ประกาศเชิญชวน

:: 13 ประกาศ |
วันที่ 20 มกราคม 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
P.61110030881
16 มกราคม 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
P๖๑๑๑๐๐๖๕๑๕๘
16 มกราคม 2562
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
P.61110030836
15 มกราคม 2562
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.บส.1000/35/2562
15 มกราคม 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
P.61110035832
11 มกราคม 2562
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
P61090032623
10 มกราคม 2562
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.บส.1000 /1031/2561
7 มกราคม 2562
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ดร.1000/1058/2561
25 ธันวาคม 2561
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1037/2561
19 ธันวาคม 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ดร.1000/1038/2561
19 ธันวาคม 2561
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ดร.1030/2561
19 ธันวาคม 2561
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ดร.1000/1025/2561
11 ธันวาคม 2561
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/972/2560
1 พฤศจิกายน 2561
244
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ