ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  220  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
30/06/2563
8,220,000.00    
171
ฉบับปรับปรุง
2
25/05/2563
3,598,000.00    
223
ฉบับปรับปรุง
3
12/05/2563
56,430,000.00    
239
ฉบับปรับปรุง
4
30/04/2563
25,000,000.00    
230
ฉบับปรับปรุง
5
09/04/2563
24,150,000.00    
181
ฉบับปรับปรุง
6
09/04/2563
15,300,000.00    
137
ฉบับปรับปรุง
7
09/04/2563
14,576,800.00    
111
ฉบับปรับปรุง
8
08/04/2563
23,437,000.00    
232
ฉบับปรับปรุง
9
02/04/2563
617,170,000.00    
500
ฉบับปรับปรุง
10
30/03/2563
303,895,000.00    
92
ฉบับปรับปรุง
11
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2563
7,664,629,000.00    
1208
ฉบับปรับปรุง
12
26/02/2563
12,457,000.00    
74
ฉบับปรับปรุง
13
21/02/2563
63,570,000.00    
175
ฉบับปรับปรุง
14
06/01/2563
2,782,000.00    
127
ฉบับปรับปรุง
15
02/12/2562
303,895,000.00    
256
ฉบับปรับปรุง
16
22/11/2562
23,824,600.00    
420
ฉบับปรับปรุง
17
21/10/2562
47,000,000.00    
555
ฉบับปรับปรุง
18
10/09/2562
18,679,000.00    
233
ฉบับปรับปรุง
19
14/08/2562
9,720,000.00    
148
ฉบับปรับปรุง
20
14/08/2562
1,650,000.00    
137
ฉบับปรับปรุง
21
13/08/2562
48,600,000.00    
257
ฉบับปรับปรุง
22
02/08/2562
9,343,000.00    
98
ฉบับปรับปรุง
23
30/07/2562
35,130,240.00    
196
ฉบับปรับปรุง
24
26/07/2562
94,500,000.00    
465
ฉบับปรับปรุง
25
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
1373
ฉบับปรับปรุง
26
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2410
ฉบับปรับปรุง
27
12/07/2562
13,000,000.00    
116
ฉบับปรับปรุง
28
20/06/2562
7,843,000.00    
84
ฉบับปรับปรุง
29
04/06/2562
498,485,000.00    
1149
ฉบับปรับปรุง
30
31/05/2562
6,860,840.00    
130
ฉบับปรับปรุง
31
16/05/2562
39,418,562.57    
190
ฉบับปรับปรุง
32
03/05/2562
17,750,000.00    
138
ฉบับปรับปรุง
33
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1527
ฉบับปรับปรุง
34
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1536
ฉบับปรับปรุง
35
29/04/2562
25,000,000.00    
214
ฉบับปรับปรุง
36
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2792
ฉบับปรับปรุง
37
23/04/2562
931,100,000.00    
1043
ฉบับปรับปรุง
38
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3577
ฉบับปรับปรุง
39
21/03/2562
11,250,976,000.00    
512
ฉบับปรับปรุง
40
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1550
ฉบับปรับปรุง
41
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
1335
ฉบับปรับปรุง
42
08/01/2562
41,860,000.00    
243
ฉบับปรับปรุง
43
25/12/2561
212,455,000.00    
235
ฉบับปรับปรุง
44
25/12/2561
27,206,000.00    
121
ฉบับปรับปรุง
45
24/12/2561
232,362,000.00    
117
ฉบับปรับปรุง
46
24/12/2561
176,087,000.00    
112
ฉบับปรับปรุง
47
19/12/2561
77,963,000.00    
389
ฉบับปรับปรุง
48
17/12/2561
82,069,000.00    
687
ฉบับปรับปรุง
49
12/12/2561
5,744,990.50    
103
ฉบับปรับปรุง
50
11/12/2561
94,500,000.00    
579
ฉบับปรับปรุง
51
29/11/2561
151,680,000.00    
739
ฉบับปรับปรุง
52
19/11/2561
7,300,000.00    
105
ฉบับปรับปรุง
53
19/11/2561
22,427,275.20    
244
ฉบับปรับปรุง
54
16/10/2561
11,556,000.00    
128
ฉบับปรับปรุง
55
17/09/2561
10,939,462.00    
282
ฉบับปรับปรุง
56
01/08/2561
18,210,300.00    
222
ฉบับปรับปรุง
57
24/07/2561
23,527,000.00    
79
ฉบับปรับปรุง
58
19/07/2561
8,739,760.00    
274
ฉบับปรับปรุง
59
13/06/2561
54,257,000.00    
229
ฉบับปรับปรุง
60
05/03/2561
2,496,000.00    
65
ฉบับปรับปรุง
61
06/02/2561
35,107,000.00    
296
ฉบับปรับปรุง
62
05/02/2561
9,590,000.00    
212
ฉบับปรับปรุง
63
22/01/2561
9,658,000.00    
218
ฉบับปรับปรุง
64
18/01/2561
9,709,000.00    
218
ฉบับปรับปรุง
65
17/01/2561
9,716,000.00    
216
ฉบับปรับปรุง
66
08/11/2560
37,343,000.00    
657
ฉบับปรับปรุง
67
02/08/2560
3,959,000.00    
81
ฉบับปรับปรุง
68
18/07/2560
30,193,000.00    
319
ฉบับปรับปรุง
69
18/07/2560
35,039,000.00    
214
ฉบับปรับปรุง
70
18/07/2560
9,528,000.00    
253
ฉบับปรับปรุง
71
21/06/2560
10,091,730,000.00    
1591
ฉบับปรับปรุง
72
21/06/2560
9,326,830,000.00    
1896
ฉบับปรับปรุง
73
14/06/2560
8,786,860,000.00    
1293
ฉบับปรับปรุง
74
14/06/2560
6,869,610,000.00    
811
ฉบับปรับปรุง
75
14/06/2560
7,373,600,000.00    
909
ฉบับปรับปรุง
76
14/06/2560
6,066,300,000.00    
1283
ฉบับปรับปรุง
77
14/06/2560
6,575,640,000.00    
1384
ฉบับปรับปรุง
78
14/06/2560
98,429,300.00    
272
ฉบับปรับปรุง
79
14/06/2560
16,448,000.00    
351
ฉบับปรับปรุง
80
22/05/2560
7,384,750,000.00    
1527
ฉบับปรับปรุง
81
22/05/2560
8,465,430,000.00    
2758
ฉบับปรับปรุง
82
16/05/2560
24,451,000.00    
431
ฉบับปรับปรุง
83
16/05/2560
26,120,000.00    
201
ฉบับปรับปรุง
84
16/05/2560
37,055,000.00    
202
ฉบับปรับปรุง
85
16/05/2560
6,199,000.00    
503
ฉบับปรับปรุง
86
16/05/2560
31,163,000.00    
259
ฉบับปรับปรุง
87
16/05/2560
14,740,000.00    
139
ฉบับปรับปรุง
88
16/05/2560
24,124,000.00    
284
ฉบับปรับปรุง
89
08/05/2560
7,305,260,000.00    
1628
ฉบับปรับปรุง
90
16/02/2560
44,417,768.00    
128
ฉบับปรับปรุง
91
20/01/2560
79,046,250.00    
562
ฉบับปรับปรุง
92
23/12/2559
13,344,042,437.00    
2386
ฉบับปรับปรุง
93
13/12/2559
37,271,000.00    
386
ฉบับปรับปรุง
94
01/12/2559
9,886,345,000.00    
2034
ฉบับปรับปรุง
95
01/12/2559
23,920,880,000.00    
1207
ฉบับปรับปรุง
96
01/12/2559
28,104,310,000.00    
1229
ฉบับปรับปรุง
97
01/12/2559
15,628,000,000.00    
2040
ฉบับปรับปรุง
98
01/12/2559
19,269,865,000.00    
1163
ฉบับปรับปรุง
99
17/11/2559
28,500,000,000.00    
1580
ฉบับปรับปรุง
100
17/11/2559
23,900,000,000.00    
1426
ฉบับปรับปรุง
101
16/11/2559
19,270,000,000.00    
1538
ฉบับปรับปรุง
102
16/11/2559
9,990,000,000.00    
1270
ฉบับปรับปรุง
103
11/11/2559
16,500,000,000.00    
1932
ฉบับปรับปรุง
104
05/10/2559
245,000,000.00    
651
ฉบับปรับปรุง
105
27/09/2559
30,833,268.00    
243
ฉบับปรับปรุง
106
23/08/2559
17,479,520.00    
316
ฉบับปรับปรุง
107
25/07/2559
810,846,000.00    
805
ฉบับปรับปรุง
108
12/07/2559
16,530,000,000.00    
4824
ฉบับปรับปรุง
109
27/05/2559
83,295,000.00    
322
ฉบับปรับปรุง
110
23/05/2559
-29,999,400.00    
253
ฉบับปรับปรุง
111
08/04/2559
21,571,200.00    
390
ฉบับปรับปรุง
112
21/03/2559
163,800,000.00    
913
ฉบับปรับปรุง
113
09/02/2559
491,000,000.00    
1237
ฉบับปรับปรุง
114
09/02/2559
492,000,000.00    
1244
ฉบับปรับปรุง
115
08/01/2559
11,341,800.00    
110
ฉบับปรับปรุง
116
06/01/2559
813,000,000.00    
1778
ฉบับปรับปรุง
117
28/10/2558
6,151,000,000.00    
3907
ฉบับปรับปรุง
118
16/10/2558
38,965,000.00    
209
ฉบับปรับปรุง
119
29/09/2558
24,000,000,000.00    
2879
ฉบับปรับปรุง
120
22/09/2558
34,240,000.00    
349
ฉบับปรับปรุง
121
22/09/2558
133,120,000.00    
579
ฉบับปรับปรุง
122
21/09/2558
149,800,000.00    
1045
ฉบับปรับปรุง
123
10/09/2558
28,199,850.00    
765
ฉบับปรับปรุง
124
20/08/2558
598,602,000.00    
1511
ฉบับปรับปรุง
125
20/08/2558
9,926,288,000.00    
2621
ฉบับปรับปรุง
126
07/08/2558
29,580,000.00    
918
ฉบับปรับปรุง
127
07/08/2558
50,275,000.00    
686
ฉบับปรับปรุง
128
07/08/2558
36,000,000.00    
545
ฉบับปรับปรุง
129
07/08/2558
188,097,630.00    
654
ฉบับปรับปรุง
130
07/08/2558
45,341,000.00    
743
ฉบับปรับปรุง
131
07/08/2558
33,581,000.00    
534
ฉบับปรับปรุง
132
08/07/2558
178,732,800.00    
173
ฉบับปรับปรุง
133
07/07/2558
3,864,000.00    
99
ฉบับปรับปรุง
134
07/07/2558
8,664,000.00    
124
ฉบับปรับปรุง
135
01/07/2558
32,100,000.00    
289
ฉบับปรับปรุง
136
26/06/2558
171,619,200.00    
161
ฉบับปรับปรุง
137
11/06/2558
34,775,000.00    
398
ฉบับปรับปรุง
138
04/06/2558
61,713,600.00    
178
ฉบับปรับปรุง
139
02/06/2558
14,766,000.00    
578
ฉบับปรับปรุง
140
02/06/2558
10,682,900.00    
199
ฉบับปรับปรุง
141
19/05/2558
4,413,108,000.00    
2785
ฉบับปรับปรุง
142
27/03/2558
87,000,000.00    
464
ฉบับปรับปรุง
143
03/03/2558
58,000,000.00    
643
ฉบับปรับปรุง
144
03/02/2558
19,217,200.00    
386
ฉบับปรับปรุง
145
15/01/2558
131,000,000.00    
713
ฉบับปรับปรุง
146
29/12/2557
99,647,600.00    
166
ฉบับปรับปรุง
147
23/12/2557
13,150,600.00    
347
ฉบับปรับปรุง
148
23/12/2557
231,238,651.20    
799
ฉบับปรับปรุง
149
19/12/2557
22,395,100.00    
283
ฉบับปรับปรุง
150
15/12/2557
4,413,108,000.00    
1801
ฉบับปรับปรุง
151
11/12/2557
19,408,352.00    
247
ฉบับปรับปรุง
152
03/12/2557
87,199,537.63    
447
ฉบับปรับปรุง
153
03/12/2557
64,774,210.85    
294
ฉบับปรับปรุง
154
03/12/2557
96,881,520.58    
253
ฉบับปรับปรุง
155
03/12/2557
96,138,717.10    
264
ฉบับปรับปรุง
156
03/12/2557
58,441,986.17    
349
ฉบับปรับปรุง
157
15/10/2557
34,000,000.00    
294
ฉบับปรับปรุง
158
13/10/2557
105,673,200.00    
425
ฉบับปรับปรุง
159
09/10/2557
34,186,000.00    
517
ฉบับปรับปรุง
160
06/10/2557
493,000,000.00    
781
ฉบับปรับปรุง
161
26/09/2557
7,439,000.00    
430
ฉบับปรับปรุง
162
26/08/2557
17,334,000.00    
491
ฉบับปรับปรุง
163
30/07/2557
16,692,000.00    
255
ฉบับปรับปรุง
164
15/07/2557
15,022,800.00    
238
ฉบับปรับปรุง
165
03/07/2557
75,000,000.00    
916
ฉบับปรับปรุง
166
13/06/2557
3,299,000.00    
156
ฉบับปรับปรุง
167
08/05/2557
23,750,000.00    
340
ฉบับปรับปรุง
168
30/04/2557
5,750,000,000.00    
1521
ฉบับปรับปรุง
169
30/04/2557
251,985,000.00    
320
ฉบับปรับปรุง
170
25/04/2557
12,850,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
171
25/04/2557
17,456,300.00    
223
ฉบับปรับปรุง
172
13/03/2557
15,022,800.00    
413
ฉบับปรับปรุง
173
28/01/2557
10,183,702,194.00    
1614
ฉบับปรับปรุง
174
   แม่แรงยกรถไฟฟ้าตู้โดยสาร๔ ตู้ ชนิดกึ่งฝังพื้น จำนวน ๑ ชุด (๑๖ ตัว) ขนาดตัวละ ๑๒.๕ ตัน พร้อมติดตั้งและ Bogie Turntable ขนาดรับน้ำหนัก ๑๐ ตัน จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง, งานต่อขยายราง ๓ ส่วน จำนวน ๑ งาน, เคลื่อนย้ายติดตั้งชุด Bogie Lifting จำนวน ๑ ชุด, งานปรับปรุงฐานรากและโครงสร้างเดิมพร้อมระบบ ไฟฟ้าใหม่ของ Track ๒๒ จำนวน ๑ งาน
14/10/2556
37,500,000.00    
515
ฉบับปรับปรุง
175
26/09/2556
621,063,070.00    
1873
ฉบับปรับปรุง
176
26/09/2556
10,183,702,194.00    
1884
ฉบับปรับปรุง
177
12/09/2556
145,064,000.00    
458
ฉบับปรับปรุง
178
10/09/2556
22,950,200.00    
298
ฉบับปรับปรุง
179
17/07/2556
7,000,000.00    
222
ฉบับปรับปรุง
180
27/05/2556
5,750,000,000.00    
1337
ฉบับปรับปรุง
181
15/05/2556
75,946,000.00    
505
ฉบับปรับปรุง
182
26/02/2556
26,604,780.00    
221
ฉบับปรับปรุง
183
22/02/2556
527,001,600.00    
418
ฉบับปรับปรุง
184
22/02/2556
2,818,691,300.00    
868
ฉบับปรับปรุง
185
14/02/2556
684,000,000.00    
462
ฉบับปรับปรุง
186
08/02/2556
232,000,000.00    
316
ฉบับปรับปรุง
187
19/11/2555
57,587,400.00    
266
ฉบับปรับปรุง
188
16/08/2555
684,000,000.00    
509
ฉบับปรับปรุง
189
16/08/2555
227,500,000.00    
333
ฉบับปรับปรุง
190
07/08/2555
4,918,050,000.00    
3449
ฉบับปรับปรุง
191
26/07/2555
6,562,500,000.00    
2067
ฉบับปรับปรุง
192
04/07/2555
21,785,200.00    
260
ฉบับปรับปรุง
193
07/06/2555
150,000,000.00    
537
ฉบับปรับปรุง
194
17/05/2555
8,170,520.00    
296
ฉบับปรับปรุง
195
14/05/2555
252,466,500.00    
463
ฉบับปรับปรุง
196
28/03/2555
9,116,000.00    
398
ฉบับปรับปรุง
197
06/02/2555
21,710,300.00    
455
ฉบับปรับปรุง
198
25/01/2555
109,592,971.66    
310
ฉบับปรับปรุง
199
26/12/2554
20,121,900.00    
344
ฉบับปรับปรุง
200
13/12/2554
14,968,783.20    
399
ฉบับปรับปรุง
201
30/11/2554
109,592,971.66    
354
ฉบับปรับปรุง
202
21/09/2554
20,267,283.51    
259
ฉบับปรับปรุง
203
20/09/2554
12,660,771.12    
210
ฉบับปรับปรุง
204
16/08/2554
39,809,910.00    
238
ฉบับปรับปรุง
205
16/08/2554
31,223,500.00    
206
ฉบับปรับปรุง
206
16/08/2554
39,853,651.00    
182
ฉบับปรับปรุง
207
16/08/2554
48,296,128.00    
212
ฉบับปรับปรุง
208
16/08/2554
34,450,112.00    
161
ฉบับปรับปรุง
209
16/08/2554
40,797,642.00    
154
ฉบับปรับปรุง
210
16/08/2554
34,090,642.00    
146
ฉบับปรับปรุง
211
16/08/2554
42,626,962.00    
216
ฉบับปรับปรุง
212
16/08/2554
26,801,173.00    
220
ฉบับปรับปรุง
213
20/07/2554
34,359,000.00    
166
ฉบับปรับปรุง
214
20/07/2554
49,473,000.00    
95
ฉบับปรับปรุง
215
20/07/2554
42,853,000.00    
139
ฉบับปรับปรุง
216
05/07/2554
32,673,000.00    
144
ฉบับปรับปรุง
217
05/07/2554
25,294,000.00    
134
ฉบับปรับปรุง
218
04/07/2554
75,000,000.00    
559
ฉบับปรับปรุง
219
14/06/2554
42,000,000.00    
296
ฉบับปรับปรุง
220
23/05/2554
20,000,000.00    
510
ฉบับปรับปรุง