ร่างขอบเขตของงาน[ TOR ] ฉบับแรก

ประกาศ  248  รายการ

ลำดับ
ชื่อเรื่อง
วันที่ประกาศ
วันที่สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์
วงเงินงบประมาณ/
ราคากลาง
จำนวน
ผู้เข้าชม
สถานะ
1
22 ต.ค. 63
28 ต.ค. 63
10,198,300.00    
10
ระหว่าง
ดำเนินการ
2
21 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
17,550,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
3
17 ต.ค. 63
22 ต.ค. 63
11,050,900.00    
89
ระหว่าง
ดำเนินการ
4
15 ต.ค. 63
27 ต.ค. 63
70,250,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
5
15 ต.ค. 63
20 ต.ค. 63
7,463,090.20    
59
ระหว่าง
ดำเนินการ
6
6 ต.ค. 63
9 ต.ค. 63
5,743,878.88    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
7
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
8
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
17
ระหว่าง
ดำเนินการ
9
5 ต.ค. 63
8 ต.ค. 63
5,081,044.80    
27
ระหว่าง
ดำเนินการ
10
1 ต.ค. 63
06 ต.ค. 63
14,700,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
11
1 ต.ค. 63
6 ต.ค. 63
21,670,000.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
12
30 ก.ย. 63
5 ต.ค. 63
17,775,800.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
13
30 ก.ย. 63
6 ต.ค. 63
11,121,000.00    
98
ระหว่าง
ดำเนินการ
14
23 ก.ย. 63
28 ก.ย. 63
21,670,000.00    
78
ระหว่าง
ดำเนินการ
15
23 ก.ย. 63
29 ก.ย. 2563
27,022,400.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
16
22 ก.ย. 63
25 ก.ย. 63
71,633,200.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
17
14 ก.ย. 63
23 ก.ย. 63
2,021,000.00    
70
ระหว่าง
ดำเนินการ
18
2 ก.ย. 63
7 ก.ย. 63
12,358,500.00    
187
ระหว่าง
ดำเนินการ
19
31 ส.ค. 63
3 ก.ย. 63
5,943,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
20
3 ส.ค. 63
6 ส.ค. 63
2,535,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
21
29 ก.ค. 63
3 ส.ค. 63
56,430,000.00    
244
ระหว่าง
ดำเนินการ
22
13 ก.ค. 63
14 ส.ค. 63
195,000,000.00    
1182
ระหว่าง
ดำเนินการ
23
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
15,300,000.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
24
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
24,150,000.00    
261
ระหว่าง
ดำเนินการ
25
25 มิ.ย. 63
30 มิ.ย. 63
17,550,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
26
23 มิ.ย. 63
2 ก.ค. 63
2,500,000.00    
125
ระหว่าง
ดำเนินการ
27
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
8,881,000.00    
167
ระหว่าง
ดำเนินการ
28
22 มิ.ย. 63
25 มิ.ย. 63
18,446,000.00    
151
ระหว่าง
ดำเนินการ
29
16 มิ.ย. 63
19 มิ.ย. 63
10,077,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
30
12 มิ.ย. 63
17 มิ.ย. 63
9,554,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
31
9 มิ.ย. 63
12 มิ.ย. 63
12,251,000.00    
348
ระหว่าง
ดำเนินการ
32
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
26,000,000.00    
287
ระหว่าง
ดำเนินการ
33
8 มิ.ย. 63
11 มิ.ย. 63
25,000,000.00    
195
ระหว่าง
ดำเนินการ
34
22 พ.ค. 63
27 พ.ค. 63
667,276,600.00    
1073
ระหว่าง
ดำเนินการ
35
21 พ.ค. 63
26 พ.ค. 63
12,493,320.00    
197
ระหว่าง
ดำเนินการ
36
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
24,560,000.00    
203
ระหว่าง
ดำเนินการ
37
8 พ.ค. 63
14 พ.ค. 63
9,554,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
38
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
3,349,000.00    
122
ระหว่าง
ดำเนินการ
39
29 เม.ย. 63
22 พ.ค. 63
2,145,000.00    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
40
28 เม.ย. 63
5 พ.ค. 63
18,446,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
41
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
10,940,000.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
42
27 เม.ย. 63
30 เม.ย. 63
119,999,532.40    
399
ระหว่าง
ดำเนินการ
43
21 เม.ย. 63
24 เม.ย. 63
17,250,000.00    
338
ระหว่าง
ดำเนินการ
44
20 เม.ย. 63
12 พ.ค. 2563
1,670,400,000.00    
1188
ระหว่าง
ดำเนินการ
45
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
491,853,000.00    
568
ระหว่าง
ดำเนินการ
46
20 เม.ย. 63
05 มิ.ย. 63
4,400,000.00    
51
ระหว่าง
ดำเนินการ
47
15 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
10,092,000.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
48
3 เม.ย. 63
9 เม.ย. 63
11,012,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
49
2 เม.ย. 63
14 เม.ย. 63
182,326,000.00    
422
ระหว่าง
ดำเนินการ
50
24 มี.ค. 63
27 มี.ค. 63
13,330,000.00    
116
ระหว่าง
ดำเนินการ
51
18 มี.ค. 63
24 มี.ค. 63
10,503,000.00    
535
ระหว่าง
ดำเนินการ
52
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
17,988,000.00    
218
ระหว่าง
ดำเนินการ
53
11 มี.ค. 63
16 มี.ค. 63
8,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
54
10 มี.ค. 63
13 มี.ค. 63
8,331,000.00    
150
ระหว่าง
ดำเนินการ
55
9 มี.ค. 63
12 มี.ค. 63
7,939,400.00    
84
ระหว่าง
ดำเนินการ
56
2 มี.ค. 63
5 มี.ค. 63
10,595,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
57
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
11,562,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
58
24 ก.พ. 63
27 ก.พ. 63
6,000,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
59
19 ก.พ. 63
24 ก.พ. 63
119,999,532.40    
390
ระหว่าง
ดำเนินการ
60
18 ก.พ. 63
21 ก.พ. 63
5,880,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
61
14 ก.พ. 63
19 ก.พ. 63
10,000,000.00    
120
ระหว่าง
ดำเนินการ
62
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
38,520,000.00    
320
ระหว่าง
ดำเนินการ
63
12 ก.พ. 63
17 ก.พ. 63
57,363,000.00    
208
ระหว่าง
ดำเนินการ
64
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,946,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
65
11 ก.พ. 63
14 ก.พ. 63
5,496,804.00    
58
ระหว่าง
ดำเนินการ
66
6 ก.พ. 63
11 ก.พ. 63
7,980,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
67
4 ก.พ. 63
7 ก.พ. 63
130,281,000.00    
454
ระหว่าง
ดำเนินการ
68
3 ก.พ. 63
6 ก.พ. 63
6,000,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
69
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
8,365,000.00    
75
ระหว่าง
ดำเนินการ
70
30 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
5,521,200.00    
104
ระหว่าง
ดำเนินการ
71
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
12,000,000.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
72
29 ม.ค. 63
4 ก.พ. 63
11,700,000.00    
295
ระหว่าง
ดำเนินการ
73
29 ม.ค. 63
03 ก.พ. 63
16,740,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
74
29 ม.ค. 63
3 ก.พ. 63
49,956,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
75
23 ม.ค. 63
28 ม.ค. 63
27,510,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
76
15 ม.ค. 63
22 ม.ค. 63
44,477,084.00    
271
ระหว่าง
ดำเนินการ
77
13 ม.ค. 63
16 ม.ค. 63
6,484,200.00    
168
ระหว่าง
ดำเนินการ
78
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/17 - กม.141/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีสุพรรณบุรี แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
12,177,300.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
79
10 ม.ค. 63
15 ม.ค. 63
5,513,000.00    
188
ระหว่าง
ดำเนินการ
80
9 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
7,932,500.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
81
8 ม.ค. 63
13 ม.ค. 63
12,182,200.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
82
8 ม.ค. 63
14 ม.ค. 63
16,507,500.00    
343
ระหว่าง
ดำเนินการ
83
7 ม.ค. 63
10 ม.ค. 63
5,989,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
84
27 ธ.ค. 62
8 ม.ค. 63
27,169,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
85
25 ธ.ค. 62
02 ม.ค. 63
5,819,000.00    
110
ระหว่าง
ดำเนินการ
86
19 ธ.ค. 62
24 ธ.ค. 62
711,300.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
87
18 ธ.ค. 62
6 ม.ค. 63
27,071,000.00    
359
ระหว่าง
ดำเนินการ
88
6 ธ.ค. 62
12 ธ.ค. 62
40,064,500.00    
210
ระหว่าง
ดำเนินการ
89
4 ธ.ค. 62
11 ธ.ค. 62
30,947,540.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
90
3 ธ.ค. 62
9 ธ.ค. 62
36,919,000.00    
109
ระหว่าง
ดำเนินการ
91
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาซ่อมเสริมความแข็งแรงเสาโทรเลขที่ชำรุด และสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมติดตั้งอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.280/2 - กม.512/14 ระหว่างสถานีบ้านพะเนา - สถานีศรีสะเกษ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณลำชี ในเส้นทางสายตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25 พ.ย. 62
28 พ.ย. 62
5,669,700.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
92
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
24,630,000.00    
139
ระหว่าง
ดำเนินการ
93
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
12,698,300.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
94
20 พ.ย. 62
25 พ.ย. 62
29,007,000.00    
88
ระหว่าง
ดำเนินการ
95
19 พ.ย. 62
22 พ.ย. 62
69,341,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
96
15 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
5,100,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
97
14 พ.ย. 62
19 พ.ย. 62
6,081,000.00    
241
ระหว่าง
ดำเนินการ
98
14 พ.ย. 62
20 พ.ย. 62
12,472,500.00    
514
ระหว่าง
ดำเนินการ
99
12 พ.ย. 62
15 พ.ย. 62
17,750,000.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
100
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
22,260,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
101
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
19,508,000.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
102
11 พ.ย. 62
14 พ.ย. 62
17,550,000.00    
149
ระหว่าง
ดำเนินการ
103
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
119,999,532.40    
536
ระหว่าง
ดำเนินการ
104
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
5,819,000.00    
86
ระหว่าง
ดำเนินการ
105
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
12,158,000.00    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
106
7 พ.ย. 62
12 พ.ย. 62
10,301,800.00    
69
ระหว่าง
ดำเนินการ
107
28 ต.ค. 62
31 ต.ค. 62
9,230,355.00    
52
ระหว่าง
ดำเนินการ
108
17 ต.ค. 62
22 ต.ค. 62
7,100,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
109
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
14,000,000.00    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
110
16 ต.ค. 62
21 ต.ค. 62
8,300,000.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
111
15 ต.ค. 62
18 ต.ค. 62
12,500,000.00    
173
ระหว่าง
ดำเนินการ
112
10 ต.ค. 62
16 ต.ค. 62
34,567,000.00    
370
ระหว่าง
ดำเนินการ
113
9 ต.ค. 62
14 ต.ค. 62
6,607,000.00    
152
ระหว่าง
ดำเนินการ
114
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานคอนกรีตอัดแรงแบบ U-Girder ขนาด ๒๐.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ช่วง เพื่อเปลี่ยนแทนสะพานคอนกรีตอัดแรง แบบ I-Girder ขนาด ๒x๒๐.๐๐ เมตร ที่ได้รับความเสียหายจากรถยนต์เฉี่ยวชนที่ กม.๑๐๖+๓๓๘ ในเส้นทางรถไฟสายสัตหีบ ระหว่างสถานีพานทอง – ชลบุรี จังหวัดชลบุรี ๑ แห่ง กองบำรุงทางเขตฉะเชิงเทรา ศูนย์บำรุงทางภาคกลาง ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
4 ต.ค. 62
9 ต.ค. 62
25,122,000.00    
323
ระหว่าง
ดำเนินการ
115
30 ก.ย. 62
3 ต.ค. 62
9,230,355.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
116
20 ก.ย. 62
25 ก.ย. 62
10,000,000.00    
155
ระหว่าง
ดำเนินการ
117
16 ก.ย. 62
19 ก.ย. 62
5,200,000.00    
166
ระหว่าง
ดำเนินการ
118
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
12,000,000.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
119
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
41,413,000.00    
214
ระหว่าง
ดำเนินการ
120
12 ก.ย. 62
17 ก.ย. 62
50,780,000.00    
224
ระหว่าง
ดำเนินการ
121
   งานผลิตหรือจัดหาสะพานเหล็ก, ก่อสร้างตะม่อคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับสะพานเหล็ก, งานประกอบติดตั้งสะพานเหล็กและงานก่อสร้างทางรถไฟเพื่อรองรับสะพานเหล็ก ขนาด ๑x๑๑๐.๐๐ เมตร (ที.ที.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๓+๔๔๖.๙๐ – ๙๒๓+๕๕๕.๘๐ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๔x๘.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๒/๑๔ – ๑๕ งานก่อสร้างสะพานคอนกรีตอัดแรง ขนาด ๑x๑๐.๐๐ เมตร (พี.ซี.) จำนวน ๑ แห่ง ที่ กม.๙๒๔/๓ – ๔ พร้อมงานรื้อย้ายและติดตั้งระบบอาณัติสัญญาณและโทรคมนาคมและรื้อย้ายทางรถไฟและสะพานเหล็กของเดิม งานปรับปรุงคลองระบายน้ำ ร.๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยอำเภอหาดใหญ่ (ระยะที่ ๒) จังหวัดสงขลา ระหว่างสถานีบ้านดินลาน กับ สถานีชุมทางหาดใหญ่ ในทางสายใต้ แขวงบำรุงทางหาดใหญ่ กองบำรุงทางเขตหาดใหญ่ ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
11 ก.ย. 62
16 ก.ย. 62
204,197,000.00    
528
ระหว่าง
ดำเนินการ
122
10 ก.ย. 62
13 ก.ย. 62
5,800,000.00    
42
ระหว่าง
ดำเนินการ
123
9 ก.ย. 62
12 ก.ย. 62
11,979,996.06    
190
ระหว่าง
ดำเนินการ
124
6 ก.ย. 62
11 ก.ย. 62
6,000,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
125
3 ก.ย. 62
6 ก.ย. 62
12,596,800.00    
627
ระหว่าง
ดำเนินการ
126
30 ส.ค. 62
5 ก.ย. 62
9,603,600.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
127
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,600,000.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
128
28 ส.ค. 62
2 ก.ย. 62
5,263,000.00    
81
ระหว่าง
ดำเนินการ
129
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
9,360,000.00    
140
ระหว่าง
ดำเนินการ
130
27 ส.ค. 62
30 ส.ค. 62
6,780,000.00    
113
ระหว่าง
ดำเนินการ
131
27 ส.ค. 62
02 ก.ย. 2562
9,896,900.00    
220
ระหว่าง
ดำเนินการ
132
16 ส.ค. 62
21 ส.ค. 62
11,021,000.00    
137
ระหว่าง
ดำเนินการ
133
5 ส.ค. 62
13 ส.ค. 62
151,680,000.00    
483
ระหว่าง
ดำเนินการ
134
31 ก.ค. 62
5 ส.ค. 62
5,990,395.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
135
30 ก.ค. 62
14 ส.ค. 62
5,152,000.00    
114
ระหว่าง
ดำเนินการ
136
25 ก.ค. 62
02 ส.ค. 62
2,021,000.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
137
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
6,252,000.00    
200
ระหว่าง
ดำเนินการ
138
5 ก.ค. 62
10 ก.ค. 62
14,219,000.00    
541
ระหว่าง
ดำเนินการ
139
2 ก.ค. 62
08 ก.ค. 2562
5,989,000.00    
222
ระหว่าง
ดำเนินการ
140
1 ก.ค. 62
05 ก.ค. 62
81,085,200.00    
1079
ระหว่าง
ดำเนินการ
141
28 มิ.ย. 62
3 ก.ค. 62
17,264,600.00    
870
ระหว่าง
ดำเนินการ
142
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย และรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในการพัฒนาระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) สัญญาที่ 4-4 งานโยธาสำหรับศูนย์ซ่อมบำรุงเชียงรากน้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
6,093,037,000.00    
1771
ระหว่าง
ดำเนินการ
143
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
165,750,000.00    
314
ระหว่าง
ดำเนินการ
144
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
65,250,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
145
20 มิ.ย. 62
25 มิ.ย. 62
64,400,000.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
146
14 มิ.ย. 62
19 มิ.ย. 62
6,635,000.00    
431
ระหว่าง
ดำเนินการ
147
13 มิ.ย. 62
28 มิ.ย. 62
36,500,000.00    
298
ระหว่าง
ดำเนินการ
148
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
6,200,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
149
11 มิ.ย. 62
14 มิ.ย. 62
5,100,000.00    
111
ระหว่าง
ดำเนินการ
150
4 มิ.ย. 62
18 มิ.ย. 62
151,680,000.00    
341
ระหว่าง
ดำเนินการ
151
29 พ.ค. 62
04 มิ.ย. 62
617,170,000.00    
843
ระหว่าง
ดำเนินการ
152
28 พ.ค. 62
31 พ.ค. 62
31,700,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
153
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
27,880,000.00    
162
ระหว่าง
ดำเนินการ
154
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
35,420,000.00    
215
ระหว่าง
ดำเนินการ
155
23 พ.ค. 62
28 พ.ค. 62
23,989,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
156
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
34,000,000.00    
95
ระหว่าง
ดำเนินการ
157
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
59,600,000.00    
148
ระหว่าง
ดำเนินการ
158
22 พ.ค. 62
27 พ.ค. 62
46,046,000.00    
142
ระหว่าง
ดำเนินการ
159
14 พ.ค. 62
17 พ.ค. 62
685,550,000.00    
1313
ระหว่าง
ดำเนินการ
160
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานทุ่งสง ย่านสถานีชุมทางทุ่งสง แขวงบำรุงทางทุ่งสง กองบำรุงทางเขตทุ่งสง ศูนย์บำรุงทางภาคใต้ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
83,305,800.00    
229
ระหว่าง
ดำเนินการ
161
   งานระบบบำบัดน้ำเสียปนเปื้อนน้ำมัน พร้อมงานก่อสร้างอาคารและส่วนควบอื่นๆ และงานปรับปรุงวงเวียนกลับรถ ที่โรงรถจักรและโรงงานอุตรดิตถ์ ย่านสถานีอุตรดิตถ์ แขวงบำรุงทางอุตรดิตถ์ กองบำรุงทางเขตลำปาง ศูนย์บำรุงทางภาคเหนือ ฝ่ายการช่างโยธา การรถไฟแห่งประเทศไทย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
3 พ.ค. 62
10 พ.ค. 62
76,742,000.00    
128
ระหว่าง
ดำเนินการ
162
29 เม.ย. 62
2 พ.ค. 62
12,000,000.00    
377
ระหว่าง
ดำเนินการ
163
23 เม.ย. 62
30 เม.ย. 62
29,153,200.00    
174
ระหว่าง
ดำเนินการ
164
11 เม.ย. 62
19 เม.ย. 62
10,060,000.00    
230
ระหว่าง
ดำเนินการ
165
5 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
49,075,708.19    
328
ระหว่าง
ดำเนินการ
166
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 62
9,603,600.00    
129
ระหว่าง
ดำเนินการ
167
4 เม.ย. 62
11 เม.ย. 2562
7,035,800.00    
65
ระหว่าง
ดำเนินการ
168
3 เม.ย. 62
9 เม.ย. 62
7,957,600.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
169
2 เม.ย. 62
5 เม.ย. 62
63,355,000.00    
416
ระหว่าง
ดำเนินการ
170
28 มี.ค. 62
3 เม.ย. 62
10,840,000.00    
207
ระหว่าง
ดำเนินการ
171
27 มี.ค. 62
05 เม.ย. 62
5,822,000.00    
92
ระหว่าง
ดำเนินการ
172
13 มี.ค. 62
18 มี.ค. 62
51,616,800.00    
251
ระหว่าง
ดำเนินการ
173
12 มี.ค. 62
19 มี.ค. 62
7,019,000.00    
301
ระหว่าง
ดำเนินการ
174
1 มี.ค. 62
8 มี.ค. 62
6,654,900.00    
105
ระหว่าง
ดำเนินการ
175
28 ก.พ. 62
07 มี.ค. 62
5,989,000.00    
91
ระหว่าง
ดำเนินการ
176
26 ก.พ. 62
1 มี.ค. 62
7,179,700.00    
277
ระหว่าง
ดำเนินการ
177
25 ก.พ. 62
04 มี.ค. 62
7,843,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
178
22 ก.พ. 62
27 ก.พ. 62
7,883,000.00    
192
ระหว่าง
ดำเนินการ
179
4 ก.พ. 62
18 ก.พ. 62
9,673,000.00    
264
ระหว่าง
ดำเนินการ
180
24 ม.ค. 62
29 ม.ค. 62
617,170,000.00    
1036
ระหว่าง
ดำเนินการ
181
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
603,050,000.00    
1096
ระหว่าง
ดำเนินการ
182
23 ม.ค. 62
28 ม.ค. 62
46,866,000.00    
405
ระหว่าง
ดำเนินการ
183
18 ม.ค. 62
23 ม.ค. 62
9,990,000.00    
196
ระหว่าง
ดำเนินการ
184
4 ม.ค. 62
9 ม.ค. 62
12,224,500.00    
106
ระหว่าง
ดำเนินการ
185
11 ธ.ค. 61
14 ธ.ค. 61
41,790,000.00    
273
ระหว่าง
ดำเนินการ
186
29 พ.ย. 61
04 ธ.ค. 61
36,090,000.00    
169
ระหว่าง
ดำเนินการ
187
28 พ.ย. 61
3 ธ.ค. 61
22,427,275.20    
145
ระหว่าง
ดำเนินการ
188
   จ้างเหมางานทำความสะอาดอาคารและพื้นที่ของการรถไฟฯ ฝ่ายบริการสินค้า จำนวน 3 แห่ง ที่ 1. อาคารสำนักงานกลาง (อาคาร 3 ชั้น จำนวน 66 ห้อง) และอื่น ๆ ที่สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ไอซีดี) ลาดกระบัง 2. อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีขนส่งสินค้าลาดกระบัง 3.อาคารที่ทำการและที่พักพนักงานขบวนรถ (อาคาร 5 ชั้น จำนวน 31 ห้อง) ภายในย่านสถานีแหลมฉบัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระยะเวลาจ้าง 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 07.00 น.
1 พ.ย. 61
6 พ.ย. 61
6,944,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
189
17 ต.ค. 61
22 ต.ค. 61
7,750,000.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
190
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
109,393,000.00    
94
ระหว่าง
ดำเนินการ
191
10 ต.ค. 61
16 ต.ค. 61
151,789,000.00    
79
ระหว่าง
ดำเนินการ
192
10 ต.ค. 61
15 ต.ค. 61
14,997,120.00    
206
ระหว่าง
ดำเนินการ
193
5 ต.ค. 61
10 ต.ค. 61
7,200,000.00    
182
ระหว่าง
ดำเนินการ
194
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
64,878,000.00    
73
ระหว่าง
ดำเนินการ
195
1 ต.ค. 61
4 ต.ค. 61
56,975,000.00    
57
ระหว่าง
ดำเนินการ
196
28 ก.ย. 61
3 ต.ค. 61
6,000,000.00    
183
ระหว่าง
ดำเนินการ
197
   ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในโครงการรถไฟความเร็วสูงเพื่อเชื่อมโยงภูมิภาค ช่วงกรุงเทพมหานคร - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วงกรุงเทพมหานคร - นครราชสีมา) งานสัญญาที่ 2-1 งานโยธาสำหรับ ช่วงสีคิ้ว - กุดจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 ก.ย. 61
4 ต.ค. 61
3,350,475,000.00    
1685
ระหว่าง
ดำเนินการ
198
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
23,486,500.00    
193
ระหว่าง
ดำเนินการ
199
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
160
ระหว่าง
ดำเนินการ
200
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
0
ระหว่าง
ดำเนินการ
201
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
63
ระหว่าง
ดำเนินการ
202
26 ก.ย. 61
1 ต.ค. 61
6,803,999.46    
49
ระหว่าง
ดำเนินการ
203
24 ก.ย. 61
27 ก.ย. 61
36,090,000.00    
93
ระหว่าง
ดำเนินการ
204
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,288,700.00    
161
ระหว่าง
ดำเนินการ
205
20 ก.ย. 61
25 ก.ย. 61
7,466,844.00    
82
ระหว่าง
ดำเนินการ
206
19 ก.ย. 61
24 ก.ย. 61
6,000,000.00    
71
ระหว่าง
ดำเนินการ
207
14 ก.ย. 61
19 ก.ย. 61
18,166,460.00    
141
ระหว่าง
ดำเนินการ
208
7 ก.ย. 61
12 ก.ย. 61
22,427,275.20    
123
ระหว่าง
ดำเนินการ
209
6 ก.ย. 61
11 ก.ย. 61
6,848,000.00    
158
ระหว่าง
ดำเนินการ
210
5 ก.ย. 61
10 ก.ย. 61
6,420,000.00    
219
ระหว่าง
ดำเนินการ
211
3 ก.ย. 61
6 ก.ย. 61
5,826,000.00    
76
ระหว่าง
ดำเนินการ
212
24 ส.ค. 61
29 ส.ค. 61
5,732,000.00    
74
ระหว่าง
ดำเนินการ
213
14 ส.ค. 61
17 ส.ค. 61
15,725,661.60    
154
ระหว่าง
ดำเนินการ
214
6 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
43,628,000.00    
209
ระหว่าง
ดำเนินการ
215
1 ส.ค. 61
6 ส.ค. 61
5,800,000.00    
103
ระหว่าง
ดำเนินการ
216
20 ก.ค. 61
25 ก.ค. 61
5,737,875.00    
130
ระหว่าง
ดำเนินการ
217
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
4,988,000.00    
409
ระหว่าง
ดำเนินการ
218
13 ก.ค. 61
18 ก.ค. 61
102,020,700.00    
107
ระหว่าง
ดำเนินการ
219
11 ก.ค. 61
16 ก.ค. 61
24,246,200.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
220
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
33,065,000.00    
163
ระหว่าง
ดำเนินการ
221
9 ก.ค. 61
12 ก.ค. 61
9,657,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
222
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.64/12 - กม.78/16 ระหว่างสถานีชุมทางหนองปลาดุก - สถานีท่าเรือน้อย แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณธนบุรี ในเส้นทางสายใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
7,341,600.00    
143
ระหว่าง
ดำเนินการ
223
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.๒๔๕/๑ - กม.๒๕๔/๔ ระหว่างสถานีวัฒนานคร - สถานีอรัญประเทศ แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
6 ก.ค. 61
11 ก.ค. 61
5,144,900.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ
224
   ประกวดราคาจ้างเหมาปักเปลี่ยนเสาโทรเลขชนิดเสาเดี่ยวเป็นเสาเชื่อมคู่ ยกระดับเสาโทรเลขทางผ่าน และเปลี่ยนสายส่งสัญญาณโทรคมนาคม พร้อมอุปกรณ์เสาสาย ตั้งแต่ กม.181/1 - กม.190/6 ระหว่างสถานีหนองสัง - สถานีบ้านแก้ง สถานีศาลาลำดวน แขวงบำรุงรักษาอาณัติสัญญาณฉะเชิงเทรา ในเส้นทางสายตะวันออก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
5 ก.ค. 61
10 ก.ค. 61
5,561,800.00    
131
ระหว่าง
ดำเนินการ
225
4 ก.ค. 61
9 ก.ค. 61
11,998,980.00    
147
ระหว่าง
ดำเนินการ
226
26 มิ.ย. 61
29 มิ.ย. 61
5,400,000.00    
175
ระหว่าง
ดำเนินการ
227
25 มิ.ย. 61
28 มิ.ย. 61
11,100,000.00    
233
ระหว่าง
ดำเนินการ
228
22 มิ.ย. 61
27 มิ.ย. 61
5,837,000.00    
153
ระหว่าง
ดำเนินการ
229
14 มิ.ย. 61
19 มิ.ย. 61
36,366,000.00    
133
ระหว่าง
ดำเนินการ
230
7 มิ.ย. 61
12 มิ.ย. 61
56,975,000.00    
118
ระหว่าง
ดำเนินการ
231
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
7,977,090.00    
170
ระหว่าง
ดำเนินการ
232
30 พ.ค. 61
6 มิ.ย. 61
60,717,000.00    
99
ระหว่าง
ดำเนินการ
233
30 พ.ค. 61
4 มิ.ย. 61
38,369,000.00    
90
ระหว่าง
ดำเนินการ
234
24 พ.ค. 61
29 พ.ค. 61
7,590,000.00    
256
ระหว่าง
ดำเนินการ
235
15 พ.ค. 61
18 พ.ค. 61
5,285,000.00    
306
ระหว่าง
ดำเนินการ
236
9 พ.ค. 61
14 พ.ค. 61
5,000,000.00    
172
ระหว่าง
ดำเนินการ
237
25 เม.ย. 61
30 เม.ย. 61
6,460,000.00    
134
ระหว่าง
ดำเนินการ
238
21 ก.พ. 61
26 ก.พ. 61
4,816,000.00    
324
ระหว่าง
ดำเนินการ
239
16 ก.พ. 61
21 ก.พ. 61
17,853,271.03    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
240
15 ก.พ. 61
20 ก.พ. 61
24,009,516.00    
545
ระหว่าง
ดำเนินการ
241
13 ก.พ. 61
16 ก.พ. 61
7,116,584.00    
234
ระหว่าง
ดำเนินการ
242
9 ก.พ. 61
14 ก.พ. 61
14,500,000.00    
275
ระหว่าง
ดำเนินการ
243
8 ก.พ. 61
12 ก.พ. 61
107,241,000.00    
127
ระหว่าง
ดำเนินการ
244
5 ก.พ. 61
8 ก.พ. 61
8,490,450.00    
236
ระหว่าง
ดำเนินการ
245
23 ม.ค. 61
26 ม.ค. 61
10,149,732.00    
201
ระหว่าง
ดำเนินการ
246
22 ม.ค. 61
25 ม.ค. 61
9,665,000.00    
302
ระหว่าง
ดำเนินการ
247
17 ม.ค. 61
22 ม.ค. 61
9,665,000.00    
260
ระหว่าง
ดำเนินการ
248
5 ม.ค. 61
11 ม.ค. 61
12,000,000.00    
108
ระหว่าง
ดำเนินการ