ประกาศเชิญชวน

:: 23 ประกาศ |
วันที่ 22 ตุลาคม 2562
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.ดร.1000/1081/2562
18 ตุลาคม 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.ดร.1000/1080/2562
18 ตุลาคม 2562
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.ดร.1000/1086/2562
18 ตุลาคม 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.ดร.1000/1085/2562
18 ตุลาคม 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ดร.1000/1082/2562
17 ตุลาคม 2562
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.บส.1000/1598/2562
15 ตุลาคม 2562
82
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ดร.1000/1027/2562
9 ตุลาคม 2562
850
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
พด./ปซ.๖๒๐๑๔๐.
8 ตุลาคม 2562
287
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ดร.1000/1028/2562
7 ตุลาคม 2562
96
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.บส.1000/1402/2562
7 ตุลาคม 2562
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.บส.1000/1196/2562
4 ตุลาคม 2562
157
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.บส.1000/1310/2562
3 ตุลาคม 2562
144
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ดร.1000/986/2562
2 ตุลาคม 2562
79
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ดร.1000/987/2562
2 ตุลาคม 2562
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ดร.1000/990/2562
2 ตุลาคม 2562
74
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.บส.1000/1377/2562
1 ตุลาคม 2562
130
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.บส.1000/1374/2562
1 ตุลาคม 2562
140
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.สค.3320/130/2562
18 กันยายน 2562
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.บส.1000/1187/2562
4 กันยายน 2562
219
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/1134/2562
23 สิงหาคม 2562
202
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.บส.1000/1011/2562
21 สิงหาคม 2562
281
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ชก.๐๑๐๑ /๑๘/ ๒๕๖๒
14 มิถุนายน 2562
448
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
520
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 23 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ