ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

:: 24 ประกาศ |
วันที่ 20 พฤษภาคม 2562
| ค้นหาประกาศ เดือน : พ.ศ.
ลำดับ
เลขที่ประกาศ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
รฟ.พซ./จด.1/025/62
17 พฤษภาคม 2562
13
ดำเนินการหาผู้ประมูล
2
รฟ.พซ./จด.1/024/62
17 พฤษภาคม 2562
14
ดำเนินการหาผู้ประมูล
3
ทส.55/2562
17 พฤษภาคม 2562
29
ดำเนินการหาผู้ประมูล
4
รฟ.พซ./จซ.1(ช)/026/62
17 พฤษภาคม 2562
26
ดำเนินการหาผู้ประมูล
5
รฟ.ยธ.1700/7/354/2562
17 พฤษภาคม 2562
17
ดำเนินการหาผู้ประมูล
6
รฟ.ยธ.1700/7/353/2562
17 พฤษภาคม 2562
18
ดำเนินการหาผู้ประมูล
7
รฟ.ยธ.1022/7/อ.24/2562
ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ณ โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ บริเวณย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ
17 พฤษภาคม 2562
33
ดำเนินการหาผู้ประมูล
8
รฟ.ยธ.1022/7/อ.23/2562
17 พฤษภาคม 2562
25
ดำเนินการหาผู้ประมูล
9
รฟ.ยธ.1724/7/273/2562
17 พฤษภาคม 2562
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
10
รฟ.ยธ.1720/5/272/2562
17 พฤษภาคม 2562
22
ดำเนินการหาผู้ประมูล
11
รฟ.พซ./จด.2จ/107/62
16 พฤษภาคม 2562
21
ยกเลิกประกาศ
12
รฟ.พซ./จด.2/113/62
14 พฤษภาคม 2562
57
ดำเนินการหาผู้ประมูล
13
สส./ผจจ./ป.56/2562
14 พฤษภาคม 2562
72
ดำเนินการหาผู้ประมูล
14
สส./ผจจ./ป.55/2562
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมปรับปรุงระบบโทรศัพท์ควบคุมการเดินรถที่สถานีรถไฟ ที่สถานีศิลาอาสน์, สถานีอุตรดิตถ์, สถานีวังกะพี้, สถานีตรอน, สถานีท่าสัก, สถานีชุมทางบ้านดารา, สถานีไร่อ้อย, สถานีพิชัย, สถานีบ้านโคน, สถานีบ้านบุ่ง และสถานีหนองตม จำนวน 11 สถานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤษภาคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
15
รฟ.ยธ.1823/7/171/2562
13 พฤษภาคม 2562
55
ดำเนินการหาผู้ประมูล
16
สส./ผจจ./ป.54/2562
13 พฤษภาคม 2562
71
ดำเนินการหาผู้ประมูล
17
สส./ผจจ./ป.53/2562
13 พฤษภาคม 2562
90
ดำเนินการหาผู้ประมูล
18
รฟ.พซ./จซ.1/023/62
13 พฤษภาคม 2562
91
ดำเนินการหาผู้ประมูล
19
รฟ.พซ./จซ.1/024/62
10 พฤษภาคม 2562
61
ดำเนินการหาผู้ประมูล
20
รฟ.บส.1000/159 /2562
3 พฤษภาคม 2562
126
ดำเนินการหาผู้ประมูล
21
รฟ.ยธ.1021/5/ท.34/2562
2 พฤษภาคม 2562
112
ดำเนินการหาผู้ประมูล
22
สส./ผจจ./ป.52/2562
30 เมษายน 2562
169
ดำเนินการหาผู้ประมูล
23
รฟ.ยธ.1734/7/1034/2562
9 เมษายน 2562
150
ดำเนินการหาผู้ประมูล
24
รฟ.บส.1000/171/2562
4 มีนาคม 2562
200
ดำเนินการหาผู้ประมูล
: ดำเนินการหาผู้ประมูล = 23 ประกาศ
: มีการแก้ไขประกาศ(จำนวนแก้ไข) = 0 ประกาศ
: ยกเลิกประกาศ = 1 ประกาศ