ประกาศเชิญชวน

:: 14 ประกาศ |
วันที่ 22 มีนาคม 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ยธ.1600/5/030.1/2562
18 มีนาคม 2562
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
บส.344/2562
18 มีนาคม 2562
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ยธ.1600/5/030/2562
18 มีนาคม 2562
37
ยกเลิกประกาศ
4
61107087424/18032019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 64 - 74 (พื้นที่เช่า รายบริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18 มีนาคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.บส.1000/253/2562
15 มีนาคม 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ดร.1000/211/2562
8 มีนาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/219/2562
8 มีนาคม 2562
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.บส.1000/173/2562
4 มีนาคม 2562
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.บส.1000/172/2562
4 มีนาคม 2562
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/170/2562
4 มีนาคม 2562
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/132/2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.บส.1000/159/2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/35/2562
15 มกราคม 2562
201
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 13 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ