เยี่ยมชมวันนี้ 3 [ ทั้งหมด 2077670 ]
   ประกาศเรื่อง  
 
ฝ่ายการอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม
อื่น ๆ
 


รับสมัครบุคคลภายนอกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างเฉพาะงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานบริหารงานทั่วไป แผนกบริหารงานทั่วไป ศูนย์บำรุงรักษาส่วนภูมิภาค จำนวน 1 อัตรา
เข้าชม 188 ท่าน
04/02/2562 10:45:47