ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 33 ประกาศ |
วันที่ 22 มีนาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
ปจ.620048
21 มีนาคม 2562
10
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จซ.1/015/62
21 มีนาคม 2562
35
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
รฟ.พซ./จด.2/077/62
20 มีนาคม 2562
21
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.2/170/62
20 มีนาคม 2562
23
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.พซ./จซ.1/013/62
20 มีนาคม 2562
46
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1022/7/อ.18/2562
19 มีนาคม 2562
19
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1022/7/อ.16/2562
19 มีนาคม 2562
41
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1600/5/030.1/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมปรับปรุงประตู, รั้วบ้านพักวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มีนาคม 2562
47
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
บส.344/2562
18 มีนาคม 2562
84
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1600/5/030/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างซ่อมปรับปรุงประตู, รั้วบ้านพักวิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตหัวหิน ที่ย่านสถานีหัวหิน ของตอนพนักงานสถานที่หัวหิน แขวงบำรุงทางวังก์พง กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 มีนาคม 2562
37
ยกเลิกประกาศ
11
รฟ.ยธ.1021/5/ท.31/2562
18 มีนาคม 2562
31
ดำเนินการหาผู้ประมูล
12
รฟ.พซ./จด.2/073/62
18 มีนาคม 2562
40
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
61107087424/18032019
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อประเมินมูลค่าทรัพย์สิน มูลค่าสิทธิการเช่า และเสนอแนะผลประโยชน์ตอบแทนที่เหมาะสมในการต่อสัญญาเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง บริเวณริมถนนรัชดาภิเษก แปลงที่ 64 - 74 (พื้นที่เช่า รายบริษัท แบงค์ค็อกไนท์บาซาร์ จำกัด) โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
18 มีนาคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
รฟ.บส.1000/253/2562
15 มีนาคม 2562
63
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1930/7/014
15 มีนาคม 2562
24
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
รฟ.พซ./จซ.1/014/62
14 มีนาคม 2562
67
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
รฟ.ยธ.1930/7/013
14 มีนาคม 2562
30
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.ยธ.1930/7/012
14 มีนาคม 2562
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.ยธ.1022/7/อ..15/2562
12 มีนาคม 2562
52
ยกเลิกประกาศ
20
รฟ.ดส.2510/096/2562
8 มีนาคม 2562
65
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ดร.1000/211/2562
8 มีนาคม 2562
69
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
รฟ.ดร.1000/219/2562
8 มีนาคม 2562
68
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
สส./ผจจ./ป.38/2562
7 มีนาคม 2562
238
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
สส./ผจจ./ป.37/2562
7 มีนาคม 2562
203
ดำเนินการหาผู้ประมูล
25
รฟ.บส.1000/173/2562
4 มีนาคม 2562
92
ดำเนินการหาผู้ประมูล
26
รฟ.บส.1000/172/2562
4 มีนาคม 2562
75
ดำเนินการหาผู้ประมูล
27
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
28
รฟ.บส.1000/170/2562
4 มีนาคม 2562
64
ดำเนินการหาผู้ประมูล
29
รฟ.บส.1000/132/2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
176
ดำเนินการหาผู้ประมูล
30
กส.03/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-3 งานโยธาสำหรับช่วง นวนคร - บ้านโพ
26 กุมภาพันธ์ 2562
361
ดำเนินการหาผู้ประมูล
31
กส.02/ปก./2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-2 งานโยธาสำหรับช่วง ดอนเมือง - นวนคร
26 กุมภาพันธ์ 2562
363
ดำเนินการหาผู้ประมูล
32
รฟ.บส.1000/159/2562
18 กุมภาพันธ์ 2562
196
ดำเนินการหาผู้ประมูล
33
รฟ.บส.1000/35/2562
15 มกราคม 2562
201
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 31 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 2 ประกาศ