ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 9 ประกาศ |
วันที่ 29 กันยายน 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จซ.2/692/63
29 กันยายน 2563
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/672/63
28 กันยายน 2563
45
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
พด./ปจ.630067
25 กันยายน 2563
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/668/63
24 กันยายน 2563
67
จำนวนแก้ไขประกาศ
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/240/63
23 กันยายน 2563
66
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/665/63
22 กันยายน 2563
70
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.พซ./จซ.2/664/63
22 กันยายน 2563
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.พซ./จซ.2/658/63
22 กันยายน 2563
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.พซ./จซ.2/673/63
22 กันยายน 2563
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 9 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 1 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ