ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  839  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
26
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
9,361,000.00    
30
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
26,990,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
53,989,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
8,514,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
19,787,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
54,789,000.00    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
273,552,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
42,706,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
32,000,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
29,530,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
40,135,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
29,999,800.00    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
40,774,000.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,997,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,897,000.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
12 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
6,562,500,000.00    
3188
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
34
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
24
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
959
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
38
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
1040
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
66
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
59,869,116.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
494
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
509
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2575
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
532
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2367
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
645
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1407
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
700
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
616
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
574
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
530
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
459
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
39
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
100
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
68
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
517
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
435
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
597
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
729
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
778
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
746
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
638
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
709
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
453
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
46
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1083
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
542
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
469
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
675
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
124
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
799
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
513
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
495
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
972
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
461
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1263
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1068
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
686
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2082
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
413
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
392
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
667
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
676
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
467
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
714
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
574
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
606
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
928
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
655
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
447
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
527
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
636
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
510
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
165
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
643
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1944
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
714
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
344
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
486
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
501
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
847
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
696
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
653
ระหว่าง
ดำเนินการ