ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  875  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก,ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก และประกอบติดตั้งสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๖๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง พร้อมก่อสร้างกำแพงกันดินและดาดคอนกรีตคลองชลประทาน คลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวา (RMC) โครงการเขื่อนทดน้ำผาจุก จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ กม.๔๙๒/๗ – ๑๐ ระหว่างสถานีศิลาอาสน์ กับ สถานีบ้านด่าน ในทางสายเหนือ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
29 เม.ย. 62
3 พ.ค. 62
59,096,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
29 เม.ย. 62
17 พ.ค. 62
12,153,100.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
24 เม.ย. 62
03 พ.ค. 62
94,500,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
23 เม.ย. 62
26 เม.ย. 62
4,284,000.00    
23
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
17 เม.ย. 62
22 เม.ย. 62
498,485,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
9 เม.ย. 62
23 เม.ย. 62
6,562,500,000.00    
1045
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
3,468,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
35
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
26 มี.ค. 62
29 มี.ค. 62
6,960,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
15 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62
6,860,840.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
8 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
6,179,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
36
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
5,510,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
14 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
5,500,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
7 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
24,997,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
5 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
29,530,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
686
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
669
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
9,361,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
26,990,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
53,989,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
8,514,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
19,787,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
54,789,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
273,552,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
42,706,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
32,000,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
29,530,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
40,135,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
29,999,800.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
40,774,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,997,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,897,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1183
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
1252
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
507
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2583
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2399
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1434
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
706
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
440
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
581
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
547
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
43
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
55
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
520
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
601
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
481
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
735
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
784
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
748
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
450
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
458
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
713
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
373
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1086
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
473
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
679
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
803
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
516
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
497
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
976
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
463
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1270
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1077
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2110
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
673
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
577
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
608
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
930
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
638
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
384
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
512
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1947
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
718
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
436
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
426
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
506
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
864
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
698
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
869
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
870
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
871
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
872
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
873
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
874
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
875
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ