การผลิตและซ่อมบำรุง งานสถานที่บางซื่อ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่
05/06/2561
0
871
จ้างซ่อมหุ้ม เบาะนั่ง,เบาะพิงหลัง,เบาะพิงศีรษะ พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ รถ บนท.(สีน้ำเงิน) จำนวน ๒๐ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/06/2561
0
872
Swing Arm for Sliding Plug Door L,R รถ บนท.ป. ITR จำนวน 2 รายการ
01/06/2561
0
873
ว่าจ้างดัดแปลงรถโบกี้ปั้นจั่นกำลังไอน้ำ หมายเลข 33 จำนวน 1 คัน โดยวิธีคัดเลือก
01/06/2561
0
874
จัดซื้อชุดซ่อม Block Brake Unit (ADR.) จำนวน 200 Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/06/2561
0
875
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้ารถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
31/05/2561
0
876
ซื้อหินเจียรนัยโรเบล (ชนิดกลม)ขนาด150 X 65 X 80 ม.ม. (300 ก้อน) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
877
จัดซื้อใบหินเจียรขนาด 180 X 6 X 22 ม.ม. (4,000 ใบ) จำนวน 1 รายการ
30/05/2561
0
878
ว่าจ้างซ่อมเครื่องอะไหล่ Reverser Type TV 1366 Ref. J20, J21 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM
จำนวน 8 Sets
30/05/2561
0
879
จ้างซ่อมวาระปานกลาง รถโดยสารที่ สรจ.อด (เป้าหมาย 12 คัน)
30/05/2561
0
880
ซื้อ Air Spring Assembly รถ บนอ.ป.1001-1022 จำนวน 16 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
881
ว่าจ้างซ่อม Traction Motor TA ๖๗๑ (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน ๑๒ ลูก
โดยวิธีคัดเลือก
28/05/2561
0
882
ซื้อทรายทะเล (BEACH SAND) จำนวน 96,000 กิโลกรัม
25/05/2561
0
883
จัดซื้อ Bearing carrier 197/80.3x89 H23.167710 ของ Voith Turbo Transmission T211r (THN,NKF,ATR) จำนวน 20 Pcs.
24/05/2561
0
884
ว่าจ้างซ่อมวาระ 4,000 ชั่วโมง เครื่องยนต์ CAT รุ่น C175-16 ของรถจักร CSR จำนวน 22 ครั้ง (เครื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24/05/2561
0
885
ว่าจ้างซ่อม Overhaul Compressor Knorr VV160/200-2 Complete จำนวน 20 Sets. โดยวิธีคัดเลือก
24/05/2561
0
886
โคมไฟหัวนอน LED รถโดยสารปรับอากาศ จำนวน 1,184 ชุด
24/05/2561
0
887
ซื้อชุดแกนเกลียว Slack Adjuster ใช้กับรถโดยสารเหล็กดำ และ รถ บนท.ป. รุ่น ขอนแก่น จำนวน ๙๐๐ ชุด
24/05/2561
0
888
จ้างซ่อมวาระพร้อมอะไหล่ Air Compressor Atlas Copco รุ่น LER-10 จำนวน 8 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
18/05/2561
0
889
ซื้ออะไหล่ซ่อมเครื่องยนต์หนัก
18/05/2561
0
890
ว่าจ้างซ่อม Dual Chamber Air Dryer LTZ015 จำนวน 40 Sets.โดยวิธีคัดเลือก
17/05/2561
0
891
ซื้อ แก๊สออกซิเจน (O2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 300 ท่อ
17/05/2561
0
892
ซื้อแก๊สอะเซทิลีน (C2H2) ชนิดบรรจุท่อ จำนวน 200 ท่อ
16/05/2561
0
893
ว่าจ้างซ่อมท่อลมแอร์เบรก (Repiping) ของรถ DAEWOO จำนวน 3 คัน โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
894
ซื้อสายไฟหุ้มพีวีซี สำหรับใช้งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/05/2561
0
895
ซื้อ เครื่องทำลมอัด Air Compressor ขนาดถังจุ 315 ลิตร 10 บาร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
896
ซื้อเครื่องทำน้ำกลั่น พร้อมอุปกรณ์ควบ ใช้งานที่ น.10 ชม., พตร.นค., สรพ.กค. งทป. จำนวน 3 ชุด โดยวิธีคัดเลือก
15/05/2561
0
897
ซื้อ วัสดุสำหรับซ่อมบำรุงล้อพร้อมเพลา จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
898
ซื้อ อะไหล่อุปกรณ์ซ่อมรถโดยสาร จำนวน 4 รายการ
11/05/2561
0
899
ซื้อ Spherical Roller Bearing No.23122 CC/W33 จำนวน 90 ตลับ
11/05/2561
0
900
ซื้อ ใบพัดระบายความร้อนของ Genarator Nishihatsu ขนาด 80 KVA. จำนวน 15 ใบ
11/05/2561
0
901
โครงการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและกำหนดแนวทางในการวัดและประเมินในเรื่องของประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-efficiency) ของ รฟท.
09/05/2561
0
902
การซื้อ Isolating Rubber แคร่ KH -56 จำนวน 200 ชุด
09/05/2561
0
903
ซื้อ สีน้ำมันเคลือบเงาชนิดต่างๆ เพื่อใช้งานกับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 5 รายการ
08/05/2561
0
904
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้า Stainless Steel ขนาดต่างๆ เพื่อใช้งานทั่วไป จำนวน 3 รายการ
08/05/2561
0
905
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนหน้าอุดข้างตรง (ลูกฟักนูน) ขนาด 32 X 645 X 1,875 มม. จำนวน 20 บาน
08/05/2561
0
906
ซื้อชุดแขวนบานประตู L and R รถ บนอ.ป. จำนวน 2 รายการ
05/05/2561
0
907
จ้างรื้อ-ล้างทำความสะอาดอุปกรณ์ส่วนควบและวัดค่าทางไฟฟ้าของมอเตอร์ลากจูงและเครื่องกำเนิดไฟฟ้าประธาน จำนวน ๙๖๐ ลูก
04/05/2561
0
908
ซื้อกระจก Tempered ขนาด 16 x 472 x 1,167 มม. รถ บนท.ป. รุ่น 84 คัน จำนวน 250 บาน โดยวิธีคัดเลือก
04/05/2561
0
909
จ้างโป้วเลี่ยวทำสีพ่นภายนอก-กลิ้งภายใน รถโดยสาร บสส.1005,1016 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
04/05/2561
0
910
ว่าจ้างซ่อมอุบัติเหตุรถโดยสารปรับอากาศ บนท.ป. 1112 และ 1124 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
911
จ้างพ่นสีภายนอก 2K และกลิ้งสีภายใน รถโดยสาร ชนิดรถธรรมดา บสข.21,25,26 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
912
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ขนาด 2 TON ยี่ห้อ TOYOTA จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
03/05/2561
0
913
ซื้อกระโปรงลมครอบ Main Generator (ตัวใน) ใช้งานกับเครื่องยนต์ Cummins KT38L รถจักร GE. จำนวน 20 ชุด
30/04/2561
0
914
ซื้ออะไหล่ชุด Tamping Unit รถอัดหิน รุ่น 07,09 จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
915
จัดซื้อ Center Pivot ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30/04/2561
0
916
ซื้อ ไม้สักบานประตูเลื่อนใหญ่ รถ บสพ., บพห. ขนาด 50 x 1,530 x 1,760 มม. จำนวน 41 บาน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
917
ซื้อ พื้นโต๊ะอาหารทำด้วยไม้ยางพารา รถ บนท. จำนวน 500 อัน โดยวิธีคัดเลือก
28/04/2561
0
918
ว่าจ้างซ่อม Air Intercooler เครื่องยนต์ Pielstick รถจักร ALS. จำนวน 20 Sets.
27/04/2561
0
919
ว่าจ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ NISSAN ขนาด 3 TON จำนวน 1 คัน
27/04/2561
0
920
จ้างซ่อมท่อแอร์เบรก ( Repiping) ของรถ THN NKF ATR จำนวน 5 คัน
27/04/2561
0
921
Isolating Rubber แคร่ KW-20 จำนวน 500 ตัว
26/04/2561
0
922
RH.Head Stock (Type I) ตามแผนผังเลขที่ 3-10PK 10-002 จำนวน 80 ชุด
26/04/2561
0
923
ซื้อ Lateral Oil Damper แคร่ DTP-๑๘ จำนวน ๖๐ ชุด
26/04/2561
0
924
ซื้อเครื่องมือผ่อนแรงไอดรอลิค จำนวน 1 ชุด
26/04/2561
0
925
ว่าจ้างทำสีภายในและภายนอกรถโดยสาร บนท.1042,1057,1062 จำนวน 3 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26/04/2561
0
926
งานจัดซื้อเครื่องทำความร้อนตลับลูกปืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25/04/2561
0
927
จ้างซ่อมแคร่ ชุดปรับปรุงระบบ primary suspension พร้อมอุปกรณ์primary suspension รถดีเซลราง ASR จำนวน ๓ แคร่
25/04/2561
0
928
จ้างทำสี 2k ภายในภายนอก รถโดยสารธรรมดาทั้งคัน ใช้กับรถโดยสารทั่วไป จำนวน 46 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
929
จ้างซ่อม รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2k ภายในภายนอกรถ บนท.ทั้งคัน จำนวน 10 คัน โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
930
จัดซื้อ ชุดหม้อกรองเครื่องยนต์ DG SET. ของรถ DAEWOO จำนวน 15 ชุด
21/04/2561
0
931
จัดซื้อ ชุดยางซ่อม Block Brake Unit (ADR) ของรถดีเซลรางปรับอากาศ Daewoo จำนวน ๒๐๐ Sets. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
932
ซื้อ เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ Input 380 V.AC. 3 เฟด 50-60 Hz แบบมีล้อเคลื่อน จำนวน 1 เครื่อง ใช้งานที่ สบซ.บซ.2 โดยวิธีคัดเลือก
21/04/2561
0
933
จัดซื้อ เครื่องอะไหล่สำหรับซ่อมอุปกรณ์ TM Blower ของรถจักร Alsthom จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21/04/2561
0
934
ซื้อ ลวดเชื่อมไฟฟ้าใช้งานทั่วไป จำนวน 2 รายการ
20/04/2561
0
935
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
936
ว่าจ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
937
จ้างซ่อม Traction MotorTA671 (Armature Re-Coil เปลี่ยน Commutator
และเปลี่ยนเพลา) รถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
938
ว่าจ้างซ่อม Re-Coil,เปลี่ยน Commutator, เปลี่ยนเพลา Armature ของ Traction Motor Model TA 671 สำหรับรถจักรดีเซลไฟฟ้า ALSTHOM จำนวน 12 ลูก
20/04/2561
0
939
ซื้อ อะไหล่คงคลังจำนวน 4 รายการ
19/04/2561
0
940
จ้างซ่อมรถ Forklift ยี่ห้อ Nissan ขนาด 3 ตัน จำนวน 1 คัน
19/04/2561
0
941
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล. ปูกระเบื้อง ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.272+131.00
18/04/2561
0
942
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักพนักงานสื่อสาร สถานีลำนารายณ์ กม.209+070.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
943
จ้างซ่อมปรับปรุงบ้านพักคนการสถานีลำนารายณ์ กม.208+840.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
944
จ้างซ่อมปรับปรุงโรงรถยนต์รางและที่ทำการนายตรวจทางโคกสลุง กม.167+782.00 ในพื้นที่แขวงบำรุงทางลำนารายณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
945
ว่าจ้างซ่อมหนักปั๊มน้ำรถโดยสาร Tuscan 24 V.DC. จำนวน 39 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18/04/2561
0
946
ซื้อ ประแจทอร์ค จำนวน 1 ชุด ใช้งานที่ สอป. โดยวิธีคัดเลือก
18/04/2561
0
947
จ้างตรวจสอบรอยร้าว โดยการใช้คลื่นความถี่สูงแบบเทคนิคเฟสอาร์เรย์ ของแคร่ THN NKF ATR จำนวน 20 แคร่ โดยวิธีคัดเลือก
11/04/2561
0
948
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
949
จ้างเหมาปรับปรุงพื้น คสล., ปูกระเบื้อง, ทาสีอาคารสถานีห้วยยายจิ๋ว กม.273+131 ในแขวงบำรุงทางบัวใหญ่
11/04/2561
0
950
จ้างซ่อมตัดผุรถโดยสาร จำนวน 6 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
951
จ้างทำสีภายนอก-ภายในและล้างทำความสะอาดรถโดยสาร บชส. หมายเลข ๔๘๕, ๕๐๗, ๕๐๘ จำนวน ๓ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
952
ว่าจ้างล้างทำความสะอาด รื้อ ประกอบอุปกรณ์ ทำสี 2K ทั้งคันรถโดยสาร บชท.94,98 จำนวน 2 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/04/2561
0
953
ซื้อ ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ในโครงการระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และสถานีรับส่งผู้โดยสารอากาศยานในเมือง (Suvarnabhumi Airport Rail Link and City Air Terminal Project)
09/04/2561
0
954
จัดซื้อ สี ทินเนอร์ผสมสีและแปรงทาสี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
09/04/2561
0
955
ว่าจ้างซ่อมเย็บหุ้มเบาะ ของรถโดยสารทั่วไปทั้งคัน ที่ สรง.อด จำนวน 44 คัน โดยวิธีคัดเลือก
09/04/2561
0
956
ซื้อ Hexagon Bolt ชั้นคุณสมบัติ 10.9 และแหวนโค้ง จำนวน 5 รายการ
09/04/2561
0
957
จัดซื้อครีมทำความสะอาดขจัดคราบสี,เรซิน,กาว,จารบี จำนวน 65 ควอท
07/04/2561
0
958
จ้างซ่อมตัดผุ, รื้อ, ประกอบ, ทำสี 2K ภายในภายนอกรถโดยสาร บชส. จำนวน 6 คัน
05/04/2561
0
959 </