ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 35 ประกาศ |
วันที่ 20 มกราคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
17 มกราคม 2562
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
17 มกราคม 2562
44
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
16 มกราคม 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
16 มกราคม 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
16 มกราคม 2562
59
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
16 มกราคม 2562
86
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1023/6/พ.20/2562 : ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x70.00 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.77/13-14 ระหว่างสถานีดอนสีนนท์ กับ สถานีพานทอง ในทางสายสัตหีบ แขวงบำรุงทางฉะเชิงเทรา กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
16 มกราคม 2562
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
15 มกราคม 2562
87
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
15 มกราคม 2562
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
15 มกราคม 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
15 มกราคม 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
15 มกราคม 2562
54
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
15 มกราคม 2562
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
14 มกราคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
14 มกราคม 2562
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
11 มกราคม 2562
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
11 มกราคม 2562
81
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1023/6/พ.19/2562 : ประกวดราคาจ้างงานก่อสร้างสะพานและช่องน้ำที่จำเป็น เพื่อการบูรณาการแผนการดำเนินการสิ่งกีดขวางทางน้ำ ในทางรถไฟสายต่างๆ โดยก่อสร้างเป็นงานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด 1x91.67 เมตร (ที.ที.) จำนวน 1 แห่ง ที่ กม.799/5-6 ระหว่างสถานีบ้านตูล กับ สถานีชะอวด ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางเขาชุมทอง กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
11 มกราคม 2562
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
11 มกราคม 2562
116
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
10 มกราคม 2562
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
10 มกราคม 2562
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
10 มกราคม 2562
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
9 มกราคม 2562
120
ยกเลิกประกาศ
24
9 มกราคม 2562
77
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
8 มกราคม 2562
138
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
7 มกราคม 2562
97
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
2 มกราคม 2562
98
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
2 มกราคม 2562
109
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
25 ธันวาคม 2561
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
20 ธันวาคม 2561
285
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
19 ธันวาคม 2561
60
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
19 ธันวาคม 2561
50
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
19 ธันวาคม 2561
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
34
11 ธันวาคม 2561
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
35
1 พฤศจิกายน 2561
244
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 34 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ