ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 13 ประกาศ |
วันที่ 25 ตุลาคม 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1263/2563
22 ตุลาคม 2563
8
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1234/2563
15 ตุลาคม 2563
27
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
บส.4704 /2563
14 ตุลาคม 2563
36
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
บส.7093/2563
9 ตุลาคม 2563
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/ 1201 /2563
6 ตุลาคม 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/1155/2563
1 ตุลาคม 2563
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/1120/2563
22 กันยายน 2563
71
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/1119/2563
22 กันยายน 2563
58
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1113/2563
21 กันยายน 2563
192
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ดร.1000/1082/2563
11 กันยายน 2563
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1000/ 1084 /2563
11 กันยายน 2563
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดร.1000/ 1080 /2563
11 กันยายน 2563
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
610
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 2 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ