ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  863  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
งบประมาณโครงการ/
ราคากลางงานก่อสร้าง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
21 มี.ค. 62
26 มี.ค. 62
5,320,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
15 มี.ค. 62
20 มี.ค. 62
6,860,840.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
14 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
956,410,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
11 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
12,000,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
11 มี.ค. 62
14 มี.ค. 62
25,000,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
8 มี.ค. 62
13 มี.ค. 62
6,179,000.00    
25
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
6 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
2,460,638,000.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
6 มี.ค. 62
11 มี.ค. 62
2,782,843,000.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
6,250,650,000.00    
1126
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
16
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
17,750,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
15 ก.พ. 62
21 ก.พ. 62
5,510,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
14 ก.พ. 62
19 ก.พ. 62
5,500,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
7 ก.พ. 62
12 ก.พ. 62
24,997,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
5 ก.พ. 62
8 ก.พ. 62
29,530,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
529
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
548
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
15 ม.ค. 62
18 ม.ค. 62
9,361,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
22 พ.ย. 61
27 พ.ย. 61
26,990,000.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
53,989,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
21 พ.ย. 61
26 พ.ย. 61
8,514,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
19,787,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
19 พ.ย. 61
22 พ.ย. 61
54,789,000.00    
45
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
273,552,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
12 พ.ย. 61
15 พ.ย. 61
42,706,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
9 พ.ย. 61
14 พ.ย. 61
32,000,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
29,530,000.00    
37
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
8 พ.ย. 61
13 พ.ย. 61
40,135,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
29,999,800.00    
33
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
7 พ.ย. 61
12 พ.ย. 61
40,774,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,997,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
2 พ.ย. 61
7 พ.ย. 61
24,897,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
12 ต.ค. 61
27 พ.ย. 61
6,562,500,000.00    
3388
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
29
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1105
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
31
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
17 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
27,820,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
102
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
4 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
1,713,634,000.00    
1179
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
44
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
29 มิ.ย. 61
13 ก.ค. 61
36,500,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
67
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
16 มี.ค. 61
21 มี.ค. 61
3,900,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
498
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
225,088,000.00    
519
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
26 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60
10,500,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
187,089,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
25 ธ.ค. 60
28 ธ.ค. 60
30,233,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
22 ธ.ค. 60
27 ธ.ค. 60
246,673,000.00    
500
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
81,179,100.00    
2580
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
36,590,800.00    
441
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
48,331,100.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
198,676,206.00    
138
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
30,823,500.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
18 ส.ค. 60
22 ส.ค. 60
59,416,102.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
55,015,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
7,116,584.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
64,878,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
   งานจ้างทำความสะอาดพื้นที่บริเวณชานชาลา อาคาร ย่านสถานี, ทำความสะอาด เติมน้ำ กำจัดสิ่งปฏิกูลและกำจัดแมลง รถโดยสาร ที่สถานีธนบุรี, นครปฐม, ราชบุรี,เพชรบุรี, หัวหิน, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพร, สุราษฎร์ธานี, ชุมทางทุ่งสง, นครศรีธรรมราช, พัทลุง, ตรัง, กันตัง, ชุมทางหาดใหญ่, ปัตตานี, ยะลา, ตันหยงมัส และสุไหงโกลก
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
114,014,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
18 ส.ค. 60
23 ส.ค. 60
58,371,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
18 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
54,321,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
40,812,000.00    
356
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
2,910,400.00    
448
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
3,494,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
33,128,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
63,572,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
141,995,000.00    
539
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,602,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,943,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
7,407,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
11,520,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
16,465,600.00    
258
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
5,713,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
17 ส.ค. 60
21 ส.ค. 60
12,728,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,905,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
2,514,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
5,180,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
15 ส.ค. 60
18 ส.ค. 60
11,673,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,951,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
49,360,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
11 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
103,230,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
10 ส.ค. 60
16 ส.ค. 60
44,554,800.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
8 ส.ค. 60
11 ส.ค. 60
2,250,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
4 ส.ค. 60
9 ส.ค. 60
14,794,200.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
3 ส.ค. 60
08 ส.ค. 60
13,549,400.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์ อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน,กวาดเก็บขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก และลานจอดรถ, ดูแลตัดแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นหญ้า, ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก บริเวณภายในโรงพยาบาลบุรฉัตรไชยากร จำนวน 12 เดือน ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ส.ค. 60
7 ส.ค. 60
4,980,800.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
31 ก.ค. 60
3 ส.ค. 60
4,666,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
3,784,000.00    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
27 ก.ค. 60
2 ส.ค. 60
7,938,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
24 ก.ค. 60
07 ส.ค. 60
15,725,661.60    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
24 ก.ค. 60
27 ก.ค. 60
4,883,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
7,468,900.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
27,845,000.00    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
18 ก.ค. 60
21 ก.ค. 60
2,999,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
23,337,000.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
2,659,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
12 ก.ค. 60
17 ก.ค. 60
5,611,300.00    
126
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
12 ก.ค. 60
18 ก.ค. 60
2,335,900.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
59,384,500.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
46,464,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
41,887,600.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
48,988,700.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
29 มิ.ย. 60
4 ก.ค. 60
14,945,200.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,451,000.00    
438
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
26,120,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
37,055,000.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,199,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
31,163,000.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
14,740,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
27 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
24,124,000.00    
297
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
40,792,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,699,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,808,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,632,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,727,000.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,766,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
9,764,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
26 มิ.ย. 60
29 มิ.ย. 60
2,810,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
23 มิ.ย. 60
30 มิ.ย. 60
6,982,905.60    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
19 มิ.ย. 60
22 มิ.ย. 60
8,264,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
2,507,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
11,577,000.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,816,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
13 มิ.ย. 60
16 มิ.ย. 60
3,293,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,997,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
49,481,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
8 มิ.ย. 60
13 มิ.ย. 60
103,340,000.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
6 มิ.ย. 60
9 มิ.ย. 60
3,016,700.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
29 พ.ค. 60
2 มิ.ย. 60
19,975,600.00    
365
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
24 พ.ค. 60
31 พ.ค. 60
12,153,100.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
23 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
43,094,300.00    
493
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
15 พ.ค. 60
18 พ.ค. 60
3,002,300.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
9 พ.ค. 60
29 พ.ค. 60
6,240,000,000.00    
2382
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
28 เม.ย. 60
8 พ.ค. 60
12,580,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,817,900.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
26 เม.ย. 60
1 พ.ค. 60
2,934,900.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
2,293,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
25 เม.ย. 60
28 เม.ย. 60
8,735,264.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,237,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
8,199,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
20 เม.ย. 60
25 เม.ย. 60
7,292,000.00    
64
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
60,000,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
80,500,000.00    
420
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
40,800,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
41,860,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
32,200,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
28 มี.ค. 60
31 มี.ค. 60
36,720,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
6 มี.ค. 60
15 มี.ค. 60
43,219,440.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
14 ก.พ. 60
17 ก.พ. 60
11,877,000.00    
646
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
   งานจ้างซ่อมเปลี่ยนเครื่องยึดเหนี่ยวรางสำหรับหมอนเหล็กที่ชำรุดเสียหายบนสะพานเหล็ก ที่ กม.13+149 ขนาด (1x8.23 ม.ดี.พี.) + (1x77.23 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x120.00 ม.ที.ที.) + (1x84.46 ม.ที.ที.) + (1x77.27 ม.ที.ที.) + (1x8.23 ม.ดี.พี.) สะพานพระรามหก (ทางประธาน, ทางล่อง) ในทางสายใต้ ตอนนายตรวจทางบางซื่อ แขวงบำรุงทางบางซื่อ กองบำรุงทางเขตกรุงเทพ ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
27 ม.ค. 60
1 ก.พ. 60
5,036,000.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
26 ม.ค. 60
31 ม.ค. 60
2,250,000.00    
291
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
4,654,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
7,992,000.00    
259
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,463,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,454,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,611,000.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
2,361,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
6,540,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
13 ม.ค. 60
18 ม.ค. 60
3,317,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
30 ธ.ค. 59
6 ม.ค. 60
21,994,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,774,000.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,910,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,397,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,931,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,366,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,244,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
3,194,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
27 ธ.ค. 59
30 ธ.ค. 59
2,929,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
23 ธ.ค. 59
11 ม.ค. 60
13,344,042,437.00    
1430
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
21 ธ.ค. 59
26 ธ.ค. 59
5,030,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
13 ธ.ค. 59
15 ธ.ค. 59
16,852,500.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
6 ธ.ค. 59
09 ธ.ค. 59
2,817,900.00    
334
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
5,273,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
6 ธ.ค. 59
9 ธ.ค. 59
2,259,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
21 พ.ย. 59
24 พ.ย. 59
9,403,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
16 พ.ย. 59
21 พ.ย. 59
2,293,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
37,734,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
35,155,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
14 พ.ย. 59
17 พ.ย. 59
58,736,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
249
2 พ.ย. 59
7 พ.ย. 59
7,522,600.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
250
26 ต.ค. 59
31 ต.ค. 59
7,699,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
251
25 ต.ค. 59
28 ต.ค. 59
78,930,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
252
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
10,416,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
253
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
6,423,200.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
254
18 ต.ค. 59
21 ต.ค. 59
13,206,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
255
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
176,176,300.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
256
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
963,200,000.00    
703
ระหว่าง
ดำเนินการ
257
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
150,110,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
258
6 ต.ค. 59
11 ต.ค. 59
5,880,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
259
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
42,283,700.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
260
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
51,580,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
261
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
65,140,000.00    
367
ระหว่าง
ดำเนินการ
262
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
109,396,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
263
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
28,443,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
264
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
198,308,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
265
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
102,847,000.00    
419
ระหว่าง
ดำเนินการ
266
29 ก.ย. 59
4 ต.ค. 59
134,582,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
267
27 ก.ย. 59
30 ก.ย. 59
7,552,600.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
268
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
4,975,900.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
269
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
10,801,000.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
270
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
8,846,100.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
271
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
128,112,000.00    
439
ระหว่าง
ดำเนินการ
272
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
86,385,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
273
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
111,741,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
274
21 ก.ย. 59
26 ก.ย. 59
166,822,000.00    
96
ระหว่าง
ดำเนินการ
275
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
90,417,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
276
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
22,670,000.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
277
20 ก.ย. 59
23 ก.ย. 59
65,018,600.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
278
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
11,755,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
279
14 ก.ย. 59
19 ก.ย. 59
27,758,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
280
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
52,228,900.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
281
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
155,970,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
282
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
125,186,400.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
283
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
49,381,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
284
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
21,561,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
285
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
121,737,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
286
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
200,950,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
287
12 ก.ย. 59
15 ก.ย. 59
294,267,000.00    
282
ระหว่าง
ดำเนินการ
288
   งานจ้างรักษาความปลอดภัยทรัพย์สิน อาคารและสถานที่ของการรถไฟฯ บริเวณที่ทำการแขวงบำรุงทางอยุธยา, ลพบุรี, นครสวรรค์, พิษณุโลก, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตนครสวรรค์, แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์, เด่นชัย, ลำปาง, ลำพูน, วิศวกรกำกับการกองบำรุงทางเขตลำปาง และที่ทำการศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ รวม ๑๑ หน่วยงาน พื้นที่ กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ และลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
2 ก.ย. 59
7 ก.ย. 59
4,132,700.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
289
31 ส.ค. 59
5 ก.ย. 59
6,184,493.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
290
26 ส.ค. 59
31 ส.ค. 59
12,549,400.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
291
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,774,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
292
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,103,600.00    
237
ระหว่าง
ดำเนินการ
293
23 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
3,695,800.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
294
22 ส.ค. 59
26 ส.ค. 59
22,187,500.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
295
22 ส.ค. 59
25 ส.ค. 59
10,939,462.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
296
19 ส.ค. 59
24 ส.ค. 59
35,845,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
297
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
6,601,000.00    
265
ระหว่าง
ดำเนินการ
298
3 ส.ค. 59
8 ส.ค. 59
5,517,100.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
299
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
3,500,000.00    
80
ระหว่าง
ดำเนินการ
300
1 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
4,635,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
301
1 ส.ค. 59
5 ส.ค. 59
13,780,560.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
302
14 ก.ค. 59
22 ก.ค. 59
8,664,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
303
11 ก.ค. 59
14 ก.ค. 59
23,698,000.00    
620
ระหว่าง
ดำเนินการ
304
8 ก.ค. 59
13 ก.ค. 59
39,857,000.00    
579
ระหว่าง
ดำเนินการ
305
6 ก.ค. 59
12 ก.ค. 59
28,248,000.00    
269
ระหว่าง
ดำเนินการ
306
30 มิ.ย. 59
6 ก.ค. 59
19,260,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
307
16 มิ.ย. 59
21 มิ.ย. 59
42,070,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
308
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.364+942, กม.373+273, กม.376+325, กม.377+209, กม.377+354 และ กม.382+991 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ กม.386+462, กม.392+470, กม.397+192, กม.399+053, กม.402+077, กม.403+257, กม.407+837, กม.408+232 และ กม.410+415 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.425+559, กม.428+737, กม.430+201, กม.432+103, กม.433+787, กม.436+090, กม.437+242 และ กม.437+895 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+768,กม.440+290, กม.442+187, กม.446+997, กม.455+872 และ กม.462+065 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
355,640,000.00    
538
ระหว่าง
ดำเนินการ
309
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 29 แห่ง ที่ กม.713+101, กม.713+638, กม.714+295, กม.714+522, กม.715+035, กม.720+854, กม.721+624, กม.722+175, กม.723+183, กม.724+404, กม.725+032, กม.726+123, กม.727+134, กม.728+272, กม.729+347, กม.731+714, กม.733+536, กม.734+042, กม.735+501, กม.736+486 และ กม.739+009 ตอนนายตรวจทางทานพอ ที่ กม.740+619, กม.743+388, กม.746+777, กม.747+468, กม.753+751, กม.754+168, กม.754+344 และ กม.756+683 ตอนนายตรวจทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
295,346,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
310
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 66 แห่ง ที่ กม.466+882, กม.466+416, กม.467+940, กม.469+429, กม.470+114, กม.471+264, กม.471+862, กม.473+700, กม.476+860, กม.479+480, กม.480+205, กม.482+398, กม.482+856, กม.486+900, กม.487+380 และ กม.490+438 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.497+614, กม.498+404, กม.499+020, กม.504+411, กม.510+325, กม.513+220, กม.515+330, กม.517+713, กม.520+190, กม.520+527 และ กม.521+955 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.523+717, กม.524+373, กม.525+450, กม.527+590, กม.528+801, กม.532+659, กม.534+612, กม.535+007, กม.536+090, กม.540+261, กม.541+644, กม.544+072, กม.546+760 และ กม.547+830 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.551+793, กม.554+220, กม.554+760, กม.555+400, กม.558+939, กม.559+170, กม.560+530, กม.561+740, กม.567+539, กม.568+610, กม.571+440, กม.572+084, กม.575+469, กม.576+330 และ กม.577+380 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.581+561, กม.584+770, กม.586+220, กม.590+990, กม.594+280, กม.595+040, กม.596+763, กม.597+357, กม.598+376 และ กม.602+764 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
634,116,000.00    
464
ระหว่าง
ดำเนินการ
311
   งานผลิตหรือ จัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 27 แห่ง ที่ กม.220+038, กม.230+794, กม.231+934, กม.234+954, กม.235+694, กม.236+757, กม.238+500 ตอน นายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.248+243, กม.260+900, กม.263+731, กม.264+641, กม.269+264 ตอน นายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.272+287, กม.284+096, กม.287+916, กม.289+280, กม.293+926, กม.297+063 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.302+873, กม.307+500, กม.308+134, กม.311+614, กม.314+402, กม.321+343, กม.322+666, กม.324+134, กม.326+367 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
298,747,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
312
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 22 แห่ง ที่ กม.628+940 และ กม.631+660 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.638+870 และ กม.648+632 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.656+952, กม.661+741, กม.663+924, กม.672+894, กม.679+167, กม.681+689 และ กม.683+628 ตอนนายตรวจทางบ้านนา กม.689+434, กม.693+129, กม.697+435, กม.699+465, กม.700+162, กม.703+876, กม.706+437, กม.706+740, กม.707+987, กม.708+265 และ กม.711+616 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,179,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
313
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
46,370,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
314
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
21,463,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
315
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
19,552,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
316
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
15,811,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
317
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,309,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
318
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.632+597 ตอนนายตรวจทางท่าฉางที่ กม.634+737, กม.635+435, กม.638+200, กม.640+353, กม.641+900, กม.642+444, กม.643+067, กม.643+733, กม.644+144, กม.646+265 กม.649+840, กม.657+125 และ กม.657+506 ตอนนายตรวจทางคีรีรัฐนิคม แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายคีรีรัฐนิคม กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
36,372,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
319
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
73,788,000.00    
294
ระหว่าง
ดำเนินการ
320
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 6 แห่ง ที่ กม.64+839 ตอนนายตรวจทางบ้านโป่ง แขวงบำรุงทางนครปฐม ที่ กม.122+197, กม.122+686, กม.123+436, กม.128+855, กม.129+055 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,372,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
321
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 14 แห่ง ที่ กม.75+170, กม.76+019, กม.80+651, กม.85+500, กม.93+496 และ กม.95+221 ตอนนายตรวจทางท่าเรือน้อย ที่ กม.103+505 ตอนนายตรวจทางกาญจนบุรี ที่ กม.132+053, กม.132+399 และ กม.153+698 ตอนนายตรวจทางท่ากิเลน ที่ กม.180+245, กม.180+760, กม.188+632 และ กม.189+126 ตอนนายตรวจทางวังโพ แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี ในทางรถไฟสายกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,669,000.00    
480
ระหว่าง
ดำเนินการ
322
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 9 แห่ง ที่ กม.935+310, กม.936+878, กม.941+810, กม.946+500, กม.956+324, กม.957+258, กม.960+207, กม.962+955 และที่ กม.963+693 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
29,660,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
323
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 20 แห่ง ที่ กม.930+391, กม.931+066 และที่ กม.933+470 ตอนนายตรวจทางหาดใหญ่ ที่ กม.936+624,กม.938+403, กม.940+191, กม.941+247, กม.942+759, กม.944+409, กม.945+481, กม.946+072, กม.947+061, กม.947+845, กม.948+905, กม.950+863, กม.953+491, กม.954+320, กม.956+793, กม.965+717 และที่ กม.969+119 ตอนนายตรวจทางคลองแงะ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ ในทางรถไฟสายปาดังเบซาร์ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
198,909,000.00    
350
ระหว่าง
ดำเนินการ
324
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
62,068,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
325
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
14,398,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
326
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.644+996 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.659+291, กม.669+928, กม.676+675 และ กม.677+384 ตอนนายตรวจทางบ้านนา แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
18,657,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
327
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
24,232,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
328
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 11 แห่ง ที่ กม.632+228 ตอนนายตรวจทางท่าฉาง ที่ กม.634+459 และ กม.638+190 ตอนนายตรวจทางสุราษฎร์ธานี ที่ กม.660+749 ตอนนายตรวจทางบ้านนา ที่ กม.688+028, กม.693+468, กม.694+717, กม.695+671, กม.707+185, กม.709+523 และ กม.710+889 ตอนนายตรวจทางบ้านส้อง แขวงบำรุงทางบ้านส้อง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
37,734,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
329
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,341,000.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
330
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
3,786,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
331
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 19 แห่ง ที่ กม.327+822, กม.330+985, กม.331+565, กม.332+215, กม.334+416, กม.336+044,กม.336+575, กม.341+229, กม.341+798, กม.342+845, กม.345+101, กม.347+696, กม.348+738, กม.349+668 และ กม.355+272 ตอนนายตรวจทางทับสะแก ที่ กม.356+957, กม.357+431, กม.358+153, กม.360+217 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
206,661,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
332
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
10,346,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
333
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงพร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 13 แห่ง ที่ กม.237+428 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.249+492, กม.252+262, กม.253+172, กม.256+788, กม.260+271, กม.265+483 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.275+727, กม.279+349, กม.280+198, กม.287+198 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.320+009, กม.324+978 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
48,280,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
334
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
8,402,000.00    
202
ระหว่าง
ดำเนินการ
335
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 35 แห่ง ที่ กม.213+256, กม.214+663 ตอนนายตรวจทางหัวหิน ที่ กม.217+618, กม.237+145, กม.237+877, กม.238+953, กม.241+530, กม.242+016 ตอนนายตรวจทางปราณบุรี ที่ กม.246+577, กม.247+106, กม.247+794, กม.250+169, กม.251+392, กม.254+294, กม.261+679 ตอนนายตรวจทางสามร้อยยอด ที่ กม.270+670, กม.273+325, กม.278+127, กม.280+513, กม.292+059, กม.298+606 ตอนนายตรวจทางกุยบุรี ที่ กม.299+915, กม.300+722, กม.301+734, กม.303+219, กม.303+752, กม.308+887, กม.309+631, กม.310+091, กม.315+507, กม.316+419, กม.317+102, กม.318+059, กม.318+476, กม.323+160 ตอนนายตรวจทางประจวบคีรีขันธ์ แขวงบำรุงทางวังก์พง ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
97,916,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
336
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
2,896,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
337
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอดและติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 17 แห่ง ที่ กม.284+069, กม.298+979 และที่ กม.299+354 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+724, กม.313+217, กม.335+380 และที่ กม.335+775 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+466, กม.343+686, กม.350+230 และ ที่ กม.362+135 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.374+095, กม.378+299, กม.383+666 และที่ กม.383+838 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.414+274 และที่ กม.415+060 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
235,761,000.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
338
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 7 แห่ง ที่ กม.674+495 ตอนนายตรวจทางขุนตาน ที่ กม.707+572, กม.714+942, กม.722+103 และที่ กม.728+280 ตอนนายตรวจทางลำพูน ที่ กม.730+997 และ ที่ กม.735+796 ตอนนายตรวจทางเชียงใหม่ ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำพูน กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
90,493,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
339
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 6 แห่ง ที่ กม.590+439 และที่ กม.599+848 ตอนนายตรวจทางแม่จาง ที่ กม.609+794 และที่ กม.622+421 ตอนนายตรวจทางแม่เมาะ ที่ กม.635+602 และที่ กม.643+126 ตอนนายตรวจทางลำปาง ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางลำปาง กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
49,202,000.00    
266
ระหว่าง
ดำเนินการ
340
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ที่ กม.499+173, กม.508+692, กม.508+847, กม.510+309, กม.510+841 และที่ กม.521+323 ตอนนายตรวจทางปางต้นผึ้ง ที่ กม.526+389 และที่ กม.537+322 ตอนนายตรวจทางเด่นชัย ที่ กม.564+456 ตอนนายตรวจทางบ้านปิน ที่ กม.577+622, กม.578+054 และ ที่ กม.578+241 ตอนนายตรวจทางผาคัน ในทางรถไฟสายเหนือ แขวงบำรุงทางเด่นชัย กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
89,791,000.00    
278
ระหว่าง
ดำเนินการ
341
13 มิ.ย. 59
16 มิ.ย. 59
9,899,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
342
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
6,360,600.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
343
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,695,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
344
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,280,500.00    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
345
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
5,314,300.00    
296
ระหว่าง
ดำเนินการ
346
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
3,877,400.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
347
10 มิ.ย. 59
15 มิ.ย. 59
2,778,500.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
348
9 มิ.ย. 59
14 มิ.ย. 59
32,000,000.00    
83
ระหว่าง
ดำเนินการ
349
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
11,576,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
350
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,103,600.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
351
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,566,600.00    
50
ระหว่าง
ดำเนินการ
352
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
3,914,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
353
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,135,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
354
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
5,908,900.00    
40
ระหว่าง
ดำเนินการ
355
8 มิ.ย. 59
13 มิ.ย. 59
2,019,300.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
356
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
24,277,700.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
357
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
2,085,000.00    
41
ระหว่าง
ดำเนินการ
358
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
62,605,300.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
359
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
78,930,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
360
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
23,413,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
361
7 มิ.ย. 59
10 มิ.ย. 59
20,814,800.00    
235
ระหว่าง
ดำเนินการ
362
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
2,684,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
363
6 มิ.ย. 59
9 มิ.ย. 59
4,579,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
364
30 พ.ค. 59
3 มิ.ย. 59
12,000,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
365
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,697,000.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
366
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,275,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
367
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
3,530,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
368
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,575,000.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
369
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,395,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
370
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,303,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
371
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
2,663,000.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
372
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
5,368,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
373
   งานทำความสะอาดตึกอายุรกรรม ตึกเสรีเริงฤทธิ์, อาคาร 4 โรงครัว และโรงแบดมินตัน, เก็บกวาดขยะบนท้องถนน ทางเดินเท้า ซอยบ้านพัก ลานจอดรถ ดูแลตกแต่ง บำรุงรักษาต้นไม้ รั้ว และต้นไม้ ลอกร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ บ่อพัก บริเวณภายใน รพ.บุรฉัตรไชยากร ตอนพนักงานสถานที่มักกะสัน งานสถานที่กรุงเทพ กองบำรุงอาคารสถานที่เขตกรุงเทพ ศูนย์อาคารและสถานที่ ฝ่ายการช่างโยธา
30 พ.ค. 59
2 มิ.ย. 59
4,851,000.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
374
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
13,679,000.00    
101
ระหว่าง
ดำเนินการ
375
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
5,706,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
376
27 พ.ค. 59
1 มิ.ย. 59
17,308,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
377
24 พ.ค. 59
27 พ.ค. 59
2,991,900.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
378
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,460,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
379
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
8,696,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
380
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
10,739,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
381
23 พ.ค. 59
26 พ.ค. 59
21,319,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
382
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
3,923,000.00    
61
ระหว่าง
ดำเนินการ
383
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
2,566,800.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
384
19 พ.ค. 59
25 พ.ค. 59
4,881,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
385
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,175,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
386
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
13,206,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
387
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
15,283,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
388
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
67,059,600.00    
119
ระหว่าง
ดำเนินการ
389
18 พ.ค. 59
24 พ.ค. 59
60,700,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
390
17 พ.ค. 59
23 พ.ค. 59
3,861,000.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
391
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,482,000.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
392
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,400,000.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
393
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
2,722,000.00    
85
ระหว่าง
ดำเนินการ
394
16 พ.ค. 59
19 พ.ค. 59
4,240,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
395
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
8,770,500.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
396
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
24,260,000.00    
276
ระหว่าง
ดำเนินการ
397
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
6,423,200.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
398
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
10,416,000.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
399
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,733,700.00    
77
ระหว่าง
ดำเนินการ
400
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
4,704,000.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
401
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
2,864,000.00    
60
ระหว่าง
ดำเนินการ
402
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
11,803,700.00    
252
ระหว่าง
ดำเนินการ
403
13 พ.ค. 59
18 พ.ค. 59
7,550,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
404
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
42,758,600.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
405
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
52,289,200.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
406
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,679,900.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
407
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,894,400.00    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
408
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,523,200.00    
270
ระหว่าง
ดำเนินการ
409
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
7,210,200.00    
62
ระหว่าง
ดำเนินการ
410
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,374,000.00    
267
ระหว่าง
ดำเนินการ
411
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,775,900.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
412
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
10,409,000.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
413
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
11,461,200.00    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
414
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,574,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
415
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
4,229,400.00    
53
ระหว่าง
ดำเนินการ
416
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
5,517,100.00    
48
ระหว่าง
ดำเนินการ
417
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,000,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
418
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,172,000.00    
54
ระหว่าง
ดำเนินการ
419
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
6,508,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
420
12 พ.ค. 59
17 พ.ค. 59
8,741,200.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
421
10 พ.ค. 59
13 พ.ค. 59
11,461,200.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
422
19 เม.ย. 59
22 เม.ย. 59
3,928,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
423
8 เม.ย. 59
13 เม.ย. 59
28,248,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
424
31 มี.ค. 59
5 เม.ย. 59
14,089,800.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
425
23 มี.ค. 59
28 มี.ค. 59
33,705,000.00    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
426
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
3,471,000.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
427
16 มี.ค. 59
21 มี.ค. 59
12,056,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
428
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
54,225,000.00    
533
ระหว่าง
ดำเนินการ
429
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
17,622,000.00    
518
ระหว่าง
ดำเนินการ
430
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
47,057,000.00    
404
ระหว่าง
ดำเนินการ
431
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
58,366,000.00    
437
ระหว่าง
ดำเนินการ
432
14 มี.ค. 59
17 มี.ค. 59
2,418,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
433
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
29,960,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
434
8 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
12,174,200.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
435
18 ก.พ. 59
24 ก.พ. 59
44,038,000.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
436
16 ก.พ. 59
19 ก.พ. 59
13,578,300.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
437
19 ม.ค. 59
22 ม.ค. 59
24,075,000.00    
599
ระหว่าง
ดำเนินการ
438
14 ม.ค. 59
19 ม.ค. 59
5,576,000.00    
479
ระหว่าง
ดำเนินการ
439
13 ม.ค. 59
18 ม.ค. 59
67,427,000.00    
733
ระหว่าง
ดำเนินการ
440
6 ม.ค. 59
11 ม.ค. 59
12,596,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
441
15 ธ.ค. 58
18 ธ.ค. 58
20,693,300.00    
400
ระหว่าง
ดำเนินการ
442
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
109,640,719.63    
780
ระหว่าง
ดำเนินการ
443
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
87,809,105.46    
747
ระหว่าง
ดำเนินการ
444
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
102,607,485.51    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
445
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
110,265,996.86    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
446
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
73,150,102.25    
471
ระหว่าง
ดำเนินการ
447
11 ธ.ค. 58
16 ธ.ค. 58
144,830,479.45    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
448
9 ธ.ค. 58
15 ธ.ค. 58
37,800,000.00    
642
ระหว่าง
ดำเนินการ
449
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,810,000.00    
397
ระหว่าง
ดำเนินการ
450
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
2,441,300.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
451
26 พ.ย. 58
1 ธ.ค. 58
3,756,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
452
25 พ.ย. 58
30 พ.ย. 58
12,274,000.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
453
3 พ.ย. 58
6 พ.ย. 58
2,246,000.00    
456
ระหว่าง
ดำเนินการ
454
19 ต.ค. 58
22 ต.ค. 58
2,684,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
455
   งานก่อสร้างทางรถไฟ พร้อมสะพานและช่องน้ำ ตลอดจนรื้อย้ายระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคม พร้อมเสริมเสถียรภาพของลาดดินตัดในทางเขาด้วยวิธี Shotcrete ช่วงตั้งแต่คอสะพานคอมโพสิตด้านเหนือ (กม.๖๗๖+๘๐๐) ถึงปากอุโมงค์ขุนตานด้านใต้ (กม.๖๘๑+๐๐๐) ในทางรถไฟสายเหนือ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
12 ต.ค. 58
15 ต.ค. 58
392,290,000.00    
710
ระหว่าง
ดำเนินการ
456
8 ต.ค. 58
12 ต.ค. 58
14,434,300.00    
191
ระหว่าง
ดำเนินการ
457
10 ก.ย. 58
15 ก.ย. 58
5,000,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
458
8 ก.ย. 58
10 ก.ย. 58
20,879,100.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
459
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
5,932,000.00    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
460
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
4,241,000.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
461
3 ก.ย. 58
8 ก.ย. 58
6,150,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
462
25 ส.ค. 58
28 ส.ค. 58
2,728,500.00    
433
ระหว่าง
ดำเนินการ
463
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
133,846,000.00    
410
ระหว่าง
ดำเนินการ
464
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
30,642,000.00    
537
ระหว่าง
ดำเนินการ
465
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
49,045,000.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
466
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
45,328,000.00    
364
ระหว่าง
ดำเนินการ
467
24 ส.ค. 58
27 ส.ค. 58
193,126,000.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
468
5 ส.ค. 58
10 ส.ค. 58
3,756,167.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
469
3 ส.ค. 58
6 ส.ค. 58
38,224,680.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
470
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
12,151,000.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
471
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.477+372, กม.483+948, กม490+180 และ กม.492+339 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.494+433, กม.510+857 และ กม.518+597 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.531+570, กม.537+590, กม.541+400 และ กม.546+267 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.550+890, กม.556+720, กม.564+840, กม.573+280 และ กม.575+029 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.580+690, กม.582+810, กม.587+580, กม.589+000, กม.596+120, กม.597+267, กม.599+090 และ กม.604+670 ตอนนายตรวจทางไชยา รวม 24 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางชุมพร กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
47,826,000.00    
502
ระหว่าง
ดำเนินการ
472
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.474+089, กม.489+032, กม.491+065 และ กม.491+484 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.500+282, กม.503+832, กม.506+101, กม.507+320, กม.509+691, กม.512+349, กม.516+430 และ กม.517+155 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.529+986 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.569+660 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.592+910 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
60,213,000.00    
339
ระหว่าง
ดำเนินการ
473
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 5 แห่ง ที่ กม.369+647, กม.378+251 และ กม.378+777 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.385+203 และ กม.385+698 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
20,860,000.00    
322
ระหว่าง
ดำเนินการ
474
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
6,322,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
475
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
24,386,000.00    
292
ระหว่าง
ดำเนินการ
476
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
27,173,000.00    
315
ระหว่าง
ดำเนินการ
477
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 18 แห่ง ที่ กม.89+313, กม.94+569, กม.95+007 และ กม.95+746 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.110+369, กม.112+481 และ กม.113+919 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.148+236,กม.155+354, กม.156+991 และ กม.159+450 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.160+574, กม.163+147, กม.168+170, กม.168+558, กม.169+274, กม.171+890 และ กม.185+720 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
49,643,000.00    
281
ระหว่าง
ดำเนินการ
478
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 11 แห่ง ที่ กม.82+951 และ กม.93+667 ตอนนายตรวจทางราชบุรี ที่ กม.123+575 และที่ กม.126+068 ตอนนายตรวจทางปากท่อ ที่ กม.142+534, กม.153+787, กม.156+339 และที่ กม.158+360 ตอนนายตรวจทางเพชรบุรี ที่ กม.170+140, กม.181+451 และที่ กม.186+609 ตอนนายตรวจทางบ้านชะอำ แขวงบำรุงทางเพชรบุรี ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
59,585,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
479
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
3,545,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
480
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
55,946,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
481
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
35,435,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
482
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรงของเดิม รวม 29 แห่ง ที่ กม.436+049, กม.439+709, กม.449+825, กม.451+406 และ กม.453+906 ตอนนายตรวจทางศรีขรภูมิ ที่ กม.457+705, กม.467+662, กม.472+750, กม.473+774, กม.478+536, กม.478+942, กม.484+555 และ กม.486+341 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.489+524, กม.493+441, กม.497+066, กม.505+660, กม.506+829, กม.507+603, กม.508+443, กม.509+509 และ กม.511+040 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.523+517, กม.534+730, กม.537+187 และ กม.541+225 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.547+568, กม.558+748, กม.573+382 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
111,172,000.00    
362
ระหว่าง
ดำเนินการ
483
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง ของเดิม รวม 23 แห่ง ที่ กม.304+439 ตอนนายตรวจทางจักราช ที่ กม.317+500, กม.322+575, กม.327+811, กม.331+539 และ กม.333+239 ตอนนายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.343+928 และ กม.355+319 ตอนนายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.378+064, กม.378+574, กม.379+227, กม.381+157, กม.389+371 และ กม.396+623 ตอนนายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.399+209, กม.403+872, กม.408+350, กม.409+030, กม.409+970, กม.410+789, กม.413+325, กม.420+720 และ กม.421+374 ตอนนายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
86,093,000.00    
401
ระหว่าง
ดำเนินการ
484
   งานก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ เพื่อดำเนินการผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด 2x10.00 เมตร ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานคอนกรีตอัดแรง สำหรับทางประธาน ทางสายสงขลา และทางตัน ที่สามารถรับน้ำหนักกดเพลามาตรฐาน U.20 ก่อสร้างถนนรถยนต์ลอดใต้ทางรถไฟ พร้อมระบบไฟฟ้าแสงสว่าง รวมทั้งระบบระบายน้ำ และสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ซอย 7 เชื่อมถนนโชคสมาน 5 ซอย 14 ที่ กม. 927+091.75 - 927+125.25 (กม.927/3-4) ระหว่างสถานีบ้านดินลาน – สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
24 ก.ค. 58
29 ก.ค. 58
33,718,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
485
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
44,197,000.00    
391
ระหว่าง
ดำเนินการ
486
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
5,797,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
487
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
3,353,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
488
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 15 แห่ง ที่ กม.470+906, กม.477+902, กม.479+694 และ กม.481+199 ตอนนายตรวจทางชุมพร ที่ กม.501+378 และ กม.506+468 ตอนนายตรวจทางสวี ที่ กม.522+970, กม.526+440, กม.526+840, กม.533+510 และ กม.540+770 ตอนนายตรวจทางหลังสวน ที่ กม.573+654 และ กม.574+340 ตอนนายตรวจทางท่าชนะ ที่ กม.593+420 และ กม.601+847 ตอนนายตรวจทางไชยา แขวงบำรุงทางชุมพร ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
42,116,000.00    
299
ระหว่าง
ดำเนินการ
489
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม.380+053, กม.380+923, กม.383+361 และ กม.384+373 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.390+323, กม.395+420, กม.398+509, กม.399+743 และ กม.401+299 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.427+019 และ กม.429+769 ตอนนายตรวจทางมาบอำมฤต ที่ กม.439+200, กม.442+402, กม.443+800, กม.446+358, กม.446+997, กม.448+896 และ กม.465+739 ตอนนายตรวจทางปะทิว รวม 18 แห่ง ในทางรถไฟสายใต้ แขวงบำรุงทางบ้านกรูด กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
27,022,000.00    
308
ระหว่าง
ดำเนินการ
490
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิมรวม 10 แห่ง ที่ กม.366+785,กม.368+041และ กม. 384+925 ตอนนายตรวจทางบางสะพานใหญ่ ที่ กม.389+138, กม.390+965 และ กม. 392+890 ตอนนายตรวจทางบางสะพานน้อย ที่ กม.447+995, กม.453+243, กม.459+458 และ กม.461+770 ตอนนายตรวจทางปะทิว แขวงบำรุงทางบ้านกรูด ในทางรถไฟสายใต้ กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
26,635,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
491
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 7 แห่ง ที่ กม.490+812 นายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.521+610, กม.522+213, กม.526+053 และ กม.527+627 นายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.549+065 และ กม.570+935 นายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
6,484,000.00    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
492
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 12 แห่ง ในทางรถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ กม.479+741 และที่ กม.480+160 ตอนนายตรวจทางสำโรงทาบ ที่ กม.512+795 ,กม.514+123 และ ที่ กม.516+620 ตอนนายตรวจทางศรีสะเกษ ที่ กม.519+442, กม.529+434 และที่ กม.531+103 ตอนนายตรวจทางกันทรารมย์ ที่ กม.552+235, กม.553+214, กม.560+392 และที่ กม.574+281 ตอนนายตรวจทางอุบลราชธานี แขวงบำรุงทางศรีสะเกษ กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
286,332,000.00    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
493
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานกะบะ คสล. พร้อมติดตั้งสะพานบนตะม่อแทนสะพานกะบะ คสล. ของเดิม รวม 17 แห่ง ที่ กม.281+641, กม.284+821, กม.288+471, กม.289+197, กม.290+034, กม.302+413, กม.306+060 และ กม.308+260 นายตรวจทางจักราช ที่ กม.311+099, กม.324+742 และ กม.334+162 นายตรวจทางห้วยแถลง ที่ กม.348+114, กม.351+578 และ กม.356+525 นายตรวจทางลำปลายมาศ ที่ กม.382+770 และ กม.384+138 นายตรวจทางบุรีรัมย์ ที่ กม.402+251 นายตรวจทางสุรินทร์ แขวงบำรุงทางลำปลายมาศ ในทางรถไฟสายอุบลราชธานี กองบำรุงทางเขตสุรินทร์ ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,137,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
494
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.421+860, กม.433+569, กม.434+848, กม.436+168, กม.444+157 และที่ กม.445+798 ตอนนายตรวจทางหนองตม ที่ กม.450+623, กม.452+104, กม.458+766 และที่ กม.471+516 ตอนนายตรวจทางตรอน แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
57,878,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
495
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก รวม 10 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ ที่ กม.331+929 และที่ กม.335+620 ตอนนายตรวจทางตะพานหิน ที่ กม.393+444, กม.395+138, กม.396+147, กม.397+684, กม.403+165, กม.405+911, กม.407+279 และที่ กม.412+346 ตอนนายตรวจทางแควน้อย แขวงบำรุงทางพิษณุโลก กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
144,364,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
496
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
28,663,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
497
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก พร้อมดัดแปลงตะม่อ ถอด และติดตั้งสะพานเหล็ก ที่ กม. 54+828, กม.56+551, กม. 57+404, กม.60+304, กม. 60+842, กม. 61+752, กม. 64+964 และ กม. 73+057 รวม 8 แห่ง ในทางรถไฟสายเหนือ (ทางขึ้น, ทางกลาง) ตอนนายตรวจทางบางปะอิน, นายตรวจทางอยุธยา แขวงบำรุงทางอยุธยา กองบำรุงทางเขตนครสวรรค์ ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา
20 ก.ค. 58
23 ก.ค. 58
141,948,000.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
498
15 ก.ค. 58
20 ก.ค. 58
27,162,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
499
13 ก.ค. 58
16 ก.ค. 58
22,603,500.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
500
2 ก.ค. 58
7 ก.ค. 58
2,571,000.00    
300
ระหว่าง
ดำเนินการ
501
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
40,286,400.00    
307
ระหว่าง
ดำเนินการ
502
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
39,988,575.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
503
29 มิ.ย. 58
3 ก.ค. 58
26,940,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
504
29 มิ.ย. 58
03 ก.ค. 58
45,356,400.00    
293
ระหว่าง
ดำเนินการ
505
24 มิ.ย. 58
29 มิ.ย. 58
42,787,000.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
506
22 มิ.ย. 58
25 มิ.ย. 58
327,349,000.00    
694
ระหว่าง
ดำเนินการ
507
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
508
17 มิ.ย. 58
22 มิ.ย. 58
3,245,000.00    
47
ระหว่าง
ดำเนินการ
509
15 มิ.ย. 58
18 มิ.ย. 58
14,111,200.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
510
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
7,623,000.00    
363
ระหว่าง
ดำเนินการ
511
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,743,000.00    
351
ระหว่าง
ดำเนินการ
512
11 มิ.ย. 58
16 มิ.ย. 58
3,958,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
513
26 พ.ค. 58
29 พ.ค. 58
16,093,000.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
514
22 พ.ค. 58
27 พ.ค. 58
2,795,000.00    
330
ระหว่าง
ดำเนินการ
515
19 พ.ค. 58
26 พ.ค. 58
329,118,200.00    
1084
ระหว่าง
ดำเนินการ
516
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
24,240,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
517
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
2,425,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
518
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
9,069,000.00    
381
ระหว่าง
ดำเนินการ
519
15 พ.ค. 58
20 พ.ค. 58
11,518,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
520
8 พ.ค. 58
14 พ.ค. 58
26,196,275.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
521
30 เม.ย. 58
8 พ.ค. 58
2,833,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
522
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,446,000.00    
406
ระหว่าง
ดำเนินการ
523
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
3,095,000.00    
388
ระหว่าง
ดำเนินการ
524
24 เม.ย. 58
29 เม.ย. 58
2,403,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
525
26 มี.ค. 58
31 มี.ค. 58
39,968,000.00    
249
ระหว่าง
ดำเนินการ
526
24 มี.ค. 58
27 มี.ค. 58
4,828,700.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
527
23 มี.ค. 58
25 มี.ค. 58
12,836,100.00    
357
ระหว่าง
ดำเนินการ
528
5 มี.ค. 58
10 มี.ค. 58
99,867,380.00    
544
ระหว่าง
ดำเนินการ
529
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
86,062,336.07    
408
ระหว่าง
ดำเนินการ
530
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
63,946,227.71    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
531
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
95,667,107.76    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
532
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
94,973,815.29    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
533
25 ก.พ. 58
2 มี.ค. 58
57,689,328.79    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
534
11 ก.พ. 58
16 ก.พ. 58
12,013,800.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
535
29 ม.ค. 58
3 ก.พ. 58
2,809,500.00    
303
ระหว่าง
ดำเนินการ
536
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
20,879,100.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
537
27 ม.ค. 58
30 ม.ค. 58
19,217,200.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
538
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
274,543,100.00    
371
ระหว่าง
ดำเนินการ
539
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
114,007,900.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
540
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
168,072,300.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
541
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
14,462,800.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
542
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
3,969,700.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
543
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
66,330,300.00    
472
ระหว่าง
ดำเนินการ
544
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
25,907,100.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
545
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
45,276,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
546
15 ธ.ค. 57
18 ธ.ค. 57
21,207,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
547
11 ธ.ค. 57
15 ธ.ค. 57
3,200,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
548
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
3,909,200.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
549
8 ธ.ค. 57
12 ธ.ค. 57
4,413,094.00    
112
ระหว่าง
ดำเนินการ
550
21 พ.ย. 57
26 พ.ย. 57
3,622,900.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
551
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,750,000.00    
678
ระหว่าง
ดำเนินการ
552
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,897,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
553
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
76,304,000.00    
146
ระหว่าง
ดำเนินการ
554
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,074,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
555
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,020,000.00    
135
ระหว่าง
ดำเนินการ
556
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
84,109,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
557
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
64,000,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
558
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
86,219,000.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
559
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
73,220,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
560
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 536+000 ถึง กม. 564+000 ระหว่างสถานีกุมภวาปี – สถานีหนองขอนกว้าง ตอนนายตรวจทางหนองตะไก้ แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางรถไฟ กม. 564+000 ถึง กม. 568+840 ระหว่างสถานีหนองตะไก้ – สถานีอุดรธานี ตอนนายตรวจทางอุดรธานี แขวงบำรุงทางอุดรธานี กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
85,837,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
561
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
81,280,000.00    
318
ระหว่าง
ดำเนินการ
562
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
61,693,000.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
563
   งานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 449+750 ถึง กม. 454+000 ระหว่างสถานีขอนแก่น – สถานีสำราญ ตอนนายตรวจทางขอนแก่น แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และงานติดตั้งรั้วสองข้างทางตามแนวเขตทางรถไฟ กม. 454+000 ถึง กม. 481+000 ระหว่างสถานีสำราญ – สถานีน้ำพอง ตอนนายตรวจทางโนนพยอม แขวงบำรุงทางขอนแก่น กองบำรุงทางเขตขอนแก่น ศูนย์บำรุงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
80,998,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
564
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
89,033,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
565
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
83,190,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
566
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
87,146,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
567
30 ต.ค. 57
4 พ.ย. 57
32,725,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
568
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
104,585,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
569
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
46,270,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
570
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,476,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
571
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
88,912,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
572
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
64,300,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
573
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
71,524,000.00    
87
ระหว่าง
ดำเนินการ
574
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
77,707,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
575
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
73,613,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
576
29 ต.ค. 57
3 พ.ย. 57
59,449,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
577
20 ต.ค. 57
23 ต.ค. 57
14,088,000.00    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
578
2 ต.ค. 57
7 ต.ค. 57
3,658,900.00    
115
ระหว่าง
ดำเนินการ
579
24 ก.ย. 57
29 ก.ย. 57
10,161,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
580
17 ก.ย. 57
22 ก.ย. 57
28,199,850.00    
801
ระหว่าง
ดำเนินการ
581
2 ก.ย. 57
5 ก.ย. 57
21,954,800.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
582
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
17,844,400.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
583
27 ส.ค. 57
1 ก.ย. 57
46,056,700.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
584
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
99,867,380.00    
515
ระหว่าง
ดำเนินการ
585
20 ส.ค. 57
25 ส.ค. 57
9,914,616.00    
496
ระหว่าง
ดำเนินการ
586
14 ส.ค. 57
19 ส.ค. 57
3,381,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
587
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
17,844,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
588
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
7,392,000.00    
121
ระหว่าง
ดำเนินการ
589
4 ส.ค. 57
7 ส.ค. 57
38,000,000.00    
394
ระหว่าง
ดำเนินการ
590
17 ก.ค. 57
22 ก.ค. 57
2,123,800.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
591
10 ก.ค. 57
17 ก.ค. 57
144,451,300.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
592
10 ก.ค. 57
15 ก.ค. 57
3,909,200.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
593
2 ก.ค. 57
7 ก.ค. 57
41,853,100.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
594
1 ก.ค. 57
4 ก.ค. 57
29,760,000.00    
974
ระหว่าง
ดำเนินการ
595
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
9,499,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
596
30 มิ.ย. 57
7 ก.ค. 57
8,766,000.00    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
597
23 มิ.ย. 57
27 มิ.ย. 57
12,294,086.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
598
4 มิ.ย. 57
9 มิ.ย. 57
22,968,465.60    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
599
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
6,856,800.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
600
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
4,956,400.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
601
29 พ.ค. 57
3 มิ.ย. 57
23,968,300.00    
462
ระหว่าง
ดำเนินการ
602
19 พ.ค. 57
23 พ.ค. 57
28,723,400.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
603
15 พ.ค. 57
20 พ.ค. 57
3,563,800.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
604
8 พ.ค. 57
15 พ.ค. 57
41,816,100.00    
228
ระหว่าง
ดำเนินการ
605
6 พ.ค. 57
12 พ.ค. 57
14,535,360.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
606
24 เม.ย. 57
30 เม.ย. 57
32,356,800.00    
430
ระหว่าง
ดำเนินการ
607
9 เม.ย. 57
14 เม.ย. 57
4,830,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
608
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
2,303,900.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
609
2 เม.ย. 57
8 เม.ย. 57
3,087,400.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
610
31 มี.ค. 57
3 เม.ย. 57
621,063,070.00    
1266
ระหว่าง
ดำเนินการ
611
26 มี.ค. 57
28 มี.ค. 57
13,054,000.00    
242
ระหว่าง
ดำเนินการ
612
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
63,549,400.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
613
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
18,433,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
614
26 มี.ค. 57
31 มี.ค. 57
7,008,800.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
615
19 มี.ค. 57
24 มี.ค. 57
22,887,300.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
616
19 มี.ค. 57
21 มี.ค. 57
11,913,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
617
10 มี.ค. 57
13 มี.ค. 57
621,063,070.00    
1069
ระหว่าง
ดำเนินการ
618
10 มี.ค. 57
14 มี.ค. 57
133,120,000.00    
688
ระหว่าง
ดำเนินการ
619
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
16,478,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
620
5 มี.ค. 57
7 มี.ค. 57
18,900,000.00    
254
ระหว่าง
ดำเนินการ
621
27 ก.พ. 57
4 มี.ค. 57
2,561,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
622
24 ก.พ. 57
27 ก.พ. 57
10,183,702,194.00    
2085
ระหว่าง
ดำเนินการ
623
12 ก.พ. 57
18 ก.พ. 57
21,495,700.00    
329
ระหว่าง
ดำเนินการ
624
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
6,181,200.00    
136
ระหว่าง
ดำเนินการ
625
11 ก.พ. 57
17 ก.พ. 57
3,327,500.00    
414
ระหว่าง
ดำเนินการ
626
28 ม.ค. 57
30 ม.ค. 57
24,135,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
627
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,230,625.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
628
7 ม.ค. 57
10 ม.ค. 57
3,508,500.00    
180
ระหว่าง
ดำเนินการ
629
25 ธ.ค. 56
30 ธ.ค. 56
171,619,200.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
630
20 ธ.ค. 56
26 ธ.ค. 56
22,042,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
631
20 ธ.ค. 56
27 ธ.ค. 56
11,384,100.00    
393
ระหว่าง
ดำเนินการ
632
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
2,197,499,800.00    
670
ระหว่าง
ดำเนินการ
633
11 ธ.ค. 56
16 ธ.ค. 56
3,699,800.00    
171
ระหว่าง
ดำเนินการ
634
22 พ.ย. 56
27 พ.ย. 56
7,198,806.00    
376
ระหว่าง
ดำเนินการ
635
20 พ.ย. 56
25 พ.ย. 56
22,968,465.60    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
636
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,448,200.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
637
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
3,861,900.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
638
12 พ.ย. 56
15 พ.ย. 56
2,815,100.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
639
4 พ.ย. 56
8 พ.ย. 56
292,005,483.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
640
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
274,455,000.00    
678
ระหว่าง
ดำเนินการ
641
8 ต.ค. 56
11 ต.ค. 56
3,838,176.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
642
30 ส.ค. 56
4 ก.ย. 56
22,677,400.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
643
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
9,895,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
644
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
3,046,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
645
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
2,663,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
646
6 ส.ค. 56
9 ส.ค. 56
19,914,840.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
647
5 ส.ค. 56
8 ส.ค. 56
14,443,000.00    
194
ระหว่าง
ดำเนินการ
648
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
4,659,000.00    
204
ระหว่าง
ดำเนินการ
649
2 ส.ค. 56
7 ส.ค. 56
6,351,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
650
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
4,302,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
651
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
5,061,000.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
652
29 ก.ค. 56
1 ส.ค. 56
3,381,300.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
653
15 ก.ค. 56
18 ก.ค. 56
75,946,000.00    
468
ระหว่าง
ดำเนินการ
654
8 ก.ค. 56
11 ก.ค. 56
23,000,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
655
4 ก.ค. 56
9 ก.ค. 56
1,134,568,200.00    
715
ระหว่าง
ดำเนินการ
656
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
13,780,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
657
24 มิ.ย. 56
27 มิ.ย. 56
5,039,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
658
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
399,522,900.00    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
659
21 มิ.ย. 56
26 มิ.ย. 56
1,298,782,300.00    
575
ระหว่าง
ดำเนินการ
660
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
4,169,300.00    
248
ระหว่าง
ดำเนินการ
661
12 มิ.ย. 56
17 มิ.ย. 56
6,493,800.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
662
4 มิ.ย. 56
7 มิ.ย. 56
8,400,000.00    
386
ระหว่าง
ดำเนินการ
663
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,499,800.00    
607
ระหว่าง
ดำเนินการ
664
31 พ.ค. 56
5 มิ.ย. 56
2,197,250,400.00    
929
ระหว่าง
ดำเนินการ
665
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
2,571,700.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
666
22 พ.ค. 56
28 พ.ค. 56
27,901,900.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
667
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
21,037,557.60    
354
ระหว่าง
ดำเนินการ
668
14 พ.ค. 56
17 พ.ค. 56
16,916,404.80    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
669
2 พ.ค. 56
8 พ.ค. 56
7,872,400.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
670
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
9,525,800.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
671
29 เม.ย. 56
3 พ.ค. 56
26,929,800.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
672
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
370,524,700.00    
379
ระหว่าง
ดำเนินการ
673
29 เม.ย. 56
2 พ.ค. 56
24,434,800.00    
304
ระหว่าง
ดำเนินการ
674
4 เม.ย. 56
11 เม.ย. 56
1,171,870,300.00    
657
ระหว่าง
ดำเนินการ
675
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
33,797,000.00    
239
ระหว่าง
ดำเนินการ
676
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
7,988,000.00    
449
ระหว่าง
ดำเนินการ
677
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,820,000.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
678
2 เม.ย. 56
5 เม.ย. 56
6,033,400.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
679
26 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
435,492,500.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
680
25 มี.ค. 56
28 มี.ค. 56
14,112,000.00    
313
ระหว่าง
ดำเนินการ
681
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
341,590,600.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
682
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
343,487,500.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
683
25 มี.ค. 56
29 มี.ค. 56
877,932,800.00    
637
ระหว่าง
ดำเนินการ
684
20 มี.ค. 56
25 มี.ค. 56
3,310,000.00    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
685
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,274,000.00    
342
ระหว่าง
ดำเนินการ
686
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
34,087,400.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
687
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
22,677,400.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
688
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
23,830,749.60    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
689
18 มี.ค. 56
21 มี.ค. 56
24,417,624.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
690
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,611,171.60    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
691
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
22,968,465.60    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
692
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
6,526,425.60    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
693
15 มี.ค. 56
20 มี.ค. 56
15,238,534.80    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
694
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
18,028,468.80    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
695
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,033,213.60    
186
ระหว่าง
ดำเนินการ
696
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
21,037,557.60    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
697
14 มี.ค. 56
19 มี.ค. 56
16,916,404.80    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
698
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
324,396,000.00    
383
ระหว่าง
ดำเนินการ
699
13 มี.ค. 56
18 มี.ค. 56
22,620,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
700
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,093,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
701
7 มี.ค. 56
12 มี.ค. 56
2,125,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
702
6 มี.ค. 56
11 มี.ค. 56
16,000,000.00    
511
ระหว่าง
ดำเนินการ
703
15 ก.พ. 56
19 ก.พ. 56
47,407,800.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
704
11 ก.พ. 56
14 ก.พ. 56
3,145,100.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
705
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,033,213.60    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
706
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
21,037,557.60    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
707
30 ม.ค. 56
4 ก.พ. 56
16,916,404.80    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
708
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
9,423,100.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
709
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
5,027,300.00    
132
ระหว่าง
ดำเนินการ
710
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
2,200,500.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
711
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
18,107,600.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
712
29 ม.ค. 56
1 ก.พ. 56
22,620,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
713
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
24,274,000.00    
280
ระหว่าง
ดำเนินการ
714
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
34,087,400.00    
225
ระหว่าง
ดำเนินการ
715
17 ม.ค. 56
22 ม.ค. 56
22,677,400.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
716
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
21,582,900.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
717
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
44,115,500.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
718
16 ม.ค. 56
21 ม.ค. 56
18,117,900.00    
216
ระหว่าง
ดำเนินการ
719
11 ม.ค. 56
16 ม.ค. 56
2,790,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
720
11 ธ.ค. 55
14 ธ.ค. 55
11,808,600.00    
411
ระหว่าง
ดำเนินการ
721
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
2,299,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
722
6 ธ.ค. 55
12 ธ.ค. 55
36,157,700.00    
178
ระหว่าง
ดำเนินการ
723
3 ธ.ค. 55
6 ธ.ค. 55
48,615,495.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
724
3 ธ.ค. 55
7 ธ.ค. 55
23,000,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
725
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
21,611,500.00    
355
ระหว่าง
ดำเนินการ
726
29 พ.ย. 55
6 ธ.ค. 55
18,727,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
727
27 พ.ย. 55
30 พ.ย. 55
33,915,794.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
728
20 พ.ย. 55
23 พ.ย. 55
8,950,600.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
729
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,075,800.00    
238
ระหว่าง
ดำเนินการ
730
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,235,000.00    
159
ระหว่าง
ดำเนินการ
731
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
3,234,600.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
732
8 พ.ย. 55
13 พ.ย. 55
5,809,300.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
733
19 ต.ค. 55
24 ต.ค. 55
38,000,000.00    
446
ระหว่าง
ดำเนินการ
734
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
6,154,000.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
735
   งานจ้างเหมาติดตั้งเครื่องปรับอากาศใหม่พร้อมสวิทช์ควบคุมและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 30 ชุด ที่ฝ่ายการช่างโยธา, ฝ่ายช่างกล ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค และงานรื้อย้ายเครื่องปรับอากาศเก่าออก พร้อมติดตั้ง เครื่องปรับอากาศใหม่ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน 37 ชุด ที่ห้องแคเรีย ฝ่ายการเดินรถ, ช่างกล, โยธา ส่วนภูมิภาค การรถไฟฯ รวมทั้งสิ้น 67 ชุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
16 ต.ค. 55
19 ต.ค. 55
2,715,000.00    
263
ระหว่าง
ดำเนินการ
736
15 ต.ค. 55
18 ต.ค. 55
44,688,000.00    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
737
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
13,932,000.00    
380
ระหว่าง
ดำเนินการ
738
11 ต.ค. 55
15 ต.ค. 55
27,606,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
739
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
19,549,991.40    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
740
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
21,713,724.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
741
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
29,005,560.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
742
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
23,501,822.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
743
9 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
32,354,232.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
744
5 ต.ค. 55
11 ต.ค. 55
132,669,300.00    
378
ระหว่าง
ดำเนินการ
745
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
23,000,000.00    
321
ระหว่าง
ดำเนินการ
746
2 ต.ค. 55
7 ต.ค. 55
10,500,000.00    
245
ระหว่าง
ดำเนินการ
747
19 ก.ย. 55
24 ก.ย. 55
38,000,000.00    
369
ระหว่าง
ดำเนินการ
748
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
23,750,000.00    
366
ระหว่าง
ดำเนินการ
749
11 ก.ย. 55
14 ก.ย. 55
33,797,000.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
750
10 ก.ย. 55
13 ก.ย. 55
19,914,840.00    
250
ระหว่าง
ดำเนินการ
751
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
32,112,000.00    
268
ระหว่าง
ดำเนินการ
752
6 ก.ย. 55
11 ก.ย. 55
24,482,500.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
753
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
115,100,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
754
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
56,110,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
755
5 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
44,620,000.00    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
756
4 ก.ย. 55
10 ก.ย. 55
32,559,030.00    
543
ระหว่าง
ดำเนินการ
757
29 ส.ค. 55
7 ก.ย. 55
23,389,300.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
758
10 ส.ค. 55
16 ส.ค. 55
2,869,000.00    
262
ระหว่าง
ดำเนินการ
759
9 ส.ค. 55
13 ส.ค. 55
11,200,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
760
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
57,587,400.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
761
6 ส.ค. 55
9 ส.ค. 55
258,501,248.64    
327
ระหว่าง
ดำเนินการ
762
3 ก.ค. 55
6 ก.ค. 55
46,000,000.00    
644
ระหว่าง
ดำเนินการ
763
20 มิ.ย. 55
13 ก.ค. 55
3,360,000,000.00    
1946
ระหว่าง
ดำเนินการ
764
29 พ.ค. 55
1 มิ.ย. 55
13,351,888.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
765
28 พ.ค. 55
31 พ.ค. 55
135,737,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
766
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
12,223,680.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
767
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
13,938,750.00    
253
ระหว่าง
ดำเนินการ
768
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
14,502,780.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
769
21 พ.ค. 55
23 พ.ค. 55
19,555,320.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
770
15 พ.ค. 55
21 พ.ค. 55
13,556,044.00    
353
ระหว่าง
ดำเนินการ
771
10 เม.ย. 55
20 เม.ย. 55
432,900,000.00    
716
ระหว่าง
ดำเนินการ
772
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
6,770,000.00    
336
ระหว่าง
ดำเนินการ
773
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
3,720,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
774
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
15,694,500.00    
290
ระหว่าง
ดำเนินการ
775
28 มี.ค. 55
4 เม.ย. 55
4,939,700.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
776
1 มี.ค. 55
6 มี.ค. 55
5,580,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
777
24 ก.พ. 55
28 ก.พ. 55
12,946,662.24    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
778
16 ก.พ. 55
21 ก.พ. 55
12,053,100.00    
412
ระหว่าง
ดำเนินการ
779
6 ก.พ. 55
10 ก.พ. 55
27,662,500.00    
340
ระหว่าง
ดำเนินการ
780
6 ก.พ. 55
9 ก.พ. 55
4,054,000.00    
289
ระหว่าง
ดำเนินการ
781
13 ธ.ค. 54
16 ธ.ค. 54
13,932,000.00    
346
ระหว่าง
ดำเนินการ
782
24 พ.ย. 54
28 พ.ย. 54
13,392,000.00    
279
ระหว่าง
ดำเนินการ
783
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
15,235,500.00    
243
ระหว่าง
ดำเนินการ
784
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
14,239,300.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
785
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
22,596,000.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
786
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
29,753,900.00    
240
ระหว่าง
ดำเนินการ
787
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
20,961,000.00    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
788
17 พ.ย. 54
23 พ.ย. 54
7,286,000.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
789
8 พ.ย. 54
10 พ.ย. 54
12,660,771.12    
223
ระหว่าง
ดำเนินการ
790
21 ต.ค. 54
27 ต.ค. 54
18,129,545.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
791
14 ต.ค. 54
19 ต.ค. 54
28,584,000.00    
352
ระหว่าง
ดำเนินการ
792
6 ต.ค. 54
10 ต.ค. 54
19,873,900.00    
335
ระหว่าง
ดำเนินการ
793
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,508,400.00    
255
ระหว่าง
ดำเนินการ
794
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,778,300.00    
185
ระหว่าง
ดำเนินการ
795
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
7,364,300.00    
217
ระหว่าง
ดำเนินการ
796
30 ก.ย. 54
7 ต.ค. 54
5,902,000.00    
212
ระหว่าง
ดำเนินการ
797
23 ก.ย. 54
27 ก.ย. 54
15,076,300.00    
358
ระหว่าง
ดำเนินการ
798
22 ก.ย. 54
26 ก.ย. 54
13,645,700.00    
325
ระหว่าง
ดำเนินการ
799
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
33,835,160.15    
432
ระหว่าง
ดำเนินการ
800
6 ก.ย. 54
9 ก.ย. 54
21,717,511.80    
272
ระหว่าง
ดำเนินการ
801
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
32,191,674.13    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
802
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
27,830,745.54    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
803
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,080,654.04    
232
ระหว่าง
ดำเนินการ
804
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
43,460,217.28    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
805
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
30,665,639.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
806
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
35,740,873.70    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
807
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
31,166,188.49    
176
ระหว่าง
ดำเนินการ
808
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
37,423,084.39    
205
ระหว่าง
ดำเนินการ
809
30 ส.ค. 54
2 ก.ย. 54
13,353,600.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
810
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
19,581,000.00    
319
ระหว่าง
ดำเนินการ
811
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
14,525,250.00    
424
ระหว่าง
ดำเนินการ
812
5 ส.ค. 54
10 ส.ค. 54
39,239,040.00    
309
ระหว่าง
ดำเนินการ
813
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
2,487,000.00    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
814
   จ้างงานก่อสร้างรันนิ่งรูม ๒ ชั้น ขนาด ๔ ห้อง ๑ หลัง (ทดแทนของเดิม) พร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวนเพดาน หรือติดผนังขนาดไม่ต่ำกว่า ๑๒,๐๐๐ BTU (มีระบบฟอกอากาศ) จำนวน ๘ เครื่อง ที่สถานีน้ำตก แขวงบำรุงทางกาญจนบุรี กองบำรุงทางเขตหัวหิน ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,342,600.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
815
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,149,300.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
816
1 ส.ค. 54
3 ส.ค. 54
3,194,600.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
817
20 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
41,775,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
818
19 ก.ค. 54
22 ก.ค. 54
27,714,778.68    
285
ระหว่าง
ดำเนินการ
819
28 มิ.ย. 54
1 ก.ค. 54
9,449,000.00    
227
ระหว่าง
ดำเนินการ
820
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
134,844,000.00    
231
ระหว่าง
ดำเนินการ
821
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
12,523,000.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
822
27 มิ.ย. 54
30 มิ.ย. 54
14,928,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
823
14 มิ.ย. 54
17 มิ.ย. 54
5,539,000.00    
345
ระหว่าง
ดำเนินการ
824
7 มิ.ย. 54
14 มิ.ย. 54
33,835,160.15    
489
ระหว่าง
ดำเนินการ
825
6 มิ.ย. 54
13 มิ.ย. 54
133,589,500.00    
505
ระหว่าง
ดำเนินการ
826
30 พ.ค. 54
1 มิ.ย. 54
16,287,000.00    
316
ระหว่าง
ดำเนินการ
827
27 พ.ค. 54
31 พ.ค. 54
11,200,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
828
23 พ.ค. 54
25 พ.ค. 54
16,980,798.00    
455
ระหว่าง
ดำเนินการ
829
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
75,262,000.00    
257
ระหว่าง
ดำเนินการ
830
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
51,662,000.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
831
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
87,958,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
832
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
61,935,000.00    
246
ระหว่าง
ดำเนินการ
833
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
80,670,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
834
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
82,617,000.00    
189
ระหว่าง
ดำเนินการ
835
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
65,187,000.00    
156
ระหว่าง
ดำเนินการ
836
23 พ.ค. 54
26 พ.ค. 54
97,164,000.00    
226
ระหว่าง
ดำเนินการ
837
11 พ.ค. 54
18 พ.ค. 54
16,162,000.00    
349
ระหว่าง
ดำเนินการ
838
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
112,664,000.00    
274
ระหว่าง
ดำเนินการ
839
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
60,852,000.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
840
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
22,197,000.00    
181
ระหว่าง
ดำเนินการ
841
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
17,205,000.00    
179
ระหว่าง
ดำเนินการ
842
4 พ.ค. 54
10 พ.ค. 54
13,869,000.00    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
843
26 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
55,859,000.00    
283
ระหว่าง
ดำเนินการ
844
25 เม.ย. 54
29 เม.ย. 54
150,000,000.00    
853
ระหว่าง
ดำเนินการ
845
22 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
379,936,800.00    
697
ระหว่าง
ดำเนินการ
846
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
99,086,000.00    
317
ระหว่าง
ดำเนินการ
847
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
70,251,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
848
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
56,808,000.00    
198
ระหว่าง
ดำเนินการ
849
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
82,920,000.00    
199
ระหว่าง
ดำเนินการ
850
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
72,504,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
851
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
111,082,000.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
852
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
90,554,000.00    
247
ระหว่าง
ดำเนินการ
853
21 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
81,246,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
854
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
11,721,000.00    
211
ระหว่าง
ดำเนินการ
855
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
9,541,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
856
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,287,000.00    
144
ระหว่าง
ดำเนินการ
857
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
5,021,000.00    
184
ระหว่าง
ดำเนินการ
858
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
4,038,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
859
20 เม.ย. 54
25 เม.ย. 54
3,566,000.00    
177
ระหว่าง
ดำเนินการ
860
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,743,200.00    
326
ระหว่าง
ดำเนินการ
861
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
7,645,000.00    
305
ระหว่าง
ดำเนินการ
862
20 เม.ย. 54
27 เม.ย. 54
4,884,300.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
863
18 เม.ย. 54
21 เม.ย. 54
16,435,200.00    
658
ระหว่าง
ดำเนินการ