ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับปรับปรุง

ประกาศ  76  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
12/10/2563
14,264,000.00    
41
ฉบับปรับปรุง
2
09/10/2563
19,105,000.00    
16
ฉบับปรับปรุง
3
09/10/2563
23,177,000.00    
12
ฉบับปรับปรุง
4
09/10/2563
12,437,000.00    
18
ฉบับปรับปรุง
5
09/10/2563
13,060,000.00    
17
ฉบับปรับปรุง
6
21/09/2563
18,000,000.00    
21
ฉบับปรับปรุง
7
26/08/2563
9,202,000.00    
108
ฉบับปรับปรุง
8
20/08/2563
777,000,000.00    
1287
ฉบับปรับปรุง
9
31/07/2563
18,100,000.00    
314
ฉบับปรับปรุง
10
30/07/2563
11,999,974.00    
315
ฉบับปรับปรุง
11
22/07/2563
15,000,000.00    
281
ฉบับปรับปรุง
12
30/06/2563
8,220,000.00    
227
ฉบับปรับปรุง
13
25/05/2563
3,598,000.00    
260
ฉบับปรับปรุง
14
12/05/2563
56,430,000.00    
304
ฉบับปรับปรุง
15
30/04/2563
25,000,000.00    
239
ฉบับปรับปรุง
16
09/04/2563
24,150,000.00    
193
ฉบับปรับปรุง
17
09/04/2563
15,300,000.00    
151
ฉบับปรับปรุง
18
09/04/2563
14,576,800.00    
121
ฉบับปรับปรุง
19
08/04/2563
23,437,000.00    
259
ฉบับปรับปรุง
20
02/04/2563
617,170,000.00    
578
ฉบับปรับปรุง
21
30/03/2563
303,895,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
22
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
02/03/2563
7,664,629,000.00    
1393
ฉบับปรับปรุง
23
26/02/2563
12,457,000.00    
76
ฉบับปรับปรุง
24
21/02/2563
63,570,000.00    
188
ฉบับปรับปรุง
25
06/01/2563
2,782,000.00    
129
ฉบับปรับปรุง
26
02/12/2562
303,895,000.00    
272
ฉบับปรับปรุง
27
22/11/2562
23,824,600.00    
436
ฉบับปรับปรุง
28
21/10/2562
47,000,000.00    
567
ฉบับปรับปรุง
29
10/09/2562
18,679,000.00    
249
ฉบับปรับปรุง
30
14/08/2562
9,720,000.00    
150
ฉบับปรับปรุง
31
14/08/2562
1,650,000.00    
140
ฉบับปรับปรุง
32
13/08/2562
48,600,000.00    
261
ฉบับปรับปรุง
33
02/08/2562
9,343,000.00    
105
ฉบับปรับปรุง
34
30/07/2562
35,130,240.00    
203
ฉบับปรับปรุง
35
26/07/2562
94,500,000.00    
472
ฉบับปรับปรุง
36
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-7 งานโยธาสำหรับ ช่วงสระบุรี - แก่งคอย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
23/07/2562
10,421,014,000.00    
1496
ฉบับปรับปรุง
37
19/07/2562
6,562,500,000.00    
2633
ฉบับปรับปรุง
38
12/07/2562
13,000,000.00    
120
ฉบับปรับปรุง
39
20/06/2562
7,843,000.00    
86
ฉบับปรับปรุง
40
04/06/2562
498,485,000.00    
1168
ฉบับปรับปรุง
41
31/05/2562
6,860,840.00    
133
ฉบับปรับปรุง
42
16/05/2562
39,418,562.57    
191
ฉบับปรับปรุง
43
03/05/2562
17,750,000.00    
148
ฉบับปรับปรุง
44
30/04/2562
2,782,843,000.00    
1603
ฉบับปรับปรุง
45
29/04/2562
2,460,638,000.00    
1625
ฉบับปรับปรุง
46
29/04/2562
25,000,000.00    
225
ฉบับปรับปรุง
47
29/04/2562
6,250,650,000.00    
2938
ฉบับปรับปรุง
48
23/04/2562
931,100,000.00    
1066
ฉบับปรับปรุง
49
18/04/2562
6,562,500,000.00    
3589
ฉบับปรับปรุง
50
21/03/2562
11,250,976,000.00    
522
ฉบับปรับปรุง
51
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-1 งานโยธาสำหรับช่วง แก่งคอย - กลางดง และช่วงปางอโศก - บันไดม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,386,711,000.00    
1702
ฉบับปรับปรุง
52
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 3-4 งานโยธาสำหรับช่วง ลำตะคอง - สีคิ้ว และช่วงกุดจิก - โคกกรวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/03/2562
11,659,163,000.00    
1536
ฉบับปรับปรุง
53
08/01/2562
41,860,000.00    
266
ฉบับปรับปรุง
54
25/12/2561
212,455,000.00    
254
ฉบับปรับปรุง
55
25/12/2561
27,206,000.00    
125
ฉบับปรับปรุง
56
24/12/2561
232,362,000.00    
119
ฉบับปรับปรุง
57
24/12/2561
176,087,000.00    
115
ฉบับปรับปรุง
58
19/12/2561
77,963,000.00    
393
ฉบับปรับปรุง
59
17/12/2561
82,069,000.00    
697
ฉบับปรับปรุง
60
12/12/2561
5,744,990.50    
106
ฉบับปรับปรุง
61
11/12/2561
94,500,000.00    
582
ฉบับปรับปรุง
62
29/11/2561
151,680,000.00    
752
ฉบับปรับปรุง
63
19/11/2561
7,300,000.00    
109
ฉบับปรับปรุง
64
19/11/2561
22,427,275.20    
250
ฉบับปรับปรุง
65
16/10/2561
11,556,000.00    
130
ฉบับปรับปรุง
66
17/09/2561
10,939,462.00    
284
ฉบับปรับปรุง
67
01/08/2561
18,210,300.00    
224
ฉบับปรับปรุง
68
24/07/2561
23,527,000.00    
80
ฉบับปรับปรุง
69
19/07/2561
8,739,760.00    
277
ฉบับปรับปรุง
70
13/06/2561
54,257,000.00    
231
ฉบับปรับปรุง
71
05/03/2561
2,496,000.00    
66
ฉบับปรับปรุง
72
06/02/2561
35,107,000.00    
301
ฉบับปรับปรุง
73
05/02/2561
9,590,000.00    
214
ฉบับปรับปรุง
74
22/01/2561
9,658,000.00    
221
ฉบับปรับปรุง
75
18/01/2561
9,709,000.00    
221
ฉบับปรับปรุง
76
17/01/2561
9,716,000.00    
220
ฉบับปรับปรุง