ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 18 ประกาศ |
วันที่ 29 กันยายน 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1120/2563
22 กันยายน 2563
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1119/2563
22 กันยายน 2563
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
บส.61/5964/2563
22 กันยายน 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1113/2563
21 กันยายน 2563
76
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.สค.3320/71/2563
16 กันยายน 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1082/2563
11 กันยายน 2563
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/ 1084 /2563
11 กันยายน 2563
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/ 1080 /2563
11 กันยายน 2563
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
บส.4433/2563
9 กันยายน 2563
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
บส.4439/2563
9 กันยายน 2563
85
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1497/2563
19 สิงหาคม 2563
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/1508/2563
18 สิงหาคม 2563
139
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/ 949 /2563
11 สิงหาคม 2563
84
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1000/ 942 /2563
11 สิงหาคม 2563
77
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
520
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/969/2563
9 มิถุนายน 2563
315
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/968/2563
9 มิถุนายน 2563
257
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/1036/2563
9 มิถุนายน 2563
427
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 18 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ