ประกาศเชิญชวน การขาย การจัดหารายได้

:: 23 ประกาศ |
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1702/5/159/2563
9 กรกฎาคม 2563
11
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
บส.4335/2563
3 กรกฎาคม 2563
69
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/763/2563
2 กรกฎาคม 2563
20
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
บส.4289/2563
2 กรกฎาคม 2563
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
บส.4288/2563
2 กรกฎาคม 2563
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/755/2563
30 มิถุนายน 2563
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
บส.4167/2563
26 มิถุนายน 2563
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/ 813/2563
25 มิถุนายน 2563
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/1075/2563
17 มิถุนายน 2563
89
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/1074/2563
17 มิถุนายน 2563
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1073/2563
17 มิถุนายน 2563
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/1072/2563
17 มิถุนายน 2563
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/1076/2563
17 มิถุนายน 2563
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/1067/2563
15 มิถุนายน 2563
232
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.บส.1000/969/2563
9 มิถุนายน 2563
131
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/968/2563
9 มิถุนายน 2563
99
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/1036/2563
9 มิถุนายน 2563
199
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.บส.1000/982/2563
2 มิถุนายน 2563
119
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/981/2563
2 มิถุนายน 2563
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/980/2563
2 มิถุนายน 2563
88
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/978/2563
2 มิถุนายน 2563
111
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.บส.1000/975/2563
2 มิถุนายน 2563
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.บส.1000/131/2563
20 มีนาคม 2563
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 23 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ