ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  982  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
23 ก.ย. 63
29 ก.ย. 2563
27,022,400.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
21 ก.ย. 63
24 ก.ย. 63
18,000,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
21 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
15,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
2 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63
12,358,500.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
13 ก.ค. 63
14 ส.ค. 63
195,000,000.00    
1091
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
993
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
337
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
20 เม.ย. 63
12 พ.ค. 2563
1,670,400,000.00    
1161
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
491,853,000.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
4,400,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
117
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
445
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
524
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
622
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
540
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1074
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
856
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1744
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
427
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
834
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1286
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1017
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1071
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1674
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
556
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
531
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2637
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
476
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
476
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
642
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
164
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
475
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
510
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2762
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
418
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
570
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
667
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
787
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1555
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
732
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
452
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
680
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
616
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
443
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
572
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
546
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
311
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
493
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
72
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
421
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
551
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
615
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
491
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
757
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
804
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
760
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
659
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
487
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
423
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
664
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
374
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
466
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
395
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
735
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
402
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
451
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
546
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
434
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
375
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
513
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
332
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
286
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
310
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
465
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
312
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
284
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
385
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
719
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
56
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
372
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
360
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
347
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1136
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
567
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
429
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
382
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
482
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
696
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
97
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
814
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
526
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
504
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
992
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
333
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
470
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1323
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1096
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
737
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2155
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
425
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
288
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
361
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
407
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
690
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
157
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
712
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
213
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
478
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
730
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
587
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
617
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
946
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
368
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
389
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
677
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
465
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
647
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
398
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
457
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
221
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
864
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
331
ระหว่าง
ดำเนินการ
865
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
866
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
387
ระหว่าง
ดำเนินการ
867
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
868
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
370
ระหว่