ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 21 ประกาศ |
วันที่ 10 กรกฎาคม 2563
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.1/026/63
8 กรกฎาคม 2563
42
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.2/243/63
3 กรกฎาคม 2563
78
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จซ.2/493/63
3 กรกฎาคม 2563
51
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.1/019/63
3 กรกฎาคม 2563
58
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จด.2/118/63
3 กรกฎาคม 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.พซ./จซ.2/497/63
3 กรกฎาคม 2563
52
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1800/5/532/2563
2 กรกฎาคม 2563
48
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1800/5/519/2563
2 กรกฎาคม 2563
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1800/5/538/2563
2 กรกฎาคม 2563
39
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1800/5/526/2563
2 กรกฎาคม 2563
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.ยธ.1800/5/541/2563
2 กรกฎาคม 2563
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.ยธ.1800/5/529/2563
2 กรกฎาคม 2563
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
รฟ.ยธ.1800/5/535/2563
2 กรกฎาคม 2563
32
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.ยธ.1900/7/หใ.50/2563
2 กรกฎาคม 2563
49
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1800/5/523/2563
2 กรกฎาคม 2563
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.ยธ.1730/7/459/2563
1 กรกฎาคม 2563
93
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1021/5/ท.45/2563
1 กรกฎาคม 2563
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1021/5/ท.44/2563
30 มิถุนายน 2563
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.พซ./จซ.2/142/63
23 มิถุนายน 2563
145
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
สส./ผจจ./ป.28/2563
16 มิถุนายน 2563
340
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
สส./ผจจ./ป.26/2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดหาและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณ เส้นทางสายตะวันออกช่วงสถานีโยทะกา (รวมงานเชื่อมต่อระบบทางสะดวกสถานีคลองสิบเก้า) ถึง สถานีอรัญประเทศและสถานีคลองลึก ตามโครงการปรับปรุงระบบอาณัติสัญญาณไฟสีทั่วประเทศ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 มิถุนายน 2563
387
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 21 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 0 ประกาศ